„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – Emlékezés és rituális újragondolás az eucharisztikus ünneplés alapvető szövegeiben

…az emberek közötti és az Istennel való közösség jele és megvalósítója.

Századokon át még együtt – Kereszténység és zsidóság az ókorban

A törésvonal a zsidó Tóra különböző mértékben szigorú értelmezései között húzódott.

A Vatikán és az ukrajnai béke – A magyarországi pápalátogatás hátteréről I.

„Nem látunk hasonlóan intenzív párbeszédet az ukrán ortodox egyház képviselőivel.”

Jelenések könyve – patmoszi prófécia

Ragyog, mint a Nap, kérlelhetetlen a világosság és a sötétség szétválasztásában.

Szinodális egyház és megújuló pápaság?

„A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak.”

A pápa és a lelkek megkülönböztetése – A Ferenc-módszer

A konzervatívok szemében felforgató, a progresszívek szemében túlságosan hagyományőrző.

Az eucharisztia új teológiája – tizenegy tételben

Az áldozat az emberré válás médiuma, mivel lehetővé teszi az elismerés, a méltányolás gesztusát – nemcsak Isten irányában, aki van és aki beszél, hanem önmagunk és a többi ember vonatkozásában is.

A szenvedés narratív megközelítése – E. Stump: Sötétben bolyongva

A főszereplők történetei tapasztalati tereket nyitnak meg, ahol az olvasó tekintete átalakul.

Elhunyt Lukács László SchP

A neves piarista tanár, tudós teológus – hosszú ideig a Vigilia című folyóirat főszerkesztője – évtizedeken át kísérte figyelemmel a Mérleg munkáját. Requiescat in pace.

„Meghívás mindenkinek” – A kontinentális tanácskozás elé

Az ortodoxia intellektuálisan vonzó lehet ugyan, de ortopraxis nélkül hatástalan, ortopátia nélkül pedig hideg, érzéketlen és felszínes.

Isten lelke – Hatások és nem kívánt mellékhatások

A sivatagi szentély felállításakor Isten Lelke helyettesíti az évekig tartó tanulást.

Hit és tapasztalás

„Létünk pőre és üres tényszerűsége a végső, komor szó”?

XVI. Benedek pápa több testben – Közelítés Joseph Ratzinger alakjához

Úgy érezte, hogy az egyház pusztulását éli át.

Az igazság „lehetséges várományosa” – Párbeszéd Istenről

Nem gondolom, hogy a modern természettudományok eredményei cáfolnák vagy egyenesen kizárnák Isten létezését.

Szinodalitás vagy abszolutizmus?

Ha messzebbre nézünk saját telekhatárunknál, csökkenhetnek a félelmeink.

Jézus halála és húsvét reménye – Gondolatok Isten hűségéről

„…nem adta fel méltóságát, hanem végleg rábízta magát arra az Istenre, akiről tanúságot tett.”

Bűn és bűnös struktúrák

A bűnös struktúrák vizsgálata kapcsán kitűnik: ma már a teológia sem lehet meg anélkül, hogy ne illessze kijelentéseit társadalomtudományi kontextusba.

Megjelent a Mérleg 2022-es (összevont) száma

Írásaink a jövőképes kereszténységről való gondolkodás kritikai figyelmével válogatnak a kortárs teológia és társadalomtudomány publikációiból.

Az elhallgatott (elhallgattatott?) szinódus – Egy európai eseményről

Magyarország szereplése a prágai összejövetelen elnémítja a távoli megfigyelőt.

Bűn és társadalom – Megjegyzések David Cloutier írásához

Laikusok és klerikusok Latin-Amerikában átvállalták annak a közösségnek a sok szenvedését és panaszát, amelynek napi gondjaiban is osztoznak. Teológiájuk ebből a tapasztalatból alakult ki.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – Emlékezés és rituális újragondolás az eucharisztikus ünneplés alapvető szövegeiben

…az emberek közötti és az Istennel való közösség jele és megvalósítója.

Isten lelke – Hatások és nem kívánt mellékhatások

A sivatagi szentély felállításakor Isten Lelke helyettesíti az évekig tartó tanulást.

Századokon át még együtt – Kereszténység és zsidóság az ókorban

A törésvonal a zsidó Tóra különböző mértékben szigorú értelmezései között húzódott.

Hit és tapasztalás

„Létünk pőre és üres tényszerűsége a végső, komor szó”?

A Vatikán és az ukrajnai béke – A magyarországi pápalátogatás hátteréről I.

„Nem látunk hasonlóan intenzív párbeszédet az ukrán ortodox egyház képviselőivel.”

XVI. Benedek pápa több testben – Közelítés Joseph Ratzinger alakjához

Úgy érezte, hogy az egyház pusztulását éli át.

Jelenések könyve – patmoszi prófécia

Ragyog, mint a Nap, kérlelhetetlen a világosság és a sötétség szétválasztásában.

Az igazság „lehetséges várományosa” – Párbeszéd Istenről

Nem gondolom, hogy a modern természettudományok eredményei cáfolnák vagy egyenesen kizárnák Isten létezését.

Szinodális egyház és megújuló pápaság?

„A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak.”

Szinodalitás vagy abszolutizmus?

Ha messzebbre nézünk saját telekhatárunknál, csökkenhetnek a félelmeink.

A pápa és a lelkek megkülönböztetése – A Ferenc-módszer

A konzervatívok szemében felforgató, a progresszívek szemében túlságosan hagyományőrző.

Jézus halála és húsvét reménye – Gondolatok Isten hűségéről

„…nem adta fel méltóságát, hanem végleg rábízta magát arra az Istenre, akiről tanúságot tett.”

Az eucharisztia új teológiája – tizenegy tételben

Az áldozat az emberré válás médiuma, mivel lehetővé teszi az elismerés, a méltányolás gesztusát – nemcsak Isten irányában, aki van és aki beszél, hanem önmagunk és a többi ember vonatkozásában is.

Bűn és bűnös struktúrák

A bűnös struktúrák vizsgálata kapcsán kitűnik: ma már a teológia sem lehet meg anélkül, hogy ne illessze kijelentéseit társadalomtudományi kontextusba.

A szenvedés narratív megközelítése – E. Stump: Sötétben bolyongva

A főszereplők történetei tapasztalati tereket nyitnak meg, ahol az olvasó tekintete átalakul.

Megjelent a Mérleg 2022-es (összevont) száma

Írásaink a jövőképes kereszténységről való gondolkodás kritikai figyelmével válogatnak a kortárs teológia és társadalomtudomány publikációiból.

Elhunyt Lukács László SchP

A neves piarista tanár, tudós teológus – hosszú ideig a Vigilia című folyóirat főszerkesztője – évtizedeken át kísérte figyelemmel a Mérleg munkáját. Requiescat in pace.

Az elhallgatott (elhallgattatott?) szinódus – Egy európai eseményről

Magyarország szereplése a prágai összejövetelen elnémítja a távoli megfigyelőt.

„Meghívás mindenkinek” – A kontinentális tanácskozás elé

Az ortodoxia intellektuálisan vonzó lehet ugyan, de ortopraxis nélkül hatástalan, ortopátia nélkül pedig hideg, érzéketlen és felszínes.

Bűn és társadalom – Megjegyzések David Cloutier írásához

Laikusok és klerikusok Latin-Amerikában átvállalták annak a közösségnek a sok szenvedését és panaszát, amelynek napi gondjaiban is osztoznak. Teológiájuk ebből a tapasztalatból alakult ki.

400

LfAA-Italic 1234567890

LfAA-Roman 1234567890

LfAA-Roman Small Caps 1234567890

LfAA-Original-Italic 1234567890

LfAA-Original-Roman 1234567890

LfAA-Original-Roman Small Caps 1234567890

600

LfAA-Italic 1234567890

LfAA-Roman 1234567890

LfAA-Roman Small Caps 1234567890

LfAA-Original-Italic 1234567890

LfAA-Original-Roman 1234567890

LfAA-Original-Roman Small Caps 1234567890

További írásaink »