† Donáth László (1955–2024)

Szomorúan, de az örömteli viszontlátás reményével búcsúzunk tőle.

Elhunyt Jürgen Moltmann, a remény apostola (1926–2024)

„Ha hiszel egy olyan földben, amelyen igazságosság lakik, érzékennyé válsz az igazságtalanságra és tiltakozol.”

A németországi keresztény egyházak vezetőinek közös felhívása az európai parlamenti választásokon való részvételre

„Erős és egységes Európai Unióra van szükségünk.”

Laikusok és klerikusok? – A női diakonátus apropóján 

„Ő a vendéglátó, és az is marad, ha láthatatlan módon is.”

Lélek vagy értelem? Szolgálat vagy hatalom? Egység vagy sokféleség? – A teológia szerepe a szinodális folyamatban

„A Szentlélekre való hivatkozás sokszor nem egyéb, mint a hatalmi viszonyok vagy személyes érdekek leplezése.”

A Vatikán az emberi méltóságról – első reakciók 

„Tartalmi szempontból továbbra is a változatlan múltbeli kijelentések mérvadóak.”

A kezdet: „Isten feltámasztotta a holtak közül” 

„Vacsora közben vendégük magától értetődően átveszi a házigazda szerepét.”

Kant 300 – 30 esszé

„…a figyelmes szemlélő számos dicséretes példáját láthatja a protestáns katolikusnak, de még ennél is több esetével találkozik a katolikusnál is katolikusabb protestánsnak.”

Semper reformanda – Jogállamiság és egyházreform

„Néha kimondottan hasznos, ha nem pontifikátusokban, hanem évszázadokban gondolkodunk.”

„…mentsd meg indián barátomat, a Ducét!” – Else Lasker-Schüler levele XII. Piuszhoz

„…semmire sem emlékezett élesebben, mint az ünnepélyesen lépdelő nunciusra…”

Hatalom az egyházban

„A hívek nem védekezhettek az egyházi funkcionáriusok által gyakorolt hatalom ellen, hiszen védekezésük Isten akaratával való szembeszegülésnek minősült volna.”

Esély és veszély – a mesterséges intelligencia (MI)

„A természetes intelligencia számára a legfőbb, elkerülhetetlen kérdés a végső, transzfunkcionális tekintély kérdése: van-e, ami kívülálló a funkciók világához képest?”

Várakozások és csalódások – új könyv Ferenc pápáról

„A tettek kereszténységét éli, a reflexiót a teológusokra hagyja.”

A nacionalizmus vallási dimenziója 

„A zsidó-keresztény Biblia legfontosabb szövegeiben olyan istenkép jelenik meg, amely radikálisan szemben áll a partikuláris, nacionalista népistenről alkotott elképzelésekkel.”

Kijózanodás és reménység között – A katolikus egyház Szinodális Útja Németországban

„A reformok kudarca elmélyíti a hit és az élet között tátongó szakadékot.”

In memoriam Karl Rahner (1904–1984)

„…az embert eleve Isten felé irányuló, abszolút transzcendens lényként határozza meg.”

Ki, ha nem mi? – Egy határozott körvonalú ökumenikus teológia felé

„A saját identitás mindig konstruált identitás, ezért változékony is.”

Nemek hierarchiája? – Visszaélés egy balthasari próféciával

„A könnyek karizmája férfiak esetében is csodákra képes.”

Jézus zsidó identitása a katolikus egyház korfordulóján

„A zsidóság nem csupán néprajzi háttér az Újszövetségben.”

Csak szeretet – Egy új keresztény szexuális etika vázlata

„Senkinek sincs joga ahhoz, hogy más nemi identitását megítélje.”

† Donáth László (1955–2024)

Szomorúan, de az örömteli viszontlátás reményével búcsúzunk tőle.

Hatalom az egyházban

„A hívek nem védekezhettek az egyházi funkcionáriusok által gyakorolt hatalom ellen, hiszen védekezésük Isten akaratával való szembeszegülésnek minősült volna.”

Elhunyt Jürgen Moltmann, a remény apostola (1926–2024)

„Ha hiszel egy olyan földben, amelyen igazságosság lakik, érzékennyé válsz az igazságtalanságra és tiltakozol.”

Esély és veszély – a mesterséges intelligencia (MI)

„A természetes intelligencia számára a legfőbb, elkerülhetetlen kérdés a végső, transzfunkcionális tekintély kérdése: van-e, ami kívülálló a funkciók világához képest?”

A németországi keresztény egyházak vezetőinek közös felhívása az európai parlamenti választásokon való részvételre

„Erős és egységes Európai Unióra van szükségünk.”

Várakozások és csalódások – új könyv Ferenc pápáról

„A tettek kereszténységét éli, a reflexiót a teológusokra hagyja.”

Laikusok és klerikusok? – A női diakonátus apropóján 

„Ő a vendéglátó, és az is marad, ha láthatatlan módon is.”

A nacionalizmus vallási dimenziója 

„A zsidó-keresztény Biblia legfontosabb szövegeiben olyan istenkép jelenik meg, amely radikálisan szemben áll a partikuláris, nacionalista népistenről alkotott elképzelésekkel.”

Lélek vagy értelem? Szolgálat vagy hatalom? Egység vagy sokféleség? – A teológia szerepe a szinodális folyamatban

„A Szentlélekre való hivatkozás sokszor nem egyéb, mint a hatalmi viszonyok vagy személyes érdekek leplezése.”

Kijózanodás és reménység között – A katolikus egyház Szinodális Útja Németországban

„A reformok kudarca elmélyíti a hit és az élet között tátongó szakadékot.”

A Vatikán az emberi méltóságról – első reakciók 

„Tartalmi szempontból továbbra is a változatlan múltbeli kijelentések mérvadóak.”

In memoriam Karl Rahner (1904–1984)

„…az embert eleve Isten felé irányuló, abszolút transzcendens lényként határozza meg.”

A kezdet: „Isten feltámasztotta a holtak közül” 

„Vacsora közben vendégük magától értetődően átveszi a házigazda szerepét.”

Ki, ha nem mi? – Egy határozott körvonalú ökumenikus teológia felé

„A saját identitás mindig konstruált identitás, ezért változékony is.”

Kant 300 – 30 esszé

„…a figyelmes szemlélő számos dicséretes példáját láthatja a protestáns katolikusnak, de még ennél is több esetével találkozik a katolikusnál is katolikusabb protestánsnak.”

Nemek hierarchiája? – Visszaélés egy balthasari próféciával

„A könnyek karizmája férfiak esetében is csodákra képes.”

Semper reformanda – Jogállamiság és egyházreform

„Néha kimondottan hasznos, ha nem pontifikátusokban, hanem évszázadokban gondolkodunk.”

Jézus zsidó identitása a katolikus egyház korfordulóján

„A zsidóság nem csupán néprajzi háttér az Újszövetségben.”

„…mentsd meg indián barátomat, a Ducét!” – Else Lasker-Schüler levele XII. Piuszhoz

„…semmire sem emlékezett élesebben, mint az ünnepélyesen lépdelő nunciusra…”

Csak szeretet – Egy új keresztény szexuális etika vázlata

„Senkinek sincs joga ahhoz, hogy más nemi identitását megítélje.”

400

LfAA-Italic 1234567890

LfAA-Roman 1234567890

LfAA-Roman Small Caps 1234567890

LfAA-Original-Italic 1234567890

LfAA-Original-Roman 1234567890

LfAA-Original-Roman Small Caps 1234567890

600

LfAA-Italic 1234567890

LfAA-Roman 1234567890

LfAA-Roman Small Caps 1234567890

LfAA-Original-Italic 1234567890

LfAA-Original-Roman 1234567890

LfAA-Original-Roman Small Caps 1234567890

További írásaink »