A németországi keresztény egyházak vezetőinek közös felhívása az európai parlamenti választásokon való részvételre

„Erős és egységes Európai Unióra van szükségünk.”

Lélek vagy értelem? Szolgálat vagy hatalom? Egység vagy sokféleség? – A teológia szerepe a szinodális folyamatban

„A Szentlélekre való hivatkozás sokszor nem egyéb, mint a hatalmi viszonyok vagy személyes érdekek leplezése.”

In memoriam Karl Rahner (1904–1984)

„…az embert eleve Isten felé irányuló, abszolút transzcendens lényként határozza meg.”

„Kérjetek békét Jeruzsálemnek” (122. zsoltár)

Nem létezne kereszténység, ha nem volnánk hozzákötve Izraelhez, ha nem lennénk kezdettől fogva összekapcsolva az első szövetség zsidó népével.

A Németországi Katolikus Egyház Szinodális Útjának teológiai alapjai – Iránymutató dokumentum

Ahol Isten „emberbarátsága” (Tit 3,4) az emberek életében megnyilvánul, ott eleven a hagyomány.

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” – Emlékezés és rituális újragondolás az eucharisztikus ünneplés alapvető szövegeiben

…az emberek közötti és az Istennel való közösség jele és megvalósítója.

Hit és tapasztalás

„Létünk pőre és üres tényszerűsége a végső, komor szó”?

Jézus halála és húsvét reménye – Gondolatok Isten hűségéről

„…nem adta fel méltóságát, hanem végleg rábízta magát arra az Istenre, akiről tanúságot tett.”

„Meghívás mindenkinek” – A kontinentális tanácskozás elé

Az ortodoxia intellektuálisan vonzó lehet ugyan, de ortopraxis nélkül hatástalan, ortopátia nélkül pedig hideg, érzéketlen és felszínes.

Feszültség a teológusok és az egyházi tanítóhivatal között

Az a teológia, amely szeretne megmaradni a nagy zsidó-keresztény hagyományon belül, nem tehet úgy, mintha az utóbbi két évszázadban mi sem történt volna. – Edward Schillebeeckx változatlanul időszerű írása 1980-ból.