Esély és veszély – a mesterséges intelligencia (MI)

„A természetes intelligencia számára a legfőbb, elkerülhetetlen kérdés a végső, transzfunkcionális tekintély kérdése: van-e, ami kívülálló a funkciók világához képest?”

Várakozások és csalódások – új könyv Ferenc pápáról

„A tettek kereszténységét éli, a reflexiót a teológusokra hagyja.”

A nacionalizmus vallási dimenziója 

„A zsidó-keresztény Biblia legfontosabb szövegeiben olyan istenkép jelenik meg, amely radikálisan szemben áll a partikuláris, nacionalista népistenről alkotott elképzelésekkel.”

Kijózanodás és reménység között – A katolikus egyház Szinodális Útja Németországban

„A reformok kudarca elmélyíti a hit és az élet között tátongó szakadékot.”

In memoriam Karl Rahner (1904–1984)

„…az embert eleve Isten felé irányuló, abszolút transzcendens lényként határozza meg.”

Ki, ha nem mi? – Egy határozott körvonalú ökumenikus teológia felé

„A saját identitás mindig konstruált identitás, ezért változékony is.”

Nemek hierarchiája? – Visszaélés egy balthasari próféciával

„A könnyek karizmája férfiak esetében is csodákra képes.”

Jézus zsidó identitása a katolikus egyház korfordulóján

„A zsidóság nem csupán néprajzi háttér az Újszövetségben.”

Csak szeretet – Egy új keresztény szexuális etika vázlata

„Senkinek sincs joga ahhoz, hogy más nemi identitását megítélje.”

Az áldásdokumentum teológiai sajtóvisszhangjából

„Nincs okunk rá, hogy ezt a dokumentumot végpontnak tekintsük abban a fejlődésben, amely létrehívta.” 

A németországi keresztény egyházak vezetőinek közös felhívása az európai parlamenti választásokon való részvételre

„Erős és egységes Európai Unióra van szükségünk.”

Laikusok és klerikusok? – A női diakonátus apropóján 

„Ő a vendéglátó, és az is marad, ha láthatatlan módon is.”

Lélek vagy értelem? Szolgálat vagy hatalom? Egység vagy sokféleség? – A teológia szerepe a szinodális folyamatban

„A Szentlélekre való hivatkozás sokszor nem egyéb, mint a hatalmi viszonyok vagy személyes érdekek leplezése.”

A Vatikán az emberi méltóságról – első reakciók 

„Tartalmi szempontból továbbra is a változatlan múltbeli kijelentések mérvadóak.”

A kezdet: „Isten feltámasztotta a holtak közül” 

„Vacsora közben vendégük magától értetődően átveszi a házigazda szerepét.”

Kant 300 – 30 esszé

„…a figyelmes szemlélő számos dicséretes példáját láthatja a protestáns katolikusnak, de még ennél is több esetével találkozik a katolikusnál is katolikusabb protestánsnak.”

Semper reformanda – Jogállamiság és egyházreform

„Néha kimondottan hasznos, ha nem pontifikátusokban, hanem évszázadokban gondolkodunk.”

„…mentsd meg indián barátomat, a Ducét!” – Else Lasker-Schüler levele XII. Piuszhoz

„…semmire sem emlékezett élesebben, mint az ünnepélyesen lépdelő nunciusra…”

Pro memoria – Schönborn bíboros az azonos nemű párok megáldásáról

„…a válaszom viszonylag egyszerű…”

Áldatlan párkapcsolatok, római enyhülés, fagyos reakció – A „Fiducia supplicans” magyarországi fogadtatása

A dokumentum kiélezi a változatlannak tekintett tanítás ellentétét a részint felszabadító, részint zavarba ejtő pápai spontaneitással.

Esély és veszély – a mesterséges intelligencia (MI)

„A természetes intelligencia számára a legfőbb, elkerülhetetlen kérdés a végső, transzfunkcionális tekintély kérdése: van-e, ami kívülálló a funkciók világához képest?”

A németországi keresztény egyházak vezetőinek közös felhívása az európai parlamenti választásokon való részvételre

„Erős és egységes Európai Unióra van szükségünk.”

Várakozások és csalódások – új könyv Ferenc pápáról

„A tettek kereszténységét éli, a reflexiót a teológusokra hagyja.”

Laikusok és klerikusok? – A női diakonátus apropóján 

„Ő a vendéglátó, és az is marad, ha láthatatlan módon is.”

A nacionalizmus vallási dimenziója 

„A zsidó-keresztény Biblia legfontosabb szövegeiben olyan istenkép jelenik meg, amely radikálisan szemben áll a partikuláris, nacionalista népistenről alkotott elképzelésekkel.”

Lélek vagy értelem? Szolgálat vagy hatalom? Egység vagy sokféleség? – A teológia szerepe a szinodális folyamatban

„A Szentlélekre való hivatkozás sokszor nem egyéb, mint a hatalmi viszonyok vagy személyes érdekek leplezése.”

Kijózanodás és reménység között – A katolikus egyház Szinodális Útja Németországban

„A reformok kudarca elmélyíti a hit és az élet között tátongó szakadékot.”

A Vatikán az emberi méltóságról – első reakciók 

„Tartalmi szempontból továbbra is a változatlan múltbeli kijelentések mérvadóak.”

In memoriam Karl Rahner (1904–1984)

„…az embert eleve Isten felé irányuló, abszolút transzcendens lényként határozza meg.”

A kezdet: „Isten feltámasztotta a holtak közül” 

„Vacsora közben vendégük magától értetődően átveszi a házigazda szerepét.”

Ki, ha nem mi? – Egy határozott körvonalú ökumenikus teológia felé

„A saját identitás mindig konstruált identitás, ezért változékony is.”

Kant 300 – 30 esszé

„…a figyelmes szemlélő számos dicséretes példáját láthatja a protestáns katolikusnak, de még ennél is több esetével találkozik a katolikusnál is katolikusabb protestánsnak.”

Nemek hierarchiája? – Visszaélés egy balthasari próféciával

„A könnyek karizmája férfiak esetében is csodákra képes.”

Semper reformanda – Jogállamiság és egyházreform

„Néha kimondottan hasznos, ha nem pontifikátusokban, hanem évszázadokban gondolkodunk.”

Jézus zsidó identitása a katolikus egyház korfordulóján

„A zsidóság nem csupán néprajzi háttér az Újszövetségben.”

„…mentsd meg indián barátomat, a Ducét!” – Else Lasker-Schüler levele XII. Piuszhoz

„…semmire sem emlékezett élesebben, mint az ünnepélyesen lépdelő nunciusra…”

Csak szeretet – Egy új keresztény szexuális etika vázlata

„Senkinek sincs joga ahhoz, hogy más nemi identitását megítélje.”

Pro memoria – Schönborn bíboros az azonos nemű párok megáldásáról

„…a válaszom viszonylag egyszerű…”

Az áldásdokumentum teológiai sajtóvisszhangjából

„Nincs okunk rá, hogy ezt a dokumentumot végpontnak tekintsük abban a fejlődésben, amely létrehívta.” 

Áldatlan párkapcsolatok, római enyhülés, fagyos reakció – A „Fiducia supplicans” magyarországi fogadtatása

A dokumentum kiélezi a változatlannak tekintett tanítás ellentétét a részint felszabadító, részint zavarba ejtő pápai spontaneitással.

400

LfAA-Italic 1234567890

LfAA-Roman 1234567890

LfAA-Roman Small Caps 1234567890

LfAA-Original-Italic 1234567890

LfAA-Original-Roman 1234567890

LfAA-Original-Roman Small Caps 1234567890

600

LfAA-Italic 1234567890

LfAA-Roman 1234567890

LfAA-Roman Small Caps 1234567890

LfAA-Original-Italic 1234567890

LfAA-Original-Roman 1234567890

LfAA-Original-Roman Small Caps 1234567890

További írásaink »