In memoriam Henri Boulad SJ (1931–2023)

„A ma és a holnap problémáit nem a múltra támaszkodva, a múlt töredékeit összegyűjtögetve fogjuk megoldani.”

Elhunyt Lukács László SchP

A neves piarista tanár, tudós teológus – hosszú ideig a Vigilia című folyóirat főszerkesztője – évtizedeken át kísérte figyelemmel a Mérleg munkáját. Requiescat in pace.

† Zsók Otto (1957–2022)

„Nem a könnyek és nem a megrendülés adnak súlyt ennek az eseménynek, hanem a megdönthetetlen bizonyosság, amely a megrendülés mögött rejtőzik.” (Zsók Otto)

In memoriam Szabó Ferenc SJ (1931–2022)

A kép forrása: Magyar Kurír

„A Végtelen vágya mozgatja a véges szellemet. A szellem transzcendenciája, minden végesen túlhaladó dinamizmusa azt az alapvető nyugtalanságot fejezi ki, amely nélkül nem lenne ember az ember.”

BARÁTI EMLÉKEZÉS BOÓR JÁNOSRA (1932–2020)

A II. vatikáni zsinat befejezése után született Mérleg a zsinati szellemet, a kiegyensúlyozott korszerűsödést terjesztette külföldi (jórészt jezsuita) folyóiratok cikkeinek fordításával, könyvszemléivel, a főszerkesztő Boór János bölcs vezetésével. János müncheni tanári tevékenysége mellett éles szemmel figyelte az új eszmeáramlatokat, a világegyház eseményeit és az európai forrongást. – 2020. június 8-án elhunyt Boór János, a Mérleg alapító főszerkesztője.