A MÉRLEGRŐL

A Mérleg független, ökumenikus távlatban tájékozódó katolikus szemle. 1965-ben indult el Münchenben. Alapítóinak – így Boór János tudományfilozófusnak, aki negyven éven át vezette a folyóiratot – célja az volt, hogy a II. Vatikáni Zsinat hatására megújuló katolikus gondolkodást bemutatva, a türelem, a párbeszéd és az európai eszmeiség jegyében közvetítsék Magyarország és a magyar kisebbségek felé a nyugati szellemi fejlődés világnézetileg fontos eredményeit. A Mérleg filozófiai, teológiai, természet- és társadalomtudományi tanulmányok fordítására, illetve könyvek ismertetésére vállalkozott. Mindmáig főként a kortárs reformteológia, tágabban pedig az egyetemes keresztény gondolkodás legkülönbözőbb területeiről közöl szakcikkeket és ismertetéseket. Tágas horizontja egyedülálló a magyar katolikus sajtóban. A szerkesztők több évtizedes fáradozásának eredménye a Mérleg Online archívumában olvasható.

Egyházi támogatást nem kapunk, noha fő célunk a magyar egyház megújulásának elősegítése. Anyagi helyzetünk kritikus. Nyomtatott lapszámok megjelentetésére egyre kevesebb az esélyünk. Fennmaradásunkért küzdve egyedül olvasóink adományaira számíthatunk. A folyóiratot fenntartó Mérleg Egyesület bankszámlaszáma: OTP Bank 11702036-20654766-00000000

Események

Megjelent a Mérleg 2022-es (összevont) száma

Írásaink a jövőképes kereszténységről való gondolkodás kritikai figyelmével válogatnak a kortárs teológia és társadalomtudomány publikációiból.
Read More

Eucharisztia, úrvacsora, ökumené – Együtt az Úr asztalánál

„az induló harmadik évezred egyik – csendességében – kiemelkedően fontos hittörténeti és teológiai eseménye”
Read More

Megjelent a Mérleg 2021-es kötete

Hans Küng küzdelmeinek lényeges szerepe volt abban, hogy napjainkra a vatikáni tekintélyelvűséget már komoly eséllyel ellenpontozza a Ferenc pápa által is szorgalmazott szinódusi megújulás.
Read More

A sokféleség gazdagsága

Jézus azt hirdette, hogy lélekben szegénynek lenni jó, mert így megszabadulhat az ember a bénító önzéstől, és azt is, hogy lesz egy jobb ország, amelyben nem lesznek megalázottak és megszomorítottak, és amelyben nem lesz kizsákmányolás és elidegenedés. Ki ne szeretne egy ilyen országban élni?
Read More

A hit és az igazságosság vértanúi

Romero érsekhez hasonlóan a két nő és a hat jezsuita is feltámadt a salvadori népben. Ott élnek a szegények szívében, akiknek emberi méltósága mellett papként, tudósként, keresztényként elkötelezték magukat.
Read More

Anton Zeilinger Nobel-díja kapcsán

„Munkacsoportjával Anton Zeilingernek nemrégiben egy hatvan szénatomból álló, futball-labdához hasonló molekulát sikerült csatolt (szuperpozíciós, kevert) állapotba hoznia.” (Mérleg 2001/4)
Read More

IMPRESSZUM

SZERKESZTŐSÉG

Mártonffy Marcell (főszerkesztő), Ábrahám Zoltán, Balogh Vilmos Szilárd, Béres Tamás, Deák Dániel, Forczek Ákos
Telefon: +36-30-997-8241 (Deák Dániel)
                   +36-70-370-7620 (Mártonffy Marcell)
E-mail: merleg.digest@gmail.com

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Medgyesi György, Schmal Dániel, Szöllőssy Ágnes, Tillmann József, Urbán József SP

LAPTERV

nyomtatott: Schmal Károly, Tóth Boldizsár
online arculat: © Tóth Boldizsár; programozás: © Deák Zsigmond

LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ

Mérleg Egyesület
H–1038 Budapest, Mező utca 12.
Levélcím: 1431 Budapest, Pf. 120
Adószám: 18086230-1-41

Elnök: Deák Dániel
Ügyvezető: dr. Breuer Katalin
E-mail: merleg.digest@gmail.com / breuer6161@gmail.com

BANKSZÁMLASZÁM

11702036-20654766-00000000 (OTP Bank)
IBAN: HU05117020362065476600000000

MEGRENDELÉS, ELŐFIZETÉS, POSTÁZÁS:

dr. Breuer Katalin ügyvezető
breuer6161@gmail.com / merleg.digest@gmail.com

A MÉRLEGRŐL

A Mérleg független, ökumenikus távlatban tájékozódó katolikus szemle. 1965-ben indult el Münchenben. Alapítóinak – így Boór János tudományfilozófusnak, aki negyven éven át vezette a folyóiratot – célja az volt, hogy a II. Vatikáni Zsinat hatására megújuló katolikus gondolkodást bemutatva, a türelem, a párbeszéd és az európai eszmeiség jegyében közvetítsék Magyarország és a magyar kisebbségek felé a nyugati szellemi fejlődés világnézetileg fontos eredményeit. A Mérleg filozófiai, teológiai, természet- és társadalomtudományi tanulmányok fordítására, illetve könyvek ismertetésére vállalkozott. Mindmáig főként a kortárs reformteológia, tágabban pedig az egyetemes keresztény gondolkodás legkülönbözőbb területeiről közöl szakcikkeket és ismertetéseket. Tágas horizontja egyedülálló a magyar katolikus sajtóban. A szerkesztők több évtizedes fáradozásának eredménye a Mérleg Online archívumában olvasható.

Egyházi támogatást nem kapunk, noha fő célunk a magyar egyház megújulásának elősegítése. Anyagi helyzetünk kritikus. Nyomtatott lapszámok megjelentetésére egyre kevesebb az esélyünk. Fennmaradásunkért küzdve egyedül olvasóink adományaira számíthatunk. A folyóiratot fenntartó Mérleg Egyesület bankszámlaszáma: OTP Bank 11702036-20654766-00000000

Események

Megjelent a Mérleg 2022-es (összevont) száma

Írásaink a jövőképes kereszténységről való gondolkodás kritikai figyelmével válogatnak a kortárs teológia és társadalomtudomány publikációiból.
Read More

Eucharisztia, úrvacsora, ökumené – Együtt az Úr asztalánál

„az induló harmadik évezred egyik – csendességében – kiemelkedően fontos hittörténeti és teológiai eseménye”
Read More

Megjelent a Mérleg 2021-es kötete

Hans Küng küzdelmeinek lényeges szerepe volt abban, hogy napjainkra a vatikáni tekintélyelvűséget már komoly eséllyel ellenpontozza a Ferenc pápa által is szorgalmazott szinódusi megújulás.
Read More

A sokféleség gazdagsága

Jézus azt hirdette, hogy lélekben szegénynek lenni jó, mert így megszabadulhat az ember a bénító önzéstől, és azt is, hogy lesz egy jobb ország, amelyben nem lesznek megalázottak és megszomorítottak, és amelyben nem lesz kizsákmányolás és elidegenedés. Ki ne szeretne egy ilyen országban élni?
Read More

A hit és az igazságosság vértanúi

Romero érsekhez hasonlóan a két nő és a hat jezsuita is feltámadt a salvadori népben. Ott élnek a szegények szívében, akiknek emberi méltósága mellett papként, tudósként, keresztényként elkötelezték magukat.
Read More

Anton Zeilinger Nobel-díja kapcsán

„Munkacsoportjával Anton Zeilingernek nemrégiben egy hatvan szénatomból álló, futball-labdához hasonló molekulát sikerült csatolt (szuperpozíciós, kevert) állapotba hoznia.” (Mérleg 2001/4)
Read More

IMPRESSZUM

SZERKESZTŐSÉG

Mártonffy Marcell (főszerkesztő), Ábrahám Zoltán, Balogh Vilmos Szilárd, Béres Tamás, Deák Dániel, Forczek Ákos
Telefon: +36-30-997-8241 (Deák Dániel)
                  +36-70-370-7620 (Mártonffy Marcell)
E-mail: merleg.digest@gmail.com

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Medgyesi György, Schmal Dániel, Szöllőssy Ágnes, Tillmann József, Urbán József SP

LAPTERV

nyomtatott: Schmal Károly, Tóth Boldizsár
online arculat: © Tóth Boldizsár; programozás: © Deák Zsigmond

LAPTULAJDONOS ÉS KIADÓ

Mérleg Egyesület
H–1038 Budapest, Mező utca 12.
Levélcím: 1431 Budapest, Pf. 120

Elnök: Deák Dániel
Ügyvezető: dr. Breuer Katalin
E-mail: merleg.digest@gmail.com / breuer@gaudopolis.hu

BANKSZÁMLASZÁM

11702036-20654766-00000000 (OTP Bank)
IBAN: HU05117020362065476600000000

MEGRENDELÉS, ELŐFIZETÉS, POSTÁZÁS:

dr. Breuer Katalin ügyvezető
breuer@gaudopolis.hu / merleg.digest@gmail.com