2022 / 1-4. Szám


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Útnak indulás és elbizonytalanodás – avagy a „zsinati szellem” kettőssége
Hogyan manipulálja a Vatikánt az orosz ortodox egyház?
Hisztéria a latin mise körül
Mit köszönhet egymásnak a Luther-biblia és a katolikus egyház?
Requiescat in pace – † Szabó Ferenc SJ emlékére

TANULMÁNYOK

WUCHERPFENNIG, A. (Wie hat Jesus Eucharistie gewollt?): Az első eucharisztikus lakoma Emmauszban
HÄRING, H. (imprimatur): Mi a klerikalizmus?
EBNER, M. (feinschwarz.net): Szüksége van-e a kereszténységnek papokra? Az újszövetségi szövegek tanúsága
ECKHOLT, M. (Herder Korrespondenz): Jézus Krisztust képviselni. Mi szól a nők pappá szentelése mellett?
FREY, J. (Theology Today): „Családi értékek” az evangéliumi hagyományban
APPEL, K. (IJRTCS): A határok határa. Kereszténység és nyilvános tér

ZSIDÓ–KERESZTÉNY PÁRBESZÉD

WIESE, Chr. (Jewish–Christian Relations): Úton a történetileg megalapozott, tapintatos teológiai párbeszéd felé. A zsidó-keresztény dialógus távlatai
DANZ, Chr. (Jewish–Christian Relations): Jézus a zsidóság és a kereszténység között. Krisztológia a keresztény–zsidó párbeszédben

SZEMLE

BALOGH V. Sz. A felszabadítás-teológia fél évszázada. Gustavo Gutiérrez művéről
MÁRTONFFY M.: „Természetes hasonlóság”? Tanulmánykötet a nők pappá szentelésének kérdéséről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A szeretet erősebb, mint a halál (Balogh Vilmos Szilárd)
Spiritualitás és gazdaság (Deák Dániel)
Benedeki út? (Massimo Faggioli)

SPEKTRUM

Struktúra és lelkiség – szembeállításuk „nem éppen katolikus gesztus” (Sabine Demel)
Mi következik a Szinodális Út után? (Rainer Bucher)

LETÖLTÉS

2021 / 1-4. Szám

2021-es kötetünk megrendelhető a Mérleg postacímén vagy e-mail címén.
E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szinodalitás: folyamat — stílus — struktúra
Azonos nemű párok egyházi megáldása?
In memoriam Eberhard Jüngel (1934–2021)
Eberhard Jüngel: A végtelen beszélgetés

HANS KÜNG (1928–2021)

BALOGH V. Sz.: Megharcolt szabadság — vitatott igazság — megélt emberség. Küng-mozaikok
KÜNG, H. (Christ sein): Jézus halálának értelmezései
KÜNG, H. (Die Zeit): Az átmenet teológiája. Karl Rahner búcsúztatása

TANULMÁNYOK

KNOP, J. — KIRSCHNER, M. (Concilium): A németországi Szinodális Út és világegyházi jelentősége
PESCE, M. (mauropesce.net): „A konstantini kor vége”. Egy zsinati álom fél évszázaddal később

INTERJÚ

ROY, O. (Le Nouvel Observateur): Keresztény-e még Európa? — Beszélgetőtárs: Marie Lemonnier

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Leon R. Kass Exodus-kommentárja (Ábrahám Zoltán)
Perintfalvi Rita: Amire nincs bocsánat. Szexuális ragadozók az egyházban (Móricz Nikolett)

LETÖLTÉS

2020 / 1-4. Szám

2020-as kötetünk megrendelhető a Mérleg postacímén vagy e-mail címén.

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szeretet korona idején
A Hittani Kongregáció római palotájáról
† Dornbach Alajos (1936–2021)

DOKUMENTUM

Az Együtt az Úr asztalánál című ökumenikus tanulmányról. Bevezető és méltatás
ÖKUMENIKUS MUNKACSOPORT: Együtt az Úr asztalánál

TANULMÁNYOK

† LAFONT, G. OSB (Catholicisme – autrement?): Az egyház eucharisztikus praxisa és a pap szerepe. Lehetséges távlatok
WENGST, K. (Der jüdisch-christliche Dialog…): Az Újszövetség értelmezése – nem a zsidóság ellenében, hanem a zsidóság kontextusában
VOLF, M. (Concilium): Vallás, identitás, konfliktus
RUHSTORFER, K. (Zwischen Progression und Regression): A szubjektum, a hatalom és a rossz. Részt vehetnek-e a nők az egyház önmegvalósításában?
FAGGIOLI, M. (Concilium): A jövő egyháza. Történeti és szociológiai perspektívák
BOFF, L. – HATHAWAY, M. (Concilium): Ökológia és a természet teológiája
VON LÜPKE, J. (Evangelische Theologie): Az istenek helyett. Teológiai emlékek Yuval Noah Harari Homo Deus: A holnap rövid története című műve kapcsán

ÉLŐ HAGYOMÁNY

NACSINÁK G. A.: A fenevad-fúga

ESSZÉ

HALÍK, T.: Az F pszeudovallás. Egy vallási patológia mintaesete

IN MEMORIAM JOSEPH MOINGT SJ (1915–2020)

GALLEZ, J.-P. (Le Temps des Baptisé-e-s): Újraalapítani az egyházat. Joseph Moingt felhívása minden megkeresztelthez

SZEMLE

ÁBRAHÁM Z.: Krisztológia a vizsgálópadon (Homolka, W. – Striet, M.: Christologie auf dem Prüfstand)
ZSÓK O.: Viktor Emil Frankl és az Isten (Lukas, E.: Frankl und Gott)
MÉRLEG: A zsidó Jézus és a kereszténység jövője (Reck, N.: Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums)

LETÖLTÉS

2019 / 1-4. Szám


A Mérleg 2018–2019-es (összevont) évfolyama


E SZÁMUNKRÓL

Boór Jánosra emlékezve – 2020. június 8-án

TANULMÁNYOK

FRANZ ALT: Kereszténység: Rémhír helyett örömhír – Ha a nyugat egyháza ismét elevenné akar válni, akkor hallgatnia kell üdvözítőjének eredeti szavaira – ő pedig arámul beszél. Újévi prédikáció
ANSGAR WUCHERPFENNIG SJ: A Húsvét előtti Jézustól az Evangéliumok Jézusának Istenéig
GÁNÓCZY SÁNDOR: Teológiai-politikai megjegyzések Izraelről
SUSANNAH HESCHEL: Zsidók és kereszténység
BALOGH VILMOS SZILÁRD: Spirituális visszaélés a katolikus egyházban
GHISLAIN LAFONT OSB: Klerikalizmus?
JOSÉ LUIS NARVAJA SJ: Egyházon belüli eretnekség
KURT APPEL: Deszakralizáció – az egyház megszentelődésének feltétele

KRITIKA ÉS PROGRAM

NORBERT SCHOLL: Kereszténység – de minek?
DEÁK DÁNIEL: Hit és erőszak

DOKUMENTUM

FERENC PÁPA: Záróbeszéd a kiskorúak védelméről szóló püspöki tanácskozáson
MATTHEW J. RAMAGE: Amoris Laetitia, bűnösség és áldozás – Ferenc pápa válásról és újraházasodásról szóló tanításának evangéliumi kontextusa

A „MÉRLEG” POSTÁJA

REQUIESCANT IN PACE

LETÖLTÉS

2018 / 1-4. Szám


A Mérleg 2018–2019-es (összevont) évfolyama


E SZÁMUNKRÓL

Boór Jánosra emlékezve – 2020. június 8-án

TANULMÁNYOK

FRANZ ALT: Kereszténység: Rémhír helyett örömhír – Ha a nyugat egyháza ismét elevenné akar válni, akkor hallgatnia kell üdvözítőjének eredeti szavaira – ő pedig arámul beszél. Újévi prédikáció
ANSGAR WUCHERPFENNIG SJ: A Húsvét előtti Jézustól az Evangéliumok Jézusának Istenéig
GÁNÓCZY SÁNDOR: Teológiai-politikai megjegyzések Izraelről
SUSANNAH HESCHEL: Zsidók és kereszténység
BALOGH VILMOS SZILÁRD: Spirituális visszaélés a katolikus egyházban
GHISLAIN LAFONT OSB: Klerikalizmus?
JOSÉ LUIS NARVAJA SJ: Egyházon belüli eretnekség
KURT APPEL: Deszakralizáció – az egyház megszentelődésének feltétele

KRITIKA ÉS PROGRAM

NORBERT SCHOLL: Kereszténység – de minek?
DEÁK DÁNIEL: Hit és erőszak

DOKUMENTUM

FERENC PÁPA: Záróbeszéd a kiskorúak védelméről szóló püspöki tanácskozáson
MATTHEW J. RAMAGE: Amoris Laetitia, bűnösség és áldozás – Ferenc pápa válásról és újraházasodásról szóló tanításának evangéliumi kontextusa

A „MÉRLEG” POSTÁJA

REQUIESCANT IN PACE

LETÖLTÉS

2017 / 1-4. Szám

A Mérleg 2016-os és 2017-es évfolyama egyetlen kötetben (Mérleg 2016–2017) jelent meg.


JEGYZETEK

Élet a betűk mögött – A teológia mint tudomány? – Requiescant in pace

A REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZVE

KÜNG, H.: 500 éves a reformáció – vessünk véget az egyházszakadásnak! Felhívás

KRUSE, J.-M. (Stimmen der Zeit): „Töröljük el a pártoskodó neveket, s hívjuk magunkat keresztényeknek”. Luther Mártonnal való találkozásunk ökumenikus távlatai

GÁNÓCZY S.: Mit köszönhetek katolikus teológusként Wolfhart Pannenbergnek?

TANULMÁNYOK

SCHILLEBEECKX, E. (Gott – die Zukunft des Menschen): Isten – az ember jövője. Új istenkép, szekularizálódás és az ember jövője a földön

VALADIER, P. SJ (Études): Veszélyben a demokrácia: a posztigazság

SCHELKSHORN, H. (Christentum und Populismus: Klare Fronten?): A kereszténység instrumentalizálása ellen

ANSORGE, D. (Stimmen der Zeit): Erőszak a kereszténység nevében?
VERBEEK, B. (Universitas): Miért van újra meg újra háború? Evolúciós antropológiai megfontolások

ABEL, O. (Études): A politikus és a filozófus. Emmanuel Macron és Paul Ricoeur
DEÁK D.: A hamis hírtől a „fake news”-ig

GÄDE, G. (Münchener Theologische Zeitschrift): Fundamentalizmus, Biblia és Lélek. Megfontolások a Szentírás helyes értelm ezésének kritériumáról
KNAUER, P. SJ (Eine vorrangige Option für die Armen im 21. Jahrhundert?): A hit felszabadít a szegények választására

DEÁK D.: Távol a reformteológiától

SZEMLE

MEDGYESI Gy.: Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és elhívását

BALOGH V. Sz.: Gottfried W ilhelm Leibniz, a polihisztor. 300 évvel ezelőtt halt meg a hannoveri tudós

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

BALOGH V. Sz.: Kinek és mire jó az egyházjog? Recenzió Sabine Demel könyvéről (Sabine Demel: Das Recht fließe wie Wasser – Verlag Friedrich Pustet)

HELLER Á.:A német filozófia rövid története(Vittorio Hösle: Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie. Rückblick auf den deutschen Geist – C. H. Beck)

HOYER, U.: Nem-mechanisztikus fizika? (Balogh Vilmos: Nicht-mechanistische Physik als einheitliche Systemtheorie. Kant-Struktur versus Higgs-Mechanismus – Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften)

BOÓR J.: Izrael tévútja? (Rolf Verleger: Israels Irrweg. Eine jüdische Sicht – PapyRossa Verlag)

BOÓR J.: A KMÉM 50 és a MEFESZ 10 nyugati éve (Gaál Enikő: A KMÉM ötven éve – Státus Kiadó; Várallyay Gyula: Az 1956-os magyar diákmozgalom Nyugaton – ELTE)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2016 / 1-4. Szám

A Mérleg 2016-os és 2017-es évfolyama egyetlen kötetben (Mérleg 2016–2017) jelent meg.JEGYZETEK

Élet a betűk mögött – A teológia mint tudomány? – Requiescant in pace

A REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZVE

KÜNG, H.: 500 éves a reformáció – vessünk véget az egyházszakadásnak! Felhívás

KRUSE, J.-M. (Stimmen der Zeit): „Töröljük el a pártoskodó neveket, s hívjuk magunkat keresztényeknek”. Luther Mártonnal való találkozásunk ökumenikus távlatai

GÁNÓCZY S.: Mit köszönhetek katolikus teológusként Wolfhart Pannenbergnek?

TANULMÁNYOK

SCHILLEBEECKX, E. (Gott – die Zukunft des Menschen): Isten – az ember jövője. Új istenkép, szekularizálódás és az ember jövője a földön

VALADIER, P. SJ (Études): Veszélyben a demokrácia: a posztigazság

SCHELKSHORN, H. (Christentum und Populismus: Klare Fronten?): A kereszténység instrumentalizálása ellen

ANSORGE, D. (Stimmen der Zeit): Erőszak a kereszténység nevében?
VERBEEK, B. (Universitas): Miért van újra meg újra háború? Evolúciós antropológiai megfontolások

ABEL, O. (Études): A politikus és a filozófus. Emmanuel Macron és Paul Ricoeur
DEÁK D.: A hamis hírtől a „fake news”-ig

GÄDE, G. (Münchener Theologische Zeitschrift): Fundamentalizmus, Biblia és Lélek. Megfontolások a Szentírás helyes értelm ezésének kritériumáról
KNAUER, P. SJ (Eine vorrangige Option für die Armen im 21. Jahrhundert?): A hit felszabadít a szegények választására

DEÁK D.: Távol a reformteológiától

SZEMLE

MEDGYESI Gy.: Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és elhívását

BALOGH V. Sz.: Gottfried W ilhelm Leibniz, a polihisztor. 300 évvel ezelőtt halt meg a hannoveri tudós

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

BALOGH V. Sz.: Kinek és mire jó az egyházjog? Recenzió Sabine Demel könyvéről (Sabine Demel: Das Recht fließe wie Wasser – Verlag Friedrich Pustet)

HELLER Á.:A német filozófia rövid története(Vittorio Hösle: Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie. Rückblick auf den deutschen Geist – C. H. Beck)

HOYER, U.: Nem-mechanisztikus fizika? (Balogh Vilmos: Nicht-mechanistische Physik als einheitliche Systemtheorie. Kant-Struktur versus Higgs-Mechanismus – Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften)

BOÓR J.: Izrael tévútja? (Rolf Verleger: Israels Irrweg. Eine jüdische Sicht – PapyRossa Verlag)

BOÓR J.: A KMÉM 50 és a MEFESZ 10 nyugati éve (Gaál Enikő: A KMÉM ötven éve – Státus Kiadó; Várallyay Gyula: Az 1956-os magyar diákmozgalom Nyugaton – ELTE)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2015 / 1-4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A törés bátorsága
Aki ismeri az egyház történelmét, legyőzi félelmeit
Genderkérdések és szexuáletika
Isten hozta a posztmodernben
Az új jobboldal fenyegeti a demokráciát
A kereszténydemokrácia protestáns megújulása?
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

JÖRNS, K. (Kriterien eines glaubwürdigen Christentums): Ha a kereszténység hiteles akar lenni
TÜCK,J.-H. (Stimmen der Zeit): Kereszténység gyökerek nélkül? Miért nem szabad kivenni az Ószövetséget a keresztény kánonból?
HALÍK, T. (halik.cz): Negatív eszkhatológia és vallásközi párbeszéd
STEGEMANN, W. (Evangelische Aspekte): Jézusnyomában, A történeti Jézus-kutatás mint ideológiakritika
GÁNÓCZY S.(Revue théologique de Louvain): A történeti-kritikai exegézis struktúraalkotó szerepe a rendszeres teológiában
FREY, J. (zur debatte): „A jánosi közösség”, Konfliktusok és vitás teológiai kérdések
KNAUER, P. SJ (Stimmen der Zeit): A hit alapvetése napjainkban, Hogyan épül újjá a fundamentális teológia?
DEÁK D.: A Laudato si’ kritikai fogadtatása

DOKUMENTUM

FERENC PÁPA (vatican.va): Beszéd a bázismozgalmak nemzetközi találkozóján
KÜNG, H.: Tévedhetetlenség, Felhívás Ferenc pápához
A pápa válasza Hans Küngnek

SZEMLE

HÄRING, H. (Münsteraner Forum für Theologie und Kirche): Ki fog felülkerekedni? A pápa a konzervatívok szorító ölelésében
FORCZEK Á.: Kritikai reflexiók az Amoris laetitiáról
BALOGH V. 5Z.: Einstein kiúttalan töprengései
BALOGH V. SZ.: Laikusok és klerikusok!? A női diakonátus ürügyén
Miért fontos a zsidó-keresztény párbeszéd? (F. Á.)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

BOÓR J.: Miért nem keresztény többé Kurt Flasch? (Kurt Flasch: Warum ich kein Christ bin? – C. H. Beck)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2014 / 1-4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Hol volt az ember?
A reformer és a restaurátor
A vatikáni ellenzék színrelépése
„Iszlám Állam”vagy vallási kultúra?

CSALÁDSZINÓDUS

BONNY, J. (kerknet.be): Püspöki szinódus a családról, Egy megyéspüspök elvárásai
HÄRING, H. (Publik-Forum): A Vatikán és a szexualitás
FABER, E.-M. (Schweizerische Kirchenzeitung): Teret adni Isten könyörületének

TANULMÁNYOK

GIELEN, M. – KÜGLER, J. (Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche): Ferenc pápa teológiája
WESS, P. (Christ in der Gegenwart): Jézus nem volt görög
HÖSLE, V. (Jahrbuch für Religionsphilosophie): A racionalista vallásfilozófia eszméje és a kihívások, amelyekkel szembe kell néznie
KNAUER, P. SJ (Festschrift für Hans Albert): Keresztény hit és kritikai racionalizmus
LUTTERBACH, H. (Festschrift für Leo Karrer): A szexualitás keresztény leértékelése
NEUNER, P. (Regensburger Katholikentag, 2014): Ökumené ötven évvel a zsinat után, Nemzedéki kérdés?
WOLF, H. (zur debatte): Joseph Kleutgen és az 1863-as „Tuas libenter” breve, Következmények a katolikus teológiára nézve
MERTES, K. (Publik-Forum): Amiben az egyháznak változnia kell
PAUL, A. T. (Stimmen der Zeit): Európa – avagy mi marad meg a kereszténységből?

INTERJÚ

LANG, B. (Publik-Forum): Jézus, a künikosz

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BUCHER, R. (Die Furche): „A szabadság kedvesebb Isten előtt, mint az engedelmesség”

PRÓ ÉS KONTRA

KNAUER, P. SJ (Aus Politik und Zeitgeschichte): Másképp szabályozni a pénzt
DEÁK D.: Nem-semleges pénz a kapitalizmusban?

SZEMLE

STRIET, M. (Herder Korrespondenz): Árulkodó izgatottság, Katolikus bírálatok a reformáció 2017-es
évfordulójára készült német evangélikus alapvetésről
BALOGH V. Sz.: Szabadságra születtünk, Notker Wolf bencés prímás apát könyve az igazi szabadságról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Isten mint ész (Heller Ágnes)
Hit az eljövendő Istenben (Mérleg)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2013 / 1-4. Szám

E számunkról

Jegyzetek

Pápaválasztás, irányváltás
Pápa ez?
Freiburgi kéznyújtás

Tanulmányok

HEIMBACH-STEINS, M. (Fluchtpunkt Fundamentalismus): Vallásszabadság a viták kereszttüzében
WOLF, H. (Salzburgi Felsőoktatási Napok 2012): Az egyháztörténet-írás felelőssége
BUCHER, R. („Guter” Sex): Egyház, hatalom és test a lelkipásztori teológia nézőpontjából
PFITZNER R. (Mérleg Online): Választott trauma, regrediált társadalom, a vezér szerepe
DŽALTO, D. (Journal of Religion and Society): Vallás, politika és ami ezeken túl van. A Pussy Riot-ügy
WIINIKKA-LYDON, J. (Journal of Religion and Society): Medjugorje kettőssége
KNAUER, P. (Frankfurter Rundschau): Etika, vallás és józan ész
KIRCHHOF, P. (Eugen-Biser-Stiftung): A jog keletkezése és megalapozása.

Weizsäcker száz éve (1912–2012)

DRIESCHNER, M. (Acta Historica Leopoldina):Carl Friedrich von Weizsäcker, fizikus és filozófus

Dosszié – A zsinat aktualitása

COMBLIN, J. (Culture et Foi): A II. Vatikáni Zsinat – ötven év távlatából171
APPEL, K. – PITTL, S. (Erinnerung an die Zukunkft): Zsinat a sírnál. VI. Pál síremléke és „a katakomba-szerződés”

Élő hagyomány

HASENHÜTTL, G. (Glaube ohne Denkverbote): A kereszténység: sem vallás, sem misztika?

Szemle

BALOGH V. SZ.: Hopsz, itt a Higgs – avagy mégsem!? Fizikai Nobel-díj 2013
MÁRTONFFY M.: A tántoríthatatlanság kísértete

Requiescant in pace

In memoriam Vass György SJ (Boór János)
Vermes Géza emlékere (Boór János)

Írások a mérlegen

Hogyan emelkedett isteni rangra Jézus?
Loyolai Szent Ignác, legenda és valóság
Az elmélkedő Ferenc pápa
Edith Stein – bibliográfia és kutatás
A kortárs és az utókor
Barankovics, Bibó és a Demokrata Néppárt
Egyháztörténeti krimi?

A „Mérleg” postája

LETÖLTÉS

2012 / 0. Szám


2012-ben nem jelent meg nyomtatott Mérleg.
Megjelent viszont 2022-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Mérleg közös kiadványa az eucharisztia / úrvacsora ökumenikus megközelítéséről. Megrendelhető a Mérleg postacímén vagy e-mail címén.Olvasson bele!

LETÖLTÉS

2011 / 1-4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az antiszemitizmus nem fér össze sem a kereszténységgel, sem az emberséggel
Egykomornyik, egy bankár és a Vatikán
Reform, nem rebellió
A XXII. Német Filozófiai Kongresszus
Weissmahr Béla SJ filozófiájának jelenléte
Az Avignoni Fesztivál
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Újabb magyar könyvek vallásról és történelemről
Requiescant in pace

DOKUMENTUM

XVI. Benedek pápa német hazájában elhangzott megnyilatkozásaiból (2011. szeptember 22-25.)

TANULMÁNYOK

HÄRING,H. (Eugen-Biser-Stiftung): Az egyházj elenlegi válsága mint esély, Lépések egy biztató jövőjű hivő közösség felé
PESCH,0. H. (Stimmen der Zeit): A pápaság az ökumenikus párbeszéd akadálya?
MOINGT, J. SJ (Culture et Foi): Evangéliumi humanizmus
ENGEL, R. J. (CrossCurrents): Demokrácia, kereszténység, ökológia, A környezetteológia 20. századi munkaterve
KESSLER, H. (Stimmen der Zeit): Kétféle iszlám, Miért szorul helyesbítésre az uralkodó iszlámkép?
SERWATY, A. (zur debatte): A halálközeliség rejtélye, Tapasztalati és tudományos megközelítés
GOLLER, H. SJ (zur debatte): Halálunk túlélésének bizonyítékai-e a halálközeli tapasztalatok?
KNAUER, P. SJ (Zeitschrift für Katholische Theologie): Anzelm teremtményiségből kiinduló bizonyítása
WANDSCHNEIDER, D. (Psychotherapie Forum): A determinizmus problémája, A szabadság mint öndetermináció

PRÓ ÉS KONTRA

BALOGH V. Sz.: Az atomkorszak vége?!
SOMFAI B. SJ (Genetikailag módosított élőlények [GMO-k] a tények tükrében): Genetikailag módosított haszonnövények: a Kezdet vagy a Vég?

PAX ROMANA

DEÁK D.: Nagyobb Pax Romana találkozók

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mágia és vallás
Politikai pszichológia
A zsidóság és a kereszténység közös szelleme és világa
Két könyv a Názáreti Jézusról
Összeesküvés-elméletek vizsgálata
Logika Pál teológiájában
Egyháztörténeti könyvek
Kritikus írások a világvallásokról
A Harmadik Birodalom és a zsidóság
A Vatikán „titkai”
Emberarcú piacgazdálkodás?
A számok világtörténete
Schermann Rudolf – ad multos annos!

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2010 / 4. Szám


A 2010-es évfolyam 3. és 4. száma összevont számként jelent meg


ESZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A teológia megkerülhetetlen nyilvánossága
„Először a lelkiismeret, aztán a pápa” –
A karizma ereje és gyengesége, II. János Pál pápa boldoggá avatásáról
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Tóth Imre emlékezete (1921-2010)
Requiescant in pace
In memoriam Gyimesi Éva (1945-2011)

TANULMÁNYOK

TÜCK, J.-H. (Communio): „Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja”(lak 2,12), Teológiai észrevételek a Soá egyediségével kapcsolatban
MOINGT,J.SJ(Culture et Foi): Átadható-e ahit?
ZOLLITSCH, R. (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz): Az egyház jövője – egyház a jövőért, A vándorló, meghallgató és szolgáló egyház védelmében
WESS,P.(Christus wohnt in uns?!): „Európa lelkét” keresve
NEUMANN, S. U. (Christ in der Gegenwart): A szexualitás szeretete
HILPERT, K. (zur debatte): Mikor kezdődik a személyes élet? Katolikus teológiai megközelítés
SZABÓ G.:A valószínűség fogalmának kialakulása
WIEMEYER, J. (Herder Korrespondenz): Mindig rosszat jelent? A spekuláció szociáletikai nézőpontból
LILL, R. (imprimatur): XII. Piusztól XIII. Jánosig és tovább, A pápaság közelmúltjáról és jelenéről
GOLDT, R. (Stimmen der Zeit): Tolsztoj küzdelme az igazságért

HIT ÉS EVOLÚCIÓ – KONFERENCIA A GERGELY EGYETEMEN, 2009

RUSSELL, R. J. (Theology and Science): Evolúció és katolikus hit új megközelítésben
AULETTA, G. – STOEGER, W. R. SJ (Theology and Science): A nemzetközi konferencia fénypontjai

DOKUMENTUM

Egyház 2011-ben – az újrakezdés lehetősége, Teológusok memoranduma a katolikus egyház válságáról
(www.memorandum-freiheit.de)

PAX ROMANA

BOÓRJ.: Siontól Szárszóig
Szárszói nyilatkozat (EPMSz-MPR)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

SCHNABEL, U. (Katechetische Blätter): Bolond, aki hisz a csodákban?

SZEMLE

HÖSLE, V. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie): Az ateizmus metafizikai története (CharlesTaylor: A Secular Age)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Teológusportrék
Kereszténység vagy fundamentalizmus?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2010 / 3. Szám


A 2010-es évfolyam 3. és 4. száma összevont számként jelent meg


ESZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A teológia megkerülhetetlen nyilvánossága
„Először a lelkiismeret, aztán a pápa” –
A karizma ereje és gyengesége, II. János Pál pápa boldoggá avatásáról
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Tóth Imre emlékezete (1921-2010)
Requiescant in pace
In memoriam Gyimesi Éva (1945-2011)

TANULMÁNYOK

TÜCK, J.-H. (Communio): „Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja”(lak 2,12), Teológiai észrevételek a Soá egyediségével kapcsolatban
MOINGT,J.SJ(Culture et Foi): Átadható-e ahit?
ZOLLITSCH, R. (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz): Az egyház jövője – egyház a jövőért, A vándorló, meghallgató és szolgáló egyház védelmében
WESS,P.(Christus wohnt in uns?!): „Európa lelkét” keresve
NEUMANN, S. U. (Christ in der Gegenwart): A szexualitás szeretete
HILPERT, K. (zur debatte): Mikor kezdődik a személyes élet? Katolikus teológiai megközelítés
SZABÓ G.:A valószínűség fogalmának kialakulása
WIEMEYER, J. (Herder Korrespondenz): Mindig rosszat jelent? A spekuláció szociáletikai nézőpontból
LILL, R. (imprimatur): XII. Piusztól XIII. Jánosig és tovább, A pápaság közelmúltjáról és jelenéről
GOLDT, R. (Stimmen der Zeit): Tolsztoj küzdelme az igazságért

HIT ÉS EVOLÚCIÓ – KONFERENCIA A GERGELY EGYETEMEN, 2009

RUSSELL, R. J. (Theology and Science): Evolúció és katolikus hit új megközelítésben
AULETTA, G. – STOEGER, W. R. SJ (Theology and Science): A nemzetközi konferencia fénypontjai

DOKUMENTUM

Egyház 2011-ben – az újrakezdés lehetősége, Teológusok memoranduma a katolikus egyház válságáról
(www.memorandum-freiheit.de)

PAX ROMANA

BOÓRJ.: Siontól Szárszóig
Szárszói nyilatkozat (EPMSz-MPR)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

SCHNABEL, U. (Katechetische Blätter): Bolond, aki hisz a csodákban?

SZEMLE

HÖSLE, V. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie): Az ateizmus metafizikai története (CharlesTaylor: A Secular Age)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Teológusportrék
Kereszténység vagy fundamentalizmus?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2010 / 2. Szám


A 2010-es évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A második német ökumenikus egyházi nagygyűlés
Búcsúzás Edward Schillebeeckxtől
A Magyar Pax Romana 52. kongresszusa
Kitüntetések
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MARGUERAT, D. (L’Aube du christianisme): Jézus, az ismeretlen ismerős, A történeti Jézus nyomában
ALTERMATT, U. – METZGER, F. (Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte): Vallás és kultúra, Kortörténeti távlatok
WOLF, H. – UNTERBURGER, K. (Theologische Revue): XII. Piusz és a zsidók, Hol tart a kutatás?
GRESHAKE, G. (Herder Korrespondenz): Mit hozott a papság éve? Kritikus visszatekintés
MÜLLER, W. (Stimmen der Zeit): A szexuális visszaélés és az egyház
MCQUILLAN, C. N. T. (Journal of Pastoral Counseling): Amit minden papnak, klerikusnak és püspöknek tudnia kell a pedofíliáról
BUNKER, A. (Überlegungen zur missionarischen Dimension der Theologie): Hit, amely szolidáris az idővel, A teológia missziós dimenziója
SCHOCKENHOFF, E. (Stimmen der Zeit): Kiengesztelődés a fundamentalizmussal? Vita a zsinat hiteles értelmezéséről

DOKUMENTUM

BOULAD, H. SJ (Culture et Foi): Magánlevél XVI. Benedek pápához

INTERJÚ

KÜNG, H. – ANCIBERRO, J. (Témoignage Chrétien): Üjabb emlékirat az egyházról

ÉLŐ HAGYOMÁNY

HALÍK, T. (Spiritus): Európa lelke, Oltár az ismeretlen Istennek

SZEMLE

PLÉH CS.: Test és lélek biológiai egysége katolikus szemmel (Gánóczy, S.: Christianisme et neurosciences)
MEDGYESI Gy.: Időszerű bioetikai és orvosi etikai kérdések néhány tanulmány tükrében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A történeti Jézus
Hagyomány és jelenkor
Egyház és pedofília
Hittudományi szintézis

LETÖLTÉS

2010 / 1. Szám


A 2010-es évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A második német ökumenikus egyházi nagygyűlés
Búcsúzás Edward Schillebeeckxtől
A Magyar Pax Romana 52. kongresszusa
Kitüntetések
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MARGUERAT, D. (L’Aube du christianisme): Jézus, az ismeretlen ismerős, A történeti Jézus nyomában
ALTERMATT, U. – METZGER, F. (Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte): Vallás és kultúra, Kortörténeti távlatok
WOLF, H. – UNTERBURGER, K. (Theologische Revue): XII. Piusz és a zsidók, Hol tart a kutatás?
GRESHAKE, G. (Herder Korrespondenz): Mit hozott a papság éve? Kritikus visszatekintés
MÜLLER, W. (Stimmen der Zeit): A szexuális visszaélés és az egyház
MCQUILLAN, C. N. T. (Journal of Pastoral Counseling): Amit minden papnak, klerikusnak és püspöknek tudnia kell a pedofíliáról
BUNKER, A. (Überlegungen zur missionarischen Dimension der Theologie): Hit, amely szolidáris az idővel, A teológia missziós dimenziója
SCHOCKENHOFF, E. (Stimmen der Zeit): Kiengesztelődés a fundamentalizmussal? Vita a zsinat hiteles értelmezéséről

DOKUMENTUM

BOULAD, H. SJ (Culture et Foi): Magánlevél XVI. Benedek pápához

INTERJÚ

KÜNG, H. – ANCIBERRO, J. (Témoignage Chrétien): Üjabb emlékirat az egyházról

ÉLŐ HAGYOMÁNY

HALÍK, T. (Spiritus): Európa lelke, Oltár az ismeretlen Istennek

SZEMLE

PLÉH CS.: Test és lélek biológiai egysége katolikus szemmel (Gánóczy, S.: Christianisme et neurosciences)
MEDGYESI Gy.: Időszerű bioetikai és orvosi etikai kérdések néhány tanulmány tükrében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A történeti Jézus
Hagyomány és jelenkor
Egyház és pedofília
Hittudományi szintézis

LETÖLTÉS

2009 / 2. Szám


2009-ben egyetlen dupla szám (2009/1–2) jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

TANULMÁNY

BERGER, P. (First Things): Meghamisított szekularizáció
MAINZER, K. (zur debatte): Világunk nem determinált, hanem véletlen, Hogyan jön a világba valami új?
GABRIEL, K. (ethik und gesellschaft): Vallás és politika, Fundamentalizmus és civil társadalom között

DOSSZIÉ – A VATIKÁN ÉS A KATOLIKUS FUNDAMENTALIZMUS

HÜNERMANN, P. (Herder Korrespondenz): Communicatio – excommuncatio, Kísérlet az egyházi válság rétegeinek feltárására
BEINERT, W. (Vatikan und Pius-Brüder): A II. Vatikáni Zsinat helye napjaink egyházi önértelmezésében
FABER, E.-M. (www.theologie-und-kirche.de): Jobb volna közösen dönteni, Róma és a tradicionalisták – egyháztani nézőpontból
Nemzetközi petíció a II. Vatikáni Zsinat határozatainak feltétel nélküli elismeréséért

HABERMAS NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA

ARENS, E. (Herder Korrespondenz): Jürgen Habermas és új tisztelői

ÖKUMENIZMUS – SZENT PÁL ÉV

SATTLER, D. (www.dbk-paulusjahr.de): Pál ökumenikus hatástörténete

ÖKUMENIZMUS – ÖTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT KÁLVIN

BUSCH, E. (www.calvin09.org): Kálvin tegnap és mA, A reformátor élete és műve az újabb értelmezések tükrében

PRÓ ÉS KONTRA

WESS, P. („Jesus von Nazareth” kontrovers): Sem a János-evangélium, sem a Filippi-levél nem tanúsítja Jézus Krisztus Isten voltát
PUSKÁS A.: Kritikai észrevételek Paul Weß kritikus tanulmányához
Paul Weß és Puskás Attila levélváltása

INTERJÚ

EHL, H.-M. ETAL. (Südwest-Rundfunk): Úton a keresztény üzenet középpontja felé. Emlékezés Karl Rahnerra

PAX ROMANA

SCHARLE P.: A Magyar Pax Romana 51. kongresszusa

SPEKTRUM

FOUILLOUX, E. (theologie.geschichte): Integrizmus

SZEMLE

KAMARÁS I.: Csak egy ötödik evangélium – vagy a Sátán evangéliuma? „A Mester és Margarita” orosz egyházi fogadtatása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ókortörténet
A kereszténység első évszázadai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2009 / 1. Szám


2009-ben egyetlen dupla szám (2009/1–2) jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

TANULMÁNY

BERGER, P. (First Things): Meghamisított szekularizáció
MAINZER, K. (zur debatte): Világunk nem determinált, hanem véletlen, Hogyan jön a világba valami új?
GABRIEL, K. (ethik und gesellschaft): Vallás és politika, Fundamentalizmus és civil társadalom között

DOSSZIÉ – A VATIKÁN ÉS A KATOLIKUS FUNDAMENTALIZMUS

HÜNERMANN, P. (Herder Korrespondenz): Communicatio – excommuncatio, Kísérlet az egyházi válság rétegeinek feltárására
BEINERT, W. (Vatikan und Pius-Brüder): A II. Vatikáni Zsinat helye napjaink egyházi önértelmezésében
FABER, E.-M. (www.theologie-und-kirche.de): Jobb volna közösen dönteni, Róma és a tradicionalisták – egyháztani nézőpontból
Nemzetközi petíció a II. Vatikáni Zsinat határozatainak feltétel nélküli elismeréséért

HABERMAS NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA

ARENS, E. (Herder Korrespondenz): Jürgen Habermas és új tisztelői

ÖKUMENIZMUS – SZENT PÁL ÉV

SATTLER, D. (www.dbk-paulusjahr.de): Pál ökumenikus hatástörténete

ÖKUMENIZMUS – ÖTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT KÁLVIN

BUSCH, E. (www.calvin09.org): Kálvin tegnap és mA, A reformátor élete és műve az újabb értelmezések tükrében

PRÓ ÉS KONTRA

WESS, P. („Jesus von Nazareth” kontrovers): Sem a János-evangélium, sem a Filippi-levél nem tanúsítja Jézus Krisztus Isten voltát
PUSKÁS A.: Kritikai észrevételek Paul Weß kritikus tanulmányához
Paul Weß és Puskás Attila levélváltása

INTERJÚ

EHL, H.-M. ETAL. (Südwest-Rundfunk): Úton a keresztény üzenet középpontja felé. Emlékezés Karl Rahnerra

PAX ROMANA

SCHARLE P.: A Magyar Pax Romana 51. kongresszusa

SPEKTRUM

FOUILLOUX, E. (theologie.geschichte): Integrizmus

SZEMLE

KAMARÁS I.: Csak egy ötödik evangélium – vagy a Sátán evangéliuma? „A Mester és Margarita” orosz egyházi fogadtatása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ókortörténet
A kereszténység első évszázadai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Egyház és zsidóság: az üdvmonopólium kísértete
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNY

ERNST, S. (Trierer Theologische Zeitschrift): Beszélhetünk még szabadságról?, Filozófiai és teológiai perspektívák az újabb agykutatások ismeretében
OHLIG, K.-H. (imprimatur): Allah és a keresztény Isten, Történeti teológiai és tartalmi sajátosságok
SEIDEL, J. SJ („200 Jahre Darwin…”, Hochschule für Philosophie, München, 2008 ősz): Teilhard de Chardin evolúció-fogalmáról, Miben (nem) ad igazat Teilhard Darwinnak?

INTERJÚ

VAN BREEMEN, P. SJ: Az öregedés mint spirituális út, „Mérleg”-beszélgetés, kérdező: Pécsi László

ÉLŐ HAGYOMÁNY

SUESS, P. (ITP online): A lelkek megkülönböztetése, Címszavak egy zsinat utáni egyházi agendához

SZEMLE

GYARMATI GY.: Hitvallók és ügynökök, Petényi Katalin és Kabay Barna filmje

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Sloterdijk a három egyistenhitről
Vita a Koránról
Megújulásra váró liturgia
Keresztesek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Negyven éves a Humanae Vitae
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace – Buday Nelli emlékezetére

TANULMÁNYOK

SOBRINO, J. SJ (Concilium):Jézus és Isten országa, Együttszenvedés, igazságosság, asztalközösség
WALLER, J. E. (Journal of Religion & Society): Szabadíts meg a gonosztól, Népirtás és keresztény világ
NAULT, F. („Jesus von Nazareth” in der wissenschaftlichen Diskussion): A történelem Jézusa és napjaink teológiája, Észrevételek Joseph Ratzinger Jézus-könyvéről

PAX ROMANA

A missziók helye és szerepe,
A Magyar Pax Romana ötvenedik kongresszusa (Scharle Péter – Mártonffy Marcell)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BUCHER, R. (Fuge): Teológia és „posztszekuláris” kor

SZEMLE

NEMESHEGYI P. SJ: Az egyház „nehéz gyermeke”: Hans Küng

ARCKÉP

VARGA K.: A bizalom stratégája, Kulcsár Kálmán nyolcvan éves

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A tudomány és a szépség barátja
Izrael: történelem és elbeszélés
„Mire jó” a vallás és az egyház?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 2. Szám


A 2008-as évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Római Klubnak mégis igaza volt
Martini bíboros óvott a bűnöktől az egyházban
Hit és ész
A darwini fejlődéselmélet védelmében
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KESSLER, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Hol marad Isten, amikor teremtményei szenvednek? A természeti csapások és az Isten cselekvését firtató kérdés
TRACK, J. (Identität im Wandel in Kirche und Gesellschaft): A nemzet – keresztény távlatban
JEANROND, W. G. (www.catho-theo.net): Az ígéretes, többértelmű szeretet
SEIBEL, W. SJ (Bajor Sajtóklub): Elvesztegettük a zsinatot?
MEYER, I. (Evangelische Theologie): Monoteizmus, kereszténység és erőszak, A kereszténység mint a vallási erőszak felszámolásának paradigmája
WAHL, H. (Stimmen der Zeit): Tétova önkiigazítás, A modern pszichoanalízis kérdései a teológiához

INTERJÚ

TÓTH I. (Iride – Filosofia e discussione pubblica): A szubjektum és szabadsága, A matematika alapjairól

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (a KMÉM-Pax Romana 29. Innsbrucki Tanulmányi Napjai, 2007): Kalandom a modern agykutatás és a teológia határterületén
PIKÓ M. (50. Magyar Pax Romana Kongresszus, 2008): Keresztény küldetésünk

ÉLŐ HAGYOMÁNY

ASSMANN, J. (www.aroumah.net): Mi a baj a képekkel?

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Isten a történelemben, Joseph Moingt SJ a Szentháromságról és a megtestesülésről

SPEKTRUM

Tiltott értelem
A papi nőtlenség lezáratlan kérdése

IN MEMORIAM

BOÓR J. ET ALII: Végső búcsú Fejtő Ferenctől

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A tapasztalat filozófiája
A rossz a világban és a jó Isten tagadása
Congar zsinati naplója
Judaizmus és kereszténység
Edith Stein

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 1. Szám


A 2008-as évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Római Klubnak mégis igaza volt
Martini bíboros óvott a bűnöktől az egyházban
Hit és ész
A darwini fejlődéselmélet védelmében
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KESSLER, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Hol marad Isten, amikor teremtményei szenvednek? A természeti csapások és az Isten cselekvését firtató kérdés
TRACK, J. (Identität im Wandel in Kirche und Gesellschaft): A nemzet – keresztény távlatban
JEANROND, W. G. (www.catho-theo.net): Az ígéretes, többértelmű szeretet
SEIBEL, W. SJ (Bajor Sajtóklub): Elvesztegettük a zsinatot?
MEYER, I. (Evangelische Theologie): Monoteizmus, kereszténység és erőszak, A kereszténység mint a vallási erőszak felszámolásának paradigmája
WAHL, H. (Stimmen der Zeit): Tétova önkiigazítás, A modern pszichoanalízis kérdései a teológiához

INTERJÚ

TÓTH I. (Iride – Filosofia e discussione pubblica): A szubjektum és szabadsága, A matematika alapjairól

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (a KMÉM-Pax Romana 29. Innsbrucki Tanulmányi Napjai, 2007): Kalandom a modern agykutatás és a teológia határterületén
PIKÓ M. (50. Magyar Pax Romana Kongresszus, 2008): Keresztény küldetésünk

ÉLŐ HAGYOMÁNY

ASSMANN, J. (www.aroumah.net): Mi a baj a képekkel?

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Isten a történelemben, Joseph Moingt SJ a Szentháromságról és a megtestesülésről

SPEKTRUM

Tiltott értelem
A papi nőtlenség lezáratlan kérdése

IN MEMORIAM

BOÓR J. ET ALII: Végső búcsú Fejtő Ferenctől

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A tapasztalat filozófiája
A rossz a világban és a jó Isten tagadása
Congar zsinati naplója
Judaizmus és kereszténység
Edith Stein

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Testvériség vagy identitáspolitika?
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

O’MALLEY, J. W. (Theological Studies): Történt-e valami egyáltalán?, A II. Vatikáni Zsinat értelmezéséhez
DRIESCHNER, M. (Zufall Mensch?): „Véletlen ember”, Egy félreértésről
MARKSCHIES, Chr. (zur debatte): Miért terjedt el a kereszténység az ókor végén?
COYNE, G. SJ (Manréza Szimpózium 2006): A földönkívüliek Istene

PAX ROMANA

HORÁNYI Ö.: Laudáció Gánóczy Sándor professzor kitüntetése alkalmából

ÉLŐ HAGYOMÁNY

WENDEL, S. (www.theologie-und-kirche.de): „Isten a testben van”, Közelítési kísérlet egy félelmetesnek tetsző üzenethez

SPEKTRUM

A csoda szerepe a boldoggá és szentté avatások során (Orientierung)
498 spanyol boldog, kérdőjelekkel (Christ in der Gegenwart)

SZEMLE

SZOMBATH A. (Szétosztott teljesség): Weissmahr Béla Die Wirklichkeit des Geistes c. művéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A reformzsinat története
Bibliai archeológia
Portré XVI. Benedekről
Filozófia és terápia
A lélek dimenziói
Szabad akarat és agykutatás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A III. európai ökumenikus nagygyűlés
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

WANKE, J. (www.bistum-erfurt.de): Keresztény értékek – nem keresztényeknek is?
FUHRMANN, H. (zur debatte): A konstantini adományozás, Egy nevezetes hamisítvány jelentősége és hatása

C. F. VON WEIZSÄCKER ÉLETE ÉS MŰVE

DRIESCHNER, M.: Búcsú Carl Friedrich von Weizsäckertöl (1912. június 28. – 2007. április 28.)
VON WEIZSÄCKER, C. F. (Zeit und Wissen): A szép

PRÓ ÉS KONTRA

VERMES G. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok, 2007): A hit és a történelem Jézusa különböző, Vita Joseph Ratzingerrel
SZÉKELYJ. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok, 2007): „Te vagy-e a Messiás, az Áldott fia” (Mk 14,61)?, Miért hiszünk az élő Istenben, aki a történelem lapjaira ír?
BALOGH V. SZ.: A Názáreti Jézus, Az első reflexiók J. Ratzinger/XVI. Benedek pápa könyvéhez hazájában

ÖKUMENIZMUS

KASPER, W. (zur debatte): Új kihívásokkal szemközt, Az ökumené helyzetéről

SPEKTRUM

Lustiger bíboros és a függőleges vallás (Esprit)

IN MEMORIAM POLCZ ALAINE

BITÓ L.: Nekrológ helyett – Alaine-re emlékezve

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hinni könnyebb?
Jézus a nyugati filozófiában és a Koránban
Monoteizmus és tolerancia
Beszélgetés az evangéliumok szerzőivel

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 2. Szám

KÖSZÖNTŐ

JEGYZETEK

Újabb magyar könyvek
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

STRIET, M. (zur debatte): Cselekszik-e Isten, ha kérem?
KIRCHSCHLÄGER, W. (www.luzerner-manifest.ch): Nem és életállapot szerinti korlátozás nélkül, Az egyházi szolgálatok bibliai megalapozottságáról 150
SÖDING, T. (Theologie und Philosophie): Biblikus és rendszeres teológia párbeszéde a Szentírás értelméről

PRÓ ÉS KONTRA

RÖSER, J. (Christ in der Gegenwart): Mítosz vagy misztika?
Tridenti restauráció és liturgikus reform között
Vita a régi („új”) miséről (Varga Judit)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

VASS GY. SJ: A kétértelmű vég

SZEMLE

JAKAB A.: Tudatlanság és szenzációéhség, A Da Vinci-kód és a Júdás evangéliuma mint média- és társadalmi jelenségek

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Logoterápia 231

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Mi az ember?
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

GYARMATI GY. („A 20. századi egyháztörténet kutatásának módszertani problémái” c. konferencia, Pécs, 2007. február): Egyház, sok rendszer és a történelmi idő, A 20. századi magyar
egyháztörténet nézőpontjából
BUCHER, R. (engagement): Mihez kezdjen Isten a katolikus iskolákkal?, Egy régi intézmény feladatai új időkben – tézisek
STOCK, A. (Kunst und Kirche): Az avantgárd szellemiségéről

INTERJÚ

ROMBOLD, G. (Kunst und Kirche): Autonómia, spiritualitás és a műalkotások „transzcendálása”, A művészettörténész-teológussal J. Rauchenberger
és A. Kölbl beszélget

ÉLŐ HAGYOMÁNY

GÁSPÁR CS. L.: A vallások végső igazsága? Egyszeriség – titok

DOKUMENTUM

SOBRINO, J. (www.itpol.de): Miért nem írhatom alá?, Levél P. Kolvenbach jezsuita rendfőnökhöz
SESBOÜÉ, B. SJ (Stimmen der Zeit): Jézus Krisztus az áldozatok nézőpontjából, JOn Sobrino krisztológiájáról
COLLET, G. (Orientierung): „Feleszmélvén az embertelenség álmából”, JOn Sobrino díszdoktorátusához

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Zsinati gondolkodás
Kézikönyvsorozat a középkori francia egyház javadalmasairól
Arcképek, tradíciók

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2006 / 4. Szám

A budapesti események, mint minden olyan történés, amely valóban méltó az „esemény” megnevezésre, beláthatatlanul nagy megrázkódtatást váltottak ki. Több szempontból is megérintettek és felkavartak minket: váratlanságukból adódóan megtépázták történelmi érzékünket, de középtávú politikai számításainkat és az emberi létezés politikai struktúráira vonatkozó általános elképzeléseinket sem kímélték. (…) Bármennyire is előreláthatónak akarták beállítani a kérdésben jártasak, akiket soha semmi nem ér váratlanul, a forradalom meglepetés volt, mert sor került rá: Budapest lángjai… Nem szabad sietősen napirendre térnünk az események felett, ha tanulni akarunk belőlük. (Paul Ricoeur)
E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Megújítható-e a katolikus egyház?
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

1956-2006

RICOEUR, P. (Esprit): A politikai paradoxon

HANNAH ARENDT (1906–1975) SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA

DOLAN, F. M. (Bay Area Colloquium on Hannah Arendt, Stanford University): Hannah Arendt és a názáreti Jézus politikai filozófiája

GÖDEL-CENTENÁRIUM

BALOGH V. Sz: Miért úr, Száz éve született Kurt Gödel

PAX ROMANA

B. GÁSPÁR J.: (KMÉM – Pax Romana Tanulmányi Napok, 2006): „Rettenetes a kísértés a jóra”

ÉLŐ HAGYOMÁNY

MOINGT, J. SJ (La Croix): „Isten úgy akarja, hogy az ember szabaddá legyen”, A jezsuita teológussal Elodie Maurot beszélget

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

M.-J. Lagrange OP és a modernizmus
Vallási pluralizmus és kereszténység

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2006 / 3. Szám

A 2006-os évfolyam 2. és 3. száma összevont számként jelent megE SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Boldog Salkaházi Sára
Orosz és magyar bocsánatkérés
Élet a betűk mögött Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

FRYMER-KENSKY, T. (Christianity in Jewish Terms): Isten képmása, Judaista és keresztény vallási antropológia
HENRIX, H. H. (Stimmen der Zeit): Jézus alakja a zsidó-keresztény párbeszéd fókuszában
KUMMER, Ch. SJ (Stimmen der Zeit): Evolúció és teremtés, Megjegyzések Darwin elméletének neokreacionista kritikájához
PÉCSI L. (KMÉM-Pax Romana Tanulmányi Napok, 2005): A hitélet lélektani nehézségei
PUSKÁS A. (KMÉM–Pax Romana Tanulmányi Napok, 2006): Jézus üdvözitö halála mint áldozat

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BÜHLER, P. (Zündstoff Opfertheologie): Az áldozat újszövetségi fogalmának hermeneutikájához
MARR, A. (www.andrewmarr.homestead.com): Kereszténység és szent erőszak

PRÓ ÉS KONTRA

FLORES D’ARCAIS ET AL. (MicroMega): A nagy Wojtiła, Katolikus újjászületés vagy obskurantista kihívás?

SZEMLE

XVI. BENEDEK PÁPA (www.vatican.va): Hit, értelem és egyetem, Emlékek és reflexiók
A pápa és az iszlám, Vélemények (Varga Judit)

SPEKTRUM

Róma szólott, a vita megkezdődött (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

DÉVÉNY I.: Beney Zsuzsa halálára (1930-2006)
Az ókereszténység és a középkor századai
Német nacionalizmus és kereszténység
Tiltott könyvek
Vallás és erőszak
Hagyományőrzés

LETÖLTÉS

2006 / 2. Szám

A 2006-os évfolyam 2. és 3. száma összevont számként jelent meg
E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Boldog Salkaházi Sára
Orosz és magyar bocsánatkérés
Élet a betűk mögött Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

FRYMER-KENSKY, T. (Christianity in Jewish Terms): Isten képmása, Judaista és keresztény vallási antropológia
HENRIX, H. H. (Stimmen der Zeit): Jézus alakja a zsidó-keresztény párbeszéd fókuszában
KUMMER, Ch. SJ (Stimmen der Zeit): Evolúció és teremtés, Megjegyzések Darwin elméletének neokreacionista kritikájához
PÉCSI L. (KMÉM-Pax Romana Tanulmányi Napok, 2005): A hitélet lélektani nehézségei
PUSKÁS A. (KMÉM–Pax Romana Tanulmányi Napok, 2006): Jézus üdvözitö halála mint áldozat

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BÜHLER, P. (Zündstoff Opfertheologie): Az áldozat újszövetségi fogalmának hermeneutikájához
MARR, A. (www.andrewmarr.homestead.com): Kereszténység és szent erőszak

PRÓ ÉS KONTRA

FLORES D’ARCAIS ET AL. (MicroMega): A nagy Wojtiła, Katolikus újjászületés vagy obskurantista kihívás?

SZEMLE

XVI. BENEDEK PÁPA (www.vatican.va): Hit, értelem és egyetem, Emlékek és reflexiók
A pápa és az iszlám, Vélemények (Varga Judit)

SPEKTRUM

Róma szólott, a vita megkezdődött (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

DÉVÉNY I.: Beney Zsuzsa halálára (1930-2006)
Az ókereszténység és a középkor századai
Német nacionalizmus és kereszténység
Tiltott könyvek
Vallás és erőszak
Hagyományőrzés

LETÖLTÉS

2006 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Deus caritas est
A magyar könyvújdonságokról
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNY

KESSLER, H. (Auferstehung der Toten): Túl a fundamentalizmuson és a racionalizmuson, Jézus feltámadásáról és a holtak feltámasztásáról
KREINER, A. (Einstein – Teilhard Konferencia, München): A rend – Isten ujjlenyomata vagy a véletlen műve?

PAX ROMANA

TERDIK S. (KMÉM-Pax Romana): A „gyenge gondolattól” a gyöngéd gondolatig. Egy posztmodern spiritualitás lehetőségének vizsgálata

PRÓ ÉS KONTRA

SCHMAL D.: Megjegyzések.Weissmahr Béla SJ, Fehér Márta es Szombath Attila vitájához ‘
SZOMBATH A.: Válasz Schmal Dániel ellenvetéseire
SCHMAL D.: Viszontválasz

ÉLŐ HAGYOMÁNY

MOLTMANN, J. – MOLTMANN-WENDEL, E. (Stimmen der Zeit): Minden érzékünkkel hinni, Gondolatok a test feltámdásáról

SZEMLE

ZSÓK 0.: A transzcendencia hanglenyomatai Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) zenéjében, Eszmelődés a hangokban felcsendülő titokról és örök szépségről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyházaink közelmúltja és jelene
Tisztelgés Viktor Frankl előtt
Emberi kapcsolat
Ismeretek tárháza

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Konklávé és szinódus
Az augsburgi vallásbéke évfordulóján: Andrea Riccardi és Joachim Gauck díszdoktorátusa
Homoszexualitás és hivatás
Élet a betűk mögött
Kitüntetések

TANULMÁNYOK

COMBLIN, J. (Concilium): Az idők jelei
KÜNG, H. (Concilium): Elfelejtett zsinat?
M1TTELSTAEDT. P. (Wissen und Glauben/Knowledge and Belief): A fizika és a teológia közötti lehetséges viszonyokról

PAX ROMANA

PATSCH F. SJ (KMÉM—Pax Rontana Tanulmányi Napok): Hermeneutika és vallások, A jövő kihívásai a teológia számára

ÖKUMENIZMUS

VELATI. M. (Concilium): „A többiek”, Az ökumenizmus és a vallások

ÉLŐ HAGYOMÁNY

HALÍK, T. {Kafka): Sokféleség – áldás vagy átok?

SPEKTRUM

Ötven évvel Teilhard de Chardin halála után (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Jónástól, Jónásról
Jézus története és tanítása
Interetnikus tréning
Döntéselmélet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Roger Schütz életműve
Sólyom László, a Magyar Köztársaság új elnöke
Az idei új magyar könyvtermés
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace
In memóriám Szabó Iván

TANULMÁNYOK

CARON, G. (Théologiques): A másik démonizálása, Mihez kezdjünk az Újszövetség antiszemitizmusával?
HÖSLE, V. (Lebniz und die Gegenwart): A teodícea stratégiái Leibniz, Hegel és Jonas műveiben
COYNE, G. SJ (The Tablet): Az esélyteremtő Isten

PAX ROMANA

SZOMBATH A. (47. Magyar Pax Romana Kongresszus): Az ontológiai hierarchia jelentése és megkerülhetetlensége, Weissmahr Béla evolúció-értelmezésének védelmében

ÉLŐ HAGYOMÁNY

TILLMANN J. A.: Nem méltatni névre méltatlant, Vallás, irodalom, nemzeti pogányság

SZEMLE

SCHRAMKÓ R: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója”, Töprengések egy vatikáni dokumentum kapcsán

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Auschwitz és a keresztény teológia
Spiritualitás Keleten és Nyugaton

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

„Vagyok, amit elbeszélek”, Paul Ricoeur 92 éve
Boldog Habsburg Károly
Osztrák püspök lemondása
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

ESLIN, J.-C. (Cahiers de l’Herne): Paul Ricoeur, a Biblia olvasója
ANATRELLA, T. (Vie spirituelle et Psychologie): Pszichikai és spirituális élet, Megkülönböztetés a teljesebb összhang érdekében

ÖKUMENIZMUS

PESCH, 0. H. (Karl Rahner Akademie, Köln): Úrvacsora-közösség?, Nehéz kérdések és nyitott lehetőségek

PAX ROMANA – IN MEMORIAM WEISSMAHR BÉLA SJ

† WEISSMAHR BÉLA SJ (Magyar Pax Romana, 47. Kongresszus): A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés
FEHÉR MÁRTA (Magyar Pax Romana, 47. Kongresszus): Korreferátum Weissmahr Béla: „A világegyetem létrejötte teremtés és fejlődés” című előadásához
WEISSMAHR BÉLA válasza, Részletek (hangfelvételről)
WEISSMAHR BÉLA SJ publikációi

ÉLŐ HAGYOMÁNY

RICOEUR, P. (www.taize.fr): „Felszabadítani a mélyben rejlő jóságot”, Taizéi beszélgetés

SPEKTRUM

Vallási „botfülűekkel” beszélgetve (Stimmen der Zeit)

KEDVES KÖNYVEM

ASZALÓS J.: Révai Gábor: Isten arcai

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az iszlám – keresztény szemmel Vallástudomány, filozófia

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Elhunyt II. János Pál pápa
XVI. Benedek pápa: Joseph Ratzinger
In memoriam Endreffy Zoltán(1944-2005)
Elhunyt Weissmahr Béla jezsuita filozófus
A 70 éves Vigília köszöntése
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

HEINZMANN, R. (Münchener Theologische Zeitschrift): Metafizika és üdvtörténelem, Adalékok a kereszténység azonosságára irányuló kérdéshez
VORGRIMLER, H. (Karl Rahner Akademie, Köln): Isten mint „abszolút titok”, A tárgyiasító Istenszemlélet kritikája

PAX ROMANA

POLLEFEYT, D. (Jewish-Christian Relations): Krisztológia Auschwitz után – katolikusszemszögből
VÁRSZEGI ASZTRIK OSB: Búcsúbeszéd Endreffy Zoltán temetésén
In memoriam Dr. Kis György c. esperes, ny. plébános (1914-2005)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

MOINGT, J. SJ (Études): A könyv és az esemény

SPEKTRUM

Einstein és a vallás (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vita a protestáns etikáról
A zene filozófiája
Teológusportré
Kelet-európai egyházak
Liturgikus művészet
Vallások kontextusában
Jézus hétköznapjai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

60 éve szabadult fel az auschwitzi tábor
A kereszténység és Európa
In memoriam Jacques Derrida
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

DUPUIS, J. SJ (Bijdragen): A kereszténység megújulása a vallásközi párbeszédben
KÜNG, H. (Deutsche Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte, Passau): A kozmosz eredetéről
GEFFRÉ, C. OP (Théologiques): A kereszténység, az iszlám és a modem kor kihívása

PAX ROMANA

MÁRTONFFY M. (A Magyar Pax Romana 45. kongresszusa, Szeged): Tekintély, kutatás, értelmezés, A teológia mint határtudomány

ÖKUMENIZMUS

I. ARAM (EVT-Őkumenikus Tanácskozás, Chavannes-de-Bogis): Átalakuló ökumené, Gondok, kihívások és távlatok

ÉLŐ HAGYOMÁNY

METZ, J. B. (Süddeutsche Zeitung): Nincs szenvedés, amelyhez ne volna közünk

SZEMLE

† ENDREFFY Z. (KMÉM-Tanulmányi Napok, Innsbruck): Mi az akaratszabadság?, Gondolatok egy könyvről

SPEKTRUM

Goldziher Ignác, A modern iszlámtudomány megalapítója (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Buddhizmus, zen-bölcsesség
Ókortudomány

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A férfi és a nő együttműködéséről az egyházban és a világban
A 75. Ünnepi Könyvhét
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

MUSSNER, E (Trierer Theologische Zeitschrift): A Jézusra és az evangéliumra mondott zsidó „nem”, E „nem” okai és következményei a zsidókra nézve
ESSEN, G. (Münsteraner Forum für Theologie und Kirche): Beletartozik-e Isten az Európai Unió jövőbeli alkotmányába?, A vallás a modem alkotmányos állam és a szekuláris
civiltársadalom viszonyrendszerében
BROER, I. (bibel und kirche): A másik fél igazsága, Pál apostol és a modem tolerancia-eszme
ESLIN, J.-C. (Esprit): A kereszténység eredete, Megfontolások Gérard Mordillat és Jérôme Prieur vizsgálódásai kapcsán

PAX ROMANA

SCHNELLER ISTVÁN: A nyolcvanéves Kunszt György köszöntése
GÁNÓCZY S. (46. Magyar Pax Romana Kongresszus): Az értelmiségi lét teológiája
SCHARLE R: Elnöki köszöntés a Magyar Pax Romana valamennyi tagjához
GÁBOR Dzs. – SCHARLE R: A Pax Romana 29. Világkongresszusa Varsóban és Krakkóban

SZEMLE

SZABÓ FERENC SJ: Krisztus misztériuma és a vallási pluralizmus

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Értékek a kereszténységben
Az újszövetségi hit forrásai
Egyházi ókor és középkor
Misztikusok tapasztalata
Nők Isten történelmében
Iszlám-ismeret

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Fiatalok az egységes Európáért
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

KREINER, A. (Diaion Selbstvollzug der Kirche): Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban
THEOBALD, Ch. SJ (Concilium): Az „eredendő bűn”, Egy továbbra is vitatott tantétel
SCHMID, R E (Lebendige Seelsorge): „Az ember az első és alapvető út”, Párbeszéd a humanisztikus pszichológia és a lelkigondozás között
HALLER, G. (zur debatte): Jog, demokrácia, politika, Az állam és a nemzet értelmezése az Atlanti-óceánon innen és túl

INTERJÚ

DEV1LLAIRS, L. (Études): „A hajnalt fürkészve”, Beszélgetés Jean Delumeau történésszel

PAX ROMANA

POMOGÁTS B. (KMÉM-est, München): Magyar irodalom az Európai Unióban

SZEMLE

VÁRDY R: Heidegger politikai szereplése margójára, Széljegyzetek Arno Münster nyomán

SPEKTRUM

Kant a feltétlenről (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Középkor és tudás
A hermeneutika látóhatárai
Feminizmus

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A magyar könyvkiadás 2003-ban
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

VORGR1MLER, H. (Münsteraner Forum für Theologie und Kirche): Karl Rahner, Teológiai-életrajzi vázlat
LE TOUZÉ, Ph. (zur debatte): A csillagjegye,
Vallásos nyomok a mai francia irodalomban

ZWICK, R. (Herder Korrespondenz): A legkeservesebb kínszenvedések, Mel Gibson „Passió”-ja

PAX ROMANA

ASZALÓS J.: Morei Gyula „Radikális egyházreform” c. könyvéről
HORÁNY1 Ö. (Pax Romana-közgyűlés): Új kihívások előtt

PRÓ ÉS KONTRA

HABERMAS, J. és RATZINGER, J. (zur debatte): Ami megelőzi a politikát, A szabadelvű társadalom erkölcsi alapjairól

SZEMLE

BALOGH V. Sz: „Alakja rejtély”, Száz éve született Neumann János

SPEKTRUM

Agyunk és énünk (Frankfurter A I/gemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Keresztény filozófia
A hit jövője és múltja
Vallástörténet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A pápa béke-világnapi üzenete
J. B. Metz professzor levele Joschka Fischer külügyminiszterhez az EU-alkotmányról
Az MKPK sajtóközleménye az egyház bevételeiről
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

LOEWE, W. P. (Theological Studies): Krisztus emberségétől a történeti Jézusig
LOHFINK, N. SJ (zur debatte): Erőszak és monoteizmus – az Ószövetség példája alapján
MIGGELBRINK, R. (zur debatte): Az erőszak és az erőszak leküzdése, Szisztematikus-teológiai távlatok

PAX ROMANA

LAFONT, G. OSB (Actio Catholica, Európai-Mediterrán Találkozó): Gyökereinkben a jövő, Az evangélium újdonsága a III. évezred Európájában
KUNSZT GY. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok): A „választott nép” modem problémakörének megjelenése Ady Endre és Tábor Béla müveiben

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Jézus Istene, Joseph Moingt SJ kísérlete

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallástörténet
Orosz vallásfilozófia
Művészettörténet
Teológia és praxis
Isten női arca
Logoterápia és embertan

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az MTA idei közgyűléséhez kapcsolódó tudományos eseményekről
A homoszexuálisok együttélésének törvényes elismeréséről
Interjúkötet II. Alekszij orosz ortodox pátriárkával
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

RICHTER, K. (Münchener Theologische Zeitschrift): Mi mindent jelez a liturgikus konstitúció?
NEUHAUS, D. M. SJ (Recherches de Science Religieuse): Találkozás Pállal, Megismerni Pált ma – Paradigmaváltás?
WANDSCHNEIDER, D. (Philosophie à la carte): Miért vannak természettörvények?

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok): A „választott nép”, Egy bibliai téma értelme és torzképei
FILA B. (45. Pax Romana Kongresszus): A kinyilatkoztatás tekintélye és a kritikai vizsgálódás lehetősége

SPEKTRUM

Az eucharisztia mint társadalmi kihívás (Eucharistische Gastfreundschaft)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Leibniz élete és műve
Jelenkori kapitalizmus
Írás és hagyomány
Egyháztörténet
Lelkiségtörténet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Európai alkotmány
Ökumenikus találkozó Berlinben
Interjúkötet II. Alexij orosz ortodox pátriárkával
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

KRÄTZL, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): A Zsinat öröksége, A zsémbes öregurak és ifjú utódaik
SESBOÜÉ, B. (Recherches des Sciences Religieuses): Örökkévaló-e a pokol?
KEHL, M. (Stimmen der Zeit): Bíborosok vitája, Az egyetemes egyház és a helyi egyházak viszonyáról

PAX ROMANA

WEISSMAHR B. SJ: (Pax Romana Vitaesték, Budapest): Fides et ratio, Egy metafizikus töprengései
SCHARLE R: Szembenézni a XX. századdal, A következő lépés

SPEKTRUM

Van-e a hitnek jövője? (zur debatte)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyház és társadalom
Pszichoanalízis, filozófia, antropológia
Vallások

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Pünkösd üzenete
Az Amnesty International évi jelentése
Izraeli zsidók és arabok közös zarándoklata Auschwitzba
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KAUFMANN, F.-X. (Das neue Europa): Az egyház és a teológia Janus-arcú közönsége, Európa kulturális és társadalmi fiziognómiájához
SWINBURNE, R. (God and Ethics of Belief): A feltámadás valószínűsége
KELLER, A. SJ (Die Freiheit des Menschen): A szabadság – önmeghatározás és megkötöttség között

ÖKUMENÉ

(InternationaI Council of Christians and Jews): Antiszemitizmus, soá és az egyház

PAX ROMANA

VASSY Z. (Innsbrucki Pax Rontana Tanulmányi Napok): Igazolt tények, nyitott kérdések, illúziók és félreértések a parapszichológiában

SPEKTRUM

Plébánia az új évezredben (Chicago Studies)
A Vatikán és a vészkorszak (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyház és társadalom
Vallások, spirituális hagyományok

A MÉRLEG POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az iraki háború és a katolikus egyház
Pappá szentelt nők kiközösítése
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MADIGAN, K. (Chicago Studies): Plébánia az ezredik évben
LEGRAIN, M. (choisir): Az esküvő múltja és jelene a katolikus egyházban
BAUBERGER, S. SJ (Stimmen der Zeit): Teremtés vagy ősrobbanás?

INTERJÚ

Jürgen Moltmann-nal és Elisabeth Moltmann-Wendellel (Publik-Forum)

PAX ROMANA

BEINERT. W. (Stimmen der Zeit): Megszabadító igazság
HORÁNYI Ö.: A zsidó-keresztény viszony 2001. szeptember 11. után

SPEKTRUM

Antijudaizmus az Újszövetségben? (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls)
Új eutanázia-törvény (Stimmen der Zeit)
Szexualitás és szexuálpedagógia (Katechetische Blätter)
Popper és a teológia (Frankfurter Allgemeine Zeitung / Theologisch-praktische Quartalschrift)
A csodák és az orvosi tudás halárai (Medicine, Health Care and Philosophy)

ÍRÁSOK A „MÉRLEGEN”

Kolnai Aurél életműve
Katolikus hagyomány
Szerzetesség, papság
Hit és tudomány
Egyház és reform
Világvallások találkozása

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A II. Vatikáni Zsinat negyven éve
Kertész Imre Nobel-díjas
Az új prímás
Az emberi intelligencia eredete
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

HÖSLE, V. (Internationale Zeitschrift für Philosophie): Filozófia és bibliaértelmezés
KASPER, W. [Der Christliche Osten): Egy Úr, egy hit, egy keresztség, Ökumenikus távlatok
Charta oecumenica – Ökumenikus charta

PAX ROMANA

HILPERT, K. (zur debatte): Az emberi jogok védelme és a politika

PRÓ ÉS KONTRA

VASS Gy. SJ: Történelmi valóság és vallásos értelmezés, Megjegyzések Vermes Géza könyveihez
VERMES G.: Válasz Vass Györgynek

SZEMLE

DÉVÉNY I.: Vallások, kereszténység, egyház

SPEKTRUM

Isten visszatérése jóban-rosszban (Le Monde Dossiers et Documents)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Közös hit, közös kérdőjelek
Szentírás és eszmetörténet
Az egyházak és a zsidóság
A ma is aktuális Kierkegaard

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Könyvheti botrány és katarzis 2002-ben
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülése
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

ÖRSY L. SJ (CCLS): Quo vadis Ecclesia? Az egyház jövője
GROM, B. SJ (Stimmen der Zeit): Az ezoterika csábítása. Hogyan kezeljük felelős módon az ezoterika jelenségét?

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S.: (44. Magyar Pax Rontana Kongresszus): Leetséges-e „rendszerváltás” a katolikus egyházban? Vagy inkább „megújulás”?
PFITZNER R. (44. Magyar Pax Rontana Kongresszus): Aszimmetrikus viszonyok lélektana, A pásztor és a nyáj

SZEMLE

KATUS L.: Az I. Vatikáni Zsinat az újabb történeti kutatások tükrében

SPEKTRUM

Zsidók és keresztények jövőbeli kapcsolatáról (la documentation catholique)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Globalizáció és pluralizmus
Életutak
Párbeszéd lélektan és hit között
Pszichoanalízis, pszichoterápia
A filozófiától a teológiáig
Lelkiségtörténet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Magyar könyvek
„Mérleg” Keresztény Közéleti Klub
Pedofília-válság
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

DULLES, A. SJ {America): Krisztus a vallások között
WEISSMAHR B. SJ: Az ember örök élete a természetes ész fényében
HONNEFELDER, L. (Information Philosophie): Mit tudunk, ha ismerjük az emberi genomot?

INTERJÚ

STENGER, H. M. CSsR (Diakonia): Párbeszédes kommunikáció a 208. kánon (CIC) szerint

PAX ROMANA

VÁMOS T.: Tudói jónak és rossznak – a tízéves Magyar Pax Romana köszöntése
GALAMBOS I. OSB: Elhunyt Galambos Gyula, a hazatelepült Pax Romana első elnöke
KÖLLŐ G.: Megemlékező beszéd Galambos Gyuláról
FAB1NY T.(KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok): Luther szentségkritikája és szentségtana

SPEKTRUM

A Harry Potter-jelenség

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Új műfaj: filozófiai pedagógiatörténet
Pszichoterápia, orvoslás, lelkigondozás
Nemzeti kisebbségek Romániában

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A X. Püspöki Szinódus és „árnyéka”
Nemi szerepek az egyházban
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KAMPHAUS,F.{Frankfurter Allgemeine Zeitung): Isten gyermekei, Gondolatok a géntechnikáról és a prenatális diagnosztikáról
KARRER, L. (Theologisch-Praktische Quartalschrift): Ius sequitur vitam. Lelkipásztori teológia a valóság és az egyházjog feszültségében
FLASCH, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Hidegvér és kötélidegzet, Nicolaus Cusanus születésének hatszázadik évfordulójára

INTERJÚ

HOFFMANN, P. (Publik-Forum): A sivatagi vándorok rejtett hagyománya

PAX ROMÁNA

GALAMBOS GY. – SZÖLLŐSSY Á.: Tízéves a Magyar Pax Rontana

VÁRDY P. (43. Magyar Pax Rontana Kongresszus): A katolikus egyház a mai holland társadalomban

SZEMLE

TÖRÖK D.: Fundamentalizmus és terror. A megértés kísérletei
BALOGH V. Sz.: Százéves kvantumfizika

SPEKTRUM

„Tizenkét tézis a béke lehetőségéről”
Gyógyító imádság?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallásszociológia
Előítéletek, szerecsenmosdatások és a valóság
Magyarok és zsidók
A párbeszéd jegyében

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Vallások világtalálkozója Barcelonában
Keresztény-muzulmán „csúcstalálkozó” Rómában
Egyházak és európai integráció
Az 51. lindaui pszichoterápiás hetek
„Krisztus arca”
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MENKE, K.-H. (Lebendige Seelsorge): Napjaink krisztológiája – áttekintés
ŐRSY L. SJ (The Tablet): Kollegialitás a Zsinaton és a mai 273 egyházban
ROTTER, H. (Stimmen der Zeit): A homoszexuális párkapcsolatok jogi elismeréséről

ARCKÉP

SZOMBATH A.: Szemjon Frank, „a legnagyobb orosz filozófus”

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (KMÉM Tanulmányi Napok): Szentség és szentségi gyakorlat a zsinat távlatában
KAMARÁS I. (KMÉM Tanulmányi Napok): Babonás és mágikus jelenségek az ezredforduló körüli magyarországi keresztény hitéletben

SPEKTRUM

A bűn feldolgozása szabadító istenképünk segítségével

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Posztmodem építészet
Filozófia: Gadamer
Zsidóság és kereszténység
Korai szerzetesség
Vallástudomány vagy mágia?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Átok vagy áldás? Vita a kereszténységről
Élet a betűk mögött
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról
A 72. Ünnepi Könyvhét
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

PALAVER, W. (Theologisch-praktische Quartalschrift): A nacionalizmus vallási dimenziója
ZEILINGER, A. (FrankfurterAllgemeine Zeitung): „Nem gondoltam semmi különösre” – Max Planck és a százéves kvan­tumfizika
SHANNON, T. A. – WOLTER, A. B. OFM (Theological Studies): A magzati élet korai szakaszának erkölcsi vonatkozá­sairól
SCHASCHING, J. N. SJ (Entschluss): Utópia-e a keresztény 191 politika?

PAX ROMANA

HOLLAND, E. J. (Convergence): A Pax Romana és a posztmodern planetáris civilizáció
SÁRDY P.: (43. Magyar Pax Romana Kongresszus): Akart-e Jézus egyházat, és ha akart, milyet?

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: „Modernizmus”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyháztan
Szent Pál élete – őskeresztény történelem
Kvantummechanika – teljes vagy átmeneti elmélet?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Jubileumi passiójáték Oberammergauban
A Turini Lepel
Élet a betűk mögött
Magyar könyvek
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

DASSMANN, E. (Stimmen der Zeit): A kereszténység újításai az egyháztörténet kezdetén
HÖSLE, V. (Die Philosophie und die Wissenschaften): Vallás, teológia, filozófia
HALIK, T. (Kirche in Osteuropa: herrschen oder dienen?): Visszatérés ellenségképekhez vagy bátor nyitás?

PRÓ ÉS KONTRA

BULÁNYI GY.: Levél P. Morel Gyulának
ASZALÓS J.: „Az egyház organikus egység…” – Válasz Morel Gyulának

PAX ROMANA

VÁRDY R: Az abszolútum a filozófiában
SZÁNTÓ T. G.: Az egyházak felelőssége és lehetőségeaz ezredfordulón

SZEMLE

MÁRTONEFY M.: Egyház és képzelet — Ghislain Lafont könyvéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Jézus-kutatás
Történelem
Keleti kereszténység

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál helyzetelemzése
A romániai görög katolikusok jubileuma
Évfordulók: Bach, Nietzsche, Gadamer, Derrida
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

BISER, E. (Die politische Meinung): Kereszténység és korszakváltás
SHANNON, T. A. (Commonweal): Teremtsük újjá önmagunkát? – Az őssejtkutatás etikája
KRAMER, H. (Diakonia): A diakonátus: új—régi tisztség

INTERJÚ

POLKINGHORNE, J. – HARRIS, L. F. (Cross Currents): Isten cselekvése

ÖKUMENÉ

Egyetemesség és sokféleség – a „Dominus Iesus” nemzetközi fogadtatásáról
Ökumenikus előzékenység (America)

PRÓ ÉS KONTRA

VASS GY. SJ: Mi szól a radikalitás ellen?

PAX ROMANA

VERMES G.: Jézus változó arcai
VLADÁR G.: Az újabb Jézus-irodalom mérlege

SPEKTRUM

Politika és Szentháromság

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kereszténység, egyház
Hamvas Béla két könyve németül
Politikai teológia
Pszichológia

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Gyulafehérvári szinódus
RENOVABIS-kongresszus
Soros György és Eugen Hillengass SJ 70 éves
IX. Piusz boldoggá avatása
Élet a betűk mögött
Kitüntetése
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

RÄUBER, K.-J. (Anzeiger fü r die Seelsorge): Gondolatok a jövő egyházáról
GÁNÓCZY S. (Schöpfung, Evolution, Zukunftsverantwortung): Folytatólagos teremtés
CONZEMIUS, V. (Herder Korrespondenz): Boldoggá avatás – viták kereszttüzében

ÖKUMENÉ

A kereszténység igaza – teológiai párbeszéd Ratzinger bíborossal
RATZINGER,J.(FrankfurterAllgemeine Zeitung): A kétségbe vont igazság
JÜNGEL, E. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Az égbolt természete
PANNENBERG, W. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Értelem és rend, élet és világosság

PRÓ ÉS KONTRA

MOREL GY. SJ: Mi szól a radikalitás mellett?

PAX ROMANA

KULCSÁR SZABÓ E.: Tolerancia vagy méltánylás
TILLMANN J. A.: Minek van, és minek lehet elsőbbsége Európában?
A globalizáció és az egyház

SZEMLE

BALOGH V. SZ.: Neutrinó-sztori kvark-közjátékkal

SPEKTRUM

Földtörténeti katasztrófák
Mihály arkangyal és a keresztény gondolkodás

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Filozófia
Pszichológia
Logoterápia
Európa értékei?
Matematika-történet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa a magyarokhoz és a fiatalokhoz
Mádl Ferenc, a „kiegyezés embere”
Fatimái „titok”
Budapesti anziksz
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

BEINERT, W. (Anzeiger für die Seelsorge): Teológiai tudnivalók a Mária-jelenésekről
SALE, G. SJ (La Civiltà Cattolica): Giordano Bruno: „filozófus”, „eretnek” és „mágus”

ÖKUMENÉ

HAFENSCHER, K.: A Közös Nyilatkozatról
A Lutheránus Világszövetség és a Katolikus Egyház Közös Nyilatkozata a megigazulás tanitásáról

PAX ROMANA

WILDMANN J.: A „Boldogabb családokért!” című körlevél egyházképe
MÁTHÉ-TÓTH A.: A családkörlevél pasztorálteológiai olvasata

SZEMLE

ENDREFFY Z.: Az evolúció, a rossz és a teodícea

SPEKTRUM

Günther Grass és a katolicizmus

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Jézus Krisztus tegnap és ma
Kereszténység, egyház
Antropológia, evolúciós elméletek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa 80. születésnapjára
A könyv tavaszi ünnepei
Élet a betűk mögött
Kitüntetések, kinevezések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

WEISSMAHR B. SJ (Zeitschrift für katholische Theologie): Keletkezhet-e szellem anyagból?
RUGGIERI, G. (Concilium): A II. Vatikáni Zsinat hermeneutikájához
BERGER, P. L. (Süddeutsche Zeitung): McJesus Kft. – egyházak mint vállalkozók

PRÓ ÉS KONTRA

II. János Pál pápa bocsánatkérése – a katolikus egyház jubileumi bűnbánatának nemzetközi fogadtatásáról

SZEMLE

DÉVÉNY I.: Giordano Bruno

PAX ROMANA

SZABÓ I.: Búcsú Rabár Ferenctől
SZUHAY R: A magyarországi romákról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallás a kelet-(közép-)európai reformországokban
A katolikus egyház pszichoanalízise
Drewermann
Elöregedő társadalom
Értékorientált politika?
Jézus a világirodalomban
Szentháromság

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa év eleji kihallgatásáról
Budapest, a könyves város
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

HIEKE, T. (Bibel und Liturgie): Hallgatni istenkáromlás volna, A panasz fenomenológiája és teológiája az Ószövet­ségben
BEAUCHAMP, P. SJ (Études): Az erőszak a Bibliában
VALADIER, P. SJ (Études): Értékalapú erkölcs?
SHANNON, W. H. (America): „Veletek vagyok keresztény”

ÖKUMENÉ

Katolikus-evangélikus nyilatkozat a megigazulásról
PESCH, O. H. (Bibe! heute): A „megigazulás” mint idegen szó

PAX ROMANA

MARTINEZ, G. (convergence): A Pax Romana lelkisége – kihívások és utak

SZEMLE

BRUHÁCS K.: A kommunizmus Fekete Könyve 446

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Edith Stein könyvekben
Lélektan, nevelés
Pszichoanalízis, filozófia, antropológia
Gnózis és kereszténység?
Szcientológia
Buddhizmus

SPEKTRUM

Goethe születésének 250. évfordulójára
Katolicizmus és modernség: félelmet kelt-e az egyházban a szellemi útkere­sés?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az Európa-szinódus
A megosztott német katolicizmus
„Korforduló”. Nemzetközi Renovabis-Kongresszus
Tíz éves a szegedi Biblikus Konferencia
New Age exegézis? „A Biblia kódja”
Élet a betűk mögött

IN MEMORIAM

Békés Gellért OSB (1915-1999)

TANULMÁNYOK

WALDENFELS, H. SJ (Stimmen der Zeit): A vallások teológiája
GOLLER, H. SJ ( Theologie und Philosophie): A „test—lélek probléma” a pszichológiában
BYRON, W. (America): A katolikus társadalmi tanítás tíz építőköve

PRÓ ÉS KONTRA

KASPER, W. (Osservatore Romano): A Tanítóhivatal „intervenciói” filozófiai ügyekben
FLASCH, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A pápa mint filozófus

INTERJÚ

ALT, F. – KÜBLER-ROSS, E. (esotera): Halálfélelem nélkül

SZEMLE

BALOGH V. SZ.: A komplementaritás reneszánsza? Egy újabb kísérlet és háttere

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Közgazdasági könyvek
Az örök város és a 2000. esztendő
Iszlám, tibeti buddhizmus
Betegség, halál, eutanázia, élet a halál után
Vallástudomány, vallási pluralizmus
Vitatott kiállítás, vitatott kiadvány

SPEKTRUM

Erich Kästner születésének 100. évfordulójára
Ha Isten nem lenne igazságos. A kereszténység filozófusa, Eckhart mester

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál búcsúlátogatása szülőhazájában
A pápa bukaresti látogatása
Részecskék vagy nem?
Az 1998. évi fizikai Nobel-díj
Lovász László Wolf-díjat kapott
A húsvét heti 41. magyar Pax Romana kongresszus
A Renovabis 1998. évi mérlege
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

DUCH, L. OSB (Convergence): A kereszténység jövője
BÖCKENFÖRDE, W. (Orientierung): A római katolikus egyház jelenlegi helyzetéről. Egyházjogi megjegyzések
HOMEYER, J. (Internationaler Kongreß Renovabis): A szabadság ajándéka. Az egyházak válasza a pluralizmusra és a szekularizációra
KLAINE, R. (nouvelle revue théologique):Katekizmusok 179 és természettudományok

PRÓ ÉS KONTRA

„Fides et ratio” – Pápai enciklika hit és ész kapcsolatáról – olvasatok

PAX ROMANA

ENDREI B. – LÖKKÖS A.: A Magyar Pax Romana Fórum tagsága és véleménye
LADRIÉRE, J.: A másság elismerése. Zárszó a Pax Romana VIII. Európai Kongresszusán

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallás a kelet-(közép-)európai reformországokban
Gazdasági és szociális változások etikai hajtóereje
Újabb Biblia-kommentárokról
Közgazdaságtudomány Az emberi nem eredete

SPEKTRUM

Nincs visszaút a zsinat előtti időkbe
Voltak-e a férfiakkal egyenrangú női diakónusok régen az egyházban?
Mit olvasson a keresztény ember?
Miért mozognak rendezetten élettelen és élő tömegek?
Az egyházak finanszírozása

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A koszovói háború
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

RESCHER,N. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie): A filozófia a század végén
NEUNER, R (Stimmen der Zeit): A kereszténység hellenizálódása mint az inkulturáció modellje
DULLES, A. SJ (First Things): Tanúsítson-e bűnbánatot az egyház?

SZEMLE

HELLER GY.: Magyarok és zsidók közös történelméről
Fejtő Ferenc legújabb könyve

PAX ROMANA

A pannonhalmi Soá-konferencia után
TRUTWIN, W. (Stimmen der Zeit): Vallomás, félhomályban, A Soáról szóló vatikáni nyilatkozat
GÁNÓCZY S.: Úton a kezdet és a vég között

IN MEMORIAM

SZABÓ F. SJ: Egy évszázad, egy élet, Jean Guitton (1901-1999)

KEDVES KÖNYVEM

MEZEY K.: Várkonyi Nándor: Az ötödik ember

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberi személy
Világvallások
Antropozófia
Kereszténység

SPEKTRUM

Aki tanúságot tett a láthatatlanról – Julien Green

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa újévi üzenete
Raymond Brown halálára
Frankfurti Könyvvásár 1998
Magyar könyvekről
Bô Yin Ra: A könyv az emberről
Élet a betűk mögött

PÁRBESZÉD

ECO. U. — MARTINI C. M. SJ (liberal): Hit és erkölcs II.

TANULMÁNYOK

KELLER, A. SJ (zur debatte): Kérdések Istenhez — karácsonyi válaszok
HAEFFNER, G. (zur debatte): Az ember méltósága

PAX ROMANA

GUTIÉRREZ. G. (Fichas Informativas): A felszabadítás teológiája és a szegények jövője

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Hans Urs von Balthasarról — tíz évvel halála után

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberi tapasztalat komikus dimenziója
A közösség határai
Az erénytantól az életművészetig
Emberi gondolkodás — emberkép — emberismeret

SPEKTRUM

Száz éve született C. S. Lewis
Egészségesebbek-e a vallásos emberek? Beteggé tesz-e a vallás?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 3. szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

„Fides et ratio” — Mindenért Ratzinger bíboros felelős? — Útkereső egyház a kizökkent időben — Pápalátogatás és boldoggá avatás Horvátországban — Élet a betűk mögött

PÁRBESZÉD

ECO, U. – MARTINI, C. M. SJ (liberal): Hit és erkölcs

TANULMÁNYOK

BLET, P. SJ (La Civiltà Cattolica): A levéltárak bizonyságának ellenálló legenda, A XII. Piusz elleni ismételt vádak
ELM, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Annyian, mint a csillagok, Szegénység, munka és aszkézis: 900 éves a
ciszterci rend
MENKE, K.-H. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Megalkuvás nélkül, szabadon, A filozófus pap Antonio Rosmini, egyházának nyugtalanító kritikusa
DiIANNI, A. (America): A szerzetesi hivatások alakulása

PRÓ ÉS KONTRA

Az „Ad tuendam fidem” kezdetű pápai megnyilatkozás és visszhangja

SZEMLE

BÉKÉS G. OSB: A lutheránus teológia alapelvei

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az olvasás eseménytörténete
Ökumené
Az Egyházak Világtanácsának jubileumára
Patrisztika
Egyháztörténeti könyvek
Két kézikönyv a középkor tanulmányozásához

SPEKTRUM

Két egyházmegye Amerikában
Keresztek az auschwitzi kivégzőhelyen

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 2. Szám

E SZAMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az ázsiai püspökök általános szinódusa
A német katolikusok nagygyűlése
Harmadik pápalátogatás Ausztriában
Kvantumállapot végtelen gyors továbbítása Innsbruckban
Wass Albert hazatért
Meghalt Kalniczky György
Könyvfesztiválra, könyvhétre
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

VALADIER, P. SJ (Études): Demokráciát a római katolikus egyházban?
GREELEY, A. (America): Evangelizáció és jövő
KNAUER. P. SJ (Stimmen der Zeit): Tanácsadás terhességi konflikus-helyzetekben és tanácsadási igazolás

PRO ÉS KONTRA

HICK. J. (New Blackfriars): A vallási pluralizmusról 168

SZEMLE

NEMESHEGYI P. SJ: Vermes Géza életművéről: a zsidó 172 Jézus felfedezése

PAX ROMÁNA

A Magyar Pax Romana Fórum középtávú céljai
HORANYI Ö.: Az MPRF programjának előkészítése: helyzet-meghatározások és kihívások

KEDVES KÖNYVEM

JÓKAI A.: A gyógyító és a gyógyított: Jung Lélekgyógyászata

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Közgazdasági könyvekről
Kantról — új szempontok szerint
Keresztény—zsidó párbeszéd
Pszichológia
Szociálteológia
Szerzetekről, szentekről, misztikáról

SPEKTRUM

Az emberiség kora
A filmfesztiválok ökumenikus zsűrijének díja

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Rossz tanács, jó kérdésekkel: a pápai levél után az abortuszvitáról
Meghalt Targonski György Iván matematikaprofesszor
A Biblia földje. Jeruzsálem és az ókori kelet királyvárosai (kiállítás Bécsben)
Élet a betűk mögött

PÁRBESZÉD

Egyház és művészet
Párhuzamos interjú Joachim Meisner bíborossal, Köln érsekével, és Friedhelm Mennekes SJ atyával, a kölni
Szent Péter-templom plébánosával

TANULMÁNYOK

VLK, M. BÍBOROS (Osservatore Romano): Egyház Kelet-Közép-Európában: uralkodni, vagy szolgálni?
KREMER, J. (Stimmen der Zeit): Isten igéje: emberi szó
KESSLER, C. (Études): Szent Pál – zsidó szemszögből

DOKUMENTUM

Vatikáni nyilatkozat a zsidó nép történelmi szenvedéséről
A dokumentum sajtóvisszhangjából
KIS G Y : Kommentár

PAX ROMANA

RAUSCHENBERGER P.: A „Convergence” a globalizációról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A buddhizmus kihívása
Kultúrák harca
Színek, formák, képek – körülöttünk és bennünk

SPEKTRUM

Az evolúció antiteológiája
Megfogyatkozva, papok nélkül

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Bernhard Häring 85 éves
Non possumus non loqui
A 49. Frankfurti Könyvvásár
Magyar könyvújdonságok
Folyóiratokban lapozgatva
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

KRAMER, H. (Stimmen der Zeit): Változások a házasság, a hűség és a válás ethoszában
LEHMANN, K. (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz): „Őrálló, meddig tart még az éjszaka?” Mit tehet az egyház a társadalom és az állam sérülékeny rendjének láttán?
REESE,TH. J. SJ (America): 2001 és azon túl. Hogyan készüljön fel az egyház a jövő évezredre?
WEAKLAND, R. G. OSB (America): „Gazdasági igazságosságot mindenkinek!” Tíz évvel később

SZEMLE

BOFF, L. et alii: (Concilium): A szegények sikolya – a Föld panasza (Balogh Szilárd Vilmos)

KEDVENC KÖNYVEM

DÉVÉNY I.: Marcus Aurelius elmélkedései

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Nők ereje és gyöngéje
Lehetséges-e egyáltalán partnerség?
Életre szóló téma a gyermek

SPEKTRUM

A nemzetről mint azonosságról a különbözőségben
Agyhalál és szervátültetés (Maleczki Miklósné)
Max Weber és a katolicizmus (Mártonffy Marcell)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Róma rehabilitálta Páter Bulányi Györgyöt
Viktor E. Franki halálára
Magányosok
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

PANNENBERG, W. (Theologie und Philosophie): A kereszténység filozófiai-történeti hermeneutikája
GRESHAKE. G. (Fragen nach Gott): A keresztények hármas-egy Istene
SCHATZ, K. SJ (Catliolica): Egy egyháztörténész rendhagyó gondolatai a pápai primátusról
RIESNER, R. (Bibel und Kirche): Régészeti újdonságok Kumránból

PRÓ ÉS KONTRA

KAUFMANN, A. — HEIMBACH-STEINS, M. — HENDRICKX, M. (Staatslexikon, Theologie der Gegenwart. Nouvelle Revue Théologique): Halálbüntetés

DOKUMENTUM

II. JÁNOS PÁL (Magyar Kurír): Magyar nyelvű beszédrészlet Apor Vilmos győri vértanú püspök boldoggá avatásán

SZEMLE

„Amikor a pápa bocsánatot kér” (Bányász Kató)
Lisieux-i Kis Szent Teréz könyvekben (Pécsi László)
Pannenberg teológiai summája (Szabó Ferenc SJ)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Teológiai újdonságok (Orosz Athanáz, Zsák Ottó)
A jó halálért (Buda Béla)

SPEKTRUM

Három évtizeddel a liturgiareform után (Maleczki Miklósné)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Ötödik evangélium?
Látható anyaghullámok
A nemzetközi könyvkiadás
Az Ünnepi Könyvhéten
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

II. János Pál a 3. évezred küszöbén (Bányász Kató könyvismertetései)

TANULMÁNYOK

RATZINGER, J. BÍBOROS (Osservatore Romano):A hit és a teológia mai helyzete
BEINERT, W. (Theologie der Gegenwart): Ökumené és 166 ökumenizmus — Harminc évvel a II. Vatikáni Zsinat után

SZEMLE

NÉMETORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TANÁCSA — NÉMET PÜSPÖKI KAR: A szolidáris és igazságos jövőért (Laczkó Szilvia)
Visszhang
Kereszténység és modern irodalom (Szabó Ferenc SJ)

IN MEMORIAM

Két évtizede halt meg Werner Heisenberg (Balogh Szilárd Vilmos)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A szelíd pilóta csodálatos élete
Van-e még jövője a kapitalizmusnak?
A modern matematika öt nagy elmélete

SPEKTRUM

Korábban íródott a Márk- és Máté-evangélium?
A cölibátus lélektana
Homoszexualitás és egyházi hivatás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Magyar Pax Romana Kongresszus
Szubszidiaritás
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

SHANNON, TH. A. (Chicago Studies): Viták és értékek a génsebészetben (Áttekintés)
MORETTI, J.-M. SJ (Études): A génterápia
RIESNER, R. (Bibel und Kirche): Valóban Jézus és családja koporsóját találták meg Jeruzsálemben?
MALEK, R. SVD (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Sóvárgás a transzcendencia után, Vallás, teológia és egyház Kínában
GOEDEKING, H. (Orientierung): A követés ábécéje

SZEMLE

Katolikus— ortodox viszony napjainkban (Orosz Athanáz)
Vallásfilozófia — ma (Gáspár Csaba László)

KEDVENC KÖNYVEM

ASZALÓS J.: „Isten alázata” (F. Varillon SJ műve)
SZABÓ F. SJ: Kedvenc könyve(i)m

DOKUMENTUM

II. JÁNOS PÁL (la documentation catholique): Üzenet a Pápai Tudományos Akadémiának

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Tudomány, filozófia és etika
Fejlődéselmélet és a kreacionisták
A lélek világa
Változó Kína
„Láttuk az igaz világosságot”
Könyvek a bizánci liturgiáról
Teológia és kánonjog

SPEKTRUM

Dolly a tudomány bűnbeesése?
Graz felé
Melanchthon születésének 500. évfordulójára
Internet és Egyház

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál üzenete a Béke Világnapjára
II. János Pál Franciaországban és Németországban
Thomas S. Kuhn elhunyt
Élet a betűk mögött

IN MEMÓRIÁM

JONAS, H. (Geist und Natúr): Szellem, természet és teremtés. Kozmológiai lelet és kozmogóniai sejtés

INTERJÚ

JÓSFAY GY.: Gaillot püspökkel beszélgettem…

DOKUMENTUM

AUSZTRIAI KATOLIKUS ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE (Kathpress): Az egyház és a médiák társak (Határozati javaslat a bledi UCIP-kongresszuson)

TANULMÁNYOK

SCHATZ, K. (zur Debatte): „Megtagadott atyák”?
O’COLLINS, G. SJ (America): Kinek tartják ma Jézust?
KOMMA, K M. (Musica Sacra): Cantate Domino Canticum Novum
HÖSLE, V. (Schriftenreihe der Europa-Kolloquien im Alten Reichstag): Polgári bosszúság vagy polgári érzés? A republikánus erények nélkülözhetetlensége a politika hétköznapjaiban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

P. Bulányi György SP teológiája
Simul iustus et peccator (Luther Márton)
Gazdaság és erkölcs
Nagy tudósok életéről és nézeteiről

SPEKTRUM

A kilencvenéves „királycsináló”
„Zsidó vagyok, és az is maradok”
Cölibátus és szexualitás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Pápa magyarországi látogatásának visszhangja
Hitoktatás vagy „felekezetektől független etika”?
Szexualitás tegnap és ma
A kvantumelmélet helyességének újabb kísérleti bizonyítékai
Az új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

ENGEL, U. OP (Orientierung): Edward Schillebeeckx OP élete és műve

TANULMÁNYOK

SALIN, D. SJ (Études): Saint-Exupéry — vágyakozás Isten után
BRESNAHAN, J. F. SJ (America): Meghalni katolikus módon
W ALTER, R. (Anzeigerfü r die Seelsorge): Egyházközségek az életért, A hospice-mozgalom törekvése és a megújult lelkigondozás látomása
†IBLACKER, R. SJ (Anzeigerfür die Seelsorge): Hogyan csinálta ezt, dr. Saunders?
SCHRÖTER-KUNHARDT, M. (Lebendige Seelsorge/TW Neurologie Psychiatrie): Halálközeli tapasztalatok, Új antropológiai paradigma

DOKUMENTUM

NÉMETORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HIVATALA — NÉMET PÜSPÖKI KAR TITKÁRSÁGA: Meghalni — az élettől körülölelve

SZEMLE

A. Sokai amerikai fizikus kísérlete a bölcsészekkel és a bölcsészettel (Social Text, Lingua Franca)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Emberhez méltó halál” (Orientierung, Tablet)
„Ne féljetek!” (Tények és remények)
Esoterica
Viták a szektákról
Löw leleplezi korunk Marx-mítoszát (Deutsche Tagespost)
A természettudomány társadalmi feltételei

SPEKTRUM

A keresztény hit politikai dimenziója

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Magyar Reformátusok Világszövetségének üzenete
Katolikus ökumenizmus ökumenikus szemmel
Az Ünnepi Könyvhét után
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

SZENNAY A. OSB.: „A Porta Speciosa csak félig tárul ki…”

TANULMÁNYOK

GROM, B. SJ (Stimmen der Zeit): A szociális elkötelezettség rehabilitálása és művelése
GLEDHILL, R. (The Tablet): Alkohol Király trónfosztása. Lelki lépések a szabadság felé
KEHL, M. SJ (Bibel und Kirche): Csak egyszer a Földön?
Lélekvándorlás és reinkarnáció: eretnekség vagy reménység?

SZEMLE

BALOGH V. SZ.: A „modernség” vizsgálata (Concilium) 179

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A jelenkor válsága és a filozófia felelőssége
Egy filozófus visszaemlékezései
A szabad gazdálkodás kényelmetlen eszméje
A könyvek Könyvéről
Démonikus és bibliai istenképek
„Non est religionis cogere religionem…”
Audiatur et altera pars!
A vallás és lélektan határterületén
Viták a pszichoterápiáról
Jeles pszichológusok szellemi életpályája

SPEKTRUM

Fiatal csimpánzoktól származunk?
„Kell az emberi fajon javítani?”
A cölibátus védelmében
Hamis elképzelések a középkorról
A zsinat utáni nevelés

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a honfoglalás 1100. évfordulójára
A hit és hitetlenség dialógusa?
Megtalálták Luther Márton wartburgi Bibliáját
Százéves a film
A Frankfurti és Lipcsei Könyvvásáron
A Budapesti Könyvfesztivál
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

ŐRSY, L. SJ — STAHEL, T. H. SJ (America): Struktúrák és egyházkép

PRÓ ÉS KONTRA

KREMER, J. (Stimmen der Zeit): Nők a Bibliában
HITTANI KONGREGÁCIÓ (Osservatore Romano): Válasz az „Ordinatio sacerdotalis” apostoli levélben előadott tanítással szembeni kétségre
*** (Osservatore Romano): Az „Ordinatio sacerdotalis” apostoli levélben előterjesztett tanításról szóló válaszról
Vélemények és ellenvélemények a nők pappászenteléséről 42

TANULMÁNYOK

HÖSLE, V. (Praktische Philosophie in der modernen Welt): Kísérlet a kapitalizmus etikai értékelésére
THEUNIS, G. (incroyance et foi): A ruandai népirtás és mészárlás valódi okai

SZEMLE

HELLER GY .: Megtörtént, tehát még megtörténhet
KAMARAS I.: Könyvek Tarkovszkij munkásságáról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az 1995-ös olasz irodalmi évad sikerkönyve
A dekonstruktivista Deleuze hattyúdaláról
Stephen Hawking — az „új Einstein”?
Kereszténység, zen és buddhizmus

SPEKTRUM

Búcsú a barokktól?
Két felmérés az amerikai papságról
Mérlegen a világkatekizmus

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2000-rő1
A feszület-vita Németországban
Tudás és felelősség
Kellenek-e teológiai karok állami egyetemeken?
Az új magyar könyvtermés
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

SASSMANN, H.: „Nyílt katolicitást és józan, felvilágosult patriotizmust!”

TANULMÁNYOK

GNILKA, J. (Münchener Theologische Zeitschrift): A történeti Jézus kérdése
NOONAN, T. J. (Theological Studies): A morálteológia fejlődése
McCORMICK, R. A. SJ (America): Az Élet Evangéliuma
MICHNIK, A. (Linzer Theologisch-praktische Quartalschrift): Egyház, felvilágosodás, nemzet és demokrácia — Lengyelországban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallások, társadalom és közélet
Könyvek az orvosi etika koréból

SPEKTRUM

Amerikai katolikus bibliafordítások
Fordítási hibákról
Az angyalok visszatérte

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál és a nők
„Katolikus pillanat”?
Pap és demokrata
„Az utolsó nagy európai liberális”
Katolikus vélemények a homoszexualitásról
Újságíró-találkozók
Magyar könyvújdonságok
Élet a betűk mögött

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG KÖNIG BÍBOROST!

KÖNIG, F. K. — STEHLE, H. (Die Zeit): Harminc évvel a Zsinat után

CONGAR EMLÉKÉRE

CONGAR, Y.-M. OP — GOURE, C. (Panorama): Beszélgetés a betegágynál
CONGAR, Y.-M. OP — LAURET, B. (Entretiensd’automne): Őszi beszélgetések
RADCLIFFE, T. OP (la documentation catholique): Gyászbeszéd

TANULMÁNYOK

REESE, T. SJ (America): Kardinálisok és konklávék
LOSSKY , N. (Service Orthodoxe de Presse): Ortodox—katolikus hadiállapot?
NEUNER, P. (Una Sancta): A katolikus egyház antimodernista öröksége és a modernitás válsága
ZULEHNER, M. P. (entschluss): Az egyházak és a vallás Európában

SZEMLE

TOMKA M.: Európa változó (?) értékrendje

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az istenkérdés antropológiai szempontból
Hogyan kezdődik a rák?

SPEKTRUM

Régészet a Szentföldön
Mit mondott Jézus a válásról?
Dialógus az igazság megtalálásának módja

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A mi pápánk
Vox populi vox Dei?
Lehetnek-e katolikusok liberálisok?
Magyar Ökumenikus Találkozó
Az ünnepi könyvhét
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

WEILER, R.: Az állam és a nemzet nem azonosítható 136

TANULMÁNYOK

LINDEN, J. (The Month): Vallás és nacionalizmus napjainkban
OETER, S. (Universitas): A nemzetiségi kisebbségek védelme az európai államok jogrendjében
LONGCHAMP, A. SJ (choisir): Voltaire és a tolerancia
EMONET, P. SJ. (choisir): Szerzetesek ma
SESBOÜÉ, B. SJ (études): A világi lelkipásztori segítők,
Teológiai megközelítés

PRÓ ÉS KONTRA

PAREYDT, L. SJ (Cahiers pour croire aujourd’hui): A harc az életért
Sajtóvisszhang

IN MEMORIAM

TÓTH, J.: Nyíri Tamás emlékezete
PFITZNER R.: Nyíri Tamás utolsó műve

SZEMLE

TARNAY B. OSB: A fundamentálteológia kézikönyve
BALOGH V. SZ.: Einstein mítosztalanítása?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

ENDREFFY Z.: Bevezetés a szemlélődő életmódba
ÖFFENBERGER N.: Az új magyar Metaphysicáról

SPEKTRUM

Miért van szükség géntechnikára?

A„MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Partenia
A turini lepel
A jezsuiták rehabilitálták Umberto Ecót
Miről írnak az olasz folyóiratok?
Viktor Emil Franki kilencven éves
Magyar Ökumenikus Találkozó
Magyar könyvújdonságok
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEHMANN, K. — ZUR BONSEN, E. (Süddeutsche Zeitung): „Több bátorságot és civilkurázsit…”

TANULMÁNYOK

STEGEMANN, H. (Bibel und Kirche): A kumráni leletek jelentősége
LAPIDE, P. (Weite des Herzens, Weite des Lebens): Húsvétvasárnap — egy zsidó szemével
KREMER, J. (Stimmen der Zeit): A Biblia értelmezése az Egyházban, Széljegyzetek a Pápai Bibliabizottság legújabb dokumentumához
PÖNER, U. (Herder-Korrespondenz): Mindennemű kényszer elutasítása, az ENSZ világnépesedési konferenciájának középpontjában
KUMMER, CH. (Stimmen der Zeit): Udvariasak-e a jegesmedvék? A szociobiológia hatóköréről és génjeink határairól

DOKUMENTUM

CCEE—CEC: Közlemény a balkáni válságról
NÉMET KATOLIKUS PÜSPÖKÖK (Pressemitteilungen): Nyilatkozat Auschwitz felszabadulásának 50. évfordulóján

KEDVENC KÖNYVEM

POLCZ A.: Önéletrajzom és kedvenc könyveim

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A szekták – Európa új vallásai?
Hogyan gyógyítsuk meg magunkat?
Beszélgetés a Dalai Lámával

SPEKTRUM

Százötven éves a Struwwelpeter
Egyre szegényebb szegények?
Katolikus házaspárok szexuális élete

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL / DOKUMENTUM

JEGYZETEK

Tertio Millennio Adveniente
Az újraházasodott elváltak az Úr asztalánál?
Új Nobel-díjasok
Frankfurti Könyvvásár
Karácsony könyves fővárosunkban
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

DENEKEN, M. (Concilium): Isten a pokol mélyén – A teodiceától a keresztről való beszédig
METZ, J. B. (Stimmen der Zeit): Karl Rahner SJ küzdelme az ember teológiai méltóságáért
STECHER, R. (Herder-Korrespondenz): Integrálni és motiválni (A vezetési stílusról az egyházban)
HOVE, B. V. SJ (La Civiltà Cattolica): Túl az inkvizíció mítoszán
CALLICLÈS, P. SJ (Cahiers pour Croire Aujourd’hui): Isten szélsőjobbján

SZEMLE

SZABÓ FERENC SJ: „Az ember, aki Istentől jött” (Joseph Moingt „narratív” krisztológiája)

KEDVENC KÖNYVEM

KISS SZEMÁN RÓBERT: A kizökkent idő Borisav Stankovic: „Szilaj vér” (Necista krv) című regényében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A zsidó—keresztény párbeszéd teológiája
Portrék, interjúk, naplók, vallomások
Követendő példa a szociális piacgazdaság?
Hatalom, politika és kultúra

SPEKTRUM

Az új Platón-kép
A kereszténység és az iszlám modern világbeli helyzetéről

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szinódusok világszerte
Új magyar könyvek
Magas állami kitüntetések
Élet a betűk mögött

IN MEMORIAM

Nyíri Tamás élete és műve
TÓTH J. (Köszöntő): Találkozásaim Nyíri Tamás professzorral

INTERJÚ

Elmenni — A haldoklók szolgálatában
Emmanuel Hirsch beszélgetései (le Supplément)

TANULMÁNYOK

MIETH, D. (Trierer Theologische Quartalschrift): Konzum és halál
WEIZSÄCKER, E. U. VON (Universitas): Jólét a környezet évszázadában
ANATRELLA, T. (Études): Házastársi viszály, válás és a gyermek
SPIEKER, M. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Fundamentalista volt-e Péter és Pál, Mária és József?
PAVELIN, A. (The Month): Teológia a moziban 313

SZEMLE

TARNAY B. OSB: Könyvek a logika tanulmányozására

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A túlvilágba vetett hit a középkorban
Együtt szembenézve a halállal
A vallás és lélektan mezsgyéjén
A morálteológia megalapozása
Párbeszédben a világvallásokkal
Két könyv a cölibátusról

SPEKTRUM

Wittgenstein hagyatéka

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Siófoki Pax Romana: a szegények gazdagsága
Gyöngyössy Imre elhunyt
Top-kvark vagy top-meglepetés?
Európa egysége és sokfélesége
Tudósok kommunikációja elektronikus posta segítségével
Budapest a könyves főváros
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

VALADIER, PAUL SJ (Études): Erkölcs kivételek nélkül?
KEHL, MEDARD SJ (Entschluss / Stimmen der Zeit): „…a mi szent Anyánk, a hierarchikus Egyház” (Kívánhat-e „engedelmességet” az Egyház?)

PRÓ ÉS KONTRA

MOLL, HELMUT (Internationale katholische Zeitschrift / Communio): „A Katolikus Egyház Katekizmusa”
SHANNON, WILLIAM H. (America): „A Katolikus Egyház Katekizmusa”
Sajtóvisszhangok
Könyvek

KEDVENC KÖNYVEM

BALOGH VILMOS SZILÁRD: „A császár új elméje” Roger Penrose új művéről)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Keresztény filozófus — szemben a nácizmussal
Béke az európai népek között
Hogyan irányítható a tömegtájékoztatás? Az élővilágról

SPEKTRUM

Egyház és könyvcenzúra

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Pápai üzenetek a családról és a békéről
Püspöki pásztorlevél az újraházasodottakról
Püspökválasztás Bázelban
Deggendorfi búcsú
In memóriám Bogyay Tamás
Magyar könyvesboltokban bóklászva
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

KENDALL, D. SJ — O’COLLINS, G. SJ (The Catholic Biblical Quarterly): A húsvéti megjelenések egyedülálló voltáról
KÜNG, H. (Zeitschrift für Kulturaustausch): Egységes világethosz felé — Problémák és perspektívák
ZSIFKOVITS, V. (Stimmen der Zeit): Erkölcsös gazdaság
SEEBER, D. (Handwörterbuch religiöser Gegenwartsfragen): Politika és egyház

SZEMLE

BALOGH V . SZ.: Egyháztámogatási modellek és problémák
HELLER GY.: A zsidóság története napjainkig

KEDVENC KÖNYVEM

ENDREFFY Z.: Kertész Imre: „Sorstalanság”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Bajorország és a magyarok
Apaság, anyaság
Gazdasági rend a szabadságban

SPEKTRUM

Filozófiai kordiagnózis a posztmodernizmus jegyében

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 4. Szám

JEGYZETEK

Antall József elhunyt
Tizenöt évvel ezelőtt választották pápává Wojtyla bíborost
Galilei és Kopernikusz rehabilitálása
A 45. Frankfurti Könyvvásár
A magyar könyvújdonságok között
„Szegénység, gazdagság, gazdálkodás”
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

SOMFAI B.(Compass, A Jesuit Journal): Veritatis splendor
BÖCKENFÖRDE, W. (Themen der praktischen Theologie — Theologia Practica): Újabb tendenciák a katolikus egyházjogban
MARTELET,G.(Études): Mit jelent a teremtés?
COYNE,G.V.(La Civiltà Cattolica): Az új kozmológiák filozófiai és teológiai vonatkozásai
KLEIN,É.(Études): A kvantumfizikai elválaszthatatlanság

KEDVENC KÖNYVEM

TAKÁCS ZS.: Keresztes Szent János összes versei és válogatott prózái

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Feminizmus és a kereszténység
A francia katolicizmus szóvivője

SPEKTRUM

Ötven éve halt meg Simone Weil (1909—1943)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 3. Szám

JEGYZETEK

Ökumenikus előrelépések és visszhangjuk
Denver, az ifjúság és az élet ünnepe
Félévezrednyi távolságban VI. Sándor pápától
Gyógyulás böjttel
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LECOCQ,P.(Études): Egy vállalatvezető szempontjai

TANULMÁNYOK

ŐRSY L. (America): Az egyházak megtérése az egység feltétele
PROVOST,J.H.(Concilium): Egy„demokratikusabb”egyház esélyei
DULLES,A.(America): Vallás és a politika alakítása
STEGMANN,F.J.(Stimmen der Zeit): Mi a szociális piacgazdaság?
SPAEMANN,R.(Diakonia): Merénylet a vasárnap ellen

DOKUMENTUM

„Isten nevében kérve kérlek Titeket!” A zágrábi bíboros érsek békeszózata

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hitvalló Kelet és Nyugat között: Szlipij bíboros
Kapitalizmus és katolicizmus
Politika, irigység és karikatúra (pszichológus szemmel)
Freud és a freudizmus
C. G. Jung és követői — viszonyuk a valláshoz
A világ kezdetéről

SPEKTRUM

Katolikus hittudós javaslata az eukarisztikus közösségre
Minek még a filozófia?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 2. Szám

JEGYZETEK

„Könyvekkel éltem át a világot”
Az egyházak és a szabadelvűség
Az ünnepi könyvhét után
Be van bizonyítva a Fermat-sejtés?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

NEUHAUS, R. J. — LÁSZLÓ T.: Katolikus pillanat?

TANULMÁNYOK

BÁRDOS-FÉLTORONYI M. (Bulletin Pax Christi): Közép-Európa egyházai a III. évezred küszöbén
LUDWIG, M. (Frankfurter Allgemeine): Kétféle elképzelés az új Lengyelországról
SULLIVAN, F. A. (Geist und Leben): Pünkösdista mozgalom és karizmatikus közösségi megújulás
MAIER, M. (Süddeutsche Zeitung): Egy katolikus egyházközség új megoldást keres

SZEMLE

SZABÓ F.: A Názáreti Jézus — Isten Krisztusa

KEDVENC KÖNYVEM

BENEY ZSUZSA: Thomas Bernhard: „A mészégető”

ÍRÁSOK AMÉRLEGEN

Az „egyházak közössége” és a pápaság
A keleti egyház lelkisége
Szexualitás és önmegvalósítás
Heidegger és a nemzetiszocializmus

SPEKTRUM

A tomizmus és ajelen filozófiai pluralizmusa

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 1. Szám

JEGYZETEK

Ad limina Apostolorum
„Megújuló egyház a megújuló társadalomban”
A magyar könyvújdonságok között
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RICOEUR. P.—CASTAGNET, M. (La Croix): Gyengélkedik a demokrácia…

TANULMÁNYOK

RATZINGER, J. (la documentation catholique): Tudomány, lelkiismeret és szabadság
PRIMAS, H. (Wissenschaftstheorie und Wissenschaften): Előítéletek a természettudományokban
KOLNAI A. (Proceedings of the Aristotelian Society): Megbocsátás
CHAUVET, L.-M. (Cahiers pour croire aujourd’hui): Az áldozat a kereszténységben

PRÓ ÉS KONTRA

KUSCHEL, K.-J. (Herder Korrespondenz): Embertelen a kereszténység?
BUGGLÉ, F. (Herder Korrespondenz): A kereszténység kritikusának tapasztalatai
SCHWAGER, R.: (Stimmen der Zeit): Megváltás vér által — erőszakos Isten embertelensége?

SZEMLE

BÉKÉS G.: Keresztények egysége — utópia?

KEDVENC KÖNYVEM

TATÁR GY.: Franz Rosenzweig: „A megváltás csillaga”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az új Ueberweg és a relativizmus önellentmondása
Etika és társadalom
Klaus Demmer 60. és Georg Teichtweier 70. születésnapjára

SPEKTRUM

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Európai charta a regionális vagy kisebbségi nyelvek védelméről
Hogyan vélekednek az amerikaiak az abortuszról?
A magyar könyvújdonságok
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

ERMACORA, F.: A dél-tiroli példa
SCHMIED, A. (Theologie der Gegenwart): Keresztény ember és a reinkarnáció eszméje
KAUFMANN, F.-X. (Kirche im Kontext der modernen Gesellschaft, Zur Strukturfrage der römisch-katholischen Kirche): Az egyházvezetési struktúrák mellékhatásai
GREELEY ,A. M. (America): Kik akatolikus „konzervatívok”? 391 WINKLER, G. B. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Az egyház története „botrányok története”?

SZEMLE

OROSZ L.: Eszmecserék a keleti katolikus egyházakról

KEDVENC KÖNYVEM

FERENCZ GY.: Rába György: „Kézrátétel”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Időszerű könyvek hitünkről
A mindig új Aristotelés
Elveszett paradigmák — tudományos határkérdések

SPEKTRUM

Mit ér a nyelvtudás?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Vissza a lelkigondozáshoz
Szent Ágoston elveszett prédikációit fedezték fel Mainzban
A magyar könyvkiadás
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

(La Civiltà Cattolica): Nacionalizmus és kereszténység
NAGYL.(250 millions de Scouts): 250 millió cserkész
BECKWITH,F.J.(International Philosophical Quarterly):
A testünkhöz fűződő személyes jogaink, az abortusz és a hegedűművész „kikapcsolása”
LADRIÉRE J. (Études): A mesterséges intelligencia

SZEMLE

Mi akadálya a katolikus—ortodox párbeszédnek?
SZABÓ F.: Protestáns teológia

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egy korszerűen hagyományos krisztológia
Nincs más név Jézus nevén kívül?
A hercegprímás szentbeszédeinek új kiadása
Bevezetések az elmélkedésbe
A fizika és a vallás

SPEKTRUM

Fordulat Amerikában?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

„Aetatis Novae…”
Csalás a holt-tengeri tekercsek körül?
Megtalálták a „kozmológia Szent Grálját”!
A magyar könyvújdonságokról
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

CAVALLI-SFORZA. L. L. — DE PRACONTAL, M. (le nouvel Observateur): A tudomány és a rasszok

TANULMÁNYOK

COYNE. G. V. (La Civiltà Cattolica): Vallás és tudomány, hagyomány és aktualitás
POLKINGHORNE, J. (Cross Currents: Religion & Intellectual Life): Isten tevékenysége a világban

AD MULTOS ANNOS!

GÖRNITZ. T. — BOÓR J.: „Nyíltság az új iránt”, A nyolcvanéves Weizsäcker méltatása
WEIZSÄCKER. C. F. von — GERWIN. R. (MPG-Spiegel): Vegyük komolyan a tudomány politikai következményeit!
WEIZSÄCKER, C. F. von (Quanten und Felder): Jegyzetek a Heisenberg-féle fizika filozófiai jelentőségéről
A Weizsacker-irodalomból

KEDVENC KÖNYVEM

BARNA I.: Jean Guitton és a Bogdanov fivérekműve a metarealizmusról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Viták az evolúcióról
A kimondható és a kimondhatatlan a kvantumelméletben

SPEKTRUM

Miért hisz Ön Istenben, Küng úr?
Hiteles-e Szent Januáriusz vére?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 1. Szám

JEGYZETEK

Ötszáz éve tartó nagypéntek
Szükség van-e vallásoktatásra az iskolában?
Az új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KÖNIG, F. — RATZINGER, J. — STEHLE, H. (Die Zeit): A vallásnak is szüksége van tisztulásra

TANULMÁNYOK

KRÄTZL, H.: Egyház a szabad társadalomban
NYÍRI, T.: Egyházak — a falakon innen és túl
NEUNER, P. (Stimmen der Zeit): Az egyház — monarchia, demokrácia, közösség?

PRÓ ÉS KONTRA

„Ez tragédia…”
HOEREN, J. (Bayerischer Rundfunk): A Drewermann-ügy
DREWERMANN, E. (Frankfurter Allgemeine Magazin): Válaszaim a Proust-féle kérdőívre: Miért katolikus Ön, Drewermann úr?
(Der Spiegel): „Jézus ezt az egyházat nem akarta”
(Worum es eigentlich geht): Hitvallás
A Drewermann-irodalomból

KEDVENC KÖNYVEM

HANÁK T.: Ernst Topitsch: „A metafizika eredete és vége”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hans Küng új műve a zsidóságról szól
A teizmus csodája

SPEKTRUM

Megtalálták Kaifás sírját?
A tánc élvezete
Mennyibe kerül egy szentmise?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 4. Szám

JEGYZETEK

Európa új evangelizálása
Európa-szerte több mint száz kisebbség él
Pozsonyi és nyitrai párbeszéd
Misztótfalutól a világhírig
Nobel-díjas fizikusok lindaui találkozója
Élet a betűk mögött

KÖNYVVÁSÁR

A 43. Frankfurti Könyvvásár
KONRÁD GY.: Egy nyaraló különvéleményei
NGENSCHAY, D. (Rheinischer Merkur): „Don Quijoté”-tói „Lulú”-ig, Spanyolország hosszú visszatérése Európába

TANULMÁNYOK

SPLETT, J. (Lebendiges Zeugnis): Az etika ma: mit szabad és mit kell tennünk — és miért?
SUREAU, D. (projet): Amikor a cégek felfedezik az etikát
ENGELHARDT, P. (Wort und Antwort): A tisztaság — létezik-e egyáltalán?
BUSSMANN, M. (Wort und Antwort): A tisztaság — egy „lejáratott” erény rehabilitálása
MIETH, D. (Wort und Antwort): Tisztaság a házasságban

SZEMLE

HAFENSCHER K.: Canberra 1991 — YES

KEDVENC KÖNYVEM

BALASSA P.: „A német titanizmus” (Weizsäcker kötete)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

STEHLE H. (Die Furche): Vitás könyv a közép-európai titkos egyházakról
A Furche kiadóinak nyilatkozata
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Szétpukkad-e a Nagybumm-elmélet?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az ellentéteken felülemelkedve
A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozóján
A Lengyel Püspöki Kar a zsidóságról
Magyarország újra belépett a Nemzetközi Karitászba
„Templomjáró” egyetemisták
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

POTTMEYER, H. J.: Szavahihetőségünk a modem világban
LINZ, W. M. (Crossroad & Continuum): Amerikai szellemi 250 élet és könyvkiadás

TÁVLATOK

KERBER, W. (Vor neuen Herausforderungen der Menschheit): A Centesimus annus kezdetű enciklika
HÜNERMANN, P. (Bulletin ET): A keresztény hit és a Janus-arcú európaiak
PALACIOS, R. M. (Projekt Europa): Kisebbségek Európában, II. A politikai megoldás
STECHER, R. (Entschluss): Ignác és a mai kor
CONZEMIUS, V. (Neue Zürcher Zeitung): Újkori egyházatya — John H. Newman

SZEMLE

KÖHLER, O. (Stimmen der Zeit): A pápa — az egyházba vagy az egyház fölé rendeltetett?

KEDVENC KÖNYVEM

DEZSÉNYI K.: Anne Cameron: „Rézasszony lányai”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vajon ez a szeretet? (Partnerség és nemiség)
Magyar könyvújdonságok 325

SPEKTRUM

Mégsem halott!

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Devictus vincit
Centesimus annus
„Szent Mugg” emlékére
Dürrenmatt, a színház groteszk komédiása
Az emberi tényező (Graham Greene halálára)
A fundamentalizmus
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

KRUSE, M. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A kereszttel Isten elutasítja a bűnt és irgalmasan elfogadja a bűnöst
FRIES, H. (Christ in der Gegenwart): Rezignáció és remény között
FURGER, H. (Lebendige Katechese): Kereszténynek lenni nem magánügy
CALVEZ, J.-Y. (Etudes): Milyen jövője van a marxizmusnak?

SZEMLE

DÉVÉNY I.: Az egyház és a szubszidiaritás elve 161

KEDVENC KÖNYVEM

KAMARÁS I.: Esterházy Péter: „Hrabal könyve”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A papság teológiájának fejlődése
Az egy Isten sok arca
Magyarország történetének alapelemei
Német filozófiai tanfolyam — magyarul is megjelenik
Közgazdaságtani realitások
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Mi maradt Marx tanításából?
Mi élő és mi halott a marxizmusban?
A kiengesztelődés politikája a majmoknál
Az észak-ír konfliktus szellemi háttere

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Igazolható-e még a háború?
A próféta Szolzsenyicin
Halál Asztapovóban
Az oberammergaui passió
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

STAUFFENBERG, F. L. (ProjektEuropa): „A csoportjogok az egyéni jogok realisztikus és gyakorlati kiegészítései”

TÁVLATOK

HENRICI,P.(Internationale katholische Zeitschrift): A modernség és a kereszténység
DULLES, A. (America): Nehézkes párbeszéd
KERBER. W. : Szociális piacgazdaság és katolikus társadalmi tanítás
KREMP, H. (Die neue Ordnung): Az alábecsült fenyegetés
PALACIOS, R. M. (Projekt Europa): Kisebbségek Európában

KEDVENC KÖNYVEM

MOREL GY.: Peter Berger új szociológiája

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Julian Green naplói (XII-XIV.)
Claudel levelezése
Kétszáz éve hunyt el Mozart
Ecclesia semper reformanda
Ellentmondások a torinói lepel radiokarbon kormeghatározásában
Tudnivalók a szektákról
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

A jezsuita rend generálisának székhelye

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Európa alapokmánya
A közép- és kelet-európai forradalmi változások
Mi történt Rómában?
A 42. Frankfurti Könyvvásár
Száz éve született Franz Werfel
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RICHÉ, P. (France Catholique): Szent Bernát, a lelkek ébresztője

TÁVLATOK

LEHMANN, K. (Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz): A szabadság békés forradalma – ára
és feltétele
ZSIFKOVITS, V. (Stimmen der Zeit): Morális politikát!
HUG, J. (choisir): A keresztények és a hadsereg az ókori egyházban
CASTELLI, F. (La Civiltà Cattolica): Teológiai motívumok a II. világháború utáni katolikus irodalomban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Krisztus és megváltó műve
Zsidóság, kereszténység, iszlám
Könyvek a Bibliáról
Aristotelés értelmezése
Evangéliumi életstílus
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Az európai egyesülés
A keresztények szöuli összejövetelén
In memóriám Marcel Légaut

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Túl a marxizmuson
A szociális pásztorlevél
Az erkölcsi tanítás dogmatizálása?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

ANATRELLA, T. (Nouvelle Cité): Ifjúság életfogytiglan?

TÁVLATOK

STECHER, R. (Anzeiger für die Seelsorge): Eleven szellemért, a fundamentalizmus ellen
BÖCKLE, F. (Stimmen der Zeit): A „Humanae vitae” az igaz hit próbaköve?
SPAEMANN, R. (Internationale katholische Zeitschrift): Személy-e minden ember?
JELLOUSCHECK. H. (Evangelische Kommentare): Miért bomlik fel oly sok házasság?
KÖCHER. R. (Süddeutsche Zeitung): Megmenthető-e a családkutatás?
AUER, A . (Anzeiger für die Seelsorge): Lelkigondozás válásnál és újraházasodásnál

SZEMLE

Dissertationes Hungaricae ex história ecclesiae
Szolgálat(ok) az Egyházban
A Hildegárd-reneszánsz

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egy nagy morálteológus tapasztalatai
Újabb fáradozások egy emberséges erkölcs kialakításáért
Korábban megjelent etikai és morálteológiai könyvek
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

Az olasz katolikus egyház párbeszéde a zsidókkal
Jean Guitton, a francia katolicizmus nagy öregje
Émile Poulat nyilatkozott

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál 70. születésnapjára
Gánóczy Sándor Agapé-teológiája
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

TODEA, A.: „Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret!”
PUNI, E.: „Együtt kell megtanulnunk a párbeszédet”

ARCKÉP

KOREC, J. (Kirche in Not/Ostpriesterhilfe): Titkos püspökként szerzett tapasztalataim

TÁVLATOK

SCHUBERT, K. (Bibel und Liturgie): A krisztushívő és a zsidókérdés
MURRAY, R. (The Month): Szükségünk van-e még az Ószövetségre?
SIROKIJ, M. (L’Altra Europa): Peresztrojka, nemzeti probléma és orosz patriotizmus

SZEMLE

TOMKA M.: P. Oswald von Nell-Breuning SJ századik születésnapjára

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hans Küng reménye
A metafizika az emberi kérdezés sokrétűségében
Nőellenesség és kereszténység
Magyar könyv-, lemez- és magnóújdonságok

SPEKTRUM

Václav Havel
Joan Robu, Bukarest katolikus érseke
Válaszút előtt állnak az osztrák katolikusok

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

1989, a fordulat éve
Diaconia Christi
A szexualitás és a hatalom
Irracionalizmus vagy második felvilágosodás
Az új vallási mozgalmak és áramlatok
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LUKAS, E.: „Nincs kilátástalan helyzet…”

TÁVLATOK

BUCHHEIM, H. (Projekt Europa, European Vision, Objectiv Europe): A keresztények feladata és szerepe Európa egyesülésében
WEGER. K.-H. (Stimmen der Zeit): Mi ma a jelentősége és az értelme a keresztény iskolának?
LOSSOW, A. M. VON (Süddeutsche Zeitung): Beszámoló Konstantinról
HAYNAL A. (Médecine et Hygiène): Ötven éve halt meg Freud
DAECKE, S. (Evangelische Kommentare):Isten megismerése a természetben

SZEMLE

BÉKÉS G.: Keresztények újra felfedezik Máriát
BÉKY G.: „A zen-buddhizmus története”

ÍRÁSOK Á MÉRLEGEN

Érvek Isten mellett
AIDS
Kényes etikai kérdések
Mit tanít Jézus a világ végéről?
Papi viccek
Logoterápia és lételemzés
Mélylélektan és vallás
Hit és lelki gyógyulás
Freud ismeretlen kézirata
Több nyelven élni
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Kánonjog a kelet számára?
A jövőbelátásról
Chang
A morálteológia az USA-ban
A keresztények és zsidók

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Pápa és Gorbacsov négyszemközt
A Szovjetunióban
Auschwitz legyen újra szent hely
Pénzzavarban a Szentszék
A 41. Frankfurti Könyvvásáron
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd az Európa Parlament előtt 1988. október 11-én
RATZINGER, J. (Katholische Akademie in Bayern): Milyen kötelezettségeket ró az európai örökség a keresztényekre?
TEGYEY G. (choisir): Az 1992-ben bevezetendő „nagy piac” és az egyház
SLADKEVICIUS, V. (L’altra Europa): A naponta megszerzendő szabadság
HAVEL, P. (Sonderdruck aus Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel): Szó a szóról

SZEMLE

SZABÓ F.: Túl a nihilizmuson? (Mai irodalom és kereszténység)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Európa és a következmények
Létezik-e teológiai „vasfüggöny”?
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

Európa 1992-ben: az egyházak felelőssége
Oroszország és Európa
Román katolikusok a Kárpátokon túl

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

1789: A francia forradalom és az egyház
Az egyházi tisztségviselők számára előírt új esküformákról
Az auschwitzi Kármel
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

CALVES, J.-Y. (projet): Feladatok a kétszázadik évfordulóra
ROCHE, D. (Études): 1789 – Mindenkinek a maga forradalma
CHIMELLI, R. (Süddeutsche Zeitung): Vihar utáni pusztítás
EPP, R. (Esprit et vie): A forradalom nagy lehetőség volt a katolikusok számára?
MORRISEY, F. (Concilium): Tökéletesíti-e az egyházjogot az új egyházi törvénykönyv?
GUTH, W. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A nyereségvágy etikája
KERBER,W.(Die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche, Zur Enzyklika Sollicitudo rei socialis): A katolikus szociális tanítás és a közgazdaságtan

SZEMLE

A gazdasági életről keresztény szemmel (l’actualité religieuse)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„A perbe fogott egyház”
Individualizmus és elkötelezettség az amerikai életben
A francia forradalom történetéből
A francia forradalom és az egyház
Kereszténység és anarchizmus
A szekták
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

A Szovjetunióban nem lesz visszarendeződés
A Waldorf-féle pedagógia
Mennyire vallásosak az izraeliek?
Volt-e Jézusnak felesége?
„A hagyomány nem hátranéz”

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 2. Szám

A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK NYILATKOZATA

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az Emberi Jogok Nyilatkozata
A Pápa utazásai
A bizalom zarándoklata
Olivier Messiaen
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LAUBIER, P. de: „Nagy lehetőségek és kockázatok között élünk…”

TÁVLATOK

FUCHS, J. (Stimmen der Zeit): A bűn struktúrái
WILKANOWICZ, S.: A Pápa humanizmusa Kelet és Nyugat számára
ENDREFFY Z.: Pünkösdi találkozó Bázelban

SZEMLE

Az igazságosság, a béke és a teremtés megóvása ügyében összehívandó keresztény világgyűlésről

PRÓ ÉS KONTRA

Ereklye, ikon vagy hamisítvány a torinói lepel?
M. S. Tite et alii, Th. I. Phillips, R. E. Hedges, J. Nickeli, G. Marchesi SJ, K. Dietz, J. Tyrer, L. Fossad SDB, E. Marinelli & II. János Pál (Nature, The Skeptical Inquirer, La Civiltä Cattolica, Die Furche, Shroud Spectrum International, Studi Cattolici, Collegamento Pro Sindone)
A visszhangokból

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Új könyvek a torinói lepelről
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

A szomorúság feldolgozása
Ludwig Wittgenstein arcképe
A teológiai szexuálpedagógia tanácstalanságai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Egy testvériesebb társadalomért
Zsidók és keresztények a pluralista világban
Krisztus utolsó megkísérlése
„Szemben a gyámkodással, nyílt katolicitásért”
Szinodusok az egyház legidősebb leányánál
Elet a betűk mögött

INTERJÚ

LUSTIGER, J.-M., MISSIKA, J.-L., WOLTON, D. (Le Choix de Dieu): „Isten választása” (Beszélgetések)

TÁVLATOK

LOHFINK, N.: Az ószövetség erőszakos Istene és egy erőszak nélküli társadalom vágya René Girard munkássága fényében
SCHEPENS, J. (choisir): Don Bosco pedagógiája: „az egész embert neveljük”
JACOB, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A nevem Herbert és alkoholista vagyok
MARZ,B.(Orientierung): Otto Karrer harca és szenvedése

SZEMLE

Hans Urs von Balthasar (1905-1988)
Befejezett életmű: a trilógia III. része

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Pro Oriente
Álmok az egyházról
A paphiány megoldási módjai
Isten műve az Opus Dei?
Véleményeltérés az amerikai egyházban
Matematikusok és a matematika
A véletlen filozófiája
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

Féljünk-e a TV-től?
Elszakadt keresztények
A kereszténység és a modernség
Oroszország lelkileg újjászületik

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa
„Férfinak és nőnek teremtette”
Az egyháznak szüksége van a művészre, a művésznek pedig szüksége van az egyházra
Posztmodern perspektívák
A frankfurti könyvvásár 40. születésnapján
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

LOHFINK, G. (Theologische Quartalschrift): „Ekevasat a kardokból”
KLAUCK, H. J. (Lebendige Seelsorge): Az ősegyház „kommunizmusa”
SUTTNER, E. C. (Theologisch-praktische Quartalschrift): A keleti szlávok megkeresztelkedésének ezredik évfordulója
SCHRAGL, F. (Theologisch-praktische Quartalchrift): A keresztes hadjáratok – istentelen kísérletek?
WINKLER, G. B. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Az inkvizíció – A politikai ésszerűség és a vallással való visszaélés között
FISCHER, H.-J. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A reális utópia nyomában

SZEMLE

M. Foucault életműve

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az oroszföldi kereszténység megszületése
A keleti egyház spiritualitása
Új magyar könyvek és hanglemezek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Melyek a legsürgősebb tudományos-technikai feladatok?
A „svindli” szerepe, tudósok és az igazság
A fiatalok és a vallás
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LADRIÈRE, J.: Elkötelezett gondolkodás

TÁVLATOK

PRIMAS, H. (Chemie in unserer Zeit): Visszavezethető-e a kémia a fizikára?
LACHIÈZE-REY, M. (Études): A Nagy Bumm és a világegyetem kialakulása
WEIDEMANN, V. (Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalität): A világ keletkezése a „semmiből”

SZEMLE

A fennmaradás esélyei

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Isten terve és a modern fizika
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

Afrikában élt Ádám és Éva?
A gondolkodás őrjöngése
Wittgenstein és a vallás
A világ lépcsőzetes felépítése
Reláció az abszolútum

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Beköszöntött a Vízöntő „új korszaka”?
II. János Pál
Történetileg-kritikailag vagy mélylélektanilag értelmezzük a Bibliát?
A tizenévesek szexualitása
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KAUER, H. – SEEBER, D. (Herder Korrespondenz): Női egyenjogúság és partnerkapcsolat

TÁVLATOK

PISSAREK-HUDELIST, H. (Glaube, Wissen, Zukunft): A feminista teológia
ÄUBERT, J.-M. (Le Supplément, revue d’éthique et de théologie morale): Feminista teológia és az egyház szava
KASPER, W. (Internationale Katholische Zeitschrift): Levél a „szűzi születésről”
LOBKOWICZ, E. (Süddeutsche Zeitung): „Harmadnapon…” – Egy önkéntes hitoktatónő tapasztalataiból
MARTIN-BAGNAUDEZ, J. (Notre histoire): Liszt Ferenc romantikus hite

SZEMLE

Jézus és az egyház Latin-Amerikában
Szent Ignác és a jezsuiták

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Miért nem szentel a katolikus egyház nőket pappá?
Diakonisszák
A kereszténység kezdetei feminista teológiai szemmel
Nőiesség Istenben, Évában és az egyházban
A nemiség a világvallásokban
Női szexualitás
„Önmegvalósítás” határhelyzetekben
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

A vallásosság és az egyházhoz való kötődés változásáról
„Eljön azonban az Űrnapja, mint az éjjeli tolvaj”
Várakozás Jézus közeli visszajövetelére az Újszövetségben?
Ezt tudniillik tudni illik!

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Sollicitudo rei socialis
Zsidók és keresztények Rómában az egyház születése idején
Dr. Batthyány-Strattmann László, a „szegények orvosa”
Van az olvasásnak jövője?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MARTELET, G. – GOURE, C. (Panorama, Le mensuel Chrétien): Miért hagyja Isten, hogy meghaljunk?

TÁVLATOK

SCHWAGER, R. (theologie der gegenwart): Krisztus halála és az áldozat eszméjének kritikája
HENGSBACH, F. (Stimmen der Zeit): Az Egyesült Államok püspökeinek pásztorlevele a gazdasági életről FEENEY, J. J. (America): Az ötven éves Andre Dubus
GODARD, J. (Études): Az alkoholizmus a mai időkben

PRÓ ÉS KONTRA

Heidegger és a nácizmus 63

SZEMLE

Húsvét fényében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Új felismerések az élet és a halál küszöbén
Homo patiens – szenvedő ember
Mindenki üdvözöl?
A szorongásról
A szent Oroszország ezer éve
Új magyar könyvek, hanglemezek és magnókazetták 96

SPEKTRUM

Szerelemből házasodnak a fiatalok?
A Holt-tengeri tekercsek
Az Újszövetség ismeretlen eredeti szövege utáni kutatás
Regényolvasó püpök

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A világiak hivatása és küldetése
Könyvkultusz Frankfurtban
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

BINZ, A.: „Nem hallgató, hanem beszélgető egyházat akarunk…”

TÁVLATOK

RATZINGER, J. (Lob der Weihnacht): Karácsony dicsőítése
SCHNEIDER, R. (Der Priester im Kirchenjahr der Zeit, Von einem Laien): Pásztorok az éjszakában
*** (Christ in der Gegenwart): Isten országáért – Gondolatok a cölibátusról

DiIANNI, A. (America): A hivatások és a szerzetesi élet elvilágiasodása

SZEMLE

Módszer és igazság a mai teológiában
A teológia új korszaka felé?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Viták a hitoktatásról és vallásos nevelésről
Honnan ered a reverenda viselete?
Kétszáz éve hunyt el Liguori Szent Alfonz
Új magyar könyvek, hanglemezek, magnó- és videokazetták

SPEKTRUM

A nő helyzete az egyházban

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A korszellemmel szemben
Tübingenben
A Nemzetközi Jacques Maritain Intézet
Karl Lehmann
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

RATZINGER, J. (Internationale katholische Zeit- 219 schrift): Szabadság és felszabadítás
COLLET, G. (Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft/Nouvelle Revue de science missionaire): A harmadik világ teológiái (Tudósítás egy konferenciáról)
GESSEL, W. (Theologische Revue): Keresztény archeológia

SZEMLE

Augustiniana – Szent Ágoston megtérésének 16. centenáriumán
A vallás esélyei Franciaországban (Esprit, Autrement, Le Monde)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mélylélektan és erkölcstan
Ortodox lelkiség
Könyvek Edith Steinről és P. Rupert Mayerről
Nős volt-e Jézus?
A mai teológia klasszikusai: Chenu, de Lubac, Lonergan
Az élet a középkorban
A Nantes-i Ediktum visszavonásáról
Fejezetek a magyar történelemből
A kultúra kérdéseiről
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

Miért kell a magzatot tiszteletben tartanunk?
„Új” vallási közösség
Beszélgetés Julien Greennel
Isten a francia regényekben

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Tetterős és józan
Elégedetlenség az osztrák katolikusok körében
Cannes, 1987
Templeton-díjas amerikai magyar bencés
Santo Stefano Rotondo
Régi párizsi szalonok
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

HUME, B. (The Times): AIDS – Itt az idő az erkölcsi újjászületésre
KERKHOFS, J. (Pro Mundi Vita): A fiatalok és az értékek Nyugat-Európában
SCHNACKENBURG, R. (Die Autorität der Kirche in Fragen der Moral): Hogyan tette magáévá Jézus útmutatásait az ősegyház? Tanulság a mai egyház számára

PRÓ ÉS KONTRA

BONÉ, E. (Objectif Europe / Projekt Europa): A genetika tudománya – Meddig szabad elmenni?
Útmutatás a születő emberi élet tiszteletéről és a 161 nemzés méltóságáról (A Hittani Kongregáció válasza néhány időszerű kérdésre)
A megnyilatkozás visszhangja

SZEMLE

Az ökumenikus egységkeresés dokumentumai
A katolikus hit összefoglalásai

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Bioetikai kérdések
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

A katekézis helyzete Nyugat-Európában
A püspöki konferenciák teológiai alapjáról

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A medjugorjei történésekről
A téli sport ifjú bajnokai
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

O’COLLINS, G. (America): Jézus feltámadása – Mai kérdések
RIESNER, R. (Bibel und Kirche): A Golgota és a régészet
BULST, W. (Biblische Zeitschrift): A torinói lepel és a mai tudomány

SZEMLE

Tallózás bibliai folyóiratokban (Esprit & Vie)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kasmírban halt volna meg Jézus? (Egy legenda vége)
Isten tegnapi és mai tanúi
Új magyar könyvek, lemezek és kazetták

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A 38. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron
Kereszténység a világvallások között
Az ökumenizmus eredményeiről
Karácsony ünnepe
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

WEINGARTNER, P.: „A metafizika tudományos kísérletként lehetséges…”

TÁVLATOK

WEISSMAHR, B. (Theologie und Philosophie): A jelenkori metafizika feladatai és módszere
WEIZSÄCKER, C. F. von (Bayerischer Rundfunk): A fizika felépítése

SZEMLE

„…És porrá leszel…” (Études)
A Schillebeeckx-ügy újabb fejleményei

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberért jött létre a világegyetem?
Új magyar könyvek, lemezek és kazetták

SPEKTRUM

Van-e ellentmondás hit és tudomány között?
Hitvesi szerelem a 12. században
Kant és a nők

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szeretettel búcsúzunk
Az új bécsi érsek kinevezése
Dominum et Vivificantem
Egyházmegyei zsinat Rottenburgban
Az idei cannes-i filmfesztivál
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

FUCHS, J. (Stimmen der Zeit): Az istenkép és a világon belüli cselekvés erkölcse
ARROWSMITH, W. (American Poetry Review): Seattle törzsfőnök beszéde
SWIDLER, L. (Stimmen der Zeit): A párbeszéd tízparancsolata
GRITTI, J. (Études): Az emberi test ma
HILPERT, K. (Theologie und Philosophie): Felelősség a természetért

SZEMLE

Könyvek az ökológiai válságról, földünk és az ember jövőjéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallási fejlődésünk fokozatai
„Egyház, merrefelé haladsz?”
Női hivatás az egyházban és a világban

SPEKTRUM

Francois Truffaut
A nyomtatott betűre épülő kultúra
Kifulladóban a szociológia? A szubszidiaritás elve
Szekularizáció és vallásos modernség
A rák gyakorisága és a vallási hovatartozás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Védőbeszéd a technika és tudomány mellett
A könyvismertetések etikája
Rinocérosz viccrovatából
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

SCHOONENBERG, P. (theologie der gegenwart): Istenre irányuló gondolkodás
NIEWIADOMSKI, J. (Bibel und Liturgie): Hogyan vált a hittani ellenfél gyűlölt ellenséggé?
BOISDEFFRE, P. de (choisir): Victor Hugo a 2000. év keresztény eszményképe?
REPGES, W. (Renovatio, Zeitschrift für das interdisziplinäre Gespräch): A spanyol egyház megújulása a zsinat után

SZEMLE

A szabadság istenemberi drámája(H. U. von Balthasar: Theodramatik)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A százéves Mauriac üzenete (1885-1970-1985)
Hilaire Belloc hiteles életrajza
„Az öröm városa”
A Biblia és értelmezése
Bizánci liturgia
A transzcendencia tapasztalási módjai
A nő és Isten népe
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

A három egyistenhívő vallás
Hogyan látja egy szerzetespap Izraelt?
A limai dokumentum
A zsinat utáni „zűrzavarról”
Az észak-amerikai püspökök
Amikor leáldozik a vallás…
Leszek Kolakowski, a filozófus és a vallás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK 2

„Az igazság szabaddá tesz bennünket”
A szexualitás
Forradalom az egyházban?
Francia bencések kiadóvállalata és nyomdája
Dr. Hermann Herder
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEHMANN, K. (Herder Korrespondenz):„Hiányzik a megújulás lelkisége…”

TÁVLATOK

BALTHASAR, H. U. von (Frankfurter Allgemeine): Meghatározható-e, hogy ki keresztény?
KEHL, M. (Geist und Leben): Az egyház: „Karizma és hatalom”
HÖSLINGER, N. (Bibel und Liturgie): Isten szava és egyházi közösség
FISCHER, H.-J. (Frankfurter Allgemeine Magazin): Kulcs a Vatikánhoz

SZEMLE

A világegyház számokban
Az egyház helyzete és távlatai 20 évvel a zsinat után (Herder Korrespondenz, Pro Mundi Vita)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Húsz évvel a zsinat után – aggiornamento, avagy restauráció?
Haldoklók betegágyánál
A szerelem Isten tervében
Életek és nézetek a fejlődéselmélet szolgálatában
Új magyar könyvek, hanglemezek és kazetták

SPEKTRUM

Megszűnik a vallás?
Az „Élő kövek”
A pápai tekintély

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

„Tovább haladunk a zsinat által kijelölt úton”
Jean-Luc Godard: „Üdvözlégy Mária”
In memoriam Johannes Feiner

INTERJÚ

LUBAC, H. de (Entretien autour de Vatican II): A II. Vatikáni Zsinatról (Emlékek és gondolatok)

TÁVLATOK

KÖNIG, F. (Entschluss): Az egyház beteg, fennmaradásáért küzd (Az ifjúságot hívom)
ERHARTER, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Az új lelkipásztori hivatások
GROM, B. (Katechetische Blätter): A család a hit tanulásának színhelye
RAUHE, H. (zur debatte): A rockzene hatásai

DOKUMENTUM

LEHMANN, K. (Pastorales Forum): A házasság nélküli életközösségek és a keresztény házasság

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az élet értelme a pszichológiában
Párbeszéd a világvallások között
„Csak a Lélek éltet…”
A világ állapota 1985-ben
Új magyar könyvek, hanglemezek és kazetták

SPEKTRUM

Az öngyilkosság kérdésében
Szabadok vagyunk-e?
Olivier de Dinechin
Az áldásokban rejlő erővel és hatalommal
Az olvasás gyógyító erejéről
A keresztény irodalom
Robert Runcie, canterburyi érsek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Húsz évvel ezelőtt
Az idei 37. Frankfurti Könyvvásáron
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

In memoriam Heinrich Böll (1917-1985)
KUSCHEL, K.-J.: Beszélgetés Heinrich Böll-lel
A kölni érsekség 1985. július 18-án kelt nyilatkozata
Imák, olvasmányok és beszédek a rekviemen
A kritikusok így búcsúztatták…

TÁVLATOK

PANNENBERG, W. (zur debatte): Vallás és emberi természet
BÖCKLE, F. (Lebendiges Zeugnis): Géntechnológia és szaporodástechnika

SZEMLE

Keresztények 2000-ben (La Croix)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberek hite (F. König bíboros új műve)
A II. Vatikáni Zsinattól II. János Pál pápáig
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Miért van egyáltalán valami?
A természetes élővilág és az ember
Közeledik a világ vége?
A Pápai Szentírási Bizottság
Jézus nem istállóban született
A megújult liturgia
Igehirdetés a közömbös világban
Tomás O’Fiaich bíboros, Írország prímása
A Pázmány prímási kinevezése körüli cselszövésekről

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Kísértetek a Vatikánban
A zsidók és keresztények közös öröksége
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

HÉBRARD, M. (La Croix): Anyám, az Egyház!

TÁVLATOK

SCHNACKENBURG, R. (Der Mensch und sein sittlicher Auftrag): Az ószövetség ethosza és Jézus erkölcsi üzenete
RILLING, H. (Evangelische Kommentare): A feltámadás zenéje – Johann Sebastian Bach születésének 300. évfordulójára

SZEMLE

A filozófusok Istene és Jézus Krisztus Istene

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az Egyház hitvallása (Új német katekizmus felnőttek számára
Az Egyház és a kultúra történetéből
Európai remények
Matematikai spekulációk felsőbbrendű lényekről
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

A férfiak életének kritikus időszaka
Zsidók és keresztények
Héléne Carrère D’Encausse
A vallásos televíziós műsorok
A szekták befolyása alól nehéz szabadulni
A „Humanae Vitae”
A német egyházzenészek lázadása
Az „Opus Dei”
A kartauziak szerzetesrendje

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Restauráció a római katolikus egyházban?
Graham Greene 80 éves
Georges Duby a francia középkor tudósa
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DUVAL, A.L. (Panorama aujourd’hui): Az utolsó beszélgetés

TÁVLATOK

RUDIN, J. (Orientierung): Az élettől való félelem és az ősbizalom – Isten mint pszichikai funkció?
KORN, K. (Frankfurter Allgemeine): Szabadgondolkodó, konvertita, az olasz nemzet költője (Kétszáz éve született Alessandro Manzoni
SCHÜLLER, B. (Der Mensch und sein sittlicher Auftrag): Az erkölcsi normák megalapozásáról
DONCEEL, J.F. (America): Katolikus politikusok és az abortusz

PRÓ ÉS KONTRA

„A bűn és a félelem” (Jean Delumeau művéről)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kereszténység és a világvallások
Auschwitz után
A biblia világa és könyvei
Új magyar könyvek, hanglemezek és kazetták

SPEKTRUM

A reinkarnáció gondolata
Az ökumenikus mozgalom
Mit kezdenek a fiatalok az egyházzal?
Émile Poulat

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Pius Parsch
Pierre Emmanuel emlékére
Josef Pieper nyolcvan éves
A 36. Frankfurti Könyvvásár
A „Communio“
Mit adnak ki a jezsuiták Franciaországban?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

BINI, L.: Ami a modern filmművészetet jellemzi

TÁVLATOK

HOHOFF, C. (Internationale katholische Zeitschrift „Communio“): Káosz a rend mögött? (Franz Kafka századik születésnapjára)
ULLIANA, G. (Die katholischen Missionen): A buddhizmus megértése (Egy thaiföldi misszionárius tapasztalatai)
LOHFINK, G. (Theologische Quartalschrift): A keresztény család: családi egyház?

PRÓ ÉS KONTRA

Előbb kenyeret, aztán igét? (Róma és a felszabadítás teológiái)
RATZINGER, J. (Die Neue Ordnung): A felszabadítás teológiája (Feltevései, problémái és kihívásai)
A Hittani Kongregáció útmutatása a „felszabadítás teológiájának“ néhány vonásáról (La Documentation Catholique)
A visszhangokból

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az újszövetségi kánon kialakulása
Gyónás — Eukarisztia
Ágoston — Luther — Pascal
Egyházszociológiai művek
Teológiai-filozófiai határkérdések
Nélkülözhetetlen filozófiai kézikönyvek
Új magyar könyvek és kazetták

SPEKTRUM

A modern archeológia és a Biblia
Fra Angelico — az átélt hit művésze
Eretnek volt Galilei?
A párizsi Institut Catholique

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Opera Szent Ferencről
Sírás és nevetés
Párbeszéd a világvallások között
A sport és mi
Hans Sedlmayr (1896—1984)
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

KASPER, W. (Evangelische Kommentare): Isten jövője és az ember történelme (A keresztény remény jelentőségéről)
HUTH, W. (Stimmen der Zeit): Pszichoterápia és lelkigondozás
NARR, K. J. (Zeitwende): Az előember — félállat volt-e vagy homo religiosus?

SZEMLE

SCHIERSE, F. J. (Stimmen der Zeit): Új bibliakommentárok
SCHAFFER, W. (Erneuerung in Kirche und Gesellschaft): Negyven éves a fokoláre mozgalom

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Antropológia — teológiai távlatból
A buddhizmus és a mai világ
A meditáció útja
Istenes emberek
„Ezentúl emberhalász leszel…”
Matematika, logika, informatika
Képzőművészeti biennále Velencében (Kiállítások és katalógusok)
Miscellanea philosophica
Új magyar könyvek

SPEKTRUM

Az újszövetségi szövegkritika
Ökumenikus párbeszéd — evangéliumi erkölcstan

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Dom Helder Cámara születésnapjára
Edzard Schaper meghalt
A lelkiség nemzetközi klasszikusai
Raymond Aron is meghalt
A „Concilium“
Michael Landmann emlékére
Új felsőfokú embertudományi intézet
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Umberto Eco, a tudós és a szépíró
ECO, U. — MINCU, M. (La semiotica letteraria italiana): Beszélgetés a szemiotikáról
„A rózsa neve“

TÁVLATOK

In memoriam P. Karl Rahner SJ
RAHNER, K. (Vor dem Geheimnis Gottes den Menchen verstehen, Karl Rahner zum 80. Geburtstag): Egy katolikus teológus tapasztalatai
ROMBOLD, G. (Diakonia):Az ünnep egzisztenciális értelme
LEUBA, J.-L. (choisir): Válságban van-e az ökumenizmus?

SZEMLE

Hogyan látják Marxot ma? (Cikkek halálának centenáriumán)
Ökumenikus találkozók — ökumenikus tanulmányok
A Concilium-alapítvány nyilatkozata az új egyházjogról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Karl Rahner (1904—1984)
Peter Handke új regénye
Nemiség és erkölcs
A lelkigondozásról
Pszichoanalízis és pszichiátria
Szociológiai könyvek
Üj magyar könyvek

SPEKTRUM

Hitbeli bizonyosság a pluralista világban
Beszélgetés Jean Delumeau professzorral
Svájci püspök a liturgia reformjáról
A temetési szertartások
Helmut Lange
Jean-Louis Barrault az Istenről
Családterápiának nevezi
Pápai nuncius Washingtonban

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

A 35. Frankfurti Könyvvásár
Angol író
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

KUNZ, E. (Lebendige Seelsorge): A krisztológia és az emberi tapasztalás
SPAEMANN, R. (Internationale katholische Zeitschrift): A modern világszemlélet alkonya és a keresztény vallás
HAIGHT, R. (Thought, A Review of Culture and Idea): Alapvető tapasztalatok és elvek a felszabadulás teológiájában

SZEMLE

Könyvek a Luther-jubileumra
Katolikusok és protestánsok az Űr asztala előtt
Eszmecsere a lelkigondozásról és paphiányról
Katolikus egyházzenészek lázadása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ima, lelkiség, vallásos tapasztalat
Szent Ignác és a jezsuiták
Bibliai segédkönyvek
„Az emberiség útja önmagához“
A pszichológiáról és a pszichoterápiáról Űj magyar könyvek

SPEKTRUM

A Hatodik Püspöki Szinodus
Lengyel püspök a lengyel egyházról
Teológus a teológiáról

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1983 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Franz Kafka
Száz éves a „La Croix“
A filmtörténet utolsó olimpiai bajnoka
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

PAPINI, R.: Jacques Maritain időszerűsége

TÁVLATOK

SCHMITZ, P. (Stimmen der Zeit): Az amerikai és a német püpökök körlevele a békéről
MARLE, R. (Etudes): A bűnbánat szentségének válsága
DELUARD, J. (La Croix): Stendhal és a keresztények
HOFFMANN, K.-F. (Umschau): A bölcsek csillaga (Kritikai áttekintés a betlehemi csillag körüli vitáról)
LEHR, U. (Triangel, Sandoz-Zeitschrift für Medizinische Wissenschaft): A felkészülés az öregkorra nemcsak orvosi kérdés

DOKUMENTUMOK

II. János Pál az Osztrák Katolikus Nagygyűlésen
Katolikus állásfoglalások az Egyházak Ökumenikus Tanácsáról

SZEMLE

A római katolikus egyház új törvénykönyve
Veszélybe kerül a francia hitoktatás?
Logika, módszertan és tudománybölcselet
Írások a mérlegen
Könyvek Avilai Szent Terézről
Az erkölcsteológia megalapozása
„Keresztény neurózis“?
Új magyar könyvek

SPEKTRUM

Schillebeeckx és Kasper vitája a papi hatalomról
Pierre de Givenchy
Az olvasás gyönyörűségéről
A kocogás és az étvágytalanság

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1983 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Új névvel, új programmal
Álmok az egyházról
Mítosz és egzisztencia
A Bibliáról
Vallomások Heideggerről
Rinocérosz viccrovata

TÁVLATOK

TENHUMBERG, H. (Bibel und Liturgie): A vasárnapi szentmise megünneplése
BLASIG, W. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Dialógust a prédikáció helyett?
BEAUCHAMP, P. (Etudes): A zsoltárok könyve mint az imádság iskolája
GEFFRÉ C. (Choisir): A francia teológia reményei és hanyatlása

SZEMLE

Megszületik az utópiák társadalma? (Könyvek az elektronikus forradalomról)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vatikáni gyűjtemények: a pápaság és a művészet
Jézus szíve és keresztje
Megérteni a haldoklókat
Gondolatok az „önmegvalósításról“

SPEKTRUM

A Szent Katalin kolostor ősi kéziratai
Készülődés a reformációra
Tudományos legenda vége
Az embernél is lehetséges a szűznemzés

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

J. LEJEUNE válaszol olvasónk levelére

LETÖLTÉS

1983 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Jacques Maritain évforduló
Az „Esprit“ ötven éves
Két nagy francia katolikus újságíró
„Keresztény hit modern társadalomban“
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

VOLK, L.: A katolikus egyház és a nemzetiszocializmus

TÁVLATOK

BAUMBACH, G. (Kairos, Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie): A keresztény-zsidó párbeszéd (ösztönzések és új felismerések)
GODDIJN, W. (The Tablet, The international Catholic weekly): Vallás és szociológia
VALADIER, P. (Etudes): Új totemizmus: a szociobiológia (Olvasó jegyzetek)
ZIZOLA, G. (informations catholiques internationales): A Vatikán pénzügyei
CASAROLI bíboros államtitkár jelentéséből (La Documentation Catholique): Az IOR és a Banco Ambrosiano

SZEMLE

Kinek van szólásjoga az egyházban? (Concilium)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberiség vallásai
Virágok és művirágok (könyvek az elmélkedésről)
Az én illúziója?
Kína, Japán és a kereszténység
Teológiai útkeresés Ázsiában
Ortodox tanítások ortodox szemmel

SPEKTRUM

Jacques Ellul
A teológia fejlődése Ázsiában
Vallásos áramlatok Amerikában
Szekták Franciaországban
A fiatalok nemzedéke és a szent fogalma
Nők, a munka rabszolgái?

LETÖLTÉS

1983 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Alois Dempf halálára
Tréfán kívül
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

CONGAR, Y. (choisir): A zsinat az egyház próbatétele

TÁVLATOK

RAHNER, K. (Rheinischer Merkur / Christ und Welt): Még az ateistában is működik Isten kegyelme (A zsinat megkezdésének 20. évfordulójára)
GILLESSEN, G. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Mit rejteget a föld a Szent Péter bazilika oltára alatt? (Látogatás az ókori Rómában)
LOHFINK, G. (Theologische Quartalschrift): A húsvéti események lefolyása és az ősegyház kezdetei

SZEMLE

Keresztények közös hitvallása
A modernista válság tegnap és ma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Küng az örök életről
„Szakadástól mentette meg az egyházat…”
A Szentszék és a népek közössége
Ne felejtkezz el az örömről
Kis közösségek
A francia egyház négy évtizede
Vallás, család, termelési mód

SPEKTRUM

A pszichoanalízis sorsa a jelenkorban
„Isten valószínűleg kockajátékot játszik“
Az ökumenikus esküvők szertartásáról
A hegyi beszéd és a házasságtörési záradék

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1982 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Heinrich Böll hatvanötödik születésnapjára
Élet a betűk mögött
Az idei frankfurti nemzetközi könyvvásár

INTERJÚ

ESCHBACH, G.: „Kihaltak a mestergondolkodók…”
SCHARPER, P.: „A könyv marad az eszmecsere legfontosabb eszköze…”
BUCKNER, H.: „A vallásos könyv esélyei megnőttek…”

ARCKÉP

POPPER, K. R. (Conjectures and Refutations): „Tanulhatunk tévedéseinkből…”
POPPER, K. R. — ECCLES, J. C. (The Self and Its Brain): Az emberi szellem termékeinek világa
RUSSO, F. (Études): A természettudományi megismerés Kari Popper szerint
Szakirodalmi bevezetés Popper tanulmányozásába

TÁVLATOK

BICHELBERGER, R. (Christus): Az Istennel való küzdelem korunk irodalmában
LOHFINK, N. (Geist und Leben): A pap és az igazságosság a világban
McDONNELL, K. (Concilium): A Szentlélek megtapasztalása a katolikus karizmatikus megújulásban

SZEMLE

A 87. Német Katolikus Nagygyűlés
Utak és kerülőutak a francia hitoktatásban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hegymászás és vallásos élmény
„A halál kilépés az időből…” (Georg Picht in memoriam)
Újabb könyvek Teilhard-ról
A kereszténység szociológus szemmel

SPEKTRUM

A Galilei-ügy
Hivatások Franciaországban
A világi teológusok
A félelem vallásából az öröm vallása felé
Szondi Lipót és az örökölt sors

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1982 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

150 évvel ezelőtt halt meg Goethe
Három agy természettudós
A jövőtől való félelem és a magánkinyilatkoztatások
Carl Orff
Nincs már kedvünk könyvet olvasni?
Képregény a Messiásról
A katolikus könyvkiadók közös sorozata
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEJEUNE, J.: Ádám és Éva és a genetika

TÁVLATOK

MORETTI, J.-M. (Etudes): A darwinizmus száz évvel Darwin után
BONÉ, É. (Etudes): A paleontológia és az ember felismerése

SZEMLE

A Szentlélek a teológiában és az Egyház életében
Újabb „kis lépés“ az ökumenizmus útján (Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz)
Az anglikán és a római katolikus egyház dialógusa (La Documentation Catholique)
A 35. cannes-i filmfesztivál

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Szent Péter apátság (Salzburg)
Corvin Mátyás (Schallaburg)
Biennálé (Velence)
Documenta (Kassel)
Két alapvető mű az eredeti bűnről
Társadalomtudományi könyvek

SPEKTRUM

A jezsuiták helyzete
Oázisok a sivatagban?
A keresztény kapcsolatok
Keresztények és buddhisták
Werner Fassbinder halálára
Dürkheim köréről

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1982 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

A vallásos könyvek iránti érdeklődés
Gershom Scholem
A tavaszi könyvtermés
Hugo Schnell
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

RATZINGER, J. (Internationale katholische Zeitschrift): A halál és a feltámadás között
BEUTLER, J. (Theologische Akademie): Amiért ma hiszünk
CHING, J. (Concilium): A kínaiak vallási gondolkodása
McFERRAN, D. (America): A Castaneda-ügy
BESNARD, A.-M. (Missi): A Feléd vezető hosszú úton
STUBER, R. — DRACK, B. C. (Gottesdienst): Úton lévő emberek (Az egyház a mozgékony társadalomban)

SZEMLE

DOYLE, E. (Concilium): Assisi Szent Ferenc élete és tanítása (Könyvészeti válogatás)
A „Concilium“ Szent Ferencről
A pápa afrikai utazása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A nő, az antifeminizmus és a kereszténység
Teológiai könyvespolc
Az ikon — a Láthatlan képe
Hit és modern irodalom
Reinkarnáció?
Az ember szabadsága
A jelenkori vallások átalakulása és a vallástudomány
A Habsburg-ház

SPEKTRUM

Meditációs központ
Monasztikus szerzetesi élet
Közvélemény-kutatás a franciák vallásosságáról
A nyugatnémet fiatalok vallásosságának a felmérése
A francia katolicizmus sajátosságai
Az egyház szociális tanítása
A Holt-tengeri tekercsek

LETÖLTÉS

1982 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Luther-év 1983-ban
Új szerkesztőt kapott az „Études“
Zanussi pápa-filmje
A „Témoignage Chrétien“ születése
A Herder kiskönyv-sorozata 25 éves
Az új magyar könyvek között
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

HÄNGGI, A. (Gottesdienst): Látomásaim az Egyházról

TÁVLATOK

MOITEL, P. (Lumen vitae): Tegnaptól máig Franciaországban mi változott meg a katekézisben?
SPROXTON, J. (The Tablet): Anonim Alkoholisták
MEVES, C. (Lebendiges Zeugnis): Gondolatok a nemi nevelésről

SZEMLE

Házasélet házasságkötés nélkül?
Születésszabályozás és családtervezés
Emberi test — művészi alkotás — liturgia
Nyelvek ismerete és az emberi agy
Miért vagyunk idegesek frontátvonuláskor?
HASENBERG, P. (film-dienst): Könyvek filmekről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A keleti teológia kincseiből
A többnejűség újraértékelése?
Mikor áldozhatnak az elvált és újra megházasodott katolikusok?
A bűnről — Szent Ignáci lelkiség
Elmélkedés tartalom nélkül?
Emberközéppontú filozófiák
Egy holland keresztény börtönnaplója
A pszichoanalízis és a pszichoterápiái módszerek
Nevelési kérdések
Tallózás a vallásszociológiában

SPEKTRUM

A Szentírás értelmezése
Emlékezés Avilai Szent Terézre
Szeretet és felelősség
A két szín alatt való áldozás
Az egyház és a szabadkőműves mozgalom
Katolikus jelen és jövő a statisztika tükrében
Az egyház pénze

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1981 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Több könyv, de kevesebb olvasnivaló
Jacques Lacan meghalt
Luther ősi biblia-fordítása
Az idei őszi magyar könyvtermés — Élet a betűk mögött

INTERJÚ

HÜSSLER, G.: Az egyház lényege: szolgálat, szeretet

TÁVLATOK

LAPIDE, P. E. (Lutherische Monatshefte): Az ellenséget leszerelő szeretet (Reálpolitika a hegyi beszéd szellemében)
SCHIRNDING, A. von (Süddeutsche Zeitung): Róma költője, az ember hangja (Kétezer éve halt meg Vergilius)

DOKUMENTUMOK

II. JÁNOS PÁL (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls): Az idős emberekhez intézett beszéd a müncheni Miasszonyunk székesegyházban 1980. november 19-én

SZEMLE

SESBOÜE, B. (Études): Könyvek az Eukarisztiáról (Két nemzedék munkája)
Laborem Exercens — II. János Pál harmadik körlevele
Belga folyóirat a fogyatékosokról
A konzervatív gondolkodás új hulláma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Szent Erzsébet — fejedelemasszony, szolgáló, szent
A szentek — „rámenős“ emberek
Betekintés a vatikáni titkos levéltárba
Reformáció — emigráció, protestánsok Salzburgban
A tapasztalati társadalomkutatás kézikönyve
A kortárs művészet 1939 óta
A meditációról

SPEKTRUM

Teilhard de Chardin
Augustin Bea bíboros
Hogyan jön létre a „bázis“ az egyházban?
Sartre a fogolytáborban

A „MÉRLEG“ POSTAJA

LETÖLTÉS

1981 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Az új egyházi törvénykönyv
Száz éve született Teilhard
Egy rendkívüli pásztorlevél
G. W. F. Hegel
A tavaszi vallási–teológiai könytermésben
Az új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Mircea Eliade élete (Mémoire I)
Mi ihlete Eliadet és mire inspirál ő bennünket? (Der Monat / Encounter)
A vallás helyzetéről és jövőjéről (Le Monde)
ALTIZER, T. J. J. (Cross Currents): Mircea Eliade és Isten halála
CAIN, S. (Religious Studies Review): Mircea Eliade kapcsolata a történelemmel
Az Eliade-irodalom újdonságaiból
Mircea Eliade főbb írásai

INTERJÚ

EVAIN, F.: Rosmini időszerűsége

TÁVLATOK

GÖRRES, A. (Internationale katholische Zeitschrift): Ismeri a pszichológia az embert?
McNELLY, W. E. (America): A tudományosfantasztikus irodalom és a vallás
DAHOOD, M. (La Civiltà Cattolica): Az eblai archeológiai felfedezések és a bibliakutatás

SZEMLE

Segédkönyvek a Biblia tanulmányozásához

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Három londoni kiállítás katalógusa
A keresztény erkölcs alapelvei
Az erkölcsi érzék kiművelése
Etika és közélet

SPEKTRUM

A szeretet egészséges
A római püspöki szinódus
Fölösleges Galilei rehabilitálása?
Leányministransok: igen vagy nem?
A munkáspapok harminc év után

LETÖLTÉS

1981 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Párizs új érseke
Az „Opus Dei“ Társaság
Dorothy Day, 1897—1980
Marshall McLuhan irodalomtudós meghalt
W. Dirks a pápa németországi útjáról
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

GILBERT, G. (Panorama aujourd’hui): Az utca az én templomom

TÁVLATOK

BRUNGS, R. A. (Thought): A biotechnika és az élet szabályozása
MENDE, W. (Renovatio): A terhességmegszakítás kockázatai
BEER, U. (Lebendiges Zeugnis): Sztárok és bálványok a tékozló társadalomban
FRANSEN, P. (Bijdragen / Theologie der Gegenwart): IX. Piusz és a pápai tévedhetetlenség

SZEMLE

Ismerkedés Erasmusszal
Családtervezés, szexualitás, cölibátus
Tudnak-e a majmok beszélni?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Négy kiállítás Mária Terézia és II. József koráról
Az élet értelme és a pszichológia
Vallásosság és lelki egyensúly
A depresszióban szenvedők
Agresszivitás és fanatizmus
Erkölcs és szexualitás fiataloknál
Papi lelkiség
Antropológiai művek

SPEKTRUM

A plébános úrnak soha sincsen igaza
A mozlim világ modernizálása
A katolikus és a református egyház közötti dialógus
A szabadkőművesek és az egyház
Pillantás a túlvilágba
Parapszichológia és a halál utáni élet

LETÖLTÉS

1981 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Friedrich Dürrenmatt 60 éves
John Lennon halála
Michel Tournier
Cronin regényei
A sokat idézett „zur debatte“
A magyar könyvtermés
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KÖNIG, F.: Szellemi változások korunkban

TÁVLATOK

LINDBECK, G. (LWB-Dokumentation): Beszámoló a római katolikus / evangélikus-lutheránus dialógusról
DUMOÜLIN, H. (Die katholischen Missionen): A kereszténység jelentősége Japánban
FEUILLET, A. (Esprit et Vie): Ókori történészek Jézusról
ARETIN, K. O. von (Süddeutsche Zeitung): A történelem életrekeltésének nehéz művészete (Egy év alatt 34 történelmi kiállítás)

DOKUMENTUMOK

A pápa második körlevele
A Szentszék sürgeti a kisgyermekek megkeresztelését
Új előírások a laicizáltatásról
Nyilatkozat az eutanáziáról

SZEMLE

Emberi tapasztalat és hit Jézus Krisztusban (E. Schillebeeckx krisztológiája)
Elektronikus forradalom előtt állunk?
Az élettudományok és a társadalom
Az USA-ban erősödik a vallásosság
Munka és vallásosság
Osztrák folyóirat az ifjúság problémáiról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

† Pascual Jordan világszemlélete
A hit és hitetlenség feszültsége a mai emberben
A ciszterci szerzetesi élet eszménye és valósága

SPEKTRUM

Az olasz teológia helyzetéről
Hatvan amerikai és kanadai teológus
Az Ágostai Hitvallás
„A hit vázlata“

LETÖLTÉS

1980 / 4. Szám

ERRŐL A SZAMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

86000 új könyv
Hubert Jedin
Jean Piaget
A „psichiatria democratica“ mozgalom
100 éve készült el a kölni dóm
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

NELL-BREUNING, O. von: „Élettapasztalataim nem tettek rezignálttá…”

TÁVLATOK

ARIÈS, P. (L’histoire): Fogamzásgátlás a régi időkben
EGENTER, R. (Stimmen der Zeit): Döntő a helyes kiindulópont — Gondolatok a keresztény szexuális etikáról
BÖCKLE, F. (Renovatio): A meg nem született ember kötelező védelme (Erkölcsteológiai megfontolások)

DOKUMENTUMOK

A pápa a 700 éve elhunyt Nagy Szent Albert és a 450 éves ágostai hitvallás hazájában (1980. november 15—19.)

SZEMLE

Szent Benedek és a Regula
Az elváltak sorsa az egyházban (Panorama aujourd’hui)
Az idei Nobel-díjak és a korproblémák

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kiállítások és katalógusok
Időszerű vallásszociológiai tanulmányok
A vad olajfa gyökere és ágai

SPEKTRUM

Az elváltak lelkigondozásáról
Újabb megfontolások az abortuszról
Család és vallás
A nők szerepe az őskeresztény egyházban
Vasárnapi istentiszteletek szentmise nélkül
A kereszténység nem ideológia
Stockhausen zenéje és könyvei

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1980 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Sartre utolsó nyilatkozata a reményről
Hit, természettudomány, jövő
A cannes-i filmfesztivál
Egy keresztény hetilap megszűnik
Jean Sulivan pap és író meghalt
Panikkar-szimpozion az USA-ban
A vallásszociológia reneszánsza?
A pszichoanalízis kritikája
Folytatódik az oberammergaui passiójáték vitája
A magyar könyvtermés

INTERJÚ

HÄRING, B.: Szabadon és hűségesen Krisztusban

TÁVLATOK

MANARANCHE, A. (Nouvelle Revue Théologique): Isten ügye
YADIN, Y. (Lutherische Monatshefte): Harcos herodiánusok Quamranból
FITZMYER, J. A. (Interpretation, A Journal of Bible and Theology): Az újszövetségi iratok új datálása?

DOKUMENTUMOK

II. János Pál Afrika szívében (1980. május 2—12.)
A pápa „az Egyház legidősebb leányánál“ (1980. május 30-június 2.)
12 nap, 13.000 km, 50 beszéd Brazíliában (1980. június 30-június 12.)

SZEMLE

Az Egyház Franciaországban (ICI)
„Isten ébredése“ (Livres de France)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Gyerekek a televízió előtt
„Birtokolni vagy lenni?“ († E. Fromm)
Afrikában saját lábára áll az egyház
Keresztények és mozlimok
Mi a buddhizmus?

SPEKTRUM

Másként élje az életet, aki keresztény
A keresztény egyházak világméretű dialógusa
Az amerikai katolicizmus
Szociológia papnövendékeknek
Az atomenergia ellen
Miért mondom szívesebben „köszönöm, igen!“
Energia és az emberiség jövője
Külön erkölcs fiatalkorúak számára?
Új ifjúsági szubkultúra jeleiről

A „MÉRLEG”POSTAJA

LETÖLTÉS

1980 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Szent Benedek jubileum
Hogyan szüntethető meg az erőszak?
A hitoktatás reformja
A francia pszichoanalitikusok és a Lacan-botrány
Egy áprilisi tréfa története
Van-e élet a világűrben?
Hans-Georg Gadamer
Luis Bunuel
Paul Claudel: „Selyemcipő“
Miért futnak a „kocogók“?
Erich Fromm

KIÁLLÍTÁSI NAPLÓ

A vikingek
A posztimpresszionizmus (London)

FILM

COLLET, J. (Études): Lecke a humorból („Mozi, mozi“ — Stanley Donen filmje)
— : Mégiscsak beszélünk róla… („Apokalipszis most“ — Francis Coppola filmje)

ARCKÉP

Ivan Illich — tudós vagy költő?

INTERJÚ

DOLTO, F. (Panorama aujourd’hui): Utazás önmagunkban

TÁVLATOK

WICKLER, W. (Renovatio): A magatartáskutatás és az etika (Hozzászólás az etológus szemszögéből)
GRÜNDEL, J. (Renovatio): A magatartáskutatás és teológiai etika (Erkölcsteológus hozzászólása)

SZEMLE

Luther „katolikus“ jövője?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A népi vallásosság újraéledése
Az Egyház és az idős nemzedék
Hit, hitvallás, beavatás a hitbe
Így segíthetjük a gyermek fejlődését

SPEKTRUM

A „MÉRLEG“POSTÁJA

LETÖLTÉS

1980 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Merre tart a világ a nyolcvanas években?
Catechesi tradendae
A Pápai Tudományos Akadémia
A svájci püspökök a toxikomániáról
A holland püspökök különleges szinodusa
Latin-Amerika népeinek sorsa
A püspökök Pueblában
Új magyar könyvek
A francia katolikus irodalmi nagydíj
Graham Greene 75 éves
Az elveszett paradicsom
Mario von Galli
Irányzatok a teológiai irodalomban
Művészet és Egyház

ÉLET A BETŰK MÖGÖTT

KIÁLLÍTÁSI NAPLÓ

Picasso, Dali (Párizs)
Az angol festészet két évszázada (München)

FILM

BINI, L. (Letture): Őszi szonáta — Ingmar Bergman filmje

PRÓ ÉS KONTRA

(Pressedienst): A 399/57/i. számú dossziétól a tanítási megbízatás megvonásáig (a Küng-ügy története)
KÜNG, H. (Die Zeit): Miért maradok katolikus?
KASPER, W. (Rheinischer Merkur / Christ und Welt): Mi a vita lényege?
Küng a gyújtópontban (sajtóvisszhangok)

SZEMLE

Küng és az istenkérdés

TÁVLATOK

CONGAR, Y. (Revue des Sciences philosophiques et théologiques): A „magisztérium“ formái és a teológiai tanítókkal való kapcsolatai (rövid történeti áttekintés)

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1979 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

II. JÁNOS PÁL PÁPA ELSŐ ÉVE

II. JÁNOS PÁL (L’Osservatore Romano, Új
Ember): A magyar egyházi küldöttséghez
— — (L’Osservatore Romano): Az írországi Droghedában szept. 29-én elhangzott beszédből
— — (L’Osservatore Romano): Az ENSZ. 34. közgyűlésén tartott beszédből
— — (L’Osservatore Romano): Okt. 2-án a New York-i Yankee stadionban mondott beszédből
— — (L’Osservatore Romano): Okt. 5-én Chicagóban az Egyesült Államok püspökeihez intézett beszédből
ZIZOLA, G. (ICI): Egy évvel pápává választása után II. János Pál az összes bíborost Rómába hívta

SAJTÓVISSZHANGOK

PONTOS JEGYZETEK

Az ifjúság és a hit
Az anglikán egyház új prímása
Ottaviani bíboros halálára
Római levél a „végső dolgokról“
Több katolikus, de kevesebb pap van a világon
Meghalt Gilbert Cesbron
Új Újszövetség
Marc Oraison elhunyt
A frankfurti könyvvásáron
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

PECCEI, A. (Herder Korrespondenz): Ráeszmélés az „emberi tényezőre“

TÁVLATOK

COPPENS, Y. (Courrier du CNRS): A paleontológia nagy kelet-afrikai kalandja
KOENIGSWALD, von G. H. R. (Die Naturwissenschaften): Új előember fossziliák

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Mit csinál a Jóisten egész nap?“
Bevezetések az etikába
Orvosi etikai munkák

SPEKTRUM / A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1979 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A lengyel nemzet fia
A terrorizmus, a szenvedő gyermekek és a munka
A pápa új munkatársai
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEPRINCE-RINGUET, L. (le bonheurde chercher): Össze lehet-e egyeztetni a vallásos hitet a természettudományos gondolkodással?

TÁVLATOK

DRELL, S. (Daedalus): Az elemi részek fizikája
D’ESPAGNAT, B. (Les Nouvelles Littéraires): Jelentős hiányosság (Válasz Jacques Monod-nak)
RUSSO, F. (Etudes): A világmindenség megismerése
WEIZSÄCKER, C. F. v. (Die Zeit): Együttélés a nukleáris energiával

DOKUMENTUMOK

MATAGRIN, G. (Église de Grenoble): A Creys-Malville-ben történtekről
Vélemények és ellenvélemények az atomenergiáról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Építsünk-e atomerőműveket?
Az Einstein-irodalom remekei

SPEKTRUM

A turini lepel

LETÖLTÉS

1979 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Redemptor Hominis
A Parlerek és a szép stílus
A magyar könyvkiadás
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

PETUCHOWSKI, J. (Herder Korrespondenz): A keresztény-zsidó párbeszéd távlatai

TÁVLATOK

RUSSO, F. (Études): A parapszichológia
KRANZ, G. (Orientierung): A „keresztény irodalom“ mint irodalomtudományi fogalom
KURZ, P. K. (Orientierung): „Keresztény irodalom“ vagy realizáció? (Megjegyzések)
PIVETEAU, D. (croire aujourd’hui): Új vetés az Egyházban

SZEMLE

Vita a „korakatolicizmusról“ (Az újszövetségi Szentírás korakatolikus jellege)
MÜLLER, J. — REISENBICHLER, I. (Diakonia): Prédikációs előkészület könyvek segítségével

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A „messziről jött pápa“ — közelről
Bevezetések a katolikus hitbe
Emberek és vallomások

LETÖLTÉS

1979 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

II. János Pál Latin-Amerikában
Albert Einstein születésének centenáriuma
A Nagy Bumm visszhangja és a szuprafolyékonyság
A gyermek és a könyv
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

RAHNER, K. (Entschluß): önéletrajz A Rahner-irodalom újdonságai
K. Rahner lapunkban

INTERJÚ

STIERLIN, H. (Herder Korrespondenz): Jonestown és a szekták

TÁVLATOK

ARIES, Ph. (Daedalus): A család és a város
HORNSBY-SMITH, M. — DANN, G. {New Blackfriars): Amit a szociológia nyújt a katolikus egyháznak

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Hogyan kerülünk ki a krízisből?“
Tájékozódás a modern szociológiában
Új szellemi irányzatok

SPEKTRUM

A gyermekeknek kevés beleszólásuk van
A Félhold a Föld felett
Válságban vagy átalakulóban van a család?
Világméretű aszketikus kultúra felé tartunk?

LETÖLTÉS

1978 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

„A hitet megtartottam, az életet óvtam!“
Isten csak bemutatni akarta I. János Pált?
II. János Pál pápa
Meghalt Étienne Gilson
A hetvenéves Edzard Hellmuth Schaper — Gyermek nemzése a kémcsőben
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RINGEL, E.: A vallás és a neurózis

TÁVLATOK

KEATING, T. (America): A szemlélődő imádság a keresztény hagyományban
GROM, B. (Geist und Leben): A meditációs mozgalom kínálata, „elmélkedés az életről“ és a szentignáci lelkigyakorlatok
COX, H. (Cross Currents): Nárcisszusz tava — a meditáció pszichologizálása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Keleti meditációs módszerek
Életünk szakaszai
Teológia és pszichoanalízis

SPEKTRUM

A Krisztuskövetésnek misztikus és szociális összetevője van
A zenének és éneknek terápiái szerepe van
A kocogás pszichoterápiái hatásáról

LETÖLTÉS

1978 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Hit és tudomány
Elhunyt Kurt Gödel
Tanácstalan szexuális lelkigondozás
A katekézis ma

INTERJÚ

RICOEUR, P.: A szó az én birodalmam

TÁVLATOK

CLÉMENT, O. (Contacts): Az erotikáról
HÄRING, B. (theological studies): A felelős szülői hivatás új dimenziói
RÖTZER, J. (Die neue Ordnung): Felelős szülői hivatás — Miért kérdéses állítólag az időszaki
megtartóztatás?
SEMPORÉ, S. (Concilium): Afrikai egyházak a múlt és a jövő között
LAURENTIN, R. (Concilium): Számadatok a katolikusokról Afrikában
BARTH, H.-M. (Lutherische Monatshefte): Utazás utópiába? A messzeség utáni vágyakozásunk értelméről

SZEMLE

Útikalauzok
Katekézis német szemmel

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az öngyilkosságról
Az ökumenikus dekrétum jelentősége
„De hát nem József fia?“
Pszichoterápiái munkák

SPEKTRUM

A papi hivatások visszaeséséről

LETÖLTÉS

1978 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Hiteles a turini lepel?
Charlot
Eszmecsere a nyugatnémet válogatott edzőjével
Magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

BÜRGI, M.-C.: „Sri Aurobindo ashramjával való találkozásom teljesen átalakította az életemet…

TÁVLATOK

WALDENFELS, H. (Theologische Akademie): A kereszténység abszolút igénye és a nagy világvallások
CROLLIUS, A. R. (Entschluß): Mozlimok és keresztények a békéért való küzdelemben (Metapolitikai elmélkedések)
GSTREIN, H. (Entschluß): A keresztények és mozlimok vallási párbeszéde

SZEMLE

Jézus Krisztus tegnap és ma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hogyan fejlődött ki a tudat?

SPEKTRUM

Vallásháború Libanonban?
A mohamedánokkal nehéz, ha nem lehetetlen a dialógus
A turisták és nyaralók
A 19. század nagy botránya
Központosítás és bürokratizálódás

LETÖLTÉS

1978 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Ötszáz éve született Morus Tamás
Böll és Fry születésnapjára
Sajtó a tv ellen vagy amellett?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

SULIVAN, J. (Panorama Aujourd’hui): Úton vagyok

TÁVLATOK

NIGG, W. (Die Heiligen kommen wieder, Leitbilder christlicher Existenz): A szentek visszatérnek
MEVES, C. (Lebendiges Zeugnis): Felelősség a jövőért — nevelés a jövőre
LEHMANN, R. (Kontraste/Impuls): Játékvilág szigorú szabályokkal és tréfás ötletekkel (A gyermekek 90%-a olvas képregényt)
WERMKE, J. (Kontraste/Impuls): A képregény a kritika kereszttüzében
SCHADE, H. (Stimmen der Zeit): Monumentumok vagy médiumok? (Esztétikai mérleg a kasseli „documenta 6“ után)
LEDERGERBER, K. (Entschluss): Változás a szent megtapasztalásában

SZEMLE

Az agresszióról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Tudományelmélet és teológia
A vallástörténelem korszerű kézikönyve Francia teológusok újabb írásai
Protestáns lelki irodalom
Egy katolikus Kálvin-kutató Nevelés és lelkigondozás
A matematika filozófiája
A korproblémák szociológus szemmel
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

Ír szerzetesek fedezték fel Amerikát?
Böjtölés — emberré válás
Az audió-vizuális eszközök

LETÖLTÉS

1977 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Az 5. püspöki szinodus
Az idei frankfurti könyvvásáron
A magyar könyvkiadók
Az első élőlények
Az élet hatvan évvel kezdődik
Zeffirelli Jézus-filmje
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LÉGAUT , M. {Bernard Feillet interroge Marcel Légaut): Türelem és tűz a hivő emberben

TÁVLATOK

WEIZSÄCKER, C. F. v. (Evangelische Kommentare): A halál küszöb (Gondolatok a halálprobléma vallási és teológiai szemléletéről)
ARIÉS, P. {Archives de Sciences sociales des Religions): A halál iránti attitűdjeink — a fejlődés főbb állomásai és értelmezése
GRESHAKE, G. {Stärker als der Tod): A halál és feltámadás

SZEMLE

Fontos művek Teilhard tanítványainak

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A 20. század irodalma: emberi szerelmek
A liturgia holnap
A kelet teológiája
„Megtanulni élni”
Társadalombölcseleti munkák

SPEKTRUM

A plébániai katekézis
Higgyünk még az ördögben?
Az amerikai katolikus könyvkiadás
Mivégre vagyunk a földön?

LETÖLTÉS

1977 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYIETEK

A „Documenta“
A keleti egyház művészete
„Üj filozófusok“ Franciaországban
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MÜHLEN, H. — KOPP, O. (Civitas): Köztünk van-e az Isten vagy nincs? (Kiv 17,7). Párbeszéd az Egyház karizmatikus megújulásáról ma

TÁVLATOK

VERNETTE, J. (Études): Milyen kérdéseket jelent az egyházaknak a szekták elburjánzása?
EBERTS, G. (Herder Korrespondenz): Ahol közösen törekednek a mélyebb evangéliumi életre
ZERFASS, R. (Diakonia): A templomi idegenvezetés és a turisták lelkigondozása (Ferdinand Klostermann 70. születésnapjára)
BALTHASAR, H. U. v. (Internationale katholische Zeitschrift): Exegézis és dogmatika

SZEMLE

Értjük-e a Bibliát?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kézikönyv az öngyilkosságokról
Nyelv és teológia
Az ortodox gondolkodás jellegzetességei
Meghívás a keresztény etika tanulmányozására
A hit pszichológiája
Az értékek az emberi személyiség fejlődésében
Az ember — a világegyetemmel összhangban
A szexuális forradalom után
Segítsünk az alkoholistákon!

LETÖLTÉS

1977 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A Hohenstauf uralkodók kora
Nők pappá szentelése: az egyenlőség jövője
VI. Pál a bázisközösségekről
Küng és Lefebvre között
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEROI-GOURHAN, A. (Informations Catholiques Internationales): A vallási érzés fejlődése összefügg az emberi agyvelő fejlődésével

TÁVLATOK

MOLTMANN, J. (Der katholische Gedanke): Az ember az orvosi műszerek világában
FEIERFELL, R. (kindergarten heute, Zeitschrift für erziehung im Vorschulalter): Szülők iskolája: a problémákat a gyermekkel együtt kell megoldanunk
POMPEY, H. (Diakonia): A lelkipásztori beszélgetés és a „lelkigondozói segítés“ módszere
MAMBRINO, J. (Etudes): Vacsora Izajással (Patrick White realista és látomásos művészete)

DOKUMENTUMOK

LE BOURGEOIS, A. F., (La Documentation catholique): Az elvált és újraházasodott hívők problémája

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Tanácsadás lelki válságokban Orvos és beteg
Ahol Freud kiegészítésre szorul
Az emberré érés útjai

LETÖLTÉS

1977 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Selye János hetven éves
Elhunyt Otto Karrer
Teológia és lelkigondozás
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LÉON-DUFOUR, X.: „Elvinni másoknak a létezés örömét. .

TÁVLATOK

DOMENACH, J.-M. {La Documentation Catholique) : Az európai kultúra helyzete
SÖHNGEN, O. (Universitas): A szakrális és modern zene a jelenlegi fejlődésben

Életünk harmadik harmadában

HÖFFNER, J. (Sonderdrucke, herausgegeben vom Presseamt des Erzbistums Köln): A hit örömhíre az öregkorról
CAILLOT, R. (Économie et Humanisme): A harmadik életkorban
PÖDINGER, W. {Entschluss): Az öregedés érési folyamat
POUSSET, E. {Nouvelle Revue Théologique): Hit a feltámadásban

SZEMLE

Viták Küng új könyvéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A modern történetírás kincseiből A pszichológia határterületein
Akit Istennek nevezünk
A Tao világa

SPEKTRUM

Szent volt-e Newman?
Az igehirdetésben
A büntetőjog és az erkölcs

LETÖLTÉS

1976 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYZETEK

A Lefebvre-ügy
A 28. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár
Egyház és tudomány
Új „harmadik világ“
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

A 80 éves Henri de Lubac életműve

INTERJÚ

CONGAR, Y. (Panorama aujourd’hui): Nem a zsinat felelős a jelenlegi nehézségekért!

TÁVLATOK

PANNENBERG, W. (Evangelische Kommentare): A keresztény szabadság élettere (Az Egyház egysége a reformáció beteljesedése)
O ’SHAUGHNESSY , T. J. (The Ecumenist): Ke- resztények és mohamedánok lelki rokonsága a vál- ság órájában
DOKUMENTUMOK
† DÖPFNER, J. (Gottesdienst): A vasárnapi plébániai istentisztelet jövőjéről

Egy tragikus kimenetelű ördögűzés tanulságai

STANGL, J. (Sonderbeilage zum Würzburger Diözesanblatt): Nyilatkozat a Klingenbergben történtekről
KREMER, J. (Bibel und Liturgie): Megszállottság és ördögűzés

SZEMLE

Hit és megértés († R. Bultmann hermeneutikájának alapvonalai)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hogyan lehetünk ma intellektuális tisztességgel keresztények? (Karl Rahner legújabb könyvéről)
Orvosi etikai művek
A társadalomkutatás fejleményei

SPEKTRUM

Az Eukarisztia az ökumenikus dialógusban
A könyv gyógyszer a neurózisok gyógyításában
A klingenbergi ördögűzés

LETÖLTÉS

1976 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYZETEK

A Babenbergek 1000 éve Ausztriában
Londoni látnivalók
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Martin Heidegger 1889–1976

HEIDEGGER, M. (Sein und Zeit): Szükséges-e felvetni a lét kérdését?
— (Aus der Erfahrung des Denkens): A gondolkozás tapasztalatából
— (Sein und Zeit): A Gond
— (Was ist das, die Philosophie?): A filozófia mibenlétéről
WELTE, B. (Christ der Gegenwart): Keresni és találni (Temetési beszéd Heidegger sírjánál)
LACROIX, J. (Le Monde): Korunk legnagyobb filozófusa
Tanítványok, barátok és kortársak Heideggerről

INTERJÚ

EIBL-EIBESFELDT, I. (Wissenschaft und Weltbild): Nem kell várnunk az új emberre

TÁVLATOK

GEFFRÉ, C. (Avenir de la théologie): A teológiai kutatás jelenlegi áramlatai
WALTER, E. (Lebendige Seelorge): Az Eukarisztia a gyakorlatban és az elméletben (Mai irányzatok vizsgálata)
BETZ, J. (Lebendige Seelsorge): Teológiai fejlődés a katolikus Eukarisztia-tanban
MC NELLY, W. E. (America): Hol tart ma a sci-fi?
GUNTERMANN, P. (Deutsche Zeitung): Autóval az önzés ellen

SZEMLE

Az erkölcsi öntudat fejlődése

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Gyermekek és nevelők

SPEKTRUM

Nem élünk „teljesen vallástalan korban“
Új spanyolországi felmérések
A zsinat óta eltelt tíz év

LETÖLTÉS

1976 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Vatikán a szexualitásról
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Werner Heisenberg 1901—1976

HEISENBERG, W. (Die Naturwissenschaften): Mi az elemi részecske?
WEIZSÄCKER, C. F. von (Frankfurter Allgemeine Zeitung): In memoriam: Werner Heisenberg
BOHM, D. (New Scientist): Mit adott Heisenberg a fizikának?

INTERJÚ

KÜBLER-ROSS, E. (Family Circle Magazine): Ismerkedés a halállal
MAYER-SCHEU, J. (Lutherische Monatshefte): A halál önmagunk megtapasztalása

TÁVLATOK

GÖTZINGER, K. (theologie der gegenwart): Beszélgetni valakivel, aki meghalni készül
KAYROUZ, G. (Le Monde): Végrendeletem
BÖCKLE, F. (Der katholische Gedanke): Jog a személyes halálhoz

SZEMLE

Jog az élethez vagy a halálhoz? (Amerika lelkiismerete mérlegén)
Vita az eutanáziáról
A halál új megvilágításban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ars moriendi
Öregedés, halál — beteljesedés? (Ausztriai konferenciák)
Az orvos és a halálos betegek
Az ember agya és három világa
Polányi Mihály utolsó műve
Jézus feltámadása és a húsvéti üzenet
Két bevezetés a vallásszociológiába

LETÖLTÉS

1976 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A szinódusok befejeződnek
A frankfurti könyvvásár
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RAHNER, K. (Evangelische Kommentare): Jövőnk a pluralizmus

TÁVLATOK

MARTY, F. (La documentation catholique): Célunk Párizs evangélizációja
RATZINGER, J.: Tíz éve fejeződött be a II. vatikáni zsinat (tézisek)
FICHTER, J. H. (Thought): Az amerikai egyház bizonytalan jövője

SZEMLE

Isten nyomában (A teodicea újrafelfedezése)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

János pápa élete és kora
Vallási egyetemesség — emberi egység
Kísérlet a teológia népszerűsítésére
Új irányzatok a nyelvészetben és nyelvfilozófiában

SPEKTRUM

A szentek közöttünk
A katekézis helyzete

LETÖLTÉS

1975 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Fordulat előjelei?
Nairobi előtt — ökumenikus állásfoglalások
Vatikán az ördögökről
Az ecône-i szeminárium
J. M. W. Turner (1775—1851)
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MATUSSEK, P. (Herder Korrespondenz): Egyházés nemiség — örök ellentét?

TÁVLATOK

GINDL, I. (Internationale katholische Zeitschrift Communio): Igaza van-e Konrad Lorenznek?
NARR, K. J. (Der katholische Gedanke): Mit tudunk az előemberről?
VÁRONÉ, F. (choisir): A hivatások válsága — az egyház kritikája és egyben reménysége
DOURLEY, J. (the ecumenist): C. G. Jung és a jelenkori teológia

SZEMLE

Hans Urs von Balthasar teológiája

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az ember 2000-ben
Két pszichológiai kézikönyv
Ünnepek és civilizációk
A szociológia a szomszédnál kezdődik…
Hogyan imádkozik a mai ember?

SPEKTRUM

A zsidó emancipáció
A lelkigondozói beszélgetés
A lélekelemzéssel kapcsolatos előítélet

LETÖLTÉS

1975 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Merre tartanak e jezsuiták?
Húsz éve halt meg Teilhard
Az „imprimatur“ korszerűsítése
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LACROIX, J.: A perszonalizmus — hit az emberben

TÁVLATOK

ROTTER, H. (Stimmen der Zeit): A keresztény nemi erkölcstan megalapozása
CUNNINGHAM, L. D. {Thought): Chesterton újjáértékelése
MUCK, H. {Entschluß): Egyszerű egyházközségi házak építési programja
KNAUBER, A. {Lebendige Seelsorge): Zarándoklás és hitélmény
BOCK, H–E. {Universitas): A mai ember megváltozott életkörülményei és a sport orvosi szemmel

SZEMLE

Kereszténynek lenni — Küng szerint
Az új hermeneutika (I.B.—II.)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Isten a mi életünkben
Könyvek a hetvenéves Rahner életművéről
Az apanélküli társadalom felé? (Mélylélektani és
szociálpszichológiai művek)

SPEKTRUM

A fejlődéselmélet
Az üres sírról szóló beszéd

LETÖLTÉS

1975 / 2. Szám

A „MERLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A keresztények és zsidók
A keresztény remény és a növekedés határai
Lezárult a Küng-ügy?
A vallásos könyvkiadás fejlődése
Értelmiségiek hivatása
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

CRESPY, G.: „Az ökumenizmus az evangélium botrányának az újrafelfedezése

TÁVLATOK

KÖNIG, F. (Lebendiges Zeugnis): A vallás jövője
PICHT, G. (Evangelische Kommentare): A fizikai idő diktátuma (Az ipari társadalom kulcsfogalma)
MCHUGH, J. (The Clergy Review): Krisztus feltámadása
NAS1AINCZYK, W. (Katechetische Blätter/Kirchliche Jugendarbeit): Az Eukarisztiához vezetés (Életrajzszerű felépítés)
BÜHRER, M. (Diakonia): A beszélgetés a betegágynál

SZEMLE

Az új hermeneutika (I.A. A filozófiában: Schleiermachertől Gadamerig)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mai emberkép
Könyvek társadalmi kérdésekről
Magyar és szlovén líra németül
Akik az egyház történelmét alakították
A teológiában sincsenek kényes kérdések…

LETÖLTÉS

1975 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Az ifjúság zsinata
80.000 könyvújdonság
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

GOETZ, J.: Ősi népek hite: Isten a mi Atyánk

TÁVLATOK

DÖPFNER, J. (KNA-Dokumentation): Az emberiség jövője és az emberhez méltó élet feltételei holnap
WIEDENMANN, L. (Die katholischen Missionen): Térítsen-e még az Egyház pogányokat? A világ-missziók értelme napjainkban
KRANZ, G. (Schweizer Rundschau): A keresztény irodalom új hulláma
CHARLESWORTH, M. J.: A vallási nyelv problémája

SZEMLE

Újabb krisztológiai irányok

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az elmélkedés művészete

SPEKTRUM

Szükség yan-e második liturgiareformra?
A növekedési problémák

LETÖLTÉS

1974 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A IV. Püspöki Szinodus
Magyar vallásos könyvek

INTERJÜ

PIEPER, J.: „Semmiféle izmus sem lehetséges, amely Tamást tekinthetné mesterének”

TÁVLATOK

CHENU, M.-D. (Studia Universitatis S. Tbomae in Urbe): Szent Tamás az újító egy új világ kreativitásában
SCHMAUS, M. (Stimmen der Zeit): AquinÓi Tamás
CONGAR, Y. (New Blackfriars): Aquinoi Szent Tamás és az ökumenizmus szelleme
MEURERS, J. (Studia Universitatis S. Thomae in Űrbe): Tamás és a természettudomány ma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Időszerű Aquinói Szent Tamás?

SPEKTRUM

A velünkszületett agresszivitás
A természet hierarchikus rendje

LETÖLTÉS

1974 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Konstantinápoly és Genf
A Tamás-jubileum
Kant 250. születésnapja
1973 legjobb könyvei Amerikában
Velence és Bizánc
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KRAMER, H.: Diakónia és diakonátus

TÁVLATOK

STENGER, H.: Az elfelejtett dimenzió — az emberi kapcsolatok empirikus teológiája felé
RAGUIN, Y. {Axes): Az imádság módszerei
HEELAN, P. A. (theological studies): A természet és a természet átalakításai

SZEMLE

KASPER, W. (Attempto): Jézus a viták tükrében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Könyvek az emberről
A Biblia teológiája
Mária-könyvek
Az Isteni Színjáték
A zsinat írói szemmel

SPEKTRUM

Úti keresztek
A dohányzás mellett és ellen

LETÖLTÉS

1974 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

Hamis szellemek, igazi csalók?

PONTOS JEGYZETEK

Filozófus a ma és a holnap számára
Karl Rahner 70. születésnapjára
A bűnbánati liturgia
Három új film
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DUMOULIN, H.: Mit adhat nekünk a buddhizmus?

TÁVLATOK

ENOMIYA-LASSALLE, H. M. (Zen unter Christen, östliche Meditation und christliche Spiritualität): Vita a zenről

BLEISTEIN, R. (Katechetische Blätter / Kirchliche Jugendarbeit): Utak az Isten megtapasztalásához (Bevezetés a misztagógiába)
BLOOM, A. (Contacts): Két beszélgetés Istenről
BENZ, E. (Zeitschrift für Religionsund Geistesgeschichte): Kábítószerek és érzékfeletti tapasztalás

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hit és keresztény egzisztencia
Egyház és egyházak
Történelmi munkák
Egyházművészet a zsinat után
Az individuálpszichológiától a gyógypedagógiáig

SPEKTRUM

Mi a meditáció?
A buddhizmus és a kereszténység

LETÖLTÉS

1974 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Szinodusok Európaszterte
G. Greene és H. Böll nézetei
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LADRIÉRE, J.: A jelenkori filozófia és a tomizmus

TÁVLATOK

SCHULZ, S. (Evangelische Kommentare): Felszabadította-e Krisztus a rabszolgákat?
BIERMANN, B. M. (Lexikon für Theologie und Kirche): A rabszolgaság társadalomtörténeti szempontból
BAUM, G. (The Month): A megszentelt szexualitás
FISCHER, E. (Der Christ in der Gegenwart): Elfáradt a francia egyház?

SZEMLE

Gabriel Marcel egzisztencializmusa († 1973. október 8.)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Könyvek a tomizmusról
Társadalomtudományi művek

LETÖLTÉS

1973 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYZETEK

Az Egyházak ökumenikus Tanácsa
Mysterium Ecclesiae
Lelkigondozás és pszichoterápia
Az entrópia és evolúció
Negyedmillió könyv a 25. Frankfurti Könyvvásáron
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

STENGER, H.: „Az érettség saját éretlenségünk elfogadása…“

TÁVLATOK

HOUGHTON, R. (Doctrine and Life): A jövő asszonyai

HÄRING, B. (Theologie der Gegenwart): Nemi érintkezés a házasság előtt?

DOKUMENTUMOK

A német püspökök pásztorlevele az emberi szexualitásról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Üj könyv a krisztusi hitről
Vallásszociológiai tanulmányok
A parapszichológia eredményei és problémái

SPEKTRUM

Miért hallgatott el a francia teológia?
Isten megváltozhatatlansága

LETÖLTÉS

1973 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

Levelek és válaszok
A „Mérleg“ az olvasók mérlegén (Az 1972-es közvéleménykutatás)

PONTOS JEGYZETEK

1975 Szentév
Reformációs egyházközösség felé
A felszabadítás teológiája
Időszerű vitatéma: a válás
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Élet a betűk mögött

INTERJŰ

VERGÜTE, A.: „Az ember fokozatosan válik emberré…“

TÁVLATOK

MIDDLETON, R. (Dialogue/The Denver Quarterly): Tulajdonképpen mi az „új zene“?
HUCKE, H. (Gottesdienst): Elgondolások versengése a mai egyházi és vallási zenében
DELOOZ, P. (Lumen Vitae): A család a mi kultúrkörünkben

SZEMLE

„Új érzékenység“ az abortusz-kérdésben?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

† Maritain legszebb műve
Könyvek az evangéliumokról

LETÖLTÉS

1973 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Eukarisztikus vendéglátás Elszász-Lotaringiában
Az általános és szolgálati papságról
A csoda a keresztény hit kínos kérdése?
Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

AUDINET, J.: „Mi a kereszténység eredeti mondanivalója?“

TÁVLATOK

MATHIEU, G. (Informations Catholiques Internationales): Állítsuk meg a növekedést?
FLECK, H.-C. (Christ der Gegenwart): Amikor az életnek nincsen többé értelme
CURRAN, Ch. E. (Recherches de Science Religieuse): A teológiai erkölcstan és a tudományok
KNOLL, J. (Neues Hochland): Megszenteljük-e még a vasárnapot?

SZEMLE

„A kereszténység alapítója“ II.

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mai világképünk
A vezetés művészete

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1973 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Üjabb lépések a hit egysége felé
A kisebb rendek és a diákonátus
Az NSZK egyházmegyéinek közös szinodusa
2,6 millió éves az ember?
Nincs támadási ösztön?
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Két francia írónő
Élet. a betűk mögött

INTERJÚ

BEN-CHORIN, Sch.: Testvéri párbeszéd zsidók és keresztények között

TÁVLATOK

DANIÉLOU, J. (Axes): A vallások és a béke
BRUGGER, W. (Stimmen der Zeit): Az egyházak egyesülése
AUBERT, R. (La fői et le temps): Az utolsó negyedszázad teológiai irányzatai a katolikus egyházban

SZEMLE

„A kereszténység alapítója“ (C. H. Dodd műve)
Az „eszményi zsebkönyvtár” kiegészítése

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Igazság, szellem és nyelv Elsősorban mit ajánlunk?
A fejlődés távlatai

SPEKTRUM

Az olasz Focolare mozgalom
Az anglikán és a római katolikus egyház
Átalakuló templomépítészet
A halál utáni élet
A „palesztínai“ és a „hellenista“ zsidóság
A keresztény és a keleti elmélkedés
A vallások közötti dialógus
A transzcendens személyes Isten
Vég vagy új kezdet a pszichológiában?

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1972 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Jelentős római megnyilatkozások
Szinodusok Európaszerte
Egyházon belüli viták
Az iszlám és a kereszténység
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Horváth-renaissance
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MUGGERIDGE, M. — BOAJAXHIU, T. (Some- thing Beautiful for God, Mother Teresa of Calcuta): Valami szépet az Isten kedvéért

TÁVLATOK

CLÉMENT, O. (Évangile et Revolution): A kereszténység tisztulása
KREMER, J. (Pastorales Forum): Az evangéliumok szavahihetősége és igazsága
SOLÉ, R. (Le Monde): Üj szemináriumok Franciaországban
McCORMAK, A. (Justice dans le monde): Megállapítások a népesedési problémáról

SZEMLE

Hogyan lehetséges egyáltalán fizika?
C. F. von Weizsäcker tanulmányai a mérlegen

ÍRÁSOK A MERLEGEN

Filozófiai kézikönyvek
Misszionáriusként Japánban
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1972 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Jelentős római megnyilatkozások
Szinodusok Európaszerte
Egyházon belüli viták
Az iszlám és a kereszténység
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Horváth-renaissance
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MUGGERIDGE, M. — BOAJAXHIU, T. (Some- thing Beautiful for God, Mother Teresa of Calcuta): Valami szépet az Isten kedvéért

TÁVLATOK

CLÉMENT, O. (Évangile et Revolution): A kereszténység tisztulása
KREMER, J. (Pastorales Forum): Az evangéliumok szavahihetősége és igazsága
SOLÉ, R. (Le Monde): Üj szemináriumok Franciaországban
McCORMAK, A. (Justice dans le monde): Megállapítások a népesedési problémáról

SZEMLE

Hogyan lehetséges egyáltalán fizika?
C. F. von Weizsäcker tanulmányai a mérlegen

ÍRÁSOK A MERLEGEN

Filozófiai kézikönyvek
Misszionáriusként Japánban
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1972 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A könyv alapokmánya
A vallásos könyvek népszerűsége
A liturgia állandóan fejlődik
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MAQDISI, A.: A keleti egyházak az arab világban

TÁVLATOK

GREENE, G. (A Sort of Life): Séta a székesegyházhoz (önéletrajzi részlet)
McDONNELL, K. (One in Christ): Protestáns és katolikus pünkösdhivők
MEAD, M. (Dialogue): A nő változó szerepe — túl a háztartáson

SZEMLE

Az ember a természet véletlen terméke? (Vita Jacques Monod: „A véletlen és a szükségszerűség“ című könyvéről)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Lélektani és gyógypedagógiai munkák
A pogányság teológiája
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1972 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTAJA

PONTOS JEGYIETEK

Haladás visszafelé?
Meghalt a Publik
Az új ökumenikus liturgikus szövegek
„Jézus Krisztus szupercsillag”
Elhunyt Gertrud von Le Fort
Kiállítások, melyekről világszerte beszélnek
400 éve született Kepler János
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

COPLESTON, F. Ch.: „Sokkal több van az emberben, mint absztrakt értelem…”

TÁVLATOK

RAHNER, K. (Schriften zur Theologie): Teológia és antropológia
SWAIN, L. (Scripture Bulletin): A Biblia szerepe a papi szolgálatban
GREELEY, A. M. (Concilium): A hitehagyás társa- dalomtudományi modellje
TROST, F. J. (Evangelische Kommentare): Római torzó (A harmadik püspöki szinodus)

SZEMLE

Űj vallási szubkultúrák az Egyesült Államokban (Herder-Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Strukturalizmus, exegézis, biblikus teológia (Az értelmezések konfliktusa)
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

A „MÉRLEG” KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1971 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A „Jézus nép“
Az ír krízis
Hisz ön Istenben?
Izlám egyetemes zsinat
A 23. Nemzetközi Frankfurti Könyvvásáron
Kiállítások, melyekről világszerte beszélnek
Harminchárom magyar költő
A zsebkönyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MARTY, F. (Informations catholiqu.es internationales): Hatalom, szegénység és hit

TÁVLATOK

DE FINANCE, J. (Rassegna di teológia): Természet, törvény, szabadság
KURZ, P. K. (Zeitwende): A neokatolikus irodalom vége — az okok és a kilátások
CLADDERS, J. (W ort und Wahrheit): Land Art

SZEMLE

A csoda problémájáról
Keresztény ikonográfia

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Németóra“
Alapvető művek a szociológia tanulmányozására
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1971 / 3. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

VI. Pál legjelentősebb megnyilatkozása?
„Megbolondult a katolikus egyház?“
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Az új utakon járó filmművészet
Juhász és Weörös angolul
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DEMBINSKI, L.: „…nem visszafordulva, hanem előrehaladva” ( Pax Romana 1921— 1971)

TÁVLATOK

LEROY, P. (projet): A biológia ígérete és hiányossága
MEISNER, H. (Christenglaube. Neubegründung aus der heutigen Theologie): A dogmák is fejlődnek?
WULF, F. (Geist und Leben): Az ima elvesztése és újrafelfedezése korunkban

SZEMLE

Ember az emberek között
Krisztus követségében (Válogatott könyvek a papságról)
Írások a mérlegen
A teológia mérlege századunkban
Az Egyház és a mai szellemi válság

SPEKTRUM

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1971 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Öt évvel a zsinat után
Az ortodox és katolikus egyházak
Küng és Rahner vitájának folytatása
Nagyböjti prédikációk Párizsban
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
A Gutenberg-kor alkonya?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DUMON, W.: A családszociológia mai kérdései

TÁVLATOK

SEDLMAYR, H. (Gefahr und Hoffnung des Technischen Zeitalters): Technika és művészet
McCREA, W. H. (Revue des questions scientifiques): Kozmológia — ma
DONCEEL, J. (America): Rahner istenérve

SZEMLE

Hol állunk ma ökumenikus vonalon? (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Újabb könyvek Teilhard de Chardin-ről
A házastársi szeretet és a zsinati megújulás
Mit ajánlunk?

KÜLFÖLDI KÖNYVÚ]DONSÁGOK

SPEKTRUM

A „MÉRLEG” KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1971 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Az ENSZ alapításának 25. évfordulójára
A kereszténység 2000-ben
Egyházak tanulják a demokráciát
Vita Rahner és Küng között
A magzatelhajtás kérdéseiről
Kiválasztódás a makromolekulák világában?
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Németh László németül
Eliot és a hit
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

VON WEIZSÄCKER, C. F.: „Már eleve azért tanultam fizikát, mert filozófiailag jelentősnek találtam ..

TÁVLATOK

RUSSO, F. (Etudes): Természet és környezet
BONÉ, E. L. (Nouvelle Revue Théologique): Az őslénytan az emberről — öt év mérlege

SZEMLE

Üj irányzatok az apologetikában

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Két Nobel-díjas közgazdász
Az Ige és Egyház szolgálatában
Mit ajánlunk?

SPEKTRUM

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1970 / 4. Szám

VI. PÁL PÁPA (L’Osservatore Romano): A katolikus egyház szeretett magyar gyermekeinek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A teológia kilépett a gettóból
VII. Nemzetközi tomista kongresszus
A jelen és a jövő társadalma: tervezés és előrejelzés
Unalmas volt a frankfurti könyvvásár?
Hogyan működjék együtt az Egyház a természettudománnyal?
Tárlatok, amelyekről világszerte beszélnek
A „pop“ fesztiválok

INTERJÚ

MERTON, T. — PATON, A. — AUDEN, W. H. — FROMM, E. — MUMFORD, L. — GOLDING, W. — TOYNBEE, A. (Religious Book Guide): Az olvasás öröméről — írók és tudósok leveleiből

TÁVLATOK

SCHNACKENBURG, R. (Die Geburt Christi ohne Mythos und Legende): Krisztus születése mítosz és legenda nélkül
CASPERSZ, P. (New Blackfriars): Az Egyház szerepe Ázsiában
AGUIAR, C. (IDOCinternational): A latin-amerikai katolicizmus

SZEMLE

Mauriac emlékezete

ÍRÁSOK Á MÉRLEGEN

A keresztények jogainak deklarációja
Luther — katolikusoknak
Teológiai munkák
Korszerű jámborság Filozófiai körkép

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1970 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Most a püspököké a szó
Az Egyház jövője
Antiszemita passíójáték?
A folyóiratok tündöklése és nyomorúsága
Kiállítások, amelyekről világszerte beszélnek
Kulturális hírek

INTERJÚ

SCHÖFFER, N.: A kibernetikai kor művészete

TÁVLATOK

GREELEY, A. (The Critic): A „szent“ és a pszichedelizmus
PLÉ, A. (Supplement de La Vie spirituelle): Nőtlenség a mennyek országáért
BLEISTEIN, R. (Katechetische Blätter): Nemiség a házasság előtt — erkölcsi irányelvek
FRANKE, K. (Evangelische Kommentare): Védőbeszéd a meg nem született élet védelmében

SZEMLE

Döntő kérdések az abortusszal kapcsolatban
Katekézis a zsinat szellemében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A francia „új regény“
Betegségek mint a lelki élet zavarai

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1970 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Távol a kontésztádétól
A papi nőtlenség
A természettudományos gondolkodás előmozdítja a békét
Mini vagy maxi?
A tavaszi kiállítások
Rövid információk

INTERJÚ

SCHNEIDER, B.: Pápai diplomácia a II. Világháború alatt

TÁVLATOK

WATERKAMP, R. (Das Parlament): Az iparosodás utáni társadalom 2000-ben
írások a jövőről
ONIMUS, J. (Informations catholiques internationales): Sámuel Beckett a szakadék mélyén
MOREL, J.-P. (Informations catholiques internationales): Jack Kerouac őrült kalandja
SCHWAIGER, G. (Concilium): A felvilágosodás új szemlélete

SZEMLE

Maurice Blondel és az immanencia módszere

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A hermeneutika mint a filozófia ága
Protestantizmus és vallásbölcselet
Tájékozódás a szociológiában

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1970 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Merre tart az emberiség?
Vége a zsinatutáni korszaknak
A társadalmi elkötelezettség teológiája
Kiállítások, amelyekről világszerte beszélnek
Rövid információk

INTERJÚ

MÜLLER, A.: Új utakon Isten népe gondozásában

TÁVLATOK

SEEBER, D. A. (Evangelische Kommentare): A római Püspöki Szinódus
HÖSLINGER, N. W. (Bibel und Liturgie): A félreértett liturgikus megújulás
STERCKX, P. (la revue nouvelle): Fordulat a jelenkori festészetben?

SZEMLE

Evolucionizmus, filozófia és teológia

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Két könyv a világegyetemről
A történelmi megismerés problémái
Vallás a technika korában

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A holdraszállás jelentősége
A katolikus egyház eseményei
A tekintély válsága
A Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár
Tizenhét országból kétszáz művész
A modern képzőművészet
Színművészet 1969-ben
Őszi kiállítási napló
Űj folyóiratok

INTERJÚ

BÉJART, M. (L’Art Sacré): A test, a tánc és a lelkiség

TÁVLATOK

DÖPFNER, J. (Lebendiges Zeugnis): A hit jövője
RUSSO, F. (Etudes): A katolikus egyetemek helyzete és szellemi kisugárzása
BÜCHEL, W. (Theologie und Philosophie): Megszerkeszthető-e az ember?
MUMFORD, L. (Dialogue): Az emberszabású város

SZEMLE

Jézus öntudata — Mit mond róla a modern történettudomány?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mauriac, „egy hajdani kamasz“
Daniélou három új könyve
Teológusok válaszolnak…
Módszeres gondolkodás

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Lehet-e demokratizálni az Egyházat?
Ökumenikus bibliafordítások
A katolikus könyv jövője
Közösségalkotás és részvétel
Vita a papi nőtlenségről
A papnevelés mai problémáiról
Erich Kästner 70. születésnapjára
Nemzetközi könyvvásárok
A századik kötet

INTERJÚ

PIAGET, J. (L’Express): Az intelligencia születése

TÁVLATOK

GUARDINI, R. (Hochland): Ábrahám
DE ROSA, G. (La Civiltd Cattolica): A „szent“, a vallás és a kereszténység jövője
TILMANN, K. (Katechetische Blätter / Kirchliche Jugendarbeit): Hogyan beszéljünk ma Istenről?
CHAUCHARD, P. (travail et loisirs): Meg kell tanulnunk pihenni

SZEMLE

Ökumenikus problémák — keresztény egység

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Trójai faló Isten városában?
A praktikus teológia feladatai
Alapvető és alkalmazott szociológiák
Két könyv a kibernetikáról
A matematika mint műveltségünk alapja

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A hit rövid foglalatai
Hol imádkozunk holnap?
Transzcendentális fordulat Amerikában
A teológia és irodalom
Beszélgetés Alain Resnais-vel
Mit akarunk a Holdon?
Kiállítások, fesztiválok, kongresszusok

INTERJÚ

BURGALASSI, S.: Vallásszociológia Itáliában

TÁVLATOK

LOHFINK, G. (Bibel und Leben): Jézus feltámadása és a történelmi kritika

GRANFIELD, P. (Theological Studies): Egyház és kibernetika

FRIEDMANN, Fr. G. (Akademiegespräche): Nyugtalan fiatalság Amerikában és Nyugateurópában

SZEMLE

Mai Luther-képünk

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kereszténység és modern irodalom
A 21. század művészete?
Az ősegyház korától napjainkig
Kicsoda Jézus Krisztus?

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Krízis?
A „Humanae vitae”
Az első könyv Uppsaláról
Új filozófiai lexikon
A belga teilhardisták
Vitatott új film
Folyóiratainkat lapozgatva

INTERJÚ

BÜCHEL, W.: A parapszichológia és világképünk

TÁVLATOK

FESQUET, H. (Le Monde): A római egyház krízise
RÖTZER, J. (Theologie der Gegenwart): Természetes fogamzásszabályozás
NOONAN, J. T. (Natural Law Forum): Az abortusz-kérdés története
EVERSCHOR, F. (Stimmen der Zeit): Filmművészet 1968-ban

SZEMLE

A mai tomizmus vezető iránya: a transzcendentális módszer

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Aggiornamento” és párbeszéd
Néhány könyv a hitről
Simone Weil utolsó évei
Erkölcs és emberi értékek
Bevezetések a szociológiába
Kereszténység és lélekelemzés

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

FEINER, J.: A mai teológia summája

TÁVLATOK

CONGAR, Y. M.-J. (Lutherische Rundschau): Az Egyház megújulása és a lutheri reformáció
FOUREZ, G. (la revue nouvelle): „Új hullám“ Amerikában
WEMBER, P. (Die Zeit): Hogyan értelmezzük a modern művészetet?
WEIZSÄCKER, C. Fr. v. (Hamburger Ärzteblatt): A kibernetika filozófiai problémája

SZEMLE

Az istenhit jövője: vita Leslie Dewart könyvéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Pró és kontra Wittgenstein
Tíz új könyv Teilhard-ról

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

SCHARPER, Ph.: Könyvek és olvasók Amerikában

TÁVLATOK

MANARANCHE, A. (Christus): A zsinati újítás értelme
RAHNER, K. (Schriften zur Theologie): Kísérletezés az emberrel
SPOORENBERG, J. (Choisir): Teilhard után MacLuhan?
MARSHALL, P. (The Furrow): Szerelem a házasság előtt?

SZEMLE

A szívátültés orvosi-etikai kérdései (Herder-Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Száz éve született Paul Claudel
A német művészettörténet útjain
Népek haladása és a szociológia
Egyház és Zsinagóga
A bűn teológiája
A konvencionális kereszténység vége?
Lelki kibontakozás felé

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 2. Szám


A „MÉRLEG POSTÁ]A

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

HOUTART, Fr.: A szociológiáról és a vallásszociológiáról

TÁVLATOK

CONGAR, Y. M.-J. (Rechercbes et Débats): Teológiai kutatás — tegnap és ma
KUHLMANN, J. (Geist und Leben): A pap a mai társadalomban
BROWN, R. E. (Commonweal Papers): A feltámadás és bibliakritika
BÜCHEL, W. (Stimmen der Zeit): Idő és anyag
BLANC, Éd. (économie et humanisme): A strukturalizmus irányai
ANDERSON, Th. P. (Continuum): A Beatles-együttes kulturális szerepe

SZEMLE

A szkeptikus nemzedék
írások a mérlegen
A teológia mai helyzete
Tomista színkép
Ágostontól a kvantumfizikáig

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 1. Szám


A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

GUÉNOT, C.: „Senkinek sem akart tanítómestere lenni“

TÁVLATOK

KÖNIG, F. (Neues Forum): A kommunikációs forradalom
DUBARLE, A.-M. (Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques): Mire tanít a Galilei-eset?
DULLES, A. (America): Hitünk és az új vélemények
— (Die Brüderlichkeit der Christen): Progresszívok és konzervatívok
SHANNON, P. (Concilium): Egyházi törvénykönyv 1918–1967
HARKIANAKIS, S. (Kyrios): Az ortodoxia ma

SZEMLE

A zsinat — két év után

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

X-nek, Y-nak és Z-nek
Életünk első évéről
Párbeszéd Kelettel
Protestáns teológia — Barth óta
A modernizmustól Congarig

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS ]EGYZETEK

INTERJÚ WERNER HEISENBERGGEL (Ekklesia)

TANULMÁNYOK

J. Döpfner (Twentieth Century): Egyház és tudomány a zsinat világszemléletében
G. Lemaítre (Revue des Questions Scientifiques): A táguló világegyetem
A. Jores (Orientierung): A természettudományos szemlélet határai az orvostudományban
P. K. Kurz (Frankfurter Hefte): Irodalom és teológia — ma
W. von Loewenich (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A jelenkori protestáns Luther-kép
A. Brandenburg (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Luther Márton — mai katolikus szemmel

SZEMLE

Vita Freudról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Üj könyvek Teilhard de Chardin-ről
„Hinni nem mást, de másként

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 3. Szám


A „MÉRLEG” POSTÁJA

H. R. Schiene válaszol

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ FRANZ BÖCKLÉVEL

TANULMÁNYOK

M. Zerwick (Der Seelsorger): Mi az „új“ a katolikus exegézisben?
G. Müller (Choisir): Avant-garde festészet
E. M. MacKinnon (Continuum): A világ érthetősége és a természettudomány
P. Colin (La Croix): Szent Tamás Franciaországban
H. Zbinden (Universitas): A mai ember üdülése — ahogy a szociológus látja

SZEMLE

A vallásbölcselő Hegel

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN


A reménység elvei
Létkérdések
A barokk Közép-Európa
Slágerzene a templomban

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 2. Szám

A „MERLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ KARL RAHNERRAL

TANULMÁNYOK

L. Mumford (The American Scholar): Elmélkedések
az őstörténetről
R. Rouquette (Etudes): Eredeti bűn, poligenizmus és személyes felelősség
L. Boros (Theologische Brennpunkte): Üj ég és új föld
H. Schoeck (Universitas): A szociológia emberképe

SZEMLE

A zsinat mérlege (R. Laurentin: Bilan du Concile)
„Az ötödik evangélium“
Négy különös hanglemez

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Dylan Thomas élete
A teológia újjászületése

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTA]A

PONTOS JEGYZETEK

TANULMÁNYOK

H. R. Schlette (Diakonia): Mágia és szentség
Z. Alszeghy – M. Flick (Gregorianum): Ádám evolucionista szemmel
J. Donceel (America): Szent Tamás Amerikában
C. F. v. Weizsäcker (Physikertagung): A fizika egysége
A. Schillaci (Catholic Mind): Egyház és film

SZEMLE

„Az evilági város” (A radikális teológia — „Isten halála” után)
Mesterek és tanítványok

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Bea bíboros hidjai
A döntő pillanat teológusa
Üj természetbölcseleti munkák
„Felfedezni az Igazságot…”

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

G. Hasenhüttl (Concilium): Bultmann és a mítoszfosztás
R. Schutz (Dynamique du Provisoire): Az ökumenizmus lendülete
F. Dambeck (Christliche Kunstblätter): Üj liturgia – régi templomok
P. Martin (Commonweal): A misztérium színháza
P. Jordan (Universitas): Mai elképzelések a világegyetemről
W. Rohrer (Orientierung): A rehabilitált kérdőjel
P. Chauchard (Amour et contraception): A gyógyszerek helyes használatáról

PRÓ ÉS KONTRA

Isten meghalt? A radikális teológia Amerikában
G. Baum (Continuum): A tájékozott lelkiismeret szerepe a nemi életben

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hét új könyv a Bibliáról
Teilhard, Blondel, Szent Pál
Teológus-portrék
Űj természetbölcselet felé?
Ember és állat

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 3. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

L.-J. Suenens (The Dublin Review): Egyház és civilizációk
A. Ganoczy (Concilium): Kálvin katolikus értékelése
H. Schade (Stimmen der Zeit): Fauvizmus és expresszionizmus

PRO ES KONTRA

W. Heitler (Universitas): Kauzalitás és teleológia a mai természettudomány szemszögéből
R. J. Nogar (Theology Digest): A fejlődés tudománya
E. Kirschbaum (Wort und Wahrheit): Szent Péter csontjai?
A zsinat ökumenikus visszhangja

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A „Mérleg“ körkérdése: Mit olvassunk?
Hogyan vetődik fel Isten létének kérdése?
Korszerű bevezetés a Szentírásba
Rahner és a korproblémák
Űj filozófiatörténet
A lelki élet tudománya
Az emberi arc
Az égi ember
Teilhard-antológia kezdőknek

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 2. Szám

A „MERLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TAVLATOK

K. Rahner (Theologische Akademie): Változó Egyház
W. Heisenberg (H. W. Bähr: Naturwissenschaft heute): A modern fizika szerepe az emberi gondolkodás jelenkori fejlődésében
L. Berkeley (The Times Literary Supplement): Igazság a zenében

PRÓ ÉS KONTRA

Korfordulón a holland katolicizmus? (Herder-Korrespondenz/Orbis Catholicus)
L. Beirnaert (Etudes): Dialógus a házasságban
G. Baum (Commonweal): Születésszabályozás: mi történt a zsinaton?
W. Büchel (Stimmen der Zeit): A lüktető világegyetem

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Inspiráció és Ószövetség
Az újszövetségi teológia állása
„Zseb-dogmatika“
Igazság a betegágynál
Teilhard Velencében
Teilhard levelei
Mauriac emlékiratai
Az írónő vallomása
Festészet és valóság
Könyvek a zsinatról

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

J. Leclercq (La Revue Nouvelle): Az Egyház kilép a múltból
H. Fries (Universitas): „Elígérkezünk a dialógusra…“
H. Haag (F. Leist: Seine Rede geschah zu mir): A régészet a Biblia szolgálatában
A. & B. Gelb: (The Critic): Eugene O’Neill katolicizmusa
P. Teilhard de Chardin (Az Emberi Jelenség): Az egyetemes szeretet

PRÓ ÉS KONTRA

A francia munkáspapok múltja és jövője
P. H. Hofschneider (Orientierung): Az élő és élettelen anyag

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Természet és természetfeletti
„A természettudomány nem azonos az abszolút igazsággal“
Teilhard-bibliográfia
A pápák története
A technika a művészi oktatás szolgálatában
Erkölcs ésfelelősség
A 20. század katolikus költészete
A történeti Jézus
A lét ősalkatáról
Biblia és lelkipásztorkodás

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1965 / 3. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOSJEGYZETEK

TÁVLATOK

K. Rahner (Stimmen der Zeit): Szakemberek és teológusok
C.-F. v. Weizsäcker {Kosmos): A tudomány elméleti határai
P. Lippert {Theologie der Gegenwart): A modern templomépítészet alapjai
M. P. Boulais {Témoignage Chrétien): Le Corbusier templomai
M. Slonim {The New York Times Book Review): Dante-jubileum Itáliában
G. Bien {Hochland): Kortünet: a detektívregény

PRÓ ÉS KONTRA

A vallás sorsa az ipari társadalomban {Herder-Korrespondenz)
H. Dombois {Concilium): A vegyes házasság protestáns szemmel
F. Böckle {Concilium): A vegyes házasság katolikus szemmel
L. Weber (Choisir): Születésszabályozás
J. David {Theologie der Gegenwart): A házasság új szemlélete?
Ortodoxok a zsinatról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Boszorkányperek
Az evangéliumok és Jézus története
A logika relativizálása
Filozófiai kisszótár
Bizánci művészet

HANGLEMEZEK

SPEKTRUM


Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1965 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

F. König (Die Furche): Az Egyház kritikája
J. Cogley (America): „Kívülálló“ a zsinaton
O. Kéramé (Una Sancta): Egyesülünk az ortodoxiával?
Ch. d’Armagnac (Etudes): Teilhard első tanulmányai
J. Hürzeler (Orientierung): A természettudomány kérdései Ádámhoz és Évához
J. Oesterreicher (The Month): Keresztényekés zsidók
Fr. Houtart és J. Remy (Concilium): A szociológia alkalmazása a lelkipásztori gyakorlatban
R. Wilhelm (Hochland): A vallásos elem Kafka költészetében

PRÓ ÉS KONTRA

Forrongó francia katolicizmus
C. Mauriac (Le Figaro Littéraire): James Bond pszichoanalízise

PIHENÉS —ÜDÜLÉS —SZABADSÁG

Hogyan kell pihenni?
Camping missziók
Az utazás előkészítése
Hasznos könyvek turistáknak

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A fizika filozófiai problémái
Vallás és neurózis
Ipari kultúra és vallás
A megváltott emberi lét
Az Egyház szociális tanítása
Időszerűség a teológiában
Német későgótikus festészet

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1965 / 1. Szám

PONTOS JEGYZETEK


TÁVLATOK

Az Egyház helye a világban (Y. Congar)
Forradalom a dogmában? (J. Trütsch)
Az Isteni Miliő megjelenése (P. Teilhard de Chardin)
Építhető-e gépember? (W. Rohrer)
Vita a születésszabályozásról (F. Böckle)
Egy pápai körlevél születése (A. Martini)
Az „Éva“ költője (Esprit: Péguy reconnu)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Katolikusok és anglikánok önkritikái
Lélek és psziché (V. White OP: Soul and Psyche)
Űj utak Isten felé (L. Boros: Der anwesende Gott)
A fény halála (H. Sedlmayer: Der Tod des Lichtes)
Jákob fiai (M. Freund: Die Söhne Jakobs)
Könyvek a zsinat második ülésszakáról

SPEKTRUM

Folyóirat-cikkek, tanulmányok

LETÖLTÉS

2022 / 1-4. Szám


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Útnak indulás és elbizonytalanodás – avagy a „zsinati szellem” kettőssége
Hogyan manipulálja a Vatikánt az orosz ortodox egyház?
Hisztéria a latin mise körül
Mit köszönhet egymásnak a Luther-biblia és a katolikus egyház?
Requiescat in pace – † Szabó Ferenc SJ emlékére

TANULMÁNYOK

WUCHERPFENNIG, A. (Wie hat Jesus Eucharistie gewollt?): Az első eucharisztikus lakoma Emmauszban
HÄRING, H. (imprimatur): Mi a klerikalizmus?
EBNER, M. (feinschwarz.net): Szüksége van-e a kereszténységnek papokra? Az újszövetségi szövegek tanúsága
ECKHOLT, M. (Herder Korrespondenz): Jézus Krisztust képviselni. Mi szól a nők pappá szentelése mellett?
FREY, J. (Theology Today): „Családi értékek” az evangéliumi hagyományban
APPEL, K. (IJRTCS): A határok határa. Kereszténység és nyilvános tér

ZSIDÓ–KERESZTÉNY PÁRBESZÉD

WIESE, Chr. (Jewish–Christian Relations): Úton a történetileg megalapozott, tapintatos teológiai párbeszéd felé. A zsidó-keresztény dialógus távlatai
DANZ, Chr. (Jewish–Christian Relations): Jézus a zsidóság és a kereszténység között. Krisztológia a keresztény–zsidó párbeszédben

SZEMLE

BALOGH V. Sz. A felszabadítás-teológia fél évszázada. Gustavo Gutiérrez művéről
MÁRTONFFY M.: „Természetes hasonlóság”? Tanulmánykötet a nők pappá szentelésének kérdéséről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A szeretet erősebb, mint a halál (Balogh Vilmos Szilárd)
Spiritualitás és gazdaság (Deák Dániel)
Benedeki út? (Massimo Faggioli)

SPEKTRUM

Struktúra és lelkiség – szembeállításuk „nem éppen katolikus gesztus” (Sabine Demel)
Mi következik a Szinodális Út után? (Rainer Bucher)

LETÖLTÉS

2021 / 1-4. Szám

2021-es kötetünk megrendelhető a Mérleg postacímén vagy e-mail címén.
E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szinodalitás: folyamat — stílus — struktúra
Azonos nemű párok egyházi megáldása?
In memoriam Eberhard Jüngel (1934–2021)
Eberhard Jüngel: A végtelen beszélgetés

HANS KÜNG (1928–2021)

BALOGH V. Sz.: Megharcolt szabadság — vitatott igazság — megélt emberség. Küng-mozaikok
KÜNG, H. (Christ sein): Jézus halálának értelmezései
KÜNG, H. (Die Zeit): Az átmenet teológiája. Karl Rahner búcsúztatása

TANULMÁNYOK

KNOP, J. — KIRSCHNER, M. (Concilium): A németországi Szinodális Út és világegyházi jelentősége
PESCE, M. (mauropesce.net): „A konstantini kor vége”. Egy zsinati álom fél évszázaddal később

INTERJÚ

ROY, O. (Le Nouvel Observateur): Keresztény-e még Európa? — Beszélgetőtárs: Marie Lemonnier

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Leon R. Kass Exodus-kommentárja (Ábrahám Zoltán)
Perintfalvi Rita: Amire nincs bocsánat. Szexuális ragadozók az egyházban (Móricz Nikolett)

LETÖLTÉS

2020 / 1-4. Szám

2020-as kötetünk megrendelhető a Mérleg postacímén vagy e-mail címén.

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szeretet korona idején
A Hittani Kongregáció római palotájáról
† Dornbach Alajos (1936–2021)

DOKUMENTUM

Az Együtt az Úr asztalánál című ökumenikus tanulmányról. Bevezető és méltatás
ÖKUMENIKUS MUNKACSOPORT: Együtt az Úr asztalánál

TANULMÁNYOK

† LAFONT, G. OSB (Catholicisme – autrement?): Az egyház eucharisztikus praxisa és a pap szerepe. Lehetséges távlatok
WENGST, K. (Der jüdisch-christliche Dialog…): Az Újszövetség értelmezése – nem a zsidóság ellenében, hanem a zsidóság kontextusában
VOLF, M. (Concilium): Vallás, identitás, konfliktus
RUHSTORFER, K. (Zwischen Progression und Regression): A szubjektum, a hatalom és a rossz. Részt vehetnek-e a nők az egyház önmegvalósításában?
FAGGIOLI, M. (Concilium): A jövő egyháza. Történeti és szociológiai perspektívák
BOFF, L. – HATHAWAY, M. (Concilium): Ökológia és a természet teológiája
VON LÜPKE, J. (Evangelische Theologie): Az istenek helyett. Teológiai emlékek Yuval Noah Harari Homo Deus: A holnap rövid története című műve kapcsán

ÉLŐ HAGYOMÁNY

NACSINÁK G. A.: A fenevad-fúga

ESSZÉ

HALÍK, T.: Az F pszeudovallás. Egy vallási patológia mintaesete

IN MEMORIAM JOSEPH MOINGT SJ (1915–2020)

GALLEZ, J.-P. (Le Temps des Baptisé-e-s): Újraalapítani az egyházat. Joseph Moingt felhívása minden megkeresztelthez

SZEMLE

ÁBRAHÁM Z.: Krisztológia a vizsgálópadon (Homolka, W. – Striet, M.: Christologie auf dem Prüfstand)
ZSÓK O.: Viktor Emil Frankl és az Isten (Lukas, E.: Frankl und Gott)
MÉRLEG: A zsidó Jézus és a kereszténység jövője (Reck, N.: Der Jude Jesus und die Zukunft des Christentums)

LETÖLTÉS

2019 / 1-4. Szám


A Mérleg 2018–2019-es (összevont) évfolyama


E SZÁMUNKRÓL

Boór Jánosra emlékezve – 2020. június 8-án

TANULMÁNYOK

FRANZ ALT: Kereszténység: Rémhír helyett örömhír – Ha a nyugat egyháza ismét elevenné akar válni, akkor hallgatnia kell üdvözítőjének eredeti szavaira – ő pedig arámul beszél. Újévi prédikáció
ANSGAR WUCHERPFENNIG SJ: A Húsvét előtti Jézustól az Evangéliumok Jézusának Istenéig
GÁNÓCZY SÁNDOR: Teológiai-politikai megjegyzések Izraelről
SUSANNAH HESCHEL: Zsidók és kereszténység
BALOGH VILMOS SZILÁRD: Spirituális visszaélés a katolikus egyházban
GHISLAIN LAFONT OSB: Klerikalizmus?
JOSÉ LUIS NARVAJA SJ: Egyházon belüli eretnekség
KURT APPEL: Deszakralizáció – az egyház megszentelődésének feltétele

KRITIKA ÉS PROGRAM

NORBERT SCHOLL: Kereszténység – de minek?
DEÁK DÁNIEL: Hit és erőszak

DOKUMENTUM

FERENC PÁPA: Záróbeszéd a kiskorúak védelméről szóló püspöki tanácskozáson
MATTHEW J. RAMAGE: Amoris Laetitia, bűnösség és áldozás – Ferenc pápa válásról és újraházasodásról szóló tanításának evangéliumi kontextusa

A „MÉRLEG” POSTÁJA

REQUIESCANT IN PACE

LETÖLTÉS

2018 / 1-4. Szám


A Mérleg 2018–2019-es (összevont) évfolyama


E SZÁMUNKRÓL

Boór Jánosra emlékezve – 2020. június 8-án

TANULMÁNYOK

FRANZ ALT: Kereszténység: Rémhír helyett örömhír – Ha a nyugat egyháza ismét elevenné akar válni, akkor hallgatnia kell üdvözítőjének eredeti szavaira – ő pedig arámul beszél. Újévi prédikáció
ANSGAR WUCHERPFENNIG SJ: A Húsvét előtti Jézustól az Evangéliumok Jézusának Istenéig
GÁNÓCZY SÁNDOR: Teológiai-politikai megjegyzések Izraelről
SUSANNAH HESCHEL: Zsidók és kereszténység
BALOGH VILMOS SZILÁRD: Spirituális visszaélés a katolikus egyházban
GHISLAIN LAFONT OSB: Klerikalizmus?
JOSÉ LUIS NARVAJA SJ: Egyházon belüli eretnekség
KURT APPEL: Deszakralizáció – az egyház megszentelődésének feltétele

KRITIKA ÉS PROGRAM

NORBERT SCHOLL: Kereszténység – de minek?
DEÁK DÁNIEL: Hit és erőszak

DOKUMENTUM

FERENC PÁPA: Záróbeszéd a kiskorúak védelméről szóló püspöki tanácskozáson
MATTHEW J. RAMAGE: Amoris Laetitia, bűnösség és áldozás – Ferenc pápa válásról és újraházasodásról szóló tanításának evangéliumi kontextusa

A „MÉRLEG” POSTÁJA

REQUIESCANT IN PACE

LETÖLTÉS

2017 / 1-4. Szám

A Mérleg 2016-os és 2017-es évfolyama egyetlen kötetben (Mérleg 2016–2017) jelent meg.


JEGYZETEK

Élet a betűk mögött – A teológia mint tudomány? – Requiescant in pace

A REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZVE

KÜNG, H.: 500 éves a reformáció – vessünk véget az egyházszakadásnak! Felhívás

KRUSE, J.-M. (Stimmen der Zeit): „Töröljük el a pártoskodó neveket, s hívjuk magunkat keresztényeknek”. Luther Mártonnal való találkozásunk ökumenikus távlatai

GÁNÓCZY S.: Mit köszönhetek katolikus teológusként Wolfhart Pannenbergnek?

TANULMÁNYOK

SCHILLEBEECKX, E. (Gott – die Zukunft des Menschen): Isten – az ember jövője. Új istenkép, szekularizálódás és az ember jövője a földön

VALADIER, P. SJ (Études): Veszélyben a demokrácia: a posztigazság

SCHELKSHORN, H. (Christentum und Populismus: Klare Fronten?): A kereszténység instrumentalizálása ellen

ANSORGE, D. (Stimmen der Zeit): Erőszak a kereszténység nevében?
VERBEEK, B. (Universitas): Miért van újra meg újra háború? Evolúciós antropológiai megfontolások

ABEL, O. (Études): A politikus és a filozófus. Emmanuel Macron és Paul Ricoeur
DEÁK D.: A hamis hírtől a „fake news”-ig

GÄDE, G. (Münchener Theologische Zeitschrift): Fundamentalizmus, Biblia és Lélek. Megfontolások a Szentírás helyes értelm ezésének kritériumáról
KNAUER, P. SJ (Eine vorrangige Option für die Armen im 21. Jahrhundert?): A hit felszabadít a szegények választására

DEÁK D.: Távol a reformteológiától

SZEMLE

MEDGYESI Gy.: Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és elhívását

BALOGH V. Sz.: Gottfried W ilhelm Leibniz, a polihisztor. 300 évvel ezelőtt halt meg a hannoveri tudós

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

BALOGH V. Sz.: Kinek és mire jó az egyházjog? Recenzió Sabine Demel könyvéről (Sabine Demel: Das Recht fließe wie Wasser – Verlag Friedrich Pustet)

HELLER Á.:A német filozófia rövid története(Vittorio Hösle: Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie. Rückblick auf den deutschen Geist – C. H. Beck)

HOYER, U.: Nem-mechanisztikus fizika? (Balogh Vilmos: Nicht-mechanistische Physik als einheitliche Systemtheorie. Kant-Struktur versus Higgs-Mechanismus – Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften)

BOÓR J.: Izrael tévútja? (Rolf Verleger: Israels Irrweg. Eine jüdische Sicht – PapyRossa Verlag)

BOÓR J.: A KMÉM 50 és a MEFESZ 10 nyugati éve (Gaál Enikő: A KMÉM ötven éve – Státus Kiadó; Várallyay Gyula: Az 1956-os magyar diákmozgalom Nyugaton – ELTE)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2016 / 1-4. Szám

A Mérleg 2016-os és 2017-es évfolyama egyetlen kötetben (Mérleg 2016–2017) jelent meg.JEGYZETEK

Élet a betűk mögött – A teológia mint tudomány? – Requiescant in pace

A REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZVE

KÜNG, H.: 500 éves a reformáció – vessünk véget az egyházszakadásnak! Felhívás

KRUSE, J.-M. (Stimmen der Zeit): „Töröljük el a pártoskodó neveket, s hívjuk magunkat keresztényeknek”. Luther Mártonnal való találkozásunk ökumenikus távlatai

GÁNÓCZY S.: Mit köszönhetek katolikus teológusként Wolfhart Pannenbergnek?

TANULMÁNYOK

SCHILLEBEECKX, E. (Gott – die Zukunft des Menschen): Isten – az ember jövője. Új istenkép, szekularizálódás és az ember jövője a földön

VALADIER, P. SJ (Études): Veszélyben a demokrácia: a posztigazság

SCHELKSHORN, H. (Christentum und Populismus: Klare Fronten?): A kereszténység instrumentalizálása ellen

ANSORGE, D. (Stimmen der Zeit): Erőszak a kereszténység nevében?
VERBEEK, B. (Universitas): Miért van újra meg újra háború? Evolúciós antropológiai megfontolások

ABEL, O. (Études): A politikus és a filozófus. Emmanuel Macron és Paul Ricoeur
DEÁK D.: A hamis hírtől a „fake news”-ig

GÄDE, G. (Münchener Theologische Zeitschrift): Fundamentalizmus, Biblia és Lélek. Megfontolások a Szentírás helyes értelm ezésének kritériumáról
KNAUER, P. SJ (Eine vorrangige Option für die Armen im 21. Jahrhundert?): A hit felszabadít a szegények választására

DEÁK D.: Távol a reformteológiától

SZEMLE

MEDGYESI Gy.: Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és elhívását

BALOGH V. Sz.: Gottfried W ilhelm Leibniz, a polihisztor. 300 évvel ezelőtt halt meg a hannoveri tudós

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

BALOGH V. Sz.: Kinek és mire jó az egyházjog? Recenzió Sabine Demel könyvéről (Sabine Demel: Das Recht fließe wie Wasser – Verlag Friedrich Pustet)

HELLER Á.:A német filozófia rövid története(Vittorio Hösle: Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie. Rückblick auf den deutschen Geist – C. H. Beck)

HOYER, U.: Nem-mechanisztikus fizika? (Balogh Vilmos: Nicht-mechanistische Physik als einheitliche Systemtheorie. Kant-Struktur versus Higgs-Mechanismus – Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften)

BOÓR J.: Izrael tévútja? (Rolf Verleger: Israels Irrweg. Eine jüdische Sicht – PapyRossa Verlag)

BOÓR J.: A KMÉM 50 és a MEFESZ 10 nyugati éve (Gaál Enikő: A KMÉM ötven éve – Státus Kiadó; Várallyay Gyula: Az 1956-os magyar diákmozgalom Nyugaton – ELTE)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2015 / 1-4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A törés bátorsága
Aki ismeri az egyház történelmét, legyőzi félelmeit
Genderkérdések és szexuáletika
Isten hozta a posztmodernben
Az új jobboldal fenyegeti a demokráciát
A kereszténydemokrácia protestáns megújulása?
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

JÖRNS, K. (Kriterien eines glaubwürdigen Christentums): Ha a kereszténység hiteles akar lenni
TÜCK,J.-H. (Stimmen der Zeit): Kereszténység gyökerek nélkül? Miért nem szabad kivenni az Ószövetséget a keresztény kánonból?
HALÍK, T. (halik.cz): Negatív eszkhatológia és vallásközi párbeszéd
STEGEMANN, W. (Evangelische Aspekte): Jézusnyomában, A történeti Jézus-kutatás mint ideológiakritika
GÁNÓCZY S.(Revue théologique de Louvain): A történeti-kritikai exegézis struktúraalkotó szerepe a rendszeres teológiában
FREY, J. (zur debatte): „A jánosi közösség”, Konfliktusok és vitás teológiai kérdések
KNAUER, P. SJ (Stimmen der Zeit): A hit alapvetése napjainkban, Hogyan épül újjá a fundamentális teológia?
DEÁK D.: A Laudato si’ kritikai fogadtatása

DOKUMENTUM

FERENC PÁPA (vatican.va): Beszéd a bázismozgalmak nemzetközi találkozóján
KÜNG, H.: Tévedhetetlenség, Felhívás Ferenc pápához
A pápa válasza Hans Küngnek

SZEMLE

HÄRING, H. (Münsteraner Forum für Theologie und Kirche): Ki fog felülkerekedni? A pápa a konzervatívok szorító ölelésében
FORCZEK Á.: Kritikai reflexiók az Amoris laetitiáról
BALOGH V. 5Z.: Einstein kiúttalan töprengései
BALOGH V. SZ.: Laikusok és klerikusok!? A női diakonátus ürügyén
Miért fontos a zsidó-keresztény párbeszéd? (F. Á.)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

BOÓR J.: Miért nem keresztény többé Kurt Flasch? (Kurt Flasch: Warum ich kein Christ bin? – C. H. Beck)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2014 / 1-4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Hol volt az ember?
A reformer és a restaurátor
A vatikáni ellenzék színrelépése
„Iszlám Állam”vagy vallási kultúra?

CSALÁDSZINÓDUS

BONNY, J. (kerknet.be): Püspöki szinódus a családról, Egy megyéspüspök elvárásai
HÄRING, H. (Publik-Forum): A Vatikán és a szexualitás
FABER, E.-M. (Schweizerische Kirchenzeitung): Teret adni Isten könyörületének

TANULMÁNYOK

GIELEN, M. – KÜGLER, J. (Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche): Ferenc pápa teológiája
WESS, P. (Christ in der Gegenwart): Jézus nem volt görög
HÖSLE, V. (Jahrbuch für Religionsphilosophie): A racionalista vallásfilozófia eszméje és a kihívások, amelyekkel szembe kell néznie
KNAUER, P. SJ (Festschrift für Hans Albert): Keresztény hit és kritikai racionalizmus
LUTTERBACH, H. (Festschrift für Leo Karrer): A szexualitás keresztény leértékelése
NEUNER, P. (Regensburger Katholikentag, 2014): Ökumené ötven évvel a zsinat után, Nemzedéki kérdés?
WOLF, H. (zur debatte): Joseph Kleutgen és az 1863-as „Tuas libenter” breve, Következmények a katolikus teológiára nézve
MERTES, K. (Publik-Forum): Amiben az egyháznak változnia kell
PAUL, A. T. (Stimmen der Zeit): Európa – avagy mi marad meg a kereszténységből?

INTERJÚ

LANG, B. (Publik-Forum): Jézus, a künikosz

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BUCHER, R. (Die Furche): „A szabadság kedvesebb Isten előtt, mint az engedelmesség”

PRÓ ÉS KONTRA

KNAUER, P. SJ (Aus Politik und Zeitgeschichte): Másképp szabályozni a pénzt
DEÁK D.: Nem-semleges pénz a kapitalizmusban?

SZEMLE

STRIET, M. (Herder Korrespondenz): Árulkodó izgatottság, Katolikus bírálatok a reformáció 2017-es
évfordulójára készült német evangélikus alapvetésről
BALOGH V. Sz.: Szabadságra születtünk, Notker Wolf bencés prímás apát könyve az igazi szabadságról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Isten mint ész (Heller Ágnes)
Hit az eljövendő Istenben (Mérleg)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2013 / 1-4. Szám

E számunkról

Jegyzetek

Pápaválasztás, irányváltás
Pápa ez?
Freiburgi kéznyújtás

Tanulmányok

HEIMBACH-STEINS, M. (Fluchtpunkt Fundamentalismus): Vallásszabadság a viták kereszttüzében
WOLF, H. (Salzburgi Felsőoktatási Napok 2012): Az egyháztörténet-írás felelőssége
BUCHER, R. („Guter” Sex): Egyház, hatalom és test a lelkipásztori teológia nézőpontjából
PFITZNER R. (Mérleg Online): Választott trauma, regrediált társadalom, a vezér szerepe
DŽALTO, D. (Journal of Religion and Society): Vallás, politika és ami ezeken túl van. A Pussy Riot-ügy
WIINIKKA-LYDON, J. (Journal of Religion and Society): Medjugorje kettőssége
KNAUER, P. (Frankfurter Rundschau): Etika, vallás és józan ész
KIRCHHOF, P. (Eugen-Biser-Stiftung): A jog keletkezése és megalapozása.

Weizsäcker száz éve (1912–2012)

DRIESCHNER, M. (Acta Historica Leopoldina):Carl Friedrich von Weizsäcker, fizikus és filozófus

Dosszié – A zsinat aktualitása

COMBLIN, J. (Culture et Foi): A II. Vatikáni Zsinat – ötven év távlatából171
APPEL, K. – PITTL, S. (Erinnerung an die Zukunkft): Zsinat a sírnál. VI. Pál síremléke és „a katakomba-szerződés”

Élő hagyomány

HASENHÜTTL, G. (Glaube ohne Denkverbote): A kereszténység: sem vallás, sem misztika?

Szemle

BALOGH V. SZ.: Hopsz, itt a Higgs – avagy mégsem!? Fizikai Nobel-díj 2013
MÁRTONFFY M.: A tántoríthatatlanság kísértete

Requiescant in pace

In memoriam Vass György SJ (Boór János)
Vermes Géza emlékere (Boór János)

Írások a mérlegen

Hogyan emelkedett isteni rangra Jézus?
Loyolai Szent Ignác, legenda és valóság
Az elmélkedő Ferenc pápa
Edith Stein – bibliográfia és kutatás
A kortárs és az utókor
Barankovics, Bibó és a Demokrata Néppárt
Egyháztörténeti krimi?

A „Mérleg” postája

LETÖLTÉS

2012 / 0. Szám


2012-ben nem jelent meg nyomtatott Mérleg.
Megjelent viszont 2022-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Mérleg közös kiadványa az eucharisztia / úrvacsora ökumenikus megközelítéséről. Megrendelhető a Mérleg postacímén vagy e-mail címén.Olvasson bele!

LETÖLTÉS

2011 / 1-4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az antiszemitizmus nem fér össze sem a kereszténységgel, sem az emberséggel
Egykomornyik, egy bankár és a Vatikán
Reform, nem rebellió
A XXII. Német Filozófiai Kongresszus
Weissmahr Béla SJ filozófiájának jelenléte
Az Avignoni Fesztivál
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Újabb magyar könyvek vallásról és történelemről
Requiescant in pace

DOKUMENTUM

XVI. Benedek pápa német hazájában elhangzott megnyilatkozásaiból (2011. szeptember 22-25.)

TANULMÁNYOK

HÄRING,H. (Eugen-Biser-Stiftung): Az egyházj elenlegi válsága mint esély, Lépések egy biztató jövőjű hivő közösség felé
PESCH,0. H. (Stimmen der Zeit): A pápaság az ökumenikus párbeszéd akadálya?
MOINGT, J. SJ (Culture et Foi): Evangéliumi humanizmus
ENGEL, R. J. (CrossCurrents): Demokrácia, kereszténység, ökológia, A környezetteológia 20. századi munkaterve
KESSLER, H. (Stimmen der Zeit): Kétféle iszlám, Miért szorul helyesbítésre az uralkodó iszlámkép?
SERWATY, A. (zur debatte): A halálközeliség rejtélye, Tapasztalati és tudományos megközelítés
GOLLER, H. SJ (zur debatte): Halálunk túlélésének bizonyítékai-e a halálközeli tapasztalatok?
KNAUER, P. SJ (Zeitschrift für Katholische Theologie): Anzelm teremtményiségből kiinduló bizonyítása
WANDSCHNEIDER, D. (Psychotherapie Forum): A determinizmus problémája, A szabadság mint öndetermináció

PRÓ ÉS KONTRA

BALOGH V. Sz.: Az atomkorszak vége?!
SOMFAI B. SJ (Genetikailag módosított élőlények [GMO-k] a tények tükrében): Genetikailag módosított haszonnövények: a Kezdet vagy a Vég?

PAX ROMANA

DEÁK D.: Nagyobb Pax Romana találkozók

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mágia és vallás
Politikai pszichológia
A zsidóság és a kereszténység közös szelleme és világa
Két könyv a Názáreti Jézusról
Összeesküvés-elméletek vizsgálata
Logika Pál teológiájában
Egyháztörténeti könyvek
Kritikus írások a világvallásokról
A Harmadik Birodalom és a zsidóság
A Vatikán „titkai”
Emberarcú piacgazdálkodás?
A számok világtörténete
Schermann Rudolf – ad multos annos!

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2010 / 4. Szám


A 2010-es évfolyam 3. és 4. száma összevont számként jelent meg


ESZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A teológia megkerülhetetlen nyilvánossága
„Először a lelkiismeret, aztán a pápa” –
A karizma ereje és gyengesége, II. János Pál pápa boldoggá avatásáról
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Tóth Imre emlékezete (1921-2010)
Requiescant in pace
In memoriam Gyimesi Éva (1945-2011)

TANULMÁNYOK

TÜCK, J.-H. (Communio): „Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja”(lak 2,12), Teológiai észrevételek a Soá egyediségével kapcsolatban
MOINGT,J.SJ(Culture et Foi): Átadható-e ahit?
ZOLLITSCH, R. (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz): Az egyház jövője – egyház a jövőért, A vándorló, meghallgató és szolgáló egyház védelmében
WESS,P.(Christus wohnt in uns?!): „Európa lelkét” keresve
NEUMANN, S. U. (Christ in der Gegenwart): A szexualitás szeretete
HILPERT, K. (zur debatte): Mikor kezdődik a személyes élet? Katolikus teológiai megközelítés
SZABÓ G.:A valószínűség fogalmának kialakulása
WIEMEYER, J. (Herder Korrespondenz): Mindig rosszat jelent? A spekuláció szociáletikai nézőpontból
LILL, R. (imprimatur): XII. Piusztól XIII. Jánosig és tovább, A pápaság közelmúltjáról és jelenéről
GOLDT, R. (Stimmen der Zeit): Tolsztoj küzdelme az igazságért

HIT ÉS EVOLÚCIÓ – KONFERENCIA A GERGELY EGYETEMEN, 2009

RUSSELL, R. J. (Theology and Science): Evolúció és katolikus hit új megközelítésben
AULETTA, G. – STOEGER, W. R. SJ (Theology and Science): A nemzetközi konferencia fénypontjai

DOKUMENTUM

Egyház 2011-ben – az újrakezdés lehetősége, Teológusok memoranduma a katolikus egyház válságáról
(www.memorandum-freiheit.de)

PAX ROMANA

BOÓRJ.: Siontól Szárszóig
Szárszói nyilatkozat (EPMSz-MPR)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

SCHNABEL, U. (Katechetische Blätter): Bolond, aki hisz a csodákban?

SZEMLE

HÖSLE, V. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie): Az ateizmus metafizikai története (CharlesTaylor: A Secular Age)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Teológusportrék
Kereszténység vagy fundamentalizmus?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2010 / 3. Szám


A 2010-es évfolyam 3. és 4. száma összevont számként jelent meg


ESZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A teológia megkerülhetetlen nyilvánossága
„Először a lelkiismeret, aztán a pápa” –
A karizma ereje és gyengesége, II. János Pál pápa boldoggá avatásáról
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Tóth Imre emlékezete (1921-2010)
Requiescant in pace
In memoriam Gyimesi Éva (1945-2011)

TANULMÁNYOK

TÜCK, J.-H. (Communio): „Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja”(lak 2,12), Teológiai észrevételek a Soá egyediségével kapcsolatban
MOINGT,J.SJ(Culture et Foi): Átadható-e ahit?
ZOLLITSCH, R. (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz): Az egyház jövője – egyház a jövőért, A vándorló, meghallgató és szolgáló egyház védelmében
WESS,P.(Christus wohnt in uns?!): „Európa lelkét” keresve
NEUMANN, S. U. (Christ in der Gegenwart): A szexualitás szeretete
HILPERT, K. (zur debatte): Mikor kezdődik a személyes élet? Katolikus teológiai megközelítés
SZABÓ G.:A valószínűség fogalmának kialakulása
WIEMEYER, J. (Herder Korrespondenz): Mindig rosszat jelent? A spekuláció szociáletikai nézőpontból
LILL, R. (imprimatur): XII. Piusztól XIII. Jánosig és tovább, A pápaság közelmúltjáról és jelenéről
GOLDT, R. (Stimmen der Zeit): Tolsztoj küzdelme az igazságért

HIT ÉS EVOLÚCIÓ – KONFERENCIA A GERGELY EGYETEMEN, 2009

RUSSELL, R. J. (Theology and Science): Evolúció és katolikus hit új megközelítésben
AULETTA, G. – STOEGER, W. R. SJ (Theology and Science): A nemzetközi konferencia fénypontjai

DOKUMENTUM

Egyház 2011-ben – az újrakezdés lehetősége, Teológusok memoranduma a katolikus egyház válságáról
(www.memorandum-freiheit.de)

PAX ROMANA

BOÓRJ.: Siontól Szárszóig
Szárszói nyilatkozat (EPMSz-MPR)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

SCHNABEL, U. (Katechetische Blätter): Bolond, aki hisz a csodákban?

SZEMLE

HÖSLE, V. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie): Az ateizmus metafizikai története (CharlesTaylor: A Secular Age)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Teológusportrék
Kereszténység vagy fundamentalizmus?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2010 / 2. Szám


A 2010-es évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A második német ökumenikus egyházi nagygyűlés
Búcsúzás Edward Schillebeeckxtől
A Magyar Pax Romana 52. kongresszusa
Kitüntetések
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MARGUERAT, D. (L’Aube du christianisme): Jézus, az ismeretlen ismerős, A történeti Jézus nyomában
ALTERMATT, U. – METZGER, F. (Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte): Vallás és kultúra, Kortörténeti távlatok
WOLF, H. – UNTERBURGER, K. (Theologische Revue): XII. Piusz és a zsidók, Hol tart a kutatás?
GRESHAKE, G. (Herder Korrespondenz): Mit hozott a papság éve? Kritikus visszatekintés
MÜLLER, W. (Stimmen der Zeit): A szexuális visszaélés és az egyház
MCQUILLAN, C. N. T. (Journal of Pastoral Counseling): Amit minden papnak, klerikusnak és püspöknek tudnia kell a pedofíliáról
BUNKER, A. (Überlegungen zur missionarischen Dimension der Theologie): Hit, amely szolidáris az idővel, A teológia missziós dimenziója
SCHOCKENHOFF, E. (Stimmen der Zeit): Kiengesztelődés a fundamentalizmussal? Vita a zsinat hiteles értelmezéséről

DOKUMENTUM

BOULAD, H. SJ (Culture et Foi): Magánlevél XVI. Benedek pápához

INTERJÚ

KÜNG, H. – ANCIBERRO, J. (Témoignage Chrétien): Üjabb emlékirat az egyházról

ÉLŐ HAGYOMÁNY

HALÍK, T. (Spiritus): Európa lelke, Oltár az ismeretlen Istennek

SZEMLE

PLÉH CS.: Test és lélek biológiai egysége katolikus szemmel (Gánóczy, S.: Christianisme et neurosciences)
MEDGYESI Gy.: Időszerű bioetikai és orvosi etikai kérdések néhány tanulmány tükrében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A történeti Jézus
Hagyomány és jelenkor
Egyház és pedofília
Hittudományi szintézis

LETÖLTÉS

2010 / 1. Szám


A 2010-es évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A második német ökumenikus egyházi nagygyűlés
Búcsúzás Edward Schillebeeckxtől
A Magyar Pax Romana 52. kongresszusa
Kitüntetések
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MARGUERAT, D. (L’Aube du christianisme): Jézus, az ismeretlen ismerős, A történeti Jézus nyomában
ALTERMATT, U. – METZGER, F. (Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte): Vallás és kultúra, Kortörténeti távlatok
WOLF, H. – UNTERBURGER, K. (Theologische Revue): XII. Piusz és a zsidók, Hol tart a kutatás?
GRESHAKE, G. (Herder Korrespondenz): Mit hozott a papság éve? Kritikus visszatekintés
MÜLLER, W. (Stimmen der Zeit): A szexuális visszaélés és az egyház
MCQUILLAN, C. N. T. (Journal of Pastoral Counseling): Amit minden papnak, klerikusnak és püspöknek tudnia kell a pedofíliáról
BUNKER, A. (Überlegungen zur missionarischen Dimension der Theologie): Hit, amely szolidáris az idővel, A teológia missziós dimenziója
SCHOCKENHOFF, E. (Stimmen der Zeit): Kiengesztelődés a fundamentalizmussal? Vita a zsinat hiteles értelmezéséről

DOKUMENTUM

BOULAD, H. SJ (Culture et Foi): Magánlevél XVI. Benedek pápához

INTERJÚ

KÜNG, H. – ANCIBERRO, J. (Témoignage Chrétien): Üjabb emlékirat az egyházról

ÉLŐ HAGYOMÁNY

HALÍK, T. (Spiritus): Európa lelke, Oltár az ismeretlen Istennek

SZEMLE

PLÉH CS.: Test és lélek biológiai egysége katolikus szemmel (Gánóczy, S.: Christianisme et neurosciences)
MEDGYESI Gy.: Időszerű bioetikai és orvosi etikai kérdések néhány tanulmány tükrében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A történeti Jézus
Hagyomány és jelenkor
Egyház és pedofília
Hittudományi szintézis

LETÖLTÉS

2009 / 2. Szám


2009-ben egyetlen dupla szám (2009/1–2) jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

TANULMÁNY

BERGER, P. (First Things): Meghamisított szekularizáció
MAINZER, K. (zur debatte): Világunk nem determinált, hanem véletlen, Hogyan jön a világba valami új?
GABRIEL, K. (ethik und gesellschaft): Vallás és politika, Fundamentalizmus és civil társadalom között

DOSSZIÉ – A VATIKÁN ÉS A KATOLIKUS FUNDAMENTALIZMUS

HÜNERMANN, P. (Herder Korrespondenz): Communicatio – excommuncatio, Kísérlet az egyházi válság rétegeinek feltárására
BEINERT, W. (Vatikan und Pius-Brüder): A II. Vatikáni Zsinat helye napjaink egyházi önértelmezésében
FABER, E.-M. (www.theologie-und-kirche.de): Jobb volna közösen dönteni, Róma és a tradicionalisták – egyháztani nézőpontból
Nemzetközi petíció a II. Vatikáni Zsinat határozatainak feltétel nélküli elismeréséért

HABERMAS NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA

ARENS, E. (Herder Korrespondenz): Jürgen Habermas és új tisztelői

ÖKUMENIZMUS – SZENT PÁL ÉV

SATTLER, D. (www.dbk-paulusjahr.de): Pál ökumenikus hatástörténete

ÖKUMENIZMUS – ÖTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT KÁLVIN

BUSCH, E. (www.calvin09.org): Kálvin tegnap és mA, A reformátor élete és műve az újabb értelmezések tükrében

PRÓ ÉS KONTRA

WESS, P. („Jesus von Nazareth” kontrovers): Sem a János-evangélium, sem a Filippi-levél nem tanúsítja Jézus Krisztus Isten voltát
PUSKÁS A.: Kritikai észrevételek Paul Weß kritikus tanulmányához
Paul Weß és Puskás Attila levélváltása

INTERJÚ

EHL, H.-M. ETAL. (Südwest-Rundfunk): Úton a keresztény üzenet középpontja felé. Emlékezés Karl Rahnerra

PAX ROMANA

SCHARLE P.: A Magyar Pax Romana 51. kongresszusa

SPEKTRUM

FOUILLOUX, E. (theologie.geschichte): Integrizmus

SZEMLE

KAMARÁS I.: Csak egy ötödik evangélium – vagy a Sátán evangéliuma? „A Mester és Margarita” orosz egyházi fogadtatása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ókortörténet
A kereszténység első évszázadai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2009 / 1. Szám


2009-ben egyetlen dupla szám (2009/1–2) jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

TANULMÁNY

BERGER, P. (First Things): Meghamisított szekularizáció
MAINZER, K. (zur debatte): Világunk nem determinált, hanem véletlen, Hogyan jön a világba valami új?
GABRIEL, K. (ethik und gesellschaft): Vallás és politika, Fundamentalizmus és civil társadalom között

DOSSZIÉ – A VATIKÁN ÉS A KATOLIKUS FUNDAMENTALIZMUS

HÜNERMANN, P. (Herder Korrespondenz): Communicatio – excommuncatio, Kísérlet az egyházi válság rétegeinek feltárására
BEINERT, W. (Vatikan und Pius-Brüder): A II. Vatikáni Zsinat helye napjaink egyházi önértelmezésében
FABER, E.-M. (www.theologie-und-kirche.de): Jobb volna közösen dönteni, Róma és a tradicionalisták – egyháztani nézőpontból
Nemzetközi petíció a II. Vatikáni Zsinat határozatainak feltétel nélküli elismeréséért

HABERMAS NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA

ARENS, E. (Herder Korrespondenz): Jürgen Habermas és új tisztelői

ÖKUMENIZMUS – SZENT PÁL ÉV

SATTLER, D. (www.dbk-paulusjahr.de): Pál ökumenikus hatástörténete

ÖKUMENIZMUS – ÖTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT KÁLVIN

BUSCH, E. (www.calvin09.org): Kálvin tegnap és mA, A reformátor élete és műve az újabb értelmezések tükrében

PRÓ ÉS KONTRA

WESS, P. („Jesus von Nazareth” kontrovers): Sem a János-evangélium, sem a Filippi-levél nem tanúsítja Jézus Krisztus Isten voltát
PUSKÁS A.: Kritikai észrevételek Paul Weß kritikus tanulmányához
Paul Weß és Puskás Attila levélváltása

INTERJÚ

EHL, H.-M. ETAL. (Südwest-Rundfunk): Úton a keresztény üzenet középpontja felé. Emlékezés Karl Rahnerra

PAX ROMANA

SCHARLE P.: A Magyar Pax Romana 51. kongresszusa

SPEKTRUM

FOUILLOUX, E. (theologie.geschichte): Integrizmus

SZEMLE

KAMARÁS I.: Csak egy ötödik evangélium – vagy a Sátán evangéliuma? „A Mester és Margarita” orosz egyházi fogadtatása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ókortörténet
A kereszténység első évszázadai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Egyház és zsidóság: az üdvmonopólium kísértete
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNY

ERNST, S. (Trierer Theologische Zeitschrift): Beszélhetünk még szabadságról?, Filozófiai és teológiai perspektívák az újabb agykutatások ismeretében
OHLIG, K.-H. (imprimatur): Allah és a keresztény Isten, Történeti teológiai és tartalmi sajátosságok
SEIDEL, J. SJ („200 Jahre Darwin…”, Hochschule für Philosophie, München, 2008 ősz): Teilhard de Chardin evolúció-fogalmáról, Miben (nem) ad igazat Teilhard Darwinnak?

INTERJÚ

VAN BREEMEN, P. SJ: Az öregedés mint spirituális út, „Mérleg”-beszélgetés, kérdező: Pécsi László

ÉLŐ HAGYOMÁNY

SUESS, P. (ITP online): A lelkek megkülönböztetése, Címszavak egy zsinat utáni egyházi agendához

SZEMLE

GYARMATI GY.: Hitvallók és ügynökök, Petényi Katalin és Kabay Barna filmje

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Sloterdijk a három egyistenhitről
Vita a Koránról
Megújulásra váró liturgia
Keresztesek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Negyven éves a Humanae Vitae
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace – Buday Nelli emlékezetére

TANULMÁNYOK

SOBRINO, J. SJ (Concilium):Jézus és Isten országa, Együttszenvedés, igazságosság, asztalközösség
WALLER, J. E. (Journal of Religion & Society): Szabadíts meg a gonosztól, Népirtás és keresztény világ
NAULT, F. („Jesus von Nazareth” in der wissenschaftlichen Diskussion): A történelem Jézusa és napjaink teológiája, Észrevételek Joseph Ratzinger Jézus-könyvéről

PAX ROMANA

A missziók helye és szerepe,
A Magyar Pax Romana ötvenedik kongresszusa (Scharle Péter – Mártonffy Marcell)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BUCHER, R. (Fuge): Teológia és „posztszekuláris” kor

SZEMLE

NEMESHEGYI P. SJ: Az egyház „nehéz gyermeke”: Hans Küng

ARCKÉP

VARGA K.: A bizalom stratégája, Kulcsár Kálmán nyolcvan éves

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A tudomány és a szépség barátja
Izrael: történelem és elbeszélés
„Mire jó” a vallás és az egyház?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 2. Szám


A 2008-as évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Római Klubnak mégis igaza volt
Martini bíboros óvott a bűnöktől az egyházban
Hit és ész
A darwini fejlődéselmélet védelmében
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KESSLER, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Hol marad Isten, amikor teremtményei szenvednek? A természeti csapások és az Isten cselekvését firtató kérdés
TRACK, J. (Identität im Wandel in Kirche und Gesellschaft): A nemzet – keresztény távlatban
JEANROND, W. G. (www.catho-theo.net): Az ígéretes, többértelmű szeretet
SEIBEL, W. SJ (Bajor Sajtóklub): Elvesztegettük a zsinatot?
MEYER, I. (Evangelische Theologie): Monoteizmus, kereszténység és erőszak, A kereszténység mint a vallási erőszak felszámolásának paradigmája
WAHL, H. (Stimmen der Zeit): Tétova önkiigazítás, A modern pszichoanalízis kérdései a teológiához

INTERJÚ

TÓTH I. (Iride – Filosofia e discussione pubblica): A szubjektum és szabadsága, A matematika alapjairól

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (a KMÉM-Pax Romana 29. Innsbrucki Tanulmányi Napjai, 2007): Kalandom a modern agykutatás és a teológia határterületén
PIKÓ M. (50. Magyar Pax Romana Kongresszus, 2008): Keresztény küldetésünk

ÉLŐ HAGYOMÁNY

ASSMANN, J. (www.aroumah.net): Mi a baj a képekkel?

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Isten a történelemben, Joseph Moingt SJ a Szentháromságról és a megtestesülésről

SPEKTRUM

Tiltott értelem
A papi nőtlenség lezáratlan kérdése

IN MEMORIAM

BOÓR J. ET ALII: Végső búcsú Fejtő Ferenctől

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A tapasztalat filozófiája
A rossz a világban és a jó Isten tagadása
Congar zsinati naplója
Judaizmus és kereszténység
Edith Stein

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2008 / 1. Szám


A 2008-as évfolyam 1. és 2. száma összevont számként jelent meg


E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Római Klubnak mégis igaza volt
Martini bíboros óvott a bűnöktől az egyházban
Hit és ész
A darwini fejlődéselmélet védelmében
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KESSLER, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Hol marad Isten, amikor teremtményei szenvednek? A természeti csapások és az Isten cselekvését firtató kérdés
TRACK, J. (Identität im Wandel in Kirche und Gesellschaft): A nemzet – keresztény távlatban
JEANROND, W. G. (www.catho-theo.net): Az ígéretes, többértelmű szeretet
SEIBEL, W. SJ (Bajor Sajtóklub): Elvesztegettük a zsinatot?
MEYER, I. (Evangelische Theologie): Monoteizmus, kereszténység és erőszak, A kereszténység mint a vallási erőszak felszámolásának paradigmája
WAHL, H. (Stimmen der Zeit): Tétova önkiigazítás, A modern pszichoanalízis kérdései a teológiához

INTERJÚ

TÓTH I. (Iride – Filosofia e discussione pubblica): A szubjektum és szabadsága, A matematika alapjairól

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (a KMÉM-Pax Romana 29. Innsbrucki Tanulmányi Napjai, 2007): Kalandom a modern agykutatás és a teológia határterületén
PIKÓ M. (50. Magyar Pax Romana Kongresszus, 2008): Keresztény küldetésünk

ÉLŐ HAGYOMÁNY

ASSMANN, J. (www.aroumah.net): Mi a baj a képekkel?

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Isten a történelemben, Joseph Moingt SJ a Szentháromságról és a megtestesülésről

SPEKTRUM

Tiltott értelem
A papi nőtlenség lezáratlan kérdése

IN MEMORIAM

BOÓR J. ET ALII: Végső búcsú Fejtő Ferenctől

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A tapasztalat filozófiája
A rossz a világban és a jó Isten tagadása
Congar zsinati naplója
Judaizmus és kereszténység
Edith Stein

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Testvériség vagy identitáspolitika?
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

O’MALLEY, J. W. (Theological Studies): Történt-e valami egyáltalán?, A II. Vatikáni Zsinat értelmezéséhez
DRIESCHNER, M. (Zufall Mensch?): „Véletlen ember”, Egy félreértésről
MARKSCHIES, Chr. (zur debatte): Miért terjedt el a kereszténység az ókor végén?
COYNE, G. SJ (Manréza Szimpózium 2006): A földönkívüliek Istene

PAX ROMANA

HORÁNYI Ö.: Laudáció Gánóczy Sándor professzor kitüntetése alkalmából

ÉLŐ HAGYOMÁNY

WENDEL, S. (www.theologie-und-kirche.de): „Isten a testben van”, Közelítési kísérlet egy félelmetesnek tetsző üzenethez

SPEKTRUM

A csoda szerepe a boldoggá és szentté avatások során (Orientierung)
498 spanyol boldog, kérdőjelekkel (Christ in der Gegenwart)

SZEMLE

SZOMBATH A. (Szétosztott teljesség): Weissmahr Béla Die Wirklichkeit des Geistes c. művéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A reformzsinat története
Bibliai archeológia
Portré XVI. Benedekről
Filozófia és terápia
A lélek dimenziói
Szabad akarat és agykutatás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A III. európai ökumenikus nagygyűlés
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

WANKE, J. (www.bistum-erfurt.de): Keresztény értékek – nem keresztényeknek is?
FUHRMANN, H. (zur debatte): A konstantini adományozás, Egy nevezetes hamisítvány jelentősége és hatása

C. F. VON WEIZSÄCKER ÉLETE ÉS MŰVE

DRIESCHNER, M.: Búcsú Carl Friedrich von Weizsäckertöl (1912. június 28. – 2007. április 28.)
VON WEIZSÄCKER, C. F. (Zeit und Wissen): A szép

PRÓ ÉS KONTRA

VERMES G. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok, 2007): A hit és a történelem Jézusa különböző, Vita Joseph Ratzingerrel
SZÉKELYJ. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok, 2007): „Te vagy-e a Messiás, az Áldott fia” (Mk 14,61)?, Miért hiszünk az élő Istenben, aki a történelem lapjaira ír?
BALOGH V. SZ.: A Názáreti Jézus, Az első reflexiók J. Ratzinger/XVI. Benedek pápa könyvéhez hazájában

ÖKUMENIZMUS

KASPER, W. (zur debatte): Új kihívásokkal szemközt, Az ökumené helyzetéről

SPEKTRUM

Lustiger bíboros és a függőleges vallás (Esprit)

IN MEMORIAM POLCZ ALAINE

BITÓ L.: Nekrológ helyett – Alaine-re emlékezve

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hinni könnyebb?
Jézus a nyugati filozófiában és a Koránban
Monoteizmus és tolerancia
Beszélgetés az evangéliumok szerzőivel

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 2. Szám

KÖSZÖNTŐ

JEGYZETEK

Újabb magyar könyvek
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

STRIET, M. (zur debatte): Cselekszik-e Isten, ha kérem?
KIRCHSCHLÄGER, W. (www.luzerner-manifest.ch): Nem és életállapot szerinti korlátozás nélkül, Az egyházi szolgálatok bibliai megalapozottságáról 150
SÖDING, T. (Theologie und Philosophie): Biblikus és rendszeres teológia párbeszéde a Szentírás értelméről

PRÓ ÉS KONTRA

RÖSER, J. (Christ in der Gegenwart): Mítosz vagy misztika?
Tridenti restauráció és liturgikus reform között
Vita a régi („új”) miséről (Varga Judit)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

VASS GY. SJ: A kétértelmű vég

SZEMLE

JAKAB A.: Tudatlanság és szenzációéhség, A Da Vinci-kód és a Júdás evangéliuma mint média- és társadalmi jelenségek

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Logoterápia 231

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2007 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Mi az ember?
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

GYARMATI GY. („A 20. századi egyháztörténet kutatásának módszertani problémái” c. konferencia, Pécs, 2007. február): Egyház, sok rendszer és a történelmi idő, A 20. századi magyar
egyháztörténet nézőpontjából
BUCHER, R. (engagement): Mihez kezdjen Isten a katolikus iskolákkal?, Egy régi intézmény feladatai új időkben – tézisek
STOCK, A. (Kunst und Kirche): Az avantgárd szellemiségéről

INTERJÚ

ROMBOLD, G. (Kunst und Kirche): Autonómia, spiritualitás és a műalkotások „transzcendálása”, A művészettörténész-teológussal J. Rauchenberger
és A. Kölbl beszélget

ÉLŐ HAGYOMÁNY

GÁSPÁR CS. L.: A vallások végső igazsága? Egyszeriség – titok

DOKUMENTUM

SOBRINO, J. (www.itpol.de): Miért nem írhatom alá?, Levél P. Kolvenbach jezsuita rendfőnökhöz
SESBOÜÉ, B. SJ (Stimmen der Zeit): Jézus Krisztus az áldozatok nézőpontjából, JOn Sobrino krisztológiájáról
COLLET, G. (Orientierung): „Feleszmélvén az embertelenség álmából”, JOn Sobrino díszdoktorátusához

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Zsinati gondolkodás
Kézikönyvsorozat a középkori francia egyház javadalmasairól
Arcképek, tradíciók

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2006 / 4. Szám

A budapesti események, mint minden olyan történés, amely valóban méltó az „esemény” megnevezésre, beláthatatlanul nagy megrázkódtatást váltottak ki. Több szempontból is megérintettek és felkavartak minket: váratlanságukból adódóan megtépázták történelmi érzékünket, de középtávú politikai számításainkat és az emberi létezés politikai struktúráira vonatkozó általános elképzeléseinket sem kímélték. (…) Bármennyire is előreláthatónak akarták beállítani a kérdésben jártasak, akiket soha semmi nem ér váratlanul, a forradalom meglepetés volt, mert sor került rá: Budapest lángjai… Nem szabad sietősen napirendre térnünk az események felett, ha tanulni akarunk belőlük. (Paul Ricoeur)
E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Megújítható-e a katolikus egyház?
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

1956-2006

RICOEUR, P. (Esprit): A politikai paradoxon

HANNAH ARENDT (1906–1975) SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA

DOLAN, F. M. (Bay Area Colloquium on Hannah Arendt, Stanford University): Hannah Arendt és a názáreti Jézus politikai filozófiája

GÖDEL-CENTENÁRIUM

BALOGH V. Sz: Miért úr, Száz éve született Kurt Gödel

PAX ROMANA

B. GÁSPÁR J.: (KMÉM – Pax Romana Tanulmányi Napok, 2006): „Rettenetes a kísértés a jóra”

ÉLŐ HAGYOMÁNY

MOINGT, J. SJ (La Croix): „Isten úgy akarja, hogy az ember szabaddá legyen”, A jezsuita teológussal Elodie Maurot beszélget

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

M.-J. Lagrange OP és a modernizmus
Vallási pluralizmus és kereszténység

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2006 / 3. Szám

A 2006-os évfolyam 2. és 3. száma összevont számként jelent megE SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Boldog Salkaházi Sára
Orosz és magyar bocsánatkérés
Élet a betűk mögött Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

FRYMER-KENSKY, T. (Christianity in Jewish Terms): Isten képmása, Judaista és keresztény vallási antropológia
HENRIX, H. H. (Stimmen der Zeit): Jézus alakja a zsidó-keresztény párbeszéd fókuszában
KUMMER, Ch. SJ (Stimmen der Zeit): Evolúció és teremtés, Megjegyzések Darwin elméletének neokreacionista kritikájához
PÉCSI L. (KMÉM-Pax Romana Tanulmányi Napok, 2005): A hitélet lélektani nehézségei
PUSKÁS A. (KMÉM–Pax Romana Tanulmányi Napok, 2006): Jézus üdvözitö halála mint áldozat

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BÜHLER, P. (Zündstoff Opfertheologie): Az áldozat újszövetségi fogalmának hermeneutikájához
MARR, A. (www.andrewmarr.homestead.com): Kereszténység és szent erőszak

PRÓ ÉS KONTRA

FLORES D’ARCAIS ET AL. (MicroMega): A nagy Wojtiła, Katolikus újjászületés vagy obskurantista kihívás?

SZEMLE

XVI. BENEDEK PÁPA (www.vatican.va): Hit, értelem és egyetem, Emlékek és reflexiók
A pápa és az iszlám, Vélemények (Varga Judit)

SPEKTRUM

Róma szólott, a vita megkezdődött (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

DÉVÉNY I.: Beney Zsuzsa halálára (1930-2006)
Az ókereszténység és a középkor századai
Német nacionalizmus és kereszténység
Tiltott könyvek
Vallás és erőszak
Hagyományőrzés

LETÖLTÉS

2006 / 2. Szám

A 2006-os évfolyam 2. és 3. száma összevont számként jelent meg
E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Boldog Salkaházi Sára
Orosz és magyar bocsánatkérés
Élet a betűk mögött Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

FRYMER-KENSKY, T. (Christianity in Jewish Terms): Isten képmása, Judaista és keresztény vallási antropológia
HENRIX, H. H. (Stimmen der Zeit): Jézus alakja a zsidó-keresztény párbeszéd fókuszában
KUMMER, Ch. SJ (Stimmen der Zeit): Evolúció és teremtés, Megjegyzések Darwin elméletének neokreacionista kritikájához
PÉCSI L. (KMÉM-Pax Romana Tanulmányi Napok, 2005): A hitélet lélektani nehézségei
PUSKÁS A. (KMÉM–Pax Romana Tanulmányi Napok, 2006): Jézus üdvözitö halála mint áldozat

ÉLŐ HAGYOMÁNY

BÜHLER, P. (Zündstoff Opfertheologie): Az áldozat újszövetségi fogalmának hermeneutikájához
MARR, A. (www.andrewmarr.homestead.com): Kereszténység és szent erőszak

PRÓ ÉS KONTRA

FLORES D’ARCAIS ET AL. (MicroMega): A nagy Wojtiła, Katolikus újjászületés vagy obskurantista kihívás?

SZEMLE

XVI. BENEDEK PÁPA (www.vatican.va): Hit, értelem és egyetem, Emlékek és reflexiók
A pápa és az iszlám, Vélemények (Varga Judit)

SPEKTRUM

Róma szólott, a vita megkezdődött (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

DÉVÉNY I.: Beney Zsuzsa halálára (1930-2006)
Az ókereszténység és a középkor századai
Német nacionalizmus és kereszténység
Tiltott könyvek
Vallás és erőszak
Hagyományőrzés

LETÖLTÉS

2006 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Deus caritas est
A magyar könyvújdonságokról
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNY

KESSLER, H. (Auferstehung der Toten): Túl a fundamentalizmuson és a racionalizmuson, Jézus feltámadásáról és a holtak feltámasztásáról
KREINER, A. (Einstein – Teilhard Konferencia, München): A rend – Isten ujjlenyomata vagy a véletlen műve?

PAX ROMANA

TERDIK S. (KMÉM-Pax Romana): A „gyenge gondolattól” a gyöngéd gondolatig. Egy posztmodern spiritualitás lehetőségének vizsgálata

PRÓ ÉS KONTRA

SCHMAL D.: Megjegyzések.Weissmahr Béla SJ, Fehér Márta es Szombath Attila vitájához ‘
SZOMBATH A.: Válasz Schmal Dániel ellenvetéseire
SCHMAL D.: Viszontválasz

ÉLŐ HAGYOMÁNY

MOLTMANN, J. – MOLTMANN-WENDEL, E. (Stimmen der Zeit): Minden érzékünkkel hinni, Gondolatok a test feltámdásáról

SZEMLE

ZSÓK 0.: A transzcendencia hanglenyomatai Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) zenéjében, Eszmelődés a hangokban felcsendülő titokról és örök szépségről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyházaink közelmúltja és jelene
Tisztelgés Viktor Frankl előtt
Emberi kapcsolat
Ismeretek tárháza

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Konklávé és szinódus
Az augsburgi vallásbéke évfordulóján: Andrea Riccardi és Joachim Gauck díszdoktorátusa
Homoszexualitás és hivatás
Élet a betűk mögött
Kitüntetések

TANULMÁNYOK

COMBLIN, J. (Concilium): Az idők jelei
KÜNG, H. (Concilium): Elfelejtett zsinat?
M1TTELSTAEDT. P. (Wissen und Glauben/Knowledge and Belief): A fizika és a teológia közötti lehetséges viszonyokról

PAX ROMANA

PATSCH F. SJ (KMÉM—Pax Rontana Tanulmányi Napok): Hermeneutika és vallások, A jövő kihívásai a teológia számára

ÖKUMENIZMUS

VELATI. M. (Concilium): „A többiek”, Az ökumenizmus és a vallások

ÉLŐ HAGYOMÁNY

HALÍK, T. {Kafka): Sokféleség – áldás vagy átok?

SPEKTRUM

Ötven évvel Teilhard de Chardin halála után (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Jónástól, Jónásról
Jézus története és tanítása
Interetnikus tréning
Döntéselmélet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Roger Schütz életműve
Sólyom László, a Magyar Köztársaság új elnöke
Az idei új magyar könyvtermés
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace
In memóriám Szabó Iván

TANULMÁNYOK

CARON, G. (Théologiques): A másik démonizálása, Mihez kezdjünk az Újszövetség antiszemitizmusával?
HÖSLE, V. (Lebniz und die Gegenwart): A teodícea stratégiái Leibniz, Hegel és Jonas műveiben
COYNE, G. SJ (The Tablet): Az esélyteremtő Isten

PAX ROMANA

SZOMBATH A. (47. Magyar Pax Romana Kongresszus): Az ontológiai hierarchia jelentése és megkerülhetetlensége, Weissmahr Béla evolúció-értelmezésének védelmében

ÉLŐ HAGYOMÁNY

TILLMANN J. A.: Nem méltatni névre méltatlant, Vallás, irodalom, nemzeti pogányság

SZEMLE

SCHRAMKÓ R: „Jézus Krisztus, az élő víz hordozója”, Töprengések egy vatikáni dokumentum kapcsán

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Auschwitz és a keresztény teológia
Spiritualitás Keleten és Nyugaton

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

„Vagyok, amit elbeszélek”, Paul Ricoeur 92 éve
Boldog Habsburg Károly
Osztrák püspök lemondása
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

ESLIN, J.-C. (Cahiers de l’Herne): Paul Ricoeur, a Biblia olvasója
ANATRELLA, T. (Vie spirituelle et Psychologie): Pszichikai és spirituális élet, Megkülönböztetés a teljesebb összhang érdekében

ÖKUMENIZMUS

PESCH, 0. H. (Karl Rahner Akademie, Köln): Úrvacsora-közösség?, Nehéz kérdések és nyitott lehetőségek

PAX ROMANA – IN MEMORIAM WEISSMAHR BÉLA SJ

† WEISSMAHR BÉLA SJ (Magyar Pax Romana, 47. Kongresszus): A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés
FEHÉR MÁRTA (Magyar Pax Romana, 47. Kongresszus): Korreferátum Weissmahr Béla: „A világegyetem létrejötte teremtés és fejlődés” című előadásához
WEISSMAHR BÉLA válasza, Részletek (hangfelvételről)
WEISSMAHR BÉLA SJ publikációi

ÉLŐ HAGYOMÁNY

RICOEUR, P. (www.taize.fr): „Felszabadítani a mélyben rejlő jóságot”, Taizéi beszélgetés

SPEKTRUM

Vallási „botfülűekkel” beszélgetve (Stimmen der Zeit)

KEDVES KÖNYVEM

ASZALÓS J.: Révai Gábor: Isten arcai

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az iszlám – keresztény szemmel Vallástudomány, filozófia

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2005 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Elhunyt II. János Pál pápa
XVI. Benedek pápa: Joseph Ratzinger
In memoriam Endreffy Zoltán(1944-2005)
Elhunyt Weissmahr Béla jezsuita filozófus
A 70 éves Vigília köszöntése
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

HEINZMANN, R. (Münchener Theologische Zeitschrift): Metafizika és üdvtörténelem, Adalékok a kereszténység azonosságára irányuló kérdéshez
VORGRIMLER, H. (Karl Rahner Akademie, Köln): Isten mint „abszolút titok”, A tárgyiasító Istenszemlélet kritikája

PAX ROMANA

POLLEFEYT, D. (Jewish-Christian Relations): Krisztológia Auschwitz után – katolikusszemszögből
VÁRSZEGI ASZTRIK OSB: Búcsúbeszéd Endreffy Zoltán temetésén
In memoriam Dr. Kis György c. esperes, ny. plébános (1914-2005)

ÉLŐ HAGYOMÁNY

MOINGT, J. SJ (Études): A könyv és az esemény

SPEKTRUM

Einstein és a vallás (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vita a protestáns etikáról
A zene filozófiája
Teológusportré
Kelet-európai egyházak
Liturgikus művészet
Vallások kontextusában
Jézus hétköznapjai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

60 éve szabadult fel az auschwitzi tábor
A kereszténység és Európa
In memoriam Jacques Derrida
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

DUPUIS, J. SJ (Bijdragen): A kereszténység megújulása a vallásközi párbeszédben
KÜNG, H. (Deutsche Gesellschaft der Naturforscher und Ärzte, Passau): A kozmosz eredetéről
GEFFRÉ, C. OP (Théologiques): A kereszténység, az iszlám és a modem kor kihívása

PAX ROMANA

MÁRTONFFY M. (A Magyar Pax Romana 45. kongresszusa, Szeged): Tekintély, kutatás, értelmezés, A teológia mint határtudomány

ÖKUMENIZMUS

I. ARAM (EVT-Őkumenikus Tanácskozás, Chavannes-de-Bogis): Átalakuló ökumené, Gondok, kihívások és távlatok

ÉLŐ HAGYOMÁNY

METZ, J. B. (Süddeutsche Zeitung): Nincs szenvedés, amelyhez ne volna közünk

SZEMLE

† ENDREFFY Z. (KMÉM-Tanulmányi Napok, Innsbruck): Mi az akaratszabadság?, Gondolatok egy könyvről

SPEKTRUM

Goldziher Ignác, A modern iszlámtudomány megalapítója (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Buddhizmus, zen-bölcsesség
Ókortudomány

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A férfi és a nő együttműködéséről az egyházban és a világban
A 75. Ünnepi Könyvhét
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

MUSSNER, E (Trierer Theologische Zeitschrift): A Jézusra és az evangéliumra mondott zsidó „nem”, E „nem” okai és következményei a zsidókra nézve
ESSEN, G. (Münsteraner Forum für Theologie und Kirche): Beletartozik-e Isten az Európai Unió jövőbeli alkotmányába?, A vallás a modem alkotmányos állam és a szekuláris
civiltársadalom viszonyrendszerében
BROER, I. (bibel und kirche): A másik fél igazsága, Pál apostol és a modem tolerancia-eszme
ESLIN, J.-C. (Esprit): A kereszténység eredete, Megfontolások Gérard Mordillat és Jérôme Prieur vizsgálódásai kapcsán

PAX ROMANA

SCHNELLER ISTVÁN: A nyolcvanéves Kunszt György köszöntése
GÁNÓCZY S. (46. Magyar Pax Romana Kongresszus): Az értelmiségi lét teológiája
SCHARLE R: Elnöki köszöntés a Magyar Pax Romana valamennyi tagjához
GÁBOR Dzs. – SCHARLE R: A Pax Romana 29. Világkongresszusa Varsóban és Krakkóban

SZEMLE

SZABÓ FERENC SJ: Krisztus misztériuma és a vallási pluralizmus

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Értékek a kereszténységben
Az újszövetségi hit forrásai
Egyházi ókor és középkor
Misztikusok tapasztalata
Nők Isten történelmében
Iszlám-ismeret

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Fiatalok az egységes Európáért
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

KREINER, A. (Diaion Selbstvollzug der Kirche): Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban
THEOBALD, Ch. SJ (Concilium): Az „eredendő bűn”, Egy továbbra is vitatott tantétel
SCHMID, R E (Lebendige Seelsorge): „Az ember az első és alapvető út”, Párbeszéd a humanisztikus pszichológia és a lelkigondozás között
HALLER, G. (zur debatte): Jog, demokrácia, politika, Az állam és a nemzet értelmezése az Atlanti-óceánon innen és túl

INTERJÚ

DEV1LLAIRS, L. (Études): „A hajnalt fürkészve”, Beszélgetés Jean Delumeau történésszel

PAX ROMANA

POMOGÁTS B. (KMÉM-est, München): Magyar irodalom az Európai Unióban

SZEMLE

VÁRDY R: Heidegger politikai szereplése margójára, Széljegyzetek Arno Münster nyomán

SPEKTRUM

Kant a feltétlenről (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Középkor és tudás
A hermeneutika látóhatárai
Feminizmus

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2004 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A magyar könyvkiadás 2003-ban
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

VORGR1MLER, H. (Münsteraner Forum für Theologie und Kirche): Karl Rahner, Teológiai-életrajzi vázlat
LE TOUZÉ, Ph. (zur debatte): A csillagjegye,
Vallásos nyomok a mai francia irodalomban

ZWICK, R. (Herder Korrespondenz): A legkeservesebb kínszenvedések, Mel Gibson „Passió”-ja

PAX ROMANA

ASZALÓS J.: Morei Gyula „Radikális egyházreform” c. könyvéről
HORÁNY1 Ö. (Pax Romana-közgyűlés): Új kihívások előtt

PRÓ ÉS KONTRA

HABERMAS, J. és RATZINGER, J. (zur debatte): Ami megelőzi a politikát, A szabadelvű társadalom erkölcsi alapjairól

SZEMLE

BALOGH V. Sz: „Alakja rejtély”, Száz éve született Neumann János

SPEKTRUM

Agyunk és énünk (Frankfurter A I/gemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Keresztény filozófia
A hit jövője és múltja
Vallástörténet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A pápa béke-világnapi üzenete
J. B. Metz professzor levele Joschka Fischer külügyminiszterhez az EU-alkotmányról
Az MKPK sajtóközleménye az egyház bevételeiről
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

LOEWE, W. P. (Theological Studies): Krisztus emberségétől a történeti Jézusig
LOHFINK, N. SJ (zur debatte): Erőszak és monoteizmus – az Ószövetség példája alapján
MIGGELBRINK, R. (zur debatte): Az erőszak és az erőszak leküzdése, Szisztematikus-teológiai távlatok

PAX ROMANA

LAFONT, G. OSB (Actio Catholica, Európai-Mediterrán Találkozó): Gyökereinkben a jövő, Az evangélium újdonsága a III. évezred Európájában
KUNSZT GY. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok): A „választott nép” modem problémakörének megjelenése Ady Endre és Tábor Béla müveiben

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Jézus Istene, Joseph Moingt SJ kísérlete

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallástörténet
Orosz vallásfilozófia
Művészettörténet
Teológia és praxis
Isten női arca
Logoterápia és embertan

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az MTA idei közgyűléséhez kapcsolódó tudományos eseményekről
A homoszexuálisok együttélésének törvényes elismeréséről
Interjúkötet II. Alekszij orosz ortodox pátriárkával
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

RICHTER, K. (Münchener Theologische Zeitschrift): Mi mindent jelez a liturgikus konstitúció?
NEUHAUS, D. M. SJ (Recherches de Science Religieuse): Találkozás Pállal, Megismerni Pált ma – Paradigmaváltás?
WANDSCHNEIDER, D. (Philosophie à la carte): Miért vannak természettörvények?

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok): A „választott nép”, Egy bibliai téma értelme és torzképei
FILA B. (45. Pax Romana Kongresszus): A kinyilatkoztatás tekintélye és a kritikai vizsgálódás lehetősége

SPEKTRUM

Az eucharisztia mint társadalmi kihívás (Eucharistische Gastfreundschaft)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Leibniz élete és műve
Jelenkori kapitalizmus
Írás és hagyomány
Egyháztörténet
Lelkiségtörténet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Európai alkotmány
Ökumenikus találkozó Berlinben
Interjúkötet II. Alexij orosz ortodox pátriárkával
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNY

KRÄTZL, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): A Zsinat öröksége, A zsémbes öregurak és ifjú utódaik
SESBOÜÉ, B. (Recherches des Sciences Religieuses): Örökkévaló-e a pokol?
KEHL, M. (Stimmen der Zeit): Bíborosok vitája, Az egyetemes egyház és a helyi egyházak viszonyáról

PAX ROMANA

WEISSMAHR B. SJ: (Pax Romana Vitaesték, Budapest): Fides et ratio, Egy metafizikus töprengései
SCHARLE R: Szembenézni a XX. századdal, A következő lépés

SPEKTRUM

Van-e a hitnek jövője? (zur debatte)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyház és társadalom
Pszichoanalízis, filozófia, antropológia
Vallások

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2003 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Pünkösd üzenete
Az Amnesty International évi jelentése
Izraeli zsidók és arabok közös zarándoklata Auschwitzba
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KAUFMANN, F.-X. (Das neue Europa): Az egyház és a teológia Janus-arcú közönsége, Európa kulturális és társadalmi fiziognómiájához
SWINBURNE, R. (God and Ethics of Belief): A feltámadás valószínűsége
KELLER, A. SJ (Die Freiheit des Menschen): A szabadság – önmeghatározás és megkötöttség között

ÖKUMENÉ

(InternationaI Council of Christians and Jews): Antiszemitizmus, soá és az egyház

PAX ROMANA

VASSY Z. (Innsbrucki Pax Rontana Tanulmányi Napok): Igazolt tények, nyitott kérdések, illúziók és félreértések a parapszichológiában

SPEKTRUM

Plébánia az új évezredben (Chicago Studies)
A Vatikán és a vészkorszak (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyház és társadalom
Vallások, spirituális hagyományok

A MÉRLEG POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az iraki háború és a katolikus egyház
Pappá szentelt nők kiközösítése
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MADIGAN, K. (Chicago Studies): Plébánia az ezredik évben
LEGRAIN, M. (choisir): Az esküvő múltja és jelene a katolikus egyházban
BAUBERGER, S. SJ (Stimmen der Zeit): Teremtés vagy ősrobbanás?

INTERJÚ

Jürgen Moltmann-nal és Elisabeth Moltmann-Wendellel (Publik-Forum)

PAX ROMANA

BEINERT. W. (Stimmen der Zeit): Megszabadító igazság
HORÁNYI Ö.: A zsidó-keresztény viszony 2001. szeptember 11. után

SPEKTRUM

Antijudaizmus az Újszövetségben? (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls)
Új eutanázia-törvény (Stimmen der Zeit)
Szexualitás és szexuálpedagógia (Katechetische Blätter)
Popper és a teológia (Frankfurter Allgemeine Zeitung / Theologisch-praktische Quartalschrift)
A csodák és az orvosi tudás halárai (Medicine, Health Care and Philosophy)

ÍRÁSOK A „MÉRLEGEN”

Kolnai Aurél életműve
Katolikus hagyomány
Szerzetesség, papság
Hit és tudomány
Egyház és reform
Világvallások találkozása

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A II. Vatikáni Zsinat negyven éve
Kertész Imre Nobel-díjas
Az új prímás
Az emberi intelligencia eredete
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

HÖSLE, V. (Internationale Zeitschrift für Philosophie): Filozófia és bibliaértelmezés
KASPER, W. [Der Christliche Osten): Egy Úr, egy hit, egy keresztség, Ökumenikus távlatok
Charta oecumenica – Ökumenikus charta

PAX ROMANA

HILPERT, K. (zur debatte): Az emberi jogok védelme és a politika

PRÓ ÉS KONTRA

VASS Gy. SJ: Történelmi valóság és vallásos értelmezés, Megjegyzések Vermes Géza könyveihez
VERMES G.: Válasz Vass Györgynek

SZEMLE

DÉVÉNY I.: Vallások, kereszténység, egyház

SPEKTRUM

Isten visszatérése jóban-rosszban (Le Monde Dossiers et Documents)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Közös hit, közös kérdőjelek
Szentírás és eszmetörténet
Az egyházak és a zsidóság
A ma is aktuális Kierkegaard

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Könyvheti botrány és katarzis 2002-ben
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia őszi ülése
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

ÖRSY L. SJ (CCLS): Quo vadis Ecclesia? Az egyház jövője
GROM, B. SJ (Stimmen der Zeit): Az ezoterika csábítása. Hogyan kezeljük felelős módon az ezoterika jelenségét?

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S.: (44. Magyar Pax Rontana Kongresszus): Leetséges-e „rendszerváltás” a katolikus egyházban? Vagy inkább „megújulás”?
PFITZNER R. (44. Magyar Pax Rontana Kongresszus): Aszimmetrikus viszonyok lélektana, A pásztor és a nyáj

SZEMLE

KATUS L.: Az I. Vatikáni Zsinat az újabb történeti kutatások tükrében

SPEKTRUM

Zsidók és keresztények jövőbeli kapcsolatáról (la documentation catholique)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Globalizáció és pluralizmus
Életutak
Párbeszéd lélektan és hit között
Pszichoanalízis, pszichoterápia
A filozófiától a teológiáig
Lelkiségtörténet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2002 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Magyar könyvek
„Mérleg” Keresztény Közéleti Klub
Pedofília-válság
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

DULLES, A. SJ {America): Krisztus a vallások között
WEISSMAHR B. SJ: Az ember örök élete a természetes ész fényében
HONNEFELDER, L. (Information Philosophie): Mit tudunk, ha ismerjük az emberi genomot?

INTERJÚ

STENGER, H. M. CSsR (Diakonia): Párbeszédes kommunikáció a 208. kánon (CIC) szerint

PAX ROMANA

VÁMOS T.: Tudói jónak és rossznak – a tízéves Magyar Pax Romana köszöntése
GALAMBOS I. OSB: Elhunyt Galambos Gyula, a hazatelepült Pax Romana első elnöke
KÖLLŐ G.: Megemlékező beszéd Galambos Gyuláról
FAB1NY T.(KMÉM-Pax Romana Innsbrucki Tanulmányi Napok): Luther szentségkritikája és szentségtana

SPEKTRUM

A Harry Potter-jelenség

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Új műfaj: filozófiai pedagógiatörténet
Pszichoterápia, orvoslás, lelkigondozás
Nemzeti kisebbségek Romániában

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A X. Püspöki Szinódus és „árnyéka”
Nemi szerepek az egyházban
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

KAMPHAUS,F.{Frankfurter Allgemeine Zeitung): Isten gyermekei, Gondolatok a géntechnikáról és a prenatális diagnosztikáról
KARRER, L. (Theologisch-Praktische Quartalschrift): Ius sequitur vitam. Lelkipásztori teológia a valóság és az egyházjog feszültségében
FLASCH, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Hidegvér és kötélidegzet, Nicolaus Cusanus születésének hatszázadik évfordulójára

INTERJÚ

HOFFMANN, P. (Publik-Forum): A sivatagi vándorok rejtett hagyománya

PAX ROMÁNA

GALAMBOS GY. – SZÖLLŐSSY Á.: Tízéves a Magyar Pax Rontana

VÁRDY P. (43. Magyar Pax Rontana Kongresszus): A katolikus egyház a mai holland társadalomban

SZEMLE

TÖRÖK D.: Fundamentalizmus és terror. A megértés kísérletei
BALOGH V. Sz.: Százéves kvantumfizika

SPEKTRUM

„Tizenkét tézis a béke lehetőségéről”
Gyógyító imádság?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallásszociológia
Előítéletek, szerecsenmosdatások és a valóság
Magyarok és zsidók
A párbeszéd jegyében

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Vallások világtalálkozója Barcelonában
Keresztény-muzulmán „csúcstalálkozó” Rómában
Egyházak és európai integráció
Az 51. lindaui pszichoterápiás hetek
„Krisztus arca”
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

MENKE, K.-H. (Lebendige Seelsorge): Napjaink krisztológiája – áttekintés
ŐRSY L. SJ (The Tablet): Kollegialitás a Zsinaton és a mai 273 egyházban
ROTTER, H. (Stimmen der Zeit): A homoszexuális párkapcsolatok jogi elismeréséről

ARCKÉP

SZOMBATH A.: Szemjon Frank, „a legnagyobb orosz filozófus”

PAX ROMANA

GÁNÓCZY S. (KMÉM Tanulmányi Napok): Szentség és szentségi gyakorlat a zsinat távlatában
KAMARÁS I. (KMÉM Tanulmányi Napok): Babonás és mágikus jelenségek az ezredforduló körüli magyarországi keresztény hitéletben

SPEKTRUM

A bűn feldolgozása szabadító istenképünk segítségével

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Posztmodem építészet
Filozófia: Gadamer
Zsidóság és kereszténység
Korai szerzetesség
Vallástudomány vagy mágia?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Átok vagy áldás? Vita a kereszténységről
Élet a betűk mögött
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról
A 72. Ünnepi Könyvhét
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

PALAVER, W. (Theologisch-praktische Quartalschrift): A nacionalizmus vallási dimenziója
ZEILINGER, A. (FrankfurterAllgemeine Zeitung): „Nem gondoltam semmi különösre” – Max Planck és a százéves kvan­tumfizika
SHANNON, T. A. – WOLTER, A. B. OFM (Theological Studies): A magzati élet korai szakaszának erkölcsi vonatkozá­sairól
SCHASCHING, J. N. SJ (Entschluss): Utópia-e a keresztény 191 politika?

PAX ROMANA

HOLLAND, E. J. (Convergence): A Pax Romana és a posztmodern planetáris civilizáció
SÁRDY P.: (43. Magyar Pax Romana Kongresszus): Akart-e Jézus egyházat, és ha akart, milyet?

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: „Modernizmus”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egyháztan
Szent Pál élete – őskeresztény történelem
Kvantummechanika – teljes vagy átmeneti elmélet?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2001 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Jubileumi passiójáték Oberammergauban
A Turini Lepel
Élet a betűk mögött
Magyar könyvek
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

DASSMANN, E. (Stimmen der Zeit): A kereszténység újításai az egyháztörténet kezdetén
HÖSLE, V. (Die Philosophie und die Wissenschaften): Vallás, teológia, filozófia
HALIK, T. (Kirche in Osteuropa: herrschen oder dienen?): Visszatérés ellenségképekhez vagy bátor nyitás?

PRÓ ÉS KONTRA

BULÁNYI GY.: Levél P. Morel Gyulának
ASZALÓS J.: „Az egyház organikus egység…” – Válasz Morel Gyulának

PAX ROMANA

VÁRDY R: Az abszolútum a filozófiában
SZÁNTÓ T. G.: Az egyházak felelőssége és lehetőségeaz ezredfordulón

SZEMLE

MÁRTONEFY M.: Egyház és képzelet — Ghislain Lafont könyvéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Jézus-kutatás
Történelem
Keleti kereszténység

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál helyzetelemzése
A romániai görög katolikusok jubileuma
Évfordulók: Bach, Nietzsche, Gadamer, Derrida
Élet a betűk mögött
Kitüntetések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

BISER, E. (Die politische Meinung): Kereszténység és korszakváltás
SHANNON, T. A. (Commonweal): Teremtsük újjá önmagunkát? – Az őssejtkutatás etikája
KRAMER, H. (Diakonia): A diakonátus: új—régi tisztség

INTERJÚ

POLKINGHORNE, J. – HARRIS, L. F. (Cross Currents): Isten cselekvése

ÖKUMENÉ

Egyetemesség és sokféleség – a „Dominus Iesus” nemzetközi fogadtatásáról
Ökumenikus előzékenység (America)

PRÓ ÉS KONTRA

VASS GY. SJ: Mi szól a radikalitás ellen?

PAX ROMANA

VERMES G.: Jézus változó arcai
VLADÁR G.: Az újabb Jézus-irodalom mérlege

SPEKTRUM

Politika és Szentháromság

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kereszténység, egyház
Hamvas Béla két könyve németül
Politikai teológia
Pszichológia

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Gyulafehérvári szinódus
RENOVABIS-kongresszus
Soros György és Eugen Hillengass SJ 70 éves
IX. Piusz boldoggá avatása
Élet a betűk mögött
Kitüntetése
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

RÄUBER, K.-J. (Anzeiger fü r die Seelsorge): Gondolatok a jövő egyházáról
GÁNÓCZY S. (Schöpfung, Evolution, Zukunftsverantwortung): Folytatólagos teremtés
CONZEMIUS, V. (Herder Korrespondenz): Boldoggá avatás – viták kereszttüzében

ÖKUMENÉ

A kereszténység igaza – teológiai párbeszéd Ratzinger bíborossal
RATZINGER,J.(FrankfurterAllgemeine Zeitung): A kétségbe vont igazság
JÜNGEL, E. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Az égbolt természete
PANNENBERG, W. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Értelem és rend, élet és világosság

PRÓ ÉS KONTRA

MOREL GY. SJ: Mi szól a radikalitás mellett?

PAX ROMANA

KULCSÁR SZABÓ E.: Tolerancia vagy méltánylás
TILLMANN J. A.: Minek van, és minek lehet elsőbbsége Európában?
A globalizáció és az egyház

SZEMLE

BALOGH V. SZ.: Neutrinó-sztori kvark-közjátékkal

SPEKTRUM

Földtörténeti katasztrófák
Mihály arkangyal és a keresztény gondolkodás

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Filozófia
Pszichológia
Logoterápia
Európa értékei?
Matematika-történet

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa a magyarokhoz és a fiatalokhoz
Mádl Ferenc, a „kiegyezés embere”
Fatimái „titok”
Budapesti anziksz
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

BEINERT, W. (Anzeiger für die Seelsorge): Teológiai tudnivalók a Mária-jelenésekről
SALE, G. SJ (La Civiltà Cattolica): Giordano Bruno: „filozófus”, „eretnek” és „mágus”

ÖKUMENÉ

HAFENSCHER, K.: A Közös Nyilatkozatról
A Lutheránus Világszövetség és a Katolikus Egyház Közös Nyilatkozata a megigazulás tanitásáról

PAX ROMANA

WILDMANN J.: A „Boldogabb családokért!” című körlevél egyházképe
MÁTHÉ-TÓTH A.: A családkörlevél pasztorálteológiai olvasata

SZEMLE

ENDREFFY Z.: Az evolúció, a rossz és a teodícea

SPEKTRUM

Günther Grass és a katolicizmus

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Jézus Krisztus tegnap és ma
Kereszténység, egyház
Antropológia, evolúciós elméletek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

2000 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa 80. születésnapjára
A könyv tavaszi ünnepei
Élet a betűk mögött
Kitüntetések, kinevezések
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

WEISSMAHR B. SJ (Zeitschrift für katholische Theologie): Keletkezhet-e szellem anyagból?
RUGGIERI, G. (Concilium): A II. Vatikáni Zsinat hermeneutikájához
BERGER, P. L. (Süddeutsche Zeitung): McJesus Kft. – egyházak mint vállalkozók

PRÓ ÉS KONTRA

II. János Pál pápa bocsánatkérése – a katolikus egyház jubileumi bűnbánatának nemzetközi fogadtatásáról

SZEMLE

DÉVÉNY I.: Giordano Bruno

PAX ROMANA

SZABÓ I.: Búcsú Rabár Ferenctől
SZUHAY R: A magyarországi romákról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallás a kelet-(közép-)európai reformországokban
A katolikus egyház pszichoanalízise
Drewermann
Elöregedő társadalom
Értékorientált politika?
Jézus a világirodalomban
Szentháromság

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa év eleji kihallgatásáról
Budapest, a könyves város
Élet a betűk mögött
Requiescant in pace

TANULMÁNYOK

HIEKE, T. (Bibel und Liturgie): Hallgatni istenkáromlás volna, A panasz fenomenológiája és teológiája az Ószövet­ségben
BEAUCHAMP, P. SJ (Études): Az erőszak a Bibliában
VALADIER, P. SJ (Études): Értékalapú erkölcs?
SHANNON, W. H. (America): „Veletek vagyok keresztény”

ÖKUMENÉ

Katolikus-evangélikus nyilatkozat a megigazulásról
PESCH, O. H. (Bibe! heute): A „megigazulás” mint idegen szó

PAX ROMANA

MARTINEZ, G. (convergence): A Pax Romana lelkisége – kihívások és utak

SZEMLE

BRUHÁCS K.: A kommunizmus Fekete Könyve 446

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Edith Stein könyvekben
Lélektan, nevelés
Pszichoanalízis, filozófia, antropológia
Gnózis és kereszténység?
Szcientológia
Buddhizmus

SPEKTRUM

Goethe születésének 250. évfordulójára
Katolicizmus és modernség: félelmet kelt-e az egyházban a szellemi útkere­sés?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az Európa-szinódus
A megosztott német katolicizmus
„Korforduló”. Nemzetközi Renovabis-Kongresszus
Tíz éves a szegedi Biblikus Konferencia
New Age exegézis? „A Biblia kódja”
Élet a betűk mögött

IN MEMORIAM

Békés Gellért OSB (1915-1999)

TANULMÁNYOK

WALDENFELS, H. SJ (Stimmen der Zeit): A vallások teológiája
GOLLER, H. SJ ( Theologie und Philosophie): A „test—lélek probléma” a pszichológiában
BYRON, W. (America): A katolikus társadalmi tanítás tíz építőköve

PRÓ ÉS KONTRA

KASPER, W. (Osservatore Romano): A Tanítóhivatal „intervenciói” filozófiai ügyekben
FLASCH, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A pápa mint filozófus

INTERJÚ

ALT, F. – KÜBLER-ROSS, E. (esotera): Halálfélelem nélkül

SZEMLE

BALOGH V. SZ.: A komplementaritás reneszánsza? Egy újabb kísérlet és háttere

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Közgazdasági könyvek
Az örök város és a 2000. esztendő
Iszlám, tibeti buddhizmus
Betegség, halál, eutanázia, élet a halál után
Vallástudomány, vallási pluralizmus
Vitatott kiállítás, vitatott kiadvány

SPEKTRUM

Erich Kästner születésének 100. évfordulójára
Ha Isten nem lenne igazságos. A kereszténység filozófusa, Eckhart mester

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál búcsúlátogatása szülőhazájában
A pápa bukaresti látogatása
Részecskék vagy nem?
Az 1998. évi fizikai Nobel-díj
Lovász László Wolf-díjat kapott
A húsvét heti 41. magyar Pax Romana kongresszus
A Renovabis 1998. évi mérlege
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

DUCH, L. OSB (Convergence): A kereszténység jövője
BÖCKENFÖRDE, W. (Orientierung): A római katolikus egyház jelenlegi helyzetéről. Egyházjogi megjegyzések
HOMEYER, J. (Internationaler Kongreß Renovabis): A szabadság ajándéka. Az egyházak válasza a pluralizmusra és a szekularizációra
KLAINE, R. (nouvelle revue théologique):Katekizmusok 179 és természettudományok

PRÓ ÉS KONTRA

„Fides et ratio” – Pápai enciklika hit és ész kapcsolatáról – olvasatok

PAX ROMANA

ENDREI B. – LÖKKÖS A.: A Magyar Pax Romana Fórum tagsága és véleménye
LADRIÉRE, J.: A másság elismerése. Zárszó a Pax Romana VIII. Európai Kongresszusán

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallás a kelet-(közép-)európai reformországokban
Gazdasági és szociális változások etikai hajtóereje
Újabb Biblia-kommentárokról
Közgazdaságtudomány Az emberi nem eredete

SPEKTRUM

Nincs visszaút a zsinat előtti időkbe
Voltak-e a férfiakkal egyenrangú női diakónusok régen az egyházban?
Mit olvasson a keresztény ember?
Miért mozognak rendezetten élettelen és élő tömegek?
Az egyházak finanszírozása

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1999 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A koszovói háború
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

RESCHER,N. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie): A filozófia a század végén
NEUNER, R (Stimmen der Zeit): A kereszténység hellenizálódása mint az inkulturáció modellje
DULLES, A. SJ (First Things): Tanúsítson-e bűnbánatot az egyház?

SZEMLE

HELLER GY.: Magyarok és zsidók közös történelméről
Fejtő Ferenc legújabb könyve

PAX ROMANA

A pannonhalmi Soá-konferencia után
TRUTWIN, W. (Stimmen der Zeit): Vallomás, félhomályban, A Soáról szóló vatikáni nyilatkozat
GÁNÓCZY S.: Úton a kezdet és a vég között

IN MEMORIAM

SZABÓ F. SJ: Egy évszázad, egy élet, Jean Guitton (1901-1999)

KEDVES KÖNYVEM

MEZEY K.: Várkonyi Nándor: Az ötödik ember

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberi személy
Világvallások
Antropozófia
Kereszténység

SPEKTRUM

Aki tanúságot tett a láthatatlanról – Julien Green

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál pápa újévi üzenete
Raymond Brown halálára
Frankfurti Könyvvásár 1998
Magyar könyvekről
Bô Yin Ra: A könyv az emberről
Élet a betűk mögött

PÁRBESZÉD

ECO. U. — MARTINI C. M. SJ (liberal): Hit és erkölcs II.

TANULMÁNYOK

KELLER, A. SJ (zur debatte): Kérdések Istenhez — karácsonyi válaszok
HAEFFNER, G. (zur debatte): Az ember méltósága

PAX ROMANA

GUTIÉRREZ. G. (Fichas Informativas): A felszabadítás teológiája és a szegények jövője

SZEMLE

SZABÓ F. SJ: Hans Urs von Balthasarról — tíz évvel halála után

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberi tapasztalat komikus dimenziója
A közösség határai
Az erénytantól az életművészetig
Emberi gondolkodás — emberkép — emberismeret

SPEKTRUM

Száz éve született C. S. Lewis
Egészségesebbek-e a vallásos emberek? Beteggé tesz-e a vallás?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 3. szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

„Fides et ratio” — Mindenért Ratzinger bíboros felelős? — Útkereső egyház a kizökkent időben — Pápalátogatás és boldoggá avatás Horvátországban — Élet a betűk mögött

PÁRBESZÉD

ECO, U. – MARTINI, C. M. SJ (liberal): Hit és erkölcs

TANULMÁNYOK

BLET, P. SJ (La Civiltà Cattolica): A levéltárak bizonyságának ellenálló legenda, A XII. Piusz elleni ismételt vádak
ELM, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Annyian, mint a csillagok, Szegénység, munka és aszkézis: 900 éves a
ciszterci rend
MENKE, K.-H. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Megalkuvás nélkül, szabadon, A filozófus pap Antonio Rosmini, egyházának nyugtalanító kritikusa
DiIANNI, A. (America): A szerzetesi hivatások alakulása

PRÓ ÉS KONTRA

Az „Ad tuendam fidem” kezdetű pápai megnyilatkozás és visszhangja

SZEMLE

BÉKÉS G. OSB: A lutheránus teológia alapelvei

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az olvasás eseménytörténete
Ökumené
Az Egyházak Világtanácsának jubileumára
Patrisztika
Egyháztörténeti könyvek
Két kézikönyv a középkor tanulmányozásához

SPEKTRUM

Két egyházmegye Amerikában
Keresztek az auschwitzi kivégzőhelyen

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 2. Szám

E SZAMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az ázsiai püspökök általános szinódusa
A német katolikusok nagygyűlése
Harmadik pápalátogatás Ausztriában
Kvantumállapot végtelen gyors továbbítása Innsbruckban
Wass Albert hazatért
Meghalt Kalniczky György
Könyvfesztiválra, könyvhétre
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

VALADIER, P. SJ (Études): Demokráciát a római katolikus egyházban?
GREELEY, A. (America): Evangelizáció és jövő
KNAUER. P. SJ (Stimmen der Zeit): Tanácsadás terhességi konflikus-helyzetekben és tanácsadási igazolás

PRO ÉS KONTRA

HICK. J. (New Blackfriars): A vallási pluralizmusról 168

SZEMLE

NEMESHEGYI P. SJ: Vermes Géza életművéről: a zsidó 172 Jézus felfedezése

PAX ROMÁNA

A Magyar Pax Romana Fórum középtávú céljai
HORANYI Ö.: Az MPRF programjának előkészítése: helyzet-meghatározások és kihívások

KEDVES KÖNYVEM

JÓKAI A.: A gyógyító és a gyógyított: Jung Lélekgyógyászata

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Közgazdasági könyvekről
Kantról — új szempontok szerint
Keresztény—zsidó párbeszéd
Pszichológia
Szociálteológia
Szerzetekről, szentekről, misztikáról

SPEKTRUM

Az emberiség kora
A filmfesztiválok ökumenikus zsűrijének díja

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1998 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Rossz tanács, jó kérdésekkel: a pápai levél után az abortuszvitáról
Meghalt Targonski György Iván matematikaprofesszor
A Biblia földje. Jeruzsálem és az ókori kelet királyvárosai (kiállítás Bécsben)
Élet a betűk mögött

PÁRBESZÉD

Egyház és művészet
Párhuzamos interjú Joachim Meisner bíborossal, Köln érsekével, és Friedhelm Mennekes SJ atyával, a kölni
Szent Péter-templom plébánosával

TANULMÁNYOK

VLK, M. BÍBOROS (Osservatore Romano): Egyház Kelet-Közép-Európában: uralkodni, vagy szolgálni?
KREMER, J. (Stimmen der Zeit): Isten igéje: emberi szó
KESSLER, C. (Études): Szent Pál – zsidó szemszögből

DOKUMENTUM

Vatikáni nyilatkozat a zsidó nép történelmi szenvedéséről
A dokumentum sajtóvisszhangjából
KIS G Y : Kommentár

PAX ROMANA

RAUSCHENBERGER P.: A „Convergence” a globalizációról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A buddhizmus kihívása
Kultúrák harca
Színek, formák, képek – körülöttünk és bennünk

SPEKTRUM

Az evolúció antiteológiája
Megfogyatkozva, papok nélkül

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Bernhard Häring 85 éves
Non possumus non loqui
A 49. Frankfurti Könyvvásár
Magyar könyvújdonságok
Folyóiratokban lapozgatva
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

KRAMER, H. (Stimmen der Zeit): Változások a házasság, a hűség és a válás ethoszában
LEHMANN, K. (Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz): „Őrálló, meddig tart még az éjszaka?” Mit tehet az egyház a társadalom és az állam sérülékeny rendjének láttán?
REESE,TH. J. SJ (America): 2001 és azon túl. Hogyan készüljön fel az egyház a jövő évezredre?
WEAKLAND, R. G. OSB (America): „Gazdasági igazságosságot mindenkinek!” Tíz évvel később

SZEMLE

BOFF, L. et alii: (Concilium): A szegények sikolya – a Föld panasza (Balogh Szilárd Vilmos)

KEDVENC KÖNYVEM

DÉVÉNY I.: Marcus Aurelius elmélkedései

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Nők ereje és gyöngéje
Lehetséges-e egyáltalán partnerség?
Életre szóló téma a gyermek

SPEKTRUM

A nemzetről mint azonosságról a különbözőségben
Agyhalál és szervátültetés (Maleczki Miklósné)
Max Weber és a katolicizmus (Mártonffy Marcell)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Róma rehabilitálta Páter Bulányi Györgyöt
Viktor E. Franki halálára
Magányosok
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

PANNENBERG, W. (Theologie und Philosophie): A kereszténység filozófiai-történeti hermeneutikája
GRESHAKE. G. (Fragen nach Gott): A keresztények hármas-egy Istene
SCHATZ, K. SJ (Catliolica): Egy egyháztörténész rendhagyó gondolatai a pápai primátusról
RIESNER, R. (Bibel und Kirche): Régészeti újdonságok Kumránból

PRÓ ÉS KONTRA

KAUFMANN, A. — HEIMBACH-STEINS, M. — HENDRICKX, M. (Staatslexikon, Theologie der Gegenwart. Nouvelle Revue Théologique): Halálbüntetés

DOKUMENTUM

II. JÁNOS PÁL (Magyar Kurír): Magyar nyelvű beszédrészlet Apor Vilmos győri vértanú püspök boldoggá avatásán

SZEMLE

„Amikor a pápa bocsánatot kér” (Bányász Kató)
Lisieux-i Kis Szent Teréz könyvekben (Pécsi László)
Pannenberg teológiai summája (Szabó Ferenc SJ)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Teológiai újdonságok (Orosz Athanáz, Zsák Ottó)
A jó halálért (Buda Béla)

SPEKTRUM

Három évtizeddel a liturgiareform után (Maleczki Miklósné)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Ötödik evangélium?
Látható anyaghullámok
A nemzetközi könyvkiadás
Az Ünnepi Könyvhéten
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

II. János Pál a 3. évezred küszöbén (Bányász Kató könyvismertetései)

TANULMÁNYOK

RATZINGER, J. BÍBOROS (Osservatore Romano):A hit és a teológia mai helyzete
BEINERT, W. (Theologie der Gegenwart): Ökumené és 166 ökumenizmus — Harminc évvel a II. Vatikáni Zsinat után

SZEMLE

NÉMETORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TANÁCSA — NÉMET PÜSPÖKI KAR: A szolidáris és igazságos jövőért (Laczkó Szilvia)
Visszhang
Kereszténység és modern irodalom (Szabó Ferenc SJ)

IN MEMORIAM

Két évtizede halt meg Werner Heisenberg (Balogh Szilárd Vilmos)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A szelíd pilóta csodálatos élete
Van-e még jövője a kapitalizmusnak?
A modern matematika öt nagy elmélete

SPEKTRUM

Korábban íródott a Márk- és Máté-evangélium?
A cölibátus lélektana
Homoszexualitás és egyházi hivatás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1997 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Magyar Pax Romana Kongresszus
Szubszidiaritás
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

SHANNON, TH. A. (Chicago Studies): Viták és értékek a génsebészetben (Áttekintés)
MORETTI, J.-M. SJ (Études): A génterápia
RIESNER, R. (Bibel und Kirche): Valóban Jézus és családja koporsóját találták meg Jeruzsálemben?
MALEK, R. SVD (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Sóvárgás a transzcendencia után, Vallás, teológia és egyház Kínában
GOEDEKING, H. (Orientierung): A követés ábécéje

SZEMLE

Katolikus— ortodox viszony napjainkban (Orosz Athanáz)
Vallásfilozófia — ma (Gáspár Csaba László)

KEDVENC KÖNYVEM

ASZALÓS J.: „Isten alázata” (F. Varillon SJ műve)
SZABÓ F. SJ: Kedvenc könyve(i)m

DOKUMENTUM

II. JÁNOS PÁL (la documentation catholique): Üzenet a Pápai Tudományos Akadémiának

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Tudomány, filozófia és etika
Fejlődéselmélet és a kreacionisták
A lélek világa
Változó Kína
„Láttuk az igaz világosságot”
Könyvek a bizánci liturgiáról
Teológia és kánonjog

SPEKTRUM

Dolly a tudomány bűnbeesése?
Graz felé
Melanchthon születésének 500. évfordulójára
Internet és Egyház

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál üzenete a Béke Világnapjára
II. János Pál Franciaországban és Németországban
Thomas S. Kuhn elhunyt
Élet a betűk mögött

IN MEMÓRIÁM

JONAS, H. (Geist und Natúr): Szellem, természet és teremtés. Kozmológiai lelet és kozmogóniai sejtés

INTERJÚ

JÓSFAY GY.: Gaillot püspökkel beszélgettem…

DOKUMENTUM

AUSZTRIAI KATOLIKUS ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE (Kathpress): Az egyház és a médiák társak (Határozati javaslat a bledi UCIP-kongresszuson)

TANULMÁNYOK

SCHATZ, K. (zur Debatte): „Megtagadott atyák”?
O’COLLINS, G. SJ (America): Kinek tartják ma Jézust?
KOMMA, K M. (Musica Sacra): Cantate Domino Canticum Novum
HÖSLE, V. (Schriftenreihe der Europa-Kolloquien im Alten Reichstag): Polgári bosszúság vagy polgári érzés? A republikánus erények nélkülözhetetlensége a politika hétköznapjaiban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

P. Bulányi György SP teológiája
Simul iustus et peccator (Luther Márton)
Gazdaság és erkölcs
Nagy tudósok életéről és nézeteiről

SPEKTRUM

A kilencvenéves „királycsináló”
„Zsidó vagyok, és az is maradok”
Cölibátus és szexualitás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Pápa magyarországi látogatásának visszhangja
Hitoktatás vagy „felekezetektől független etika”?
Szexualitás tegnap és ma
A kvantumelmélet helyességének újabb kísérleti bizonyítékai
Az új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

ENGEL, U. OP (Orientierung): Edward Schillebeeckx OP élete és műve

TANULMÁNYOK

SALIN, D. SJ (Études): Saint-Exupéry — vágyakozás Isten után
BRESNAHAN, J. F. SJ (America): Meghalni katolikus módon
W ALTER, R. (Anzeigerfü r die Seelsorge): Egyházközségek az életért, A hospice-mozgalom törekvése és a megújult lelkigondozás látomása
†IBLACKER, R. SJ (Anzeigerfür die Seelsorge): Hogyan csinálta ezt, dr. Saunders?
SCHRÖTER-KUNHARDT, M. (Lebendige Seelsorge/TW Neurologie Psychiatrie): Halálközeli tapasztalatok, Új antropológiai paradigma

DOKUMENTUM

NÉMETORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HIVATALA — NÉMET PÜSPÖKI KAR TITKÁRSÁGA: Meghalni — az élettől körülölelve

SZEMLE

A. Sokai amerikai fizikus kísérlete a bölcsészekkel és a bölcsészettel (Social Text, Lingua Franca)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Emberhez méltó halál” (Orientierung, Tablet)
„Ne féljetek!” (Tények és remények)
Esoterica
Viták a szektákról
Löw leleplezi korunk Marx-mítoszát (Deutsche Tagespost)
A természettudomány társadalmi feltételei

SPEKTRUM

A keresztény hit politikai dimenziója

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Magyar Reformátusok Világszövetségének üzenete
Katolikus ökumenizmus ökumenikus szemmel
Az Ünnepi Könyvhét után
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

SZENNAY A. OSB.: „A Porta Speciosa csak félig tárul ki…”

TANULMÁNYOK

GROM, B. SJ (Stimmen der Zeit): A szociális elkötelezettség rehabilitálása és művelése
GLEDHILL, R. (The Tablet): Alkohol Király trónfosztása. Lelki lépések a szabadság felé
KEHL, M. SJ (Bibel und Kirche): Csak egyszer a Földön?
Lélekvándorlás és reinkarnáció: eretnekség vagy reménység?

SZEMLE

BALOGH V. SZ.: A „modernség” vizsgálata (Concilium) 179

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A jelenkor válsága és a filozófia felelőssége
Egy filozófus visszaemlékezései
A szabad gazdálkodás kényelmetlen eszméje
A könyvek Könyvéről
Démonikus és bibliai istenképek
„Non est religionis cogere religionem…”
Audiatur et altera pars!
A vallás és lélektan határterületén
Viták a pszichoterápiáról
Jeles pszichológusok szellemi életpályája

SPEKTRUM

Fiatal csimpánzoktól származunk?
„Kell az emberi fajon javítani?”
A cölibátus védelmében
Hamis elképzelések a középkorról
A zsinat utáni nevelés

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1996 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a honfoglalás 1100. évfordulójára
A hit és hitetlenség dialógusa?
Megtalálták Luther Márton wartburgi Bibliáját
Százéves a film
A Frankfurti és Lipcsei Könyvvásáron
A Budapesti Könyvfesztivál
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

ŐRSY, L. SJ — STAHEL, T. H. SJ (America): Struktúrák és egyházkép

PRÓ ÉS KONTRA

KREMER, J. (Stimmen der Zeit): Nők a Bibliában
HITTANI KONGREGÁCIÓ (Osservatore Romano): Válasz az „Ordinatio sacerdotalis” apostoli levélben előadott tanítással szembeni kétségre
*** (Osservatore Romano): Az „Ordinatio sacerdotalis” apostoli levélben előterjesztett tanításról szóló válaszról
Vélemények és ellenvélemények a nők pappászenteléséről 42

TANULMÁNYOK

HÖSLE, V. (Praktische Philosophie in der modernen Welt): Kísérlet a kapitalizmus etikai értékelésére
THEUNIS, G. (incroyance et foi): A ruandai népirtás és mészárlás valódi okai

SZEMLE

HELLER GY .: Megtörtént, tehát még megtörténhet
KAMARAS I.: Könyvek Tarkovszkij munkásságáról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az 1995-ös olasz irodalmi évad sikerkönyve
A dekonstruktivista Deleuze hattyúdaláról
Stephen Hawking — az „új Einstein”?
Kereszténység, zen és buddhizmus

SPEKTRUM

Búcsú a barokktól?
Két felmérés az amerikai papságról
Mérlegen a világkatekizmus

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2000-rő1
A feszület-vita Németországban
Tudás és felelősség
Kellenek-e teológiai karok állami egyetemeken?
Az új magyar könyvtermés
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

SASSMANN, H.: „Nyílt katolicitást és józan, felvilágosult patriotizmust!”

TANULMÁNYOK

GNILKA, J. (Münchener Theologische Zeitschrift): A történeti Jézus kérdése
NOONAN, T. J. (Theological Studies): A morálteológia fejlődése
McCORMICK, R. A. SJ (America): Az Élet Evangéliuma
MICHNIK, A. (Linzer Theologisch-praktische Quartalschrift): Egyház, felvilágosodás, nemzet és demokrácia — Lengyelországban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallások, társadalom és közélet
Könyvek az orvosi etika koréból

SPEKTRUM

Amerikai katolikus bibliafordítások
Fordítási hibákról
Az angyalok visszatérte

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál és a nők
„Katolikus pillanat”?
Pap és demokrata
„Az utolsó nagy európai liberális”
Katolikus vélemények a homoszexualitásról
Újságíró-találkozók
Magyar könyvújdonságok
Élet a betűk mögött

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG KÖNIG BÍBOROST!

KÖNIG, F. K. — STEHLE, H. (Die Zeit): Harminc évvel a Zsinat után

CONGAR EMLÉKÉRE

CONGAR, Y.-M. OP — GOURE, C. (Panorama): Beszélgetés a betegágynál
CONGAR, Y.-M. OP — LAURET, B. (Entretiensd’automne): Őszi beszélgetések
RADCLIFFE, T. OP (la documentation catholique): Gyászbeszéd

TANULMÁNYOK

REESE, T. SJ (America): Kardinálisok és konklávék
LOSSKY , N. (Service Orthodoxe de Presse): Ortodox—katolikus hadiállapot?
NEUNER, P. (Una Sancta): A katolikus egyház antimodernista öröksége és a modernitás válsága
ZULEHNER, M. P. (entschluss): Az egyházak és a vallás Európában

SZEMLE

TOMKA M.: Európa változó (?) értékrendje

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az istenkérdés antropológiai szempontból
Hogyan kezdődik a rák?

SPEKTRUM

Régészet a Szentföldön
Mit mondott Jézus a válásról?
Dialógus az igazság megtalálásának módja

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A mi pápánk
Vox populi vox Dei?
Lehetnek-e katolikusok liberálisok?
Magyar Ökumenikus Találkozó
Az ünnepi könyvhét
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

WEILER, R.: Az állam és a nemzet nem azonosítható 136

TANULMÁNYOK

LINDEN, J. (The Month): Vallás és nacionalizmus napjainkban
OETER, S. (Universitas): A nemzetiségi kisebbségek védelme az európai államok jogrendjében
LONGCHAMP, A. SJ (choisir): Voltaire és a tolerancia
EMONET, P. SJ. (choisir): Szerzetesek ma
SESBOÜÉ, B. SJ (études): A világi lelkipásztori segítők,
Teológiai megközelítés

PRÓ ÉS KONTRA

PAREYDT, L. SJ (Cahiers pour croire aujourd’hui): A harc az életért
Sajtóvisszhang

IN MEMORIAM

TÓTH, J.: Nyíri Tamás emlékezete
PFITZNER R.: Nyíri Tamás utolsó műve

SZEMLE

TARNAY B. OSB: A fundamentálteológia kézikönyve
BALOGH V. SZ.: Einstein mítosztalanítása?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

ENDREFFY Z.: Bevezetés a szemlélődő életmódba
ÖFFENBERGER N.: Az új magyar Metaphysicáról

SPEKTRUM

Miért van szükség géntechnikára?

A„MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1995 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Partenia
A turini lepel
A jezsuiták rehabilitálták Umberto Ecót
Miről írnak az olasz folyóiratok?
Viktor Emil Franki kilencven éves
Magyar Ökumenikus Találkozó
Magyar könyvújdonságok
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEHMANN, K. — ZUR BONSEN, E. (Süddeutsche Zeitung): „Több bátorságot és civilkurázsit…”

TANULMÁNYOK

STEGEMANN, H. (Bibel und Kirche): A kumráni leletek jelentősége
LAPIDE, P. (Weite des Herzens, Weite des Lebens): Húsvétvasárnap — egy zsidó szemével
KREMER, J. (Stimmen der Zeit): A Biblia értelmezése az Egyházban, Széljegyzetek a Pápai Bibliabizottság legújabb dokumentumához
PÖNER, U. (Herder-Korrespondenz): Mindennemű kényszer elutasítása, az ENSZ világnépesedési konferenciájának középpontjában
KUMMER, CH. (Stimmen der Zeit): Udvariasak-e a jegesmedvék? A szociobiológia hatóköréről és génjeink határairól

DOKUMENTUM

CCEE—CEC: Közlemény a balkáni válságról
NÉMET KATOLIKUS PÜSPÖKÖK (Pressemitteilungen): Nyilatkozat Auschwitz felszabadulásának 50. évfordulóján

KEDVENC KÖNYVEM

POLCZ A.: Önéletrajzom és kedvenc könyveim

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A szekták – Európa új vallásai?
Hogyan gyógyítsuk meg magunkat?
Beszélgetés a Dalai Lámával

SPEKTRUM

Százötven éves a Struwwelpeter
Egyre szegényebb szegények?
Katolikus házaspárok szexuális élete

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL / DOKUMENTUM

JEGYZETEK

Tertio Millennio Adveniente
Az újraházasodott elváltak az Úr asztalánál?
Új Nobel-díjasok
Frankfurti Könyvvásár
Karácsony könyves fővárosunkban
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

DENEKEN, M. (Concilium): Isten a pokol mélyén – A teodiceától a keresztről való beszédig
METZ, J. B. (Stimmen der Zeit): Karl Rahner SJ küzdelme az ember teológiai méltóságáért
STECHER, R. (Herder-Korrespondenz): Integrálni és motiválni (A vezetési stílusról az egyházban)
HOVE, B. V. SJ (La Civiltà Cattolica): Túl az inkvizíció mítoszán
CALLICLÈS, P. SJ (Cahiers pour Croire Aujourd’hui): Isten szélsőjobbján

SZEMLE

SZABÓ FERENC SJ: „Az ember, aki Istentől jött” (Joseph Moingt „narratív” krisztológiája)

KEDVENC KÖNYVEM

KISS SZEMÁN RÓBERT: A kizökkent idő Borisav Stankovic: „Szilaj vér” (Necista krv) című regényében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A zsidó—keresztény párbeszéd teológiája
Portrék, interjúk, naplók, vallomások
Követendő példa a szociális piacgazdaság?
Hatalom, politika és kultúra

SPEKTRUM

Az új Platón-kép
A kereszténység és az iszlám modern világbeli helyzetéről

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szinódusok világszerte
Új magyar könyvek
Magas állami kitüntetések
Élet a betűk mögött

IN MEMORIAM

Nyíri Tamás élete és műve
TÓTH J. (Köszöntő): Találkozásaim Nyíri Tamás professzorral

INTERJÚ

Elmenni — A haldoklók szolgálatában
Emmanuel Hirsch beszélgetései (le Supplément)

TANULMÁNYOK

MIETH, D. (Trierer Theologische Quartalschrift): Konzum és halál
WEIZSÄCKER, E. U. VON (Universitas): Jólét a környezet évszázadában
ANATRELLA, T. (Études): Házastársi viszály, válás és a gyermek
SPIEKER, M. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Fundamentalista volt-e Péter és Pál, Mária és József?
PAVELIN, A. (The Month): Teológia a moziban 313

SZEMLE

TARNAY B. OSB: Könyvek a logika tanulmányozására

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A túlvilágba vetett hit a középkorban
Együtt szembenézve a halállal
A vallás és lélektan mezsgyéjén
A morálteológia megalapozása
Párbeszédben a világvallásokkal
Két könyv a cölibátusról

SPEKTRUM

Wittgenstein hagyatéka

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Siófoki Pax Romana: a szegények gazdagsága
Gyöngyössy Imre elhunyt
Top-kvark vagy top-meglepetés?
Európa egysége és sokfélesége
Tudósok kommunikációja elektronikus posta segítségével
Budapest a könyves főváros
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

VALADIER, PAUL SJ (Études): Erkölcs kivételek nélkül?
KEHL, MEDARD SJ (Entschluss / Stimmen der Zeit): „…a mi szent Anyánk, a hierarchikus Egyház” (Kívánhat-e „engedelmességet” az Egyház?)

PRÓ ÉS KONTRA

MOLL, HELMUT (Internationale katholische Zeitschrift / Communio): „A Katolikus Egyház Katekizmusa”
SHANNON, WILLIAM H. (America): „A Katolikus Egyház Katekizmusa”
Sajtóvisszhangok
Könyvek

KEDVENC KÖNYVEM

BALOGH VILMOS SZILÁRD: „A császár új elméje” Roger Penrose új művéről)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Keresztény filozófus — szemben a nácizmussal
Béke az európai népek között
Hogyan irányítható a tömegtájékoztatás? Az élővilágról

SPEKTRUM

Egyház és könyvcenzúra

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1994 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Pápai üzenetek a családról és a békéről
Püspöki pásztorlevél az újraházasodottakról
Püspökválasztás Bázelban
Deggendorfi búcsú
In memóriám Bogyay Tamás
Magyar könyvesboltokban bóklászva
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

KENDALL, D. SJ — O’COLLINS, G. SJ (The Catholic Biblical Quarterly): A húsvéti megjelenések egyedülálló voltáról
KÜNG, H. (Zeitschrift für Kulturaustausch): Egységes világethosz felé — Problémák és perspektívák
ZSIFKOVITS, V. (Stimmen der Zeit): Erkölcsös gazdaság
SEEBER, D. (Handwörterbuch religiöser Gegenwartsfragen): Politika és egyház

SZEMLE

BALOGH V . SZ.: Egyháztámogatási modellek és problémák
HELLER GY.: A zsidóság története napjainkig

KEDVENC KÖNYVEM

ENDREFFY Z.: Kertész Imre: „Sorstalanság”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Bajorország és a magyarok
Apaság, anyaság
Gazdasági rend a szabadságban

SPEKTRUM

Filozófiai kordiagnózis a posztmodernizmus jegyében

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 4. Szám

JEGYZETEK

Antall József elhunyt
Tizenöt évvel ezelőtt választották pápává Wojtyla bíborost
Galilei és Kopernikusz rehabilitálása
A 45. Frankfurti Könyvvásár
A magyar könyvújdonságok között
„Szegénység, gazdagság, gazdálkodás”
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

SOMFAI B.(Compass, A Jesuit Journal): Veritatis splendor
BÖCKENFÖRDE, W. (Themen der praktischen Theologie — Theologia Practica): Újabb tendenciák a katolikus egyházjogban
MARTELET,G.(Études): Mit jelent a teremtés?
COYNE,G.V.(La Civiltà Cattolica): Az új kozmológiák filozófiai és teológiai vonatkozásai
KLEIN,É.(Études): A kvantumfizikai elválaszthatatlanság

KEDVENC KÖNYVEM

TAKÁCS ZS.: Keresztes Szent János összes versei és válogatott prózái

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Feminizmus és a kereszténység
A francia katolicizmus szóvivője

SPEKTRUM

Ötven éve halt meg Simone Weil (1909—1943)

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 3. Szám

JEGYZETEK

Ökumenikus előrelépések és visszhangjuk
Denver, az ifjúság és az élet ünnepe
Félévezrednyi távolságban VI. Sándor pápától
Gyógyulás böjttel
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LECOCQ,P.(Études): Egy vállalatvezető szempontjai

TANULMÁNYOK

ŐRSY L. (America): Az egyházak megtérése az egység feltétele
PROVOST,J.H.(Concilium): Egy„demokratikusabb”egyház esélyei
DULLES,A.(America): Vallás és a politika alakítása
STEGMANN,F.J.(Stimmen der Zeit): Mi a szociális piacgazdaság?
SPAEMANN,R.(Diakonia): Merénylet a vasárnap ellen

DOKUMENTUM

„Isten nevében kérve kérlek Titeket!” A zágrábi bíboros érsek békeszózata

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hitvalló Kelet és Nyugat között: Szlipij bíboros
Kapitalizmus és katolicizmus
Politika, irigység és karikatúra (pszichológus szemmel)
Freud és a freudizmus
C. G. Jung és követői — viszonyuk a valláshoz
A világ kezdetéről

SPEKTRUM

Katolikus hittudós javaslata az eukarisztikus közösségre
Minek még a filozófia?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 2. Szám

JEGYZETEK

„Könyvekkel éltem át a világot”
Az egyházak és a szabadelvűség
Az ünnepi könyvhét után
Be van bizonyítva a Fermat-sejtés?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

NEUHAUS, R. J. — LÁSZLÓ T.: Katolikus pillanat?

TANULMÁNYOK

BÁRDOS-FÉLTORONYI M. (Bulletin Pax Christi): Közép-Európa egyházai a III. évezred küszöbén
LUDWIG, M. (Frankfurter Allgemeine): Kétféle elképzelés az új Lengyelországról
SULLIVAN, F. A. (Geist und Leben): Pünkösdista mozgalom és karizmatikus közösségi megújulás
MAIER, M. (Süddeutsche Zeitung): Egy katolikus egyházközség új megoldást keres

SZEMLE

SZABÓ F.: A Názáreti Jézus — Isten Krisztusa

KEDVENC KÖNYVEM

BENEY ZSUZSA: Thomas Bernhard: „A mészégető”

ÍRÁSOK AMÉRLEGEN

Az „egyházak közössége” és a pápaság
A keleti egyház lelkisége
Szexualitás és önmegvalósítás
Heidegger és a nemzetiszocializmus

SPEKTRUM

A tomizmus és ajelen filozófiai pluralizmusa

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1993 / 1. Szám

JEGYZETEK

Ad limina Apostolorum
„Megújuló egyház a megújuló társadalomban”
A magyar könyvújdonságok között
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RICOEUR. P.—CASTAGNET, M. (La Croix): Gyengélkedik a demokrácia…

TANULMÁNYOK

RATZINGER, J. (la documentation catholique): Tudomány, lelkiismeret és szabadság
PRIMAS, H. (Wissenschaftstheorie und Wissenschaften): Előítéletek a természettudományokban
KOLNAI A. (Proceedings of the Aristotelian Society): Megbocsátás
CHAUVET, L.-M. (Cahiers pour croire aujourd’hui): Az áldozat a kereszténységben

PRÓ ÉS KONTRA

KUSCHEL, K.-J. (Herder Korrespondenz): Embertelen a kereszténység?
BUGGLÉ, F. (Herder Korrespondenz): A kereszténység kritikusának tapasztalatai
SCHWAGER, R.: (Stimmen der Zeit): Megváltás vér által — erőszakos Isten embertelensége?

SZEMLE

BÉKÉS G.: Keresztények egysége — utópia?

KEDVENC KÖNYVEM

TATÁR GY.: Franz Rosenzweig: „A megváltás csillaga”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az új Ueberweg és a relativizmus önellentmondása
Etika és társadalom
Klaus Demmer 60. és Georg Teichtweier 70. születésnapjára

SPEKTRUM

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Európai charta a regionális vagy kisebbségi nyelvek védelméről
Hogyan vélekednek az amerikaiak az abortuszról?
A magyar könyvújdonságok
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

ERMACORA, F.: A dél-tiroli példa
SCHMIED, A. (Theologie der Gegenwart): Keresztény ember és a reinkarnáció eszméje
KAUFMANN, F.-X. (Kirche im Kontext der modernen Gesellschaft, Zur Strukturfrage der römisch-katholischen Kirche): Az egyházvezetési struktúrák mellékhatásai
GREELEY ,A. M. (America): Kik akatolikus „konzervatívok”? 391 WINKLER, G. B. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Az egyház története „botrányok története”?

SZEMLE

OROSZ L.: Eszmecserék a keleti katolikus egyházakról

KEDVENC KÖNYVEM

FERENCZ GY.: Rába György: „Kézrátétel”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Időszerű könyvek hitünkről
A mindig új Aristotelés
Elveszett paradigmák — tudományos határkérdések

SPEKTRUM

Mit ér a nyelvtudás?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Vissza a lelkigondozáshoz
Szent Ágoston elveszett prédikációit fedezték fel Mainzban
A magyar könyvkiadás
Élet a betűk mögött

TANULMÁNYOK

(La Civiltà Cattolica): Nacionalizmus és kereszténység
NAGYL.(250 millions de Scouts): 250 millió cserkész
BECKWITH,F.J.(International Philosophical Quarterly):
A testünkhöz fűződő személyes jogaink, az abortusz és a hegedűművész „kikapcsolása”
LADRIÉRE J. (Études): A mesterséges intelligencia

SZEMLE

Mi akadálya a katolikus—ortodox párbeszédnek?
SZABÓ F.: Protestáns teológia

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egy korszerűen hagyományos krisztológia
Nincs más név Jézus nevén kívül?
A hercegprímás szentbeszédeinek új kiadása
Bevezetések az elmélkedésbe
A fizika és a vallás

SPEKTRUM

Fordulat Amerikában?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

„Aetatis Novae…”
Csalás a holt-tengeri tekercsek körül?
Megtalálták a „kozmológia Szent Grálját”!
A magyar könyvújdonságokról
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

CAVALLI-SFORZA. L. L. — DE PRACONTAL, M. (le nouvel Observateur): A tudomány és a rasszok

TANULMÁNYOK

COYNE. G. V. (La Civiltà Cattolica): Vallás és tudomány, hagyomány és aktualitás
POLKINGHORNE, J. (Cross Currents: Religion & Intellectual Life): Isten tevékenysége a világban

AD MULTOS ANNOS!

GÖRNITZ. T. — BOÓR J.: „Nyíltság az új iránt”, A nyolcvanéves Weizsäcker méltatása
WEIZSÄCKER. C. F. von — GERWIN. R. (MPG-Spiegel): Vegyük komolyan a tudomány politikai következményeit!
WEIZSÄCKER, C. F. von (Quanten und Felder): Jegyzetek a Heisenberg-féle fizika filozófiai jelentőségéről
A Weizsacker-irodalomból

KEDVENC KÖNYVEM

BARNA I.: Jean Guitton és a Bogdanov fivérekműve a metarealizmusról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Viták az evolúcióról
A kimondható és a kimondhatatlan a kvantumelméletben

SPEKTRUM

Miért hisz Ön Istenben, Küng úr?
Hiteles-e Szent Januáriusz vére?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1992 / 1. Szám

JEGYZETEK

Ötszáz éve tartó nagypéntek
Szükség van-e vallásoktatásra az iskolában?
Az új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KÖNIG, F. — RATZINGER, J. — STEHLE, H. (Die Zeit): A vallásnak is szüksége van tisztulásra

TANULMÁNYOK

KRÄTZL, H.: Egyház a szabad társadalomban
NYÍRI, T.: Egyházak — a falakon innen és túl
NEUNER, P. (Stimmen der Zeit): Az egyház — monarchia, demokrácia, közösség?

PRÓ ÉS KONTRA

„Ez tragédia…”
HOEREN, J. (Bayerischer Rundfunk): A Drewermann-ügy
DREWERMANN, E. (Frankfurter Allgemeine Magazin): Válaszaim a Proust-féle kérdőívre: Miért katolikus Ön, Drewermann úr?
(Der Spiegel): „Jézus ezt az egyházat nem akarta”
(Worum es eigentlich geht): Hitvallás
A Drewermann-irodalomból

KEDVENC KÖNYVEM

HANÁK T.: Ernst Topitsch: „A metafizika eredete és vége”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hans Küng új műve a zsidóságról szól
A teizmus csodája

SPEKTRUM

Megtalálták Kaifás sírját?
A tánc élvezete
Mennyibe kerül egy szentmise?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 4. Szám

JEGYZETEK

Európa új evangelizálása
Európa-szerte több mint száz kisebbség él
Pozsonyi és nyitrai párbeszéd
Misztótfalutól a világhírig
Nobel-díjas fizikusok lindaui találkozója
Élet a betűk mögött

KÖNYVVÁSÁR

A 43. Frankfurti Könyvvásár
KONRÁD GY.: Egy nyaraló különvéleményei
NGENSCHAY, D. (Rheinischer Merkur): „Don Quijoté”-tói „Lulú”-ig, Spanyolország hosszú visszatérése Európába

TANULMÁNYOK

SPLETT, J. (Lebendiges Zeugnis): Az etika ma: mit szabad és mit kell tennünk — és miért?
SUREAU, D. (projet): Amikor a cégek felfedezik az etikát
ENGELHARDT, P. (Wort und Antwort): A tisztaság — létezik-e egyáltalán?
BUSSMANN, M. (Wort und Antwort): A tisztaság — egy „lejáratott” erény rehabilitálása
MIETH, D. (Wort und Antwort): Tisztaság a házasságban

SZEMLE

HAFENSCHER K.: Canberra 1991 — YES

KEDVENC KÖNYVEM

BALASSA P.: „A német titanizmus” (Weizsäcker kötete)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

STEHLE H. (Die Furche): Vitás könyv a közép-európai titkos egyházakról
A Furche kiadóinak nyilatkozata
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Szétpukkad-e a Nagybumm-elmélet?

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az ellentéteken felülemelkedve
A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozóján
A Lengyel Püspöki Kar a zsidóságról
Magyarország újra belépett a Nemzetközi Karitászba
„Templomjáró” egyetemisták
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

POTTMEYER, H. J.: Szavahihetőségünk a modem világban
LINZ, W. M. (Crossroad & Continuum): Amerikai szellemi 250 élet és könyvkiadás

TÁVLATOK

KERBER, W. (Vor neuen Herausforderungen der Menschheit): A Centesimus annus kezdetű enciklika
HÜNERMANN, P. (Bulletin ET): A keresztény hit és a Janus-arcú európaiak
PALACIOS, R. M. (Projekt Europa): Kisebbségek Európában, II. A politikai megoldás
STECHER, R. (Entschluss): Ignác és a mai kor
CONZEMIUS, V. (Neue Zürcher Zeitung): Újkori egyházatya — John H. Newman

SZEMLE

KÖHLER, O. (Stimmen der Zeit): A pápa — az egyházba vagy az egyház fölé rendeltetett?

KEDVENC KÖNYVEM

DEZSÉNYI K.: Anne Cameron: „Rézasszony lányai”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vajon ez a szeretet? (Partnerség és nemiség)
Magyar könyvújdonságok 325

SPEKTRUM

Mégsem halott!

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Devictus vincit
Centesimus annus
„Szent Mugg” emlékére
Dürrenmatt, a színház groteszk komédiása
Az emberi tényező (Graham Greene halálára)
A fundamentalizmus
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

KRUSE, M. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A kereszttel Isten elutasítja a bűnt és irgalmasan elfogadja a bűnöst
FRIES, H. (Christ in der Gegenwart): Rezignáció és remény között
FURGER, H. (Lebendige Katechese): Kereszténynek lenni nem magánügy
CALVEZ, J.-Y. (Etudes): Milyen jövője van a marxizmusnak?

SZEMLE

DÉVÉNY I.: Az egyház és a szubszidiaritás elve 161

KEDVENC KÖNYVEM

KAMARÁS I.: Esterházy Péter: „Hrabal könyve”

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A papság teológiájának fejlődése
Az egy Isten sok arca
Magyarország történetének alapelemei
Német filozófiai tanfolyam — magyarul is megjelenik
Közgazdaságtani realitások
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Mi maradt Marx tanításából?
Mi élő és mi halott a marxizmusban?
A kiengesztelődés politikája a majmoknál
Az észak-ír konfliktus szellemi háttere

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1991 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Igazolható-e még a háború?
A próféta Szolzsenyicin
Halál Asztapovóban
Az oberammergaui passió
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

STAUFFENBERG, F. L. (ProjektEuropa): „A csoportjogok az egyéni jogok realisztikus és gyakorlati kiegészítései”

TÁVLATOK

HENRICI,P.(Internationale katholische Zeitschrift): A modernség és a kereszténység
DULLES, A. (America): Nehézkes párbeszéd
KERBER. W. : Szociális piacgazdaság és katolikus társadalmi tanítás
KREMP, H. (Die neue Ordnung): Az alábecsült fenyegetés
PALACIOS, R. M. (Projekt Europa): Kisebbségek Európában

KEDVENC KÖNYVEM

MOREL GY.: Peter Berger új szociológiája

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Julian Green naplói (XII-XIV.)
Claudel levelezése
Kétszáz éve hunyt el Mozart
Ecclesia semper reformanda
Ellentmondások a torinói lepel radiokarbon kormeghatározásában
Tudnivalók a szektákról
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

A jezsuita rend generálisának székhelye

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Európa alapokmánya
A közép- és kelet-európai forradalmi változások
Mi történt Rómában?
A 42. Frankfurti Könyvvásár
Száz éve született Franz Werfel
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RICHÉ, P. (France Catholique): Szent Bernát, a lelkek ébresztője

TÁVLATOK

LEHMANN, K. (Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz): A szabadság békés forradalma – ára
és feltétele
ZSIFKOVITS, V. (Stimmen der Zeit): Morális politikát!
HUG, J. (choisir): A keresztények és a hadsereg az ókori egyházban
CASTELLI, F. (La Civiltà Cattolica): Teológiai motívumok a II. világháború utáni katolikus irodalomban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Krisztus és megváltó műve
Zsidóság, kereszténység, iszlám
Könyvek a Bibliáról
Aristotelés értelmezése
Evangéliumi életstílus
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Az európai egyesülés
A keresztények szöuli összejövetelén
In memóriám Marcel Légaut

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Túl a marxizmuson
A szociális pásztorlevél
Az erkölcsi tanítás dogmatizálása?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

ANATRELLA, T. (Nouvelle Cité): Ifjúság életfogytiglan?

TÁVLATOK

STECHER, R. (Anzeiger für die Seelsorge): Eleven szellemért, a fundamentalizmus ellen
BÖCKLE, F. (Stimmen der Zeit): A „Humanae vitae” az igaz hit próbaköve?
SPAEMANN, R. (Internationale katholische Zeitschrift): Személy-e minden ember?
JELLOUSCHECK. H. (Evangelische Kommentare): Miért bomlik fel oly sok házasság?
KÖCHER. R. (Süddeutsche Zeitung): Megmenthető-e a családkutatás?
AUER, A . (Anzeiger für die Seelsorge): Lelkigondozás válásnál és újraházasodásnál

SZEMLE

Dissertationes Hungaricae ex história ecclesiae
Szolgálat(ok) az Egyházban
A Hildegárd-reneszánsz

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Egy nagy morálteológus tapasztalatai
Újabb fáradozások egy emberséges erkölcs kialakításáért
Korábban megjelent etikai és morálteológiai könyvek
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

Az olasz katolikus egyház párbeszéde a zsidókkal
Jean Guitton, a francia katolicizmus nagy öregje
Émile Poulat nyilatkozott

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

II. János Pál 70. születésnapjára
Gánóczy Sándor Agapé-teológiája
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

TODEA, A.: „Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret!”
PUNI, E.: „Együtt kell megtanulnunk a párbeszédet”

ARCKÉP

KOREC, J. (Kirche in Not/Ostpriesterhilfe): Titkos püspökként szerzett tapasztalataim

TÁVLATOK

SCHUBERT, K. (Bibel und Liturgie): A krisztushívő és a zsidókérdés
MURRAY, R. (The Month): Szükségünk van-e még az Ószövetségre?
SIROKIJ, M. (L’Altra Europa): Peresztrojka, nemzeti probléma és orosz patriotizmus

SZEMLE

TOMKA M.: P. Oswald von Nell-Breuning SJ századik születésnapjára

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hans Küng reménye
A metafizika az emberi kérdezés sokrétűségében
Nőellenesség és kereszténység
Magyar könyv-, lemez- és magnóújdonságok

SPEKTRUM

Václav Havel
Joan Robu, Bukarest katolikus érseke
Válaszút előtt állnak az osztrák katolikusok

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1990 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

1989, a fordulat éve
Diaconia Christi
A szexualitás és a hatalom
Irracionalizmus vagy második felvilágosodás
Az új vallási mozgalmak és áramlatok
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LUKAS, E.: „Nincs kilátástalan helyzet…”

TÁVLATOK

BUCHHEIM, H. (Projekt Europa, European Vision, Objectiv Europe): A keresztények feladata és szerepe Európa egyesülésében
WEGER. K.-H. (Stimmen der Zeit): Mi ma a jelentősége és az értelme a keresztény iskolának?
LOSSOW, A. M. VON (Süddeutsche Zeitung): Beszámoló Konstantinról
HAYNAL A. (Médecine et Hygiène): Ötven éve halt meg Freud
DAECKE, S. (Evangelische Kommentare):Isten megismerése a természetben

SZEMLE

BÉKÉS G.: Keresztények újra felfedezik Máriát
BÉKY G.: „A zen-buddhizmus története”

ÍRÁSOK Á MÉRLEGEN

Érvek Isten mellett
AIDS
Kényes etikai kérdések
Mit tanít Jézus a világ végéről?
Papi viccek
Logoterápia és lételemzés
Mélylélektan és vallás
Hit és lelki gyógyulás
Freud ismeretlen kézirata
Több nyelven élni
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Kánonjog a kelet számára?
A jövőbelátásról
Chang
A morálteológia az USA-ban
A keresztények és zsidók

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A Pápa és Gorbacsov négyszemközt
A Szovjetunióban
Auschwitz legyen újra szent hely
Pénzzavarban a Szentszék
A 41. Frankfurti Könyvvásáron
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd az Európa Parlament előtt 1988. október 11-én
RATZINGER, J. (Katholische Akademie in Bayern): Milyen kötelezettségeket ró az európai örökség a keresztényekre?
TEGYEY G. (choisir): Az 1992-ben bevezetendő „nagy piac” és az egyház
SLADKEVICIUS, V. (L’altra Europa): A naponta megszerzendő szabadság
HAVEL, P. (Sonderdruck aus Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel): Szó a szóról

SZEMLE

SZABÓ F.: Túl a nihilizmuson? (Mai irodalom és kereszténység)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Európa és a következmények
Létezik-e teológiai „vasfüggöny”?
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

Európa 1992-ben: az egyházak felelőssége
Oroszország és Európa
Román katolikusok a Kárpátokon túl

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

1789: A francia forradalom és az egyház
Az egyházi tisztségviselők számára előírt új esküformákról
Az auschwitzi Kármel
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

CALVES, J.-Y. (projet): Feladatok a kétszázadik évfordulóra
ROCHE, D. (Études): 1789 – Mindenkinek a maga forradalma
CHIMELLI, R. (Süddeutsche Zeitung): Vihar utáni pusztítás
EPP, R. (Esprit et vie): A forradalom nagy lehetőség volt a katolikusok számára?
MORRISEY, F. (Concilium): Tökéletesíti-e az egyházjogot az új egyházi törvénykönyv?
GUTH, W. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A nyereségvágy etikája
KERBER,W.(Die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche, Zur Enzyklika Sollicitudo rei socialis): A katolikus szociális tanítás és a közgazdaságtan

SZEMLE

A gazdasági életről keresztény szemmel (l’actualité religieuse)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„A perbe fogott egyház”
Individualizmus és elkötelezettség az amerikai életben
A francia forradalom történetéből
A francia forradalom és az egyház
Kereszténység és anarchizmus
A szekták
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

A Szovjetunióban nem lesz visszarendeződés
A Waldorf-féle pedagógia
Mennyire vallásosak az izraeliek?
Volt-e Jézusnak felesége?
„A hagyomány nem hátranéz”

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 2. Szám

A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK NYILATKOZATA

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az Emberi Jogok Nyilatkozata
A Pápa utazásai
A bizalom zarándoklata
Olivier Messiaen
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LAUBIER, P. de: „Nagy lehetőségek és kockázatok között élünk…”

TÁVLATOK

FUCHS, J. (Stimmen der Zeit): A bűn struktúrái
WILKANOWICZ, S.: A Pápa humanizmusa Kelet és Nyugat számára
ENDREFFY Z.: Pünkösdi találkozó Bázelban

SZEMLE

Az igazságosság, a béke és a teremtés megóvása ügyében összehívandó keresztény világgyűlésről

PRÓ ÉS KONTRA

Ereklye, ikon vagy hamisítvány a torinói lepel?
M. S. Tite et alii, Th. I. Phillips, R. E. Hedges, J. Nickeli, G. Marchesi SJ, K. Dietz, J. Tyrer, L. Fossad SDB, E. Marinelli & II. János Pál (Nature, The Skeptical Inquirer, La Civiltä Cattolica, Die Furche, Shroud Spectrum International, Studi Cattolici, Collegamento Pro Sindone)
A visszhangokból

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Új könyvek a torinói lepelről
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

A szomorúság feldolgozása
Ludwig Wittgenstein arcképe
A teológiai szexuálpedagógia tanácstalanságai

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1989 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Egy testvériesebb társadalomért
Zsidók és keresztények a pluralista világban
Krisztus utolsó megkísérlése
„Szemben a gyámkodással, nyílt katolicitásért”
Szinodusok az egyház legidősebb leányánál
Elet a betűk mögött

INTERJÚ

LUSTIGER, J.-M., MISSIKA, J.-L., WOLTON, D. (Le Choix de Dieu): „Isten választása” (Beszélgetések)

TÁVLATOK

LOHFINK, N.: Az ószövetség erőszakos Istene és egy erőszak nélküli társadalom vágya René Girard munkássága fényében
SCHEPENS, J. (choisir): Don Bosco pedagógiája: „az egész embert neveljük”
JACOB, K. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A nevem Herbert és alkoholista vagyok
MARZ,B.(Orientierung): Otto Karrer harca és szenvedése

SZEMLE

Hans Urs von Balthasar (1905-1988)
Befejezett életmű: a trilógia III. része

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Pro Oriente
Álmok az egyházról
A paphiány megoldási módjai
Isten műve az Opus Dei?
Véleményeltérés az amerikai egyházban
Matematikusok és a matematika
A véletlen filozófiája
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

Féljünk-e a TV-től?
Elszakadt keresztények
A kereszténység és a modernség
Oroszország lelkileg újjászületik

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa
„Férfinak és nőnek teremtette”
Az egyháznak szüksége van a művészre, a művésznek pedig szüksége van az egyházra
Posztmodern perspektívák
A frankfurti könyvvásár 40. születésnapján
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

LOHFINK, G. (Theologische Quartalschrift): „Ekevasat a kardokból”
KLAUCK, H. J. (Lebendige Seelsorge): Az ősegyház „kommunizmusa”
SUTTNER, E. C. (Theologisch-praktische Quartalschrift): A keleti szlávok megkeresztelkedésének ezredik évfordulója
SCHRAGL, F. (Theologisch-praktische Quartalchrift): A keresztes hadjáratok – istentelen kísérletek?
WINKLER, G. B. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Az inkvizíció – A politikai ésszerűség és a vallással való visszaélés között
FISCHER, H.-J. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A reális utópia nyomában

SZEMLE

M. Foucault életműve

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az oroszföldi kereszténység megszületése
A keleti egyház spiritualitása
Új magyar könyvek és hanglemezek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Melyek a legsürgősebb tudományos-technikai feladatok?
A „svindli” szerepe, tudósok és az igazság
A fiatalok és a vallás
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LADRIÈRE, J.: Elkötelezett gondolkodás

TÁVLATOK

PRIMAS, H. (Chemie in unserer Zeit): Visszavezethető-e a kémia a fizikára?
LACHIÈZE-REY, M. (Études): A Nagy Bumm és a világegyetem kialakulása
WEIDEMANN, V. (Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalität): A világ keletkezése a „semmiből”

SZEMLE

A fennmaradás esélyei

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Isten terve és a modern fizika
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

Afrikában élt Ádám és Éva?
A gondolkodás őrjöngése
Wittgenstein és a vallás
A világ lépcsőzetes felépítése
Reláció az abszolútum

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Beköszöntött a Vízöntő „új korszaka”?
II. János Pál
Történetileg-kritikailag vagy mélylélektanilag értelmezzük a Bibliát?
A tizenévesek szexualitása
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KAUER, H. – SEEBER, D. (Herder Korrespondenz): Női egyenjogúság és partnerkapcsolat

TÁVLATOK

PISSAREK-HUDELIST, H. (Glaube, Wissen, Zukunft): A feminista teológia
ÄUBERT, J.-M. (Le Supplément, revue d’éthique et de théologie morale): Feminista teológia és az egyház szava
KASPER, W. (Internationale Katholische Zeitschrift): Levél a „szűzi születésről”
LOBKOWICZ, E. (Süddeutsche Zeitung): „Harmadnapon…” – Egy önkéntes hitoktatónő tapasztalataiból
MARTIN-BAGNAUDEZ, J. (Notre histoire): Liszt Ferenc romantikus hite

SZEMLE

Jézus és az egyház Latin-Amerikában
Szent Ignác és a jezsuiták

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Miért nem szentel a katolikus egyház nőket pappá?
Diakonisszák
A kereszténység kezdetei feminista teológiai szemmel
Nőiesség Istenben, Évában és az egyházban
A nemiség a világvallásokban
Női szexualitás
„Önmegvalósítás” határhelyzetekben
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

A vallásosság és az egyházhoz való kötődés változásáról
„Eljön azonban az Űrnapja, mint az éjjeli tolvaj”
Várakozás Jézus közeli visszajövetelére az Újszövetségben?
Ezt tudniillik tudni illik!

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1988 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Sollicitudo rei socialis
Zsidók és keresztények Rómában az egyház születése idején
Dr. Batthyány-Strattmann László, a „szegények orvosa”
Van az olvasásnak jövője?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MARTELET, G. – GOURE, C. (Panorama, Le mensuel Chrétien): Miért hagyja Isten, hogy meghaljunk?

TÁVLATOK

SCHWAGER, R. (theologie der gegenwart): Krisztus halála és az áldozat eszméjének kritikája
HENGSBACH, F. (Stimmen der Zeit): Az Egyesült Államok püspökeinek pásztorlevele a gazdasági életről FEENEY, J. J. (America): Az ötven éves Andre Dubus
GODARD, J. (Études): Az alkoholizmus a mai időkben

PRÓ ÉS KONTRA

Heidegger és a nácizmus 63

SZEMLE

Húsvét fényében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Új felismerések az élet és a halál küszöbén
Homo patiens – szenvedő ember
Mindenki üdvözöl?
A szorongásról
A szent Oroszország ezer éve
Új magyar könyvek, hanglemezek és magnókazetták 96

SPEKTRUM

Szerelemből házasodnak a fiatalok?
A Holt-tengeri tekercsek
Az Újszövetség ismeretlen eredeti szövege utáni kutatás
Regényolvasó püpök

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A világiak hivatása és küldetése
Könyvkultusz Frankfurtban
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

BINZ, A.: „Nem hallgató, hanem beszélgető egyházat akarunk…”

TÁVLATOK

RATZINGER, J. (Lob der Weihnacht): Karácsony dicsőítése
SCHNEIDER, R. (Der Priester im Kirchenjahr der Zeit, Von einem Laien): Pásztorok az éjszakában
*** (Christ in der Gegenwart): Isten országáért – Gondolatok a cölibátusról

DiIANNI, A. (America): A hivatások és a szerzetesi élet elvilágiasodása

SZEMLE

Módszer és igazság a mai teológiában
A teológia új korszaka felé?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Viták a hitoktatásról és vallásos nevelésről
Honnan ered a reverenda viselete?
Kétszáz éve hunyt el Liguori Szent Alfonz
Új magyar könyvek, hanglemezek, magnó- és videokazetták

SPEKTRUM

A nő helyzete az egyházban

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A korszellemmel szemben
Tübingenben
A Nemzetközi Jacques Maritain Intézet
Karl Lehmann
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

RATZINGER, J. (Internationale katholische Zeit- 219 schrift): Szabadság és felszabadítás
COLLET, G. (Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft/Nouvelle Revue de science missionaire): A harmadik világ teológiái (Tudósítás egy konferenciáról)
GESSEL, W. (Theologische Revue): Keresztény archeológia

SZEMLE

Augustiniana – Szent Ágoston megtérésének 16. centenáriumán
A vallás esélyei Franciaországban (Esprit, Autrement, Le Monde)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mélylélektan és erkölcstan
Ortodox lelkiség
Könyvek Edith Steinről és P. Rupert Mayerről
Nős volt-e Jézus?
A mai teológia klasszikusai: Chenu, de Lubac, Lonergan
Az élet a középkorban
A Nantes-i Ediktum visszavonásáról
Fejezetek a magyar történelemből
A kultúra kérdéseiről
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

Miért kell a magzatot tiszteletben tartanunk?
„Új” vallási közösség
Beszélgetés Julien Greennel
Isten a francia regényekben

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Tetterős és józan
Elégedetlenség az osztrák katolikusok körében
Cannes, 1987
Templeton-díjas amerikai magyar bencés
Santo Stefano Rotondo
Régi párizsi szalonok
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

HUME, B. (The Times): AIDS – Itt az idő az erkölcsi újjászületésre
KERKHOFS, J. (Pro Mundi Vita): A fiatalok és az értékek Nyugat-Európában
SCHNACKENBURG, R. (Die Autorität der Kirche in Fragen der Moral): Hogyan tette magáévá Jézus útmutatásait az ősegyház? Tanulság a mai egyház számára

PRÓ ÉS KONTRA

BONÉ, E. (Objectif Europe / Projekt Europa): A genetika tudománya – Meddig szabad elmenni?
Útmutatás a születő emberi élet tiszteletéről és a 161 nemzés méltóságáról (A Hittani Kongregáció válasza néhány időszerű kérdésre)
A megnyilatkozás visszhangja

SZEMLE

Az ökumenikus egységkeresés dokumentumai
A katolikus hit összefoglalásai

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Bioetikai kérdések
Magyar könyv- és lemezújdonságok

SPEKTRUM

A katekézis helyzete Nyugat-Európában
A püspöki konferenciák teológiai alapjáról

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1987 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A medjugorjei történésekről
A téli sport ifjú bajnokai
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

O’COLLINS, G. (America): Jézus feltámadása – Mai kérdések
RIESNER, R. (Bibel und Kirche): A Golgota és a régészet
BULST, W. (Biblische Zeitschrift): A torinói lepel és a mai tudomány

SZEMLE

Tallózás bibliai folyóiratokban (Esprit & Vie)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kasmírban halt volna meg Jézus? (Egy legenda vége)
Isten tegnapi és mai tanúi
Új magyar könyvek, lemezek és kazetták

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

A 38. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron
Kereszténység a világvallások között
Az ökumenizmus eredményeiről
Karácsony ünnepe
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

WEINGARTNER, P.: „A metafizika tudományos kísérletként lehetséges…”

TÁVLATOK

WEISSMAHR, B. (Theologie und Philosophie): A jelenkori metafizika feladatai és módszere
WEIZSÄCKER, C. F. von (Bayerischer Rundfunk): A fizika felépítése

SZEMLE

„…És porrá leszel…” (Études)
A Schillebeeckx-ügy újabb fejleményei

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberért jött létre a világegyetem?
Új magyar könyvek, lemezek és kazetták

SPEKTRUM

Van-e ellentmondás hit és tudomány között?
Hitvesi szerelem a 12. században
Kant és a nők

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Szeretettel búcsúzunk
Az új bécsi érsek kinevezése
Dominum et Vivificantem
Egyházmegyei zsinat Rottenburgban
Az idei cannes-i filmfesztivál
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

FUCHS, J. (Stimmen der Zeit): Az istenkép és a világon belüli cselekvés erkölcse
ARROWSMITH, W. (American Poetry Review): Seattle törzsfőnök beszéde
SWIDLER, L. (Stimmen der Zeit): A párbeszéd tízparancsolata
GRITTI, J. (Études): Az emberi test ma
HILPERT, K. (Theologie und Philosophie): Felelősség a természetért

SZEMLE

Könyvek az ökológiai válságról, földünk és az ember jövőjéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vallási fejlődésünk fokozatai
„Egyház, merrefelé haladsz?”
Női hivatás az egyházban és a világban

SPEKTRUM

Francois Truffaut
A nyomtatott betűre épülő kultúra
Kifulladóban a szociológia? A szubszidiaritás elve
Szekularizáció és vallásos modernség
A rák gyakorisága és a vallási hovatartozás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK

Védőbeszéd a technika és tudomány mellett
A könyvismertetések etikája
Rinocérosz viccrovatából
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

SCHOONENBERG, P. (theologie der gegenwart): Istenre irányuló gondolkodás
NIEWIADOMSKI, J. (Bibel und Liturgie): Hogyan vált a hittani ellenfél gyűlölt ellenséggé?
BOISDEFFRE, P. de (choisir): Victor Hugo a 2000. év keresztény eszményképe?
REPGES, W. (Renovatio, Zeitschrift für das interdisziplinäre Gespräch): A spanyol egyház megújulása a zsinat után

SZEMLE

A szabadság istenemberi drámája(H. U. von Balthasar: Theodramatik)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A százéves Mauriac üzenete (1885-1970-1985)
Hilaire Belloc hiteles életrajza
„Az öröm városa”
A Biblia és értelmezése
Bizánci liturgia
A transzcendencia tapasztalási módjai
A nő és Isten népe
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

A három egyistenhívő vallás
Hogyan látja egy szerzetespap Izraelt?
A limai dokumentum
A zsinat utáni „zűrzavarról”
Az észak-amerikai püspökök
Amikor leáldozik a vallás…
Leszek Kolakowski, a filozófus és a vallás

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1986 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

JEGYZETEK 2

„Az igazság szabaddá tesz bennünket”
A szexualitás
Forradalom az egyházban?
Francia bencések kiadóvállalata és nyomdája
Dr. Hermann Herder
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEHMANN, K. (Herder Korrespondenz):„Hiányzik a megújulás lelkisége…”

TÁVLATOK

BALTHASAR, H. U. von (Frankfurter Allgemeine): Meghatározható-e, hogy ki keresztény?
KEHL, M. (Geist und Leben): Az egyház: „Karizma és hatalom”
HÖSLINGER, N. (Bibel und Liturgie): Isten szava és egyházi közösség
FISCHER, H.-J. (Frankfurter Allgemeine Magazin): Kulcs a Vatikánhoz

SZEMLE

A világegyház számokban
Az egyház helyzete és távlatai 20 évvel a zsinat után (Herder Korrespondenz, Pro Mundi Vita)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Húsz évvel a zsinat után – aggiornamento, avagy restauráció?
Haldoklók betegágyánál
A szerelem Isten tervében
Életek és nézetek a fejlődéselmélet szolgálatában
Új magyar könyvek, hanglemezek és kazetták

SPEKTRUM

Megszűnik a vallás?
Az „Élő kövek”
A pápai tekintély

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 4. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

„Tovább haladunk a zsinat által kijelölt úton”
Jean-Luc Godard: „Üdvözlégy Mária”
In memoriam Johannes Feiner

INTERJÚ

LUBAC, H. de (Entretien autour de Vatican II): A II. Vatikáni Zsinatról (Emlékek és gondolatok)

TÁVLATOK

KÖNIG, F. (Entschluss): Az egyház beteg, fennmaradásáért küzd (Az ifjúságot hívom)
ERHARTER, H. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Az új lelkipásztori hivatások
GROM, B. (Katechetische Blätter): A család a hit tanulásának színhelye
RAUHE, H. (zur debatte): A rockzene hatásai

DOKUMENTUM

LEHMANN, K. (Pastorales Forum): A házasság nélküli életközösségek és a keresztény házasság

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az élet értelme a pszichológiában
Párbeszéd a világvallások között
„Csak a Lélek éltet…”
A világ állapota 1985-ben
Új magyar könyvek, hanglemezek és kazetták

SPEKTRUM

Az öngyilkosság kérdésében
Szabadok vagyunk-e?
Olivier de Dinechin
Az áldásokban rejlő erővel és hatalommal
Az olvasás gyógyító erejéről
A keresztény irodalom
Robert Runcie, canterburyi érsek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 3. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Húsz évvel ezelőtt
Az idei 37. Frankfurti Könyvvásáron
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

In memoriam Heinrich Böll (1917-1985)
KUSCHEL, K.-J.: Beszélgetés Heinrich Böll-lel
A kölni érsekség 1985. július 18-án kelt nyilatkozata
Imák, olvasmányok és beszédek a rekviemen
A kritikusok így búcsúztatták…

TÁVLATOK

PANNENBERG, W. (zur debatte): Vallás és emberi természet
BÖCKLE, F. (Lebendiges Zeugnis): Géntechnológia és szaporodástechnika

SZEMLE

Keresztények 2000-ben (La Croix)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberek hite (F. König bíboros új műve)
A II. Vatikáni Zsinattól II. János Pál pápáig
Magyar könyvújdonságok

SPEKTRUM

Miért van egyáltalán valami?
A természetes élővilág és az ember
Közeledik a világ vége?
A Pápai Szentírási Bizottság
Jézus nem istállóban született
A megújult liturgia
Igehirdetés a közömbös világban
Tomás O’Fiaich bíboros, Írország prímása
A Pázmány prímási kinevezése körüli cselszövésekről

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 2. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Kísértetek a Vatikánban
A zsidók és keresztények közös öröksége
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

HÉBRARD, M. (La Croix): Anyám, az Egyház!

TÁVLATOK

SCHNACKENBURG, R. (Der Mensch und sein sittlicher Auftrag): Az ószövetség ethosza és Jézus erkölcsi üzenete
RILLING, H. (Evangelische Kommentare): A feltámadás zenéje – Johann Sebastian Bach születésének 300. évfordulójára

SZEMLE

A filozófusok Istene és Jézus Krisztus Istene

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az Egyház hitvallása (Új német katekizmus felnőttek számára
Az Egyház és a kultúra történetéből
Európai remények
Matematikai spekulációk felsőbbrendű lényekről
Új magyar könyvek és hanglemezek

SPEKTRUM

A férfiak életének kritikus időszaka
Zsidók és keresztények
Héléne Carrère D’Encausse
A vallásos televíziós műsorok
A szekták befolyása alól nehéz szabadulni
A „Humanae Vitae”
A német egyházzenészek lázadása
Az „Opus Dei”
A kartauziak szerzetesrendje

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1985 / 1. Szám

E SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Restauráció a római katolikus egyházban?
Graham Greene 80 éves
Georges Duby a francia középkor tudósa
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DUVAL, A.L. (Panorama aujourd’hui): Az utolsó beszélgetés

TÁVLATOK

RUDIN, J. (Orientierung): Az élettől való félelem és az ősbizalom – Isten mint pszichikai funkció?
KORN, K. (Frankfurter Allgemeine): Szabadgondolkodó, konvertita, az olasz nemzet költője (Kétszáz éve született Alessandro Manzoni
SCHÜLLER, B. (Der Mensch und sein sittlicher Auftrag): Az erkölcsi normák megalapozásáról
DONCEEL, J.F. (America): Katolikus politikusok és az abortusz

PRÓ ÉS KONTRA

„A bűn és a félelem” (Jean Delumeau művéről)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kereszténység és a világvallások
Auschwitz után
A biblia világa és könyvei
Új magyar könyvek, hanglemezek és kazetták

SPEKTRUM

A reinkarnáció gondolata
Az ökumenikus mozgalom
Mit kezdenek a fiatalok az egyházzal?
Émile Poulat

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Pius Parsch
Pierre Emmanuel emlékére
Josef Pieper nyolcvan éves
A 36. Frankfurti Könyvvásár
A „Communio“
Mit adnak ki a jezsuiták Franciaországban?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

BINI, L.: Ami a modern filmművészetet jellemzi

TÁVLATOK

HOHOFF, C. (Internationale katholische Zeitschrift „Communio“): Káosz a rend mögött? (Franz Kafka századik születésnapjára)
ULLIANA, G. (Die katholischen Missionen): A buddhizmus megértése (Egy thaiföldi misszionárius tapasztalatai)
LOHFINK, G. (Theologische Quartalschrift): A keresztény család: családi egyház?

PRÓ ÉS KONTRA

Előbb kenyeret, aztán igét? (Róma és a felszabadítás teológiái)
RATZINGER, J. (Die Neue Ordnung): A felszabadítás teológiája (Feltevései, problémái és kihívásai)
A Hittani Kongregáció útmutatása a „felszabadítás teológiájának“ néhány vonásáról (La Documentation Catholique)
A visszhangokból

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az újszövetségi kánon kialakulása
Gyónás — Eukarisztia
Ágoston — Luther — Pascal
Egyházszociológiai művek
Teológiai-filozófiai határkérdések
Nélkülözhetetlen filozófiai kézikönyvek
Új magyar könyvek és kazetták

SPEKTRUM

A modern archeológia és a Biblia
Fra Angelico — az átélt hit művésze
Eretnek volt Galilei?
A párizsi Institut Catholique

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Opera Szent Ferencről
Sírás és nevetés
Párbeszéd a világvallások között
A sport és mi
Hans Sedlmayr (1896—1984)
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

KASPER, W. (Evangelische Kommentare): Isten jövője és az ember történelme (A keresztény remény jelentőségéről)
HUTH, W. (Stimmen der Zeit): Pszichoterápia és lelkigondozás
NARR, K. J. (Zeitwende): Az előember — félállat volt-e vagy homo religiosus?

SZEMLE

SCHIERSE, F. J. (Stimmen der Zeit): Új bibliakommentárok
SCHAFFER, W. (Erneuerung in Kirche und Gesellschaft): Negyven éves a fokoláre mozgalom

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Antropológia — teológiai távlatból
A buddhizmus és a mai világ
A meditáció útja
Istenes emberek
„Ezentúl emberhalász leszel…”
Matematika, logika, informatika
Képzőművészeti biennále Velencében (Kiállítások és katalógusok)
Miscellanea philosophica
Új magyar könyvek

SPEKTRUM

Az újszövetségi szövegkritika
Ökumenikus párbeszéd — evangéliumi erkölcstan

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Dom Helder Cámara születésnapjára
Edzard Schaper meghalt
A lelkiség nemzetközi klasszikusai
Raymond Aron is meghalt
A „Concilium“
Michael Landmann emlékére
Új felsőfokú embertudományi intézet
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Umberto Eco, a tudós és a szépíró
ECO, U. — MINCU, M. (La semiotica letteraria italiana): Beszélgetés a szemiotikáról
„A rózsa neve“

TÁVLATOK

In memoriam P. Karl Rahner SJ
RAHNER, K. (Vor dem Geheimnis Gottes den Menchen verstehen, Karl Rahner zum 80. Geburtstag): Egy katolikus teológus tapasztalatai
ROMBOLD, G. (Diakonia):Az ünnep egzisztenciális értelme
LEUBA, J.-L. (choisir): Válságban van-e az ökumenizmus?

SZEMLE

Hogyan látják Marxot ma? (Cikkek halálának centenáriumán)
Ökumenikus találkozók — ökumenikus tanulmányok
A Concilium-alapítvány nyilatkozata az új egyházjogról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Karl Rahner (1904—1984)
Peter Handke új regénye
Nemiség és erkölcs
A lelkigondozásról
Pszichoanalízis és pszichiátria
Szociológiai könyvek
Üj magyar könyvek

SPEKTRUM

Hitbeli bizonyosság a pluralista világban
Beszélgetés Jean Delumeau professzorral
Svájci püspök a liturgia reformjáról
A temetési szertartások
Helmut Lange
Jean-Louis Barrault az Istenről
Családterápiának nevezi
Pápai nuncius Washingtonban

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1984 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

A 35. Frankfurti Könyvvásár
Angol író
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

KUNZ, E. (Lebendige Seelsorge): A krisztológia és az emberi tapasztalás
SPAEMANN, R. (Internationale katholische Zeitschrift): A modern világszemlélet alkonya és a keresztény vallás
HAIGHT, R. (Thought, A Review of Culture and Idea): Alapvető tapasztalatok és elvek a felszabadulás teológiájában

SZEMLE

Könyvek a Luther-jubileumra
Katolikusok és protestánsok az Űr asztala előtt
Eszmecsere a lelkigondozásról és paphiányról
Katolikus egyházzenészek lázadása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ima, lelkiség, vallásos tapasztalat
Szent Ignác és a jezsuiták
Bibliai segédkönyvek
„Az emberiség útja önmagához“
A pszichológiáról és a pszichoterápiáról Űj magyar könyvek

SPEKTRUM

A Hatodik Püspöki Szinodus
Lengyel püspök a lengyel egyházról
Teológus a teológiáról

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1983 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Franz Kafka
Száz éves a „La Croix“
A filmtörténet utolsó olimpiai bajnoka
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

PAPINI, R.: Jacques Maritain időszerűsége

TÁVLATOK

SCHMITZ, P. (Stimmen der Zeit): Az amerikai és a német püpökök körlevele a békéről
MARLE, R. (Etudes): A bűnbánat szentségének válsága
DELUARD, J. (La Croix): Stendhal és a keresztények
HOFFMANN, K.-F. (Umschau): A bölcsek csillaga (Kritikai áttekintés a betlehemi csillag körüli vitáról)
LEHR, U. (Triangel, Sandoz-Zeitschrift für Medizinische Wissenschaft): A felkészülés az öregkorra nemcsak orvosi kérdés

DOKUMENTUMOK

II. János Pál az Osztrák Katolikus Nagygyűlésen
Katolikus állásfoglalások az Egyházak Ökumenikus Tanácsáról

SZEMLE

A római katolikus egyház új törvénykönyve
Veszélybe kerül a francia hitoktatás?
Logika, módszertan és tudománybölcselet
Írások a mérlegen
Könyvek Avilai Szent Terézről
Az erkölcsteológia megalapozása
„Keresztény neurózis“?
Új magyar könyvek

SPEKTRUM

Schillebeeckx és Kasper vitája a papi hatalomról
Pierre de Givenchy
Az olvasás gyönyörűségéről
A kocogás és az étvágytalanság

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1983 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Új névvel, új programmal
Álmok az egyházról
Mítosz és egzisztencia
A Bibliáról
Vallomások Heideggerről
Rinocérosz viccrovata

TÁVLATOK

TENHUMBERG, H. (Bibel und Liturgie): A vasárnapi szentmise megünneplése
BLASIG, W. (Theologisch-praktische Quartalschrift): Dialógust a prédikáció helyett?
BEAUCHAMP, P. (Etudes): A zsoltárok könyve mint az imádság iskolája
GEFFRÉ C. (Choisir): A francia teológia reményei és hanyatlása

SZEMLE

Megszületik az utópiák társadalma? (Könyvek az elektronikus forradalomról)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Vatikáni gyűjtemények: a pápaság és a művészet
Jézus szíve és keresztje
Megérteni a haldoklókat
Gondolatok az „önmegvalósításról“

SPEKTRUM

A Szent Katalin kolostor ősi kéziratai
Készülődés a reformációra
Tudományos legenda vége
Az embernél is lehetséges a szűznemzés

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

J. LEJEUNE válaszol olvasónk levelére

LETÖLTÉS

1983 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Jacques Maritain évforduló
Az „Esprit“ ötven éves
Két nagy francia katolikus újságíró
„Keresztény hit modern társadalomban“
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

VOLK, L.: A katolikus egyház és a nemzetiszocializmus

TÁVLATOK

BAUMBACH, G. (Kairos, Zeitschrift für Religionswissenschaft und Theologie): A keresztény-zsidó párbeszéd (ösztönzések és új felismerések)
GODDIJN, W. (The Tablet, The international Catholic weekly): Vallás és szociológia
VALADIER, P. (Etudes): Új totemizmus: a szociobiológia (Olvasó jegyzetek)
ZIZOLA, G. (informations catholiques internationales): A Vatikán pénzügyei
CASAROLI bíboros államtitkár jelentéséből (La Documentation Catholique): Az IOR és a Banco Ambrosiano

SZEMLE

Kinek van szólásjoga az egyházban? (Concilium)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az emberiség vallásai
Virágok és művirágok (könyvek az elmélkedésről)
Az én illúziója?
Kína, Japán és a kereszténység
Teológiai útkeresés Ázsiában
Ortodox tanítások ortodox szemmel

SPEKTRUM

Jacques Ellul
A teológia fejlődése Ázsiában
Vallásos áramlatok Amerikában
Szekták Franciaországban
A fiatalok nemzedéke és a szent fogalma
Nők, a munka rabszolgái?

LETÖLTÉS

1983 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Alois Dempf halálára
Tréfán kívül
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

CONGAR, Y. (choisir): A zsinat az egyház próbatétele

TÁVLATOK

RAHNER, K. (Rheinischer Merkur / Christ und Welt): Még az ateistában is működik Isten kegyelme (A zsinat megkezdésének 20. évfordulójára)
GILLESSEN, G. (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Mit rejteget a föld a Szent Péter bazilika oltára alatt? (Látogatás az ókori Rómában)
LOHFINK, G. (Theologische Quartalschrift): A húsvéti események lefolyása és az ősegyház kezdetei

SZEMLE

Keresztények közös hitvallása
A modernista válság tegnap és ma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Küng az örök életről
„Szakadástól mentette meg az egyházat…”
A Szentszék és a népek közössége
Ne felejtkezz el az örömről
Kis közösségek
A francia egyház négy évtizede
Vallás, család, termelési mód

SPEKTRUM

A pszichoanalízis sorsa a jelenkorban
„Isten valószínűleg kockajátékot játszik“
Az ökumenikus esküvők szertartásáról
A hegyi beszéd és a házasságtörési záradék

A „MÉRLEG” POSTÁJA

LETÖLTÉS

1982 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Heinrich Böll hatvanötödik születésnapjára
Élet a betűk mögött
Az idei frankfurti nemzetközi könyvvásár

INTERJÚ

ESCHBACH, G.: „Kihaltak a mestergondolkodók…”
SCHARPER, P.: „A könyv marad az eszmecsere legfontosabb eszköze…”
BUCKNER, H.: „A vallásos könyv esélyei megnőttek…”

ARCKÉP

POPPER, K. R. (Conjectures and Refutations): „Tanulhatunk tévedéseinkből…”
POPPER, K. R. — ECCLES, J. C. (The Self and Its Brain): Az emberi szellem termékeinek világa
RUSSO, F. (Études): A természettudományi megismerés Kari Popper szerint
Szakirodalmi bevezetés Popper tanulmányozásába

TÁVLATOK

BICHELBERGER, R. (Christus): Az Istennel való küzdelem korunk irodalmában
LOHFINK, N. (Geist und Leben): A pap és az igazságosság a világban
McDONNELL, K. (Concilium): A Szentlélek megtapasztalása a katolikus karizmatikus megújulásban

SZEMLE

A 87. Német Katolikus Nagygyűlés
Utak és kerülőutak a francia hitoktatásban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hegymászás és vallásos élmény
„A halál kilépés az időből…” (Georg Picht in memoriam)
Újabb könyvek Teilhard-ról
A kereszténység szociológus szemmel

SPEKTRUM

A Galilei-ügy
Hivatások Franciaországban
A világi teológusok
A félelem vallásából az öröm vallása felé
Szondi Lipót és az örökölt sors

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1982 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

150 évvel ezelőtt halt meg Goethe
Három agy természettudós
A jövőtől való félelem és a magánkinyilatkoztatások
Carl Orff
Nincs már kedvünk könyvet olvasni?
Képregény a Messiásról
A katolikus könyvkiadók közös sorozata
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEJEUNE, J.: Ádám és Éva és a genetika

TÁVLATOK

MORETTI, J.-M. (Etudes): A darwinizmus száz évvel Darwin után
BONÉ, É. (Etudes): A paleontológia és az ember felismerése

SZEMLE

A Szentlélek a teológiában és az Egyház életében
Újabb „kis lépés“ az ökumenizmus útján (Pressedienst der Deutschen Bischofskonferenz)
Az anglikán és a római katolikus egyház dialógusa (La Documentation Catholique)
A 35. cannes-i filmfesztivál

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Szent Péter apátság (Salzburg)
Corvin Mátyás (Schallaburg)
Biennálé (Velence)
Documenta (Kassel)
Két alapvető mű az eredeti bűnről
Társadalomtudományi könyvek

SPEKTRUM

A jezsuiták helyzete
Oázisok a sivatagban?
A keresztény kapcsolatok
Keresztények és buddhisták
Werner Fassbinder halálára
Dürkheim köréről

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1982 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

A vallásos könyvek iránti érdeklődés
Gershom Scholem
A tavaszi könyvtermés
Hugo Schnell
Élet a betűk mögött

TÁVLATOK

RATZINGER, J. (Internationale katholische Zeitschrift): A halál és a feltámadás között
BEUTLER, J. (Theologische Akademie): Amiért ma hiszünk
CHING, J. (Concilium): A kínaiak vallási gondolkodása
McFERRAN, D. (America): A Castaneda-ügy
BESNARD, A.-M. (Missi): A Feléd vezető hosszú úton
STUBER, R. — DRACK, B. C. (Gottesdienst): Úton lévő emberek (Az egyház a mozgékony társadalomban)

SZEMLE

DOYLE, E. (Concilium): Assisi Szent Ferenc élete és tanítása (Könyvészeti válogatás)
A „Concilium“ Szent Ferencről
A pápa afrikai utazása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A nő, az antifeminizmus és a kereszténység
Teológiai könyvespolc
Az ikon — a Láthatlan képe
Hit és modern irodalom
Reinkarnáció?
Az ember szabadsága
A jelenkori vallások átalakulása és a vallástudomány
A Habsburg-ház

SPEKTRUM

Meditációs központ
Monasztikus szerzetesi élet
Közvélemény-kutatás a franciák vallásosságáról
A nyugatnémet fiatalok vallásosságának a felmérése
A francia katolicizmus sajátosságai
Az egyház szociális tanítása
A Holt-tengeri tekercsek

LETÖLTÉS

1982 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Luther-év 1983-ban
Új szerkesztőt kapott az „Études“
Zanussi pápa-filmje
A „Témoignage Chrétien“ születése
A Herder kiskönyv-sorozata 25 éves
Az új magyar könyvek között
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

HÄNGGI, A. (Gottesdienst): Látomásaim az Egyházról

TÁVLATOK

MOITEL, P. (Lumen vitae): Tegnaptól máig Franciaországban mi változott meg a katekézisben?
SPROXTON, J. (The Tablet): Anonim Alkoholisták
MEVES, C. (Lebendiges Zeugnis): Gondolatok a nemi nevelésről

SZEMLE

Házasélet házasságkötés nélkül?
Születésszabályozás és családtervezés
Emberi test — művészi alkotás — liturgia
Nyelvek ismerete és az emberi agy
Miért vagyunk idegesek frontátvonuláskor?
HASENBERG, P. (film-dienst): Könyvek filmekről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A keleti teológia kincseiből
A többnejűség újraértékelése?
Mikor áldozhatnak az elvált és újra megházasodott katolikusok?
A bűnről — Szent Ignáci lelkiség
Elmélkedés tartalom nélkül?
Emberközéppontú filozófiák
Egy holland keresztény börtönnaplója
A pszichoanalízis és a pszichoterápiái módszerek
Nevelési kérdések
Tallózás a vallásszociológiában

SPEKTRUM

A Szentírás értelmezése
Emlékezés Avilai Szent Terézre
Szeretet és felelősség
A két szín alatt való áldozás
Az egyház és a szabadkőműves mozgalom
Katolikus jelen és jövő a statisztika tükrében
Az egyház pénze

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1981 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Több könyv, de kevesebb olvasnivaló
Jacques Lacan meghalt
Luther ősi biblia-fordítása
Az idei őszi magyar könyvtermés — Élet a betűk mögött

INTERJÚ

HÜSSLER, G.: Az egyház lényege: szolgálat, szeretet

TÁVLATOK

LAPIDE, P. E. (Lutherische Monatshefte): Az ellenséget leszerelő szeretet (Reálpolitika a hegyi beszéd szellemében)
SCHIRNDING, A. von (Süddeutsche Zeitung): Róma költője, az ember hangja (Kétezer éve halt meg Vergilius)

DOKUMENTUMOK

II. JÁNOS PÁL (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls): Az idős emberekhez intézett beszéd a müncheni Miasszonyunk székesegyházban 1980. november 19-én

SZEMLE

SESBOÜE, B. (Études): Könyvek az Eukarisztiáról (Két nemzedék munkája)
Laborem Exercens — II. János Pál harmadik körlevele
Belga folyóirat a fogyatékosokról
A konzervatív gondolkodás új hulláma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Szent Erzsébet — fejedelemasszony, szolgáló, szent
A szentek — „rámenős“ emberek
Betekintés a vatikáni titkos levéltárba
Reformáció — emigráció, protestánsok Salzburgban
A tapasztalati társadalomkutatás kézikönyve
A kortárs művészet 1939 óta
A meditációról

SPEKTRUM

Teilhard de Chardin
Augustin Bea bíboros
Hogyan jön létre a „bázis“ az egyházban?
Sartre a fogolytáborban

A „MÉRLEG“ POSTAJA

LETÖLTÉS

1981 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Az új egyházi törvénykönyv
Száz éve született Teilhard
Egy rendkívüli pásztorlevél
G. W. F. Hegel
A tavaszi vallási–teológiai könytermésben
Az új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Mircea Eliade élete (Mémoire I)
Mi ihlete Eliadet és mire inspirál ő bennünket? (Der Monat / Encounter)
A vallás helyzetéről és jövőjéről (Le Monde)
ALTIZER, T. J. J. (Cross Currents): Mircea Eliade és Isten halála
CAIN, S. (Religious Studies Review): Mircea Eliade kapcsolata a történelemmel
Az Eliade-irodalom újdonságaiból
Mircea Eliade főbb írásai

INTERJÚ

EVAIN, F.: Rosmini időszerűsége

TÁVLATOK

GÖRRES, A. (Internationale katholische Zeitschrift): Ismeri a pszichológia az embert?
McNELLY, W. E. (America): A tudományosfantasztikus irodalom és a vallás
DAHOOD, M. (La Civiltà Cattolica): Az eblai archeológiai felfedezések és a bibliakutatás

SZEMLE

Segédkönyvek a Biblia tanulmányozásához

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Három londoni kiállítás katalógusa
A keresztény erkölcs alapelvei
Az erkölcsi érzék kiművelése
Etika és közélet

SPEKTRUM

A szeretet egészséges
A római püspöki szinódus
Fölösleges Galilei rehabilitálása?
Leányministransok: igen vagy nem?
A munkáspapok harminc év után

LETÖLTÉS

1981 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Párizs új érseke
Az „Opus Dei“ Társaság
Dorothy Day, 1897—1980
Marshall McLuhan irodalomtudós meghalt
W. Dirks a pápa németországi útjáról
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

GILBERT, G. (Panorama aujourd’hui): Az utca az én templomom

TÁVLATOK

BRUNGS, R. A. (Thought): A biotechnika és az élet szabályozása
MENDE, W. (Renovatio): A terhességmegszakítás kockázatai
BEER, U. (Lebendiges Zeugnis): Sztárok és bálványok a tékozló társadalomban
FRANSEN, P. (Bijdragen / Theologie der Gegenwart): IX. Piusz és a pápai tévedhetetlenség

SZEMLE

Ismerkedés Erasmusszal
Családtervezés, szexualitás, cölibátus
Tudnak-e a majmok beszélni?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Négy kiállítás Mária Terézia és II. József koráról
Az élet értelme és a pszichológia
Vallásosság és lelki egyensúly
A depresszióban szenvedők
Agresszivitás és fanatizmus
Erkölcs és szexualitás fiataloknál
Papi lelkiség
Antropológiai művek

SPEKTRUM

A plébános úrnak soha sincsen igaza
A mozlim világ modernizálása
A katolikus és a református egyház közötti dialógus
A szabadkőművesek és az egyház
Pillantás a túlvilágba
Parapszichológia és a halál utáni élet

LETÖLTÉS

1981 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Friedrich Dürrenmatt 60 éves
John Lennon halála
Michel Tournier
Cronin regényei
A sokat idézett „zur debatte“
A magyar könyvtermés
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KÖNIG, F.: Szellemi változások korunkban

TÁVLATOK

LINDBECK, G. (LWB-Dokumentation): Beszámoló a római katolikus / evangélikus-lutheránus dialógusról
DUMOÜLIN, H. (Die katholischen Missionen): A kereszténység jelentősége Japánban
FEUILLET, A. (Esprit et Vie): Ókori történészek Jézusról
ARETIN, K. O. von (Süddeutsche Zeitung): A történelem életrekeltésének nehéz művészete (Egy év alatt 34 történelmi kiállítás)

DOKUMENTUMOK

A pápa második körlevele
A Szentszék sürgeti a kisgyermekek megkeresztelését
Új előírások a laicizáltatásról
Nyilatkozat az eutanáziáról

SZEMLE

Emberi tapasztalat és hit Jézus Krisztusban (E. Schillebeeckx krisztológiája)
Elektronikus forradalom előtt állunk?
Az élettudományok és a társadalom
Az USA-ban erősödik a vallásosság
Munka és vallásosság
Osztrák folyóirat az ifjúság problémáiról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

† Pascual Jordan világszemlélete
A hit és hitetlenség feszültsége a mai emberben
A ciszterci szerzetesi élet eszménye és valósága

SPEKTRUM

Az olasz teológia helyzetéről
Hatvan amerikai és kanadai teológus
Az Ágostai Hitvallás
„A hit vázlata“

LETÖLTÉS

1980 / 4. Szám

ERRŐL A SZAMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

86000 új könyv
Hubert Jedin
Jean Piaget
A „psichiatria democratica“ mozgalom
100 éve készült el a kölni dóm
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

NELL-BREUNING, O. von: „Élettapasztalataim nem tettek rezignálttá…”

TÁVLATOK

ARIÈS, P. (L’histoire): Fogamzásgátlás a régi időkben
EGENTER, R. (Stimmen der Zeit): Döntő a helyes kiindulópont — Gondolatok a keresztény szexuális etikáról
BÖCKLE, F. (Renovatio): A meg nem született ember kötelező védelme (Erkölcsteológiai megfontolások)

DOKUMENTUMOK

A pápa a 700 éve elhunyt Nagy Szent Albert és a 450 éves ágostai hitvallás hazájában (1980. november 15—19.)

SZEMLE

Szent Benedek és a Regula
Az elváltak sorsa az egyházban (Panorama aujourd’hui)
Az idei Nobel-díjak és a korproblémák

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kiállítások és katalógusok
Időszerű vallásszociológiai tanulmányok
A vad olajfa gyökere és ágai

SPEKTRUM

Az elváltak lelkigondozásáról
Újabb megfontolások az abortuszról
Család és vallás
A nők szerepe az őskeresztény egyházban
Vasárnapi istentiszteletek szentmise nélkül
A kereszténység nem ideológia
Stockhausen zenéje és könyvei

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1980 / 3. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Sartre utolsó nyilatkozata a reményről
Hit, természettudomány, jövő
A cannes-i filmfesztivál
Egy keresztény hetilap megszűnik
Jean Sulivan pap és író meghalt
Panikkar-szimpozion az USA-ban
A vallásszociológia reneszánsza?
A pszichoanalízis kritikája
Folytatódik az oberammergaui passiójáték vitája
A magyar könyvtermés

INTERJÚ

HÄRING, B.: Szabadon és hűségesen Krisztusban

TÁVLATOK

MANARANCHE, A. (Nouvelle Revue Théologique): Isten ügye
YADIN, Y. (Lutherische Monatshefte): Harcos herodiánusok Quamranból
FITZMYER, J. A. (Interpretation, A Journal of Bible and Theology): Az újszövetségi iratok új datálása?

DOKUMENTUMOK

II. János Pál Afrika szívében (1980. május 2—12.)
A pápa „az Egyház legidősebb leányánál“ (1980. május 30-június 2.)
12 nap, 13.000 km, 50 beszéd Brazíliában (1980. június 30-június 12.)

SZEMLE

Az Egyház Franciaországban (ICI)
„Isten ébredése“ (Livres de France)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Gyerekek a televízió előtt
„Birtokolni vagy lenni?“ († E. Fromm)
Afrikában saját lábára áll az egyház
Keresztények és mozlimok
Mi a buddhizmus?

SPEKTRUM

Másként élje az életet, aki keresztény
A keresztény egyházak világméretű dialógusa
Az amerikai katolicizmus
Szociológia papnövendékeknek
Az atomenergia ellen
Miért mondom szívesebben „köszönöm, igen!“
Energia és az emberiség jövője
Külön erkölcs fiatalkorúak számára?
Új ifjúsági szubkultúra jeleiről

A „MÉRLEG”POSTAJA

LETÖLTÉS

1980 / 2. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Szent Benedek jubileum
Hogyan szüntethető meg az erőszak?
A hitoktatás reformja
A francia pszichoanalitikusok és a Lacan-botrány
Egy áprilisi tréfa története
Van-e élet a világűrben?
Hans-Georg Gadamer
Luis Bunuel
Paul Claudel: „Selyemcipő“
Miért futnak a „kocogók“?
Erich Fromm

KIÁLLÍTÁSI NAPLÓ

A vikingek
A posztimpresszionizmus (London)

FILM

COLLET, J. (Études): Lecke a humorból („Mozi, mozi“ — Stanley Donen filmje)
— : Mégiscsak beszélünk róla… („Apokalipszis most“ — Francis Coppola filmje)

ARCKÉP

Ivan Illich — tudós vagy költő?

INTERJÚ

DOLTO, F. (Panorama aujourd’hui): Utazás önmagunkban

TÁVLATOK

WICKLER, W. (Renovatio): A magatartáskutatás és az etika (Hozzászólás az etológus szemszögéből)
GRÜNDEL, J. (Renovatio): A magatartáskutatás és teológiai etika (Erkölcsteológus hozzászólása)

SZEMLE

Luther „katolikus“ jövője?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A népi vallásosság újraéledése
Az Egyház és az idős nemzedék
Hit, hitvallás, beavatás a hitbe
Így segíthetjük a gyermek fejlődését

SPEKTRUM

A „MÉRLEG“POSTÁJA

LETÖLTÉS

1980 / 1. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

PONTOS JEGYZETEK

Merre tart a világ a nyolcvanas években?
Catechesi tradendae
A Pápai Tudományos Akadémia
A svájci püspökök a toxikomániáról
A holland püspökök különleges szinodusa
Latin-Amerika népeinek sorsa
A püspökök Pueblában
Új magyar könyvek
A francia katolikus irodalmi nagydíj
Graham Greene 75 éves
Az elveszett paradicsom
Mario von Galli
Irányzatok a teológiai irodalomban
Művészet és Egyház

ÉLET A BETŰK MÖGÖTT

KIÁLLÍTÁSI NAPLÓ

Picasso, Dali (Párizs)
Az angol festészet két évszázada (München)

FILM

BINI, L. (Letture): Őszi szonáta — Ingmar Bergman filmje

PRÓ ÉS KONTRA

(Pressedienst): A 399/57/i. számú dossziétól a tanítási megbízatás megvonásáig (a Küng-ügy története)
KÜNG, H. (Die Zeit): Miért maradok katolikus?
KASPER, W. (Rheinischer Merkur / Christ und Welt): Mi a vita lényege?
Küng a gyújtópontban (sajtóvisszhangok)

SZEMLE

Küng és az istenkérdés

TÁVLATOK

CONGAR, Y. (Revue des Sciences philosophiques et théologiques): A „magisztérium“ formái és a teológiai tanítókkal való kapcsolatai (rövid történeti áttekintés)

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1979 / 4. Szám

ERRŐL A SZÁMUNKRÓL

II. JÁNOS PÁL PÁPA ELSŐ ÉVE

II. JÁNOS PÁL (L’Osservatore Romano, Új
Ember): A magyar egyházi küldöttséghez
— — (L’Osservatore Romano): Az írországi Droghedában szept. 29-én elhangzott beszédből
— — (L’Osservatore Romano): Az ENSZ. 34. közgyűlésén tartott beszédből
— — (L’Osservatore Romano): Okt. 2-án a New York-i Yankee stadionban mondott beszédből
— — (L’Osservatore Romano): Okt. 5-én Chicagóban az Egyesült Államok püspökeihez intézett beszédből
ZIZOLA, G. (ICI): Egy évvel pápává választása után II. János Pál az összes bíborost Rómába hívta

SAJTÓVISSZHANGOK

PONTOS JEGYZETEK

Az ifjúság és a hit
Az anglikán egyház új prímása
Ottaviani bíboros halálára
Római levél a „végső dolgokról“
Több katolikus, de kevesebb pap van a világon
Meghalt Gilbert Cesbron
Új Újszövetség
Marc Oraison elhunyt
A frankfurti könyvvásáron
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

PECCEI, A. (Herder Korrespondenz): Ráeszmélés az „emberi tényezőre“

TÁVLATOK

COPPENS, Y. (Courrier du CNRS): A paleontológia nagy kelet-afrikai kalandja
KOENIGSWALD, von G. H. R. (Die Naturwissenschaften): Új előember fossziliák

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Mit csinál a Jóisten egész nap?“
Bevezetések az etikába
Orvosi etikai munkák

SPEKTRUM / A „MÉRLEG“ POSTÁJA

LETÖLTÉS

1979 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A lengyel nemzet fia
A terrorizmus, a szenvedő gyermekek és a munka
A pápa új munkatársai
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEPRINCE-RINGUET, L. (le bonheurde chercher): Össze lehet-e egyeztetni a vallásos hitet a természettudományos gondolkodással?

TÁVLATOK

DRELL, S. (Daedalus): Az elemi részek fizikája
D’ESPAGNAT, B. (Les Nouvelles Littéraires): Jelentős hiányosság (Válasz Jacques Monod-nak)
RUSSO, F. (Etudes): A világmindenség megismerése
WEIZSÄCKER, C. F. v. (Die Zeit): Együttélés a nukleáris energiával

DOKUMENTUMOK

MATAGRIN, G. (Église de Grenoble): A Creys-Malville-ben történtekről
Vélemények és ellenvélemények az atomenergiáról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Építsünk-e atomerőműveket?
Az Einstein-irodalom remekei

SPEKTRUM

A turini lepel

LETÖLTÉS

1979 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Redemptor Hominis
A Parlerek és a szép stílus
A magyar könyvkiadás
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

PETUCHOWSKI, J. (Herder Korrespondenz): A keresztény-zsidó párbeszéd távlatai

TÁVLATOK

RUSSO, F. (Études): A parapszichológia
KRANZ, G. (Orientierung): A „keresztény irodalom“ mint irodalomtudományi fogalom
KURZ, P. K. (Orientierung): „Keresztény irodalom“ vagy realizáció? (Megjegyzések)
PIVETEAU, D. (croire aujourd’hui): Új vetés az Egyházban

SZEMLE

Vita a „korakatolicizmusról“ (Az újszövetségi Szentírás korakatolikus jellege)
MÜLLER, J. — REISENBICHLER, I. (Diakonia): Prédikációs előkészület könyvek segítségével

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A „messziről jött pápa“ — közelről
Bevezetések a katolikus hitbe
Emberek és vallomások

LETÖLTÉS

1979 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

II. János Pál Latin-Amerikában
Albert Einstein születésének centenáriuma
A Nagy Bumm visszhangja és a szuprafolyékonyság
A gyermek és a könyv
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

RAHNER, K. (Entschluß): önéletrajz A Rahner-irodalom újdonságai
K. Rahner lapunkban

INTERJÚ

STIERLIN, H. (Herder Korrespondenz): Jonestown és a szekták

TÁVLATOK

ARIES, Ph. (Daedalus): A család és a város
HORNSBY-SMITH, M. — DANN, G. {New Blackfriars): Amit a szociológia nyújt a katolikus egyháznak

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Hogyan kerülünk ki a krízisből?“
Tájékozódás a modern szociológiában
Új szellemi irányzatok

SPEKTRUM

A gyermekeknek kevés beleszólásuk van
A Félhold a Föld felett
Válságban vagy átalakulóban van a család?
Világméretű aszketikus kultúra felé tartunk?

LETÖLTÉS

1978 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

„A hitet megtartottam, az életet óvtam!“
Isten csak bemutatni akarta I. János Pált?
II. János Pál pápa
Meghalt Étienne Gilson
A hetvenéves Edzard Hellmuth Schaper — Gyermek nemzése a kémcsőben
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RINGEL, E.: A vallás és a neurózis

TÁVLATOK

KEATING, T. (America): A szemlélődő imádság a keresztény hagyományban
GROM, B. (Geist und Leben): A meditációs mozgalom kínálata, „elmélkedés az életről“ és a szentignáci lelkigyakorlatok
COX, H. (Cross Currents): Nárcisszusz tava — a meditáció pszichologizálása

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Keleti meditációs módszerek
Életünk szakaszai
Teológia és pszichoanalízis

SPEKTRUM

A Krisztuskövetésnek misztikus és szociális összetevője van
A zenének és éneknek terápiái szerepe van
A kocogás pszichoterápiái hatásáról

LETÖLTÉS

1978 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Hit és tudomány
Elhunyt Kurt Gödel
Tanácstalan szexuális lelkigondozás
A katekézis ma

INTERJÚ

RICOEUR, P.: A szó az én birodalmam

TÁVLATOK

CLÉMENT, O. (Contacts): Az erotikáról
HÄRING, B. (theological studies): A felelős szülői hivatás új dimenziói
RÖTZER, J. (Die neue Ordnung): Felelős szülői hivatás — Miért kérdéses állítólag az időszaki
megtartóztatás?
SEMPORÉ, S. (Concilium): Afrikai egyházak a múlt és a jövő között
LAURENTIN, R. (Concilium): Számadatok a katolikusokról Afrikában
BARTH, H.-M. (Lutherische Monatshefte): Utazás utópiába? A messzeség utáni vágyakozásunk értelméről

SZEMLE

Útikalauzok
Katekézis német szemmel

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az öngyilkosságról
Az ökumenikus dekrétum jelentősége
„De hát nem József fia?“
Pszichoterápiái munkák

SPEKTRUM

A papi hivatások visszaeséséről

LETÖLTÉS

1978 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Hiteles a turini lepel?
Charlot
Eszmecsere a nyugatnémet válogatott edzőjével
Magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

BÜRGI, M.-C.: „Sri Aurobindo ashramjával való találkozásom teljesen átalakította az életemet…

TÁVLATOK

WALDENFELS, H. (Theologische Akademie): A kereszténység abszolút igénye és a nagy világvallások
CROLLIUS, A. R. (Entschluß): Mozlimok és keresztények a békéért való küzdelemben (Metapolitikai elmélkedések)
GSTREIN, H. (Entschluß): A keresztények és mozlimok vallási párbeszéde

SZEMLE

Jézus Krisztus tegnap és ma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hogyan fejlődött ki a tudat?

SPEKTRUM

Vallásháború Libanonban?
A mohamedánokkal nehéz, ha nem lehetetlen a dialógus
A turisták és nyaralók
A 19. század nagy botránya
Központosítás és bürokratizálódás

LETÖLTÉS

1978 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Ötszáz éve született Morus Tamás
Böll és Fry születésnapjára
Sajtó a tv ellen vagy amellett?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

SULIVAN, J. (Panorama Aujourd’hui): Úton vagyok

TÁVLATOK

NIGG, W. (Die Heiligen kommen wieder, Leitbilder christlicher Existenz): A szentek visszatérnek
MEVES, C. (Lebendiges Zeugnis): Felelősség a jövőért — nevelés a jövőre
LEHMANN, R. (Kontraste/Impuls): Játékvilág szigorú szabályokkal és tréfás ötletekkel (A gyermekek 90%-a olvas képregényt)
WERMKE, J. (Kontraste/Impuls): A képregény a kritika kereszttüzében
SCHADE, H. (Stimmen der Zeit): Monumentumok vagy médiumok? (Esztétikai mérleg a kasseli „documenta 6“ után)
LEDERGERBER, K. (Entschluss): Változás a szent megtapasztalásában

SZEMLE

Az agresszióról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Tudományelmélet és teológia
A vallástörténelem korszerű kézikönyve Francia teológusok újabb írásai
Protestáns lelki irodalom
Egy katolikus Kálvin-kutató Nevelés és lelkigondozás
A matematika filozófiája
A korproblémák szociológus szemmel
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

Ír szerzetesek fedezték fel Amerikát?
Böjtölés — emberré válás
Az audió-vizuális eszközök

LETÖLTÉS

1977 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Az 5. püspöki szinodus
Az idei frankfurti könyvvásáron
A magyar könyvkiadók
Az első élőlények
Az élet hatvan évvel kezdődik
Zeffirelli Jézus-filmje
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LÉGAUT , M. {Bernard Feillet interroge Marcel Légaut): Türelem és tűz a hivő emberben

TÁVLATOK

WEIZSÄCKER, C. F. v. (Evangelische Kommentare): A halál küszöb (Gondolatok a halálprobléma vallási és teológiai szemléletéről)
ARIÉS, P. {Archives de Sciences sociales des Religions): A halál iránti attitűdjeink — a fejlődés főbb állomásai és értelmezése
GRESHAKE, G. {Stärker als der Tod): A halál és feltámadás

SZEMLE

Fontos művek Teilhard tanítványainak

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A 20. század irodalma: emberi szerelmek
A liturgia holnap
A kelet teológiája
„Megtanulni élni”
Társadalombölcseleti munkák

SPEKTRUM

A plébániai katekézis
Higgyünk még az ördögben?
Az amerikai katolikus könyvkiadás
Mivégre vagyunk a földön?

LETÖLTÉS

1977 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYIETEK

A „Documenta“
A keleti egyház művészete
„Üj filozófusok“ Franciaországban
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MÜHLEN, H. — KOPP, O. (Civitas): Köztünk van-e az Isten vagy nincs? (Kiv 17,7). Párbeszéd az Egyház karizmatikus megújulásáról ma

TÁVLATOK

VERNETTE, J. (Études): Milyen kérdéseket jelent az egyházaknak a szekták elburjánzása?
EBERTS, G. (Herder Korrespondenz): Ahol közösen törekednek a mélyebb evangéliumi életre
ZERFASS, R. (Diakonia): A templomi idegenvezetés és a turisták lelkigondozása (Ferdinand Klostermann 70. születésnapjára)
BALTHASAR, H. U. v. (Internationale katholische Zeitschrift): Exegézis és dogmatika

SZEMLE

Értjük-e a Bibliát?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kézikönyv az öngyilkosságokról
Nyelv és teológia
Az ortodox gondolkodás jellegzetességei
Meghívás a keresztény etika tanulmányozására
A hit pszichológiája
Az értékek az emberi személyiség fejlődésében
Az ember — a világegyetemmel összhangban
A szexuális forradalom után
Segítsünk az alkoholistákon!

LETÖLTÉS

1977 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A Hohenstauf uralkodók kora
Nők pappá szentelése: az egyenlőség jövője
VI. Pál a bázisközösségekről
Küng és Lefebvre között
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LEROI-GOURHAN, A. (Informations Catholiques Internationales): A vallási érzés fejlődése összefügg az emberi agyvelő fejlődésével

TÁVLATOK

MOLTMANN, J. (Der katholische Gedanke): Az ember az orvosi műszerek világában
FEIERFELL, R. (kindergarten heute, Zeitschrift für erziehung im Vorschulalter): Szülők iskolája: a problémákat a gyermekkel együtt kell megoldanunk
POMPEY, H. (Diakonia): A lelkipásztori beszélgetés és a „lelkigondozói segítés“ módszere
MAMBRINO, J. (Etudes): Vacsora Izajással (Patrick White realista és látomásos művészete)

DOKUMENTUMOK

LE BOURGEOIS, A. F., (La Documentation catholique): Az elvált és újraházasodott hívők problémája

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Tanácsadás lelki válságokban Orvos és beteg
Ahol Freud kiegészítésre szorul
Az emberré érés útjai

LETÖLTÉS

1977 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Selye János hetven éves
Elhunyt Otto Karrer
Teológia és lelkigondozás
Új magyar könyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LÉON-DUFOUR, X.: „Elvinni másoknak a létezés örömét. .

TÁVLATOK

DOMENACH, J.-M. {La Documentation Catholique) : Az európai kultúra helyzete
SÖHNGEN, O. (Universitas): A szakrális és modern zene a jelenlegi fejlődésben

Életünk harmadik harmadában

HÖFFNER, J. (Sonderdrucke, herausgegeben vom Presseamt des Erzbistums Köln): A hit örömhíre az öregkorról
CAILLOT, R. (Économie et Humanisme): A harmadik életkorban
PÖDINGER, W. {Entschluss): Az öregedés érési folyamat
POUSSET, E. {Nouvelle Revue Théologique): Hit a feltámadásban

SZEMLE

Viták Küng új könyvéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A modern történetírás kincseiből A pszichológia határterületein
Akit Istennek nevezünk
A Tao világa

SPEKTRUM

Szent volt-e Newman?
Az igehirdetésben
A büntetőjog és az erkölcs

LETÖLTÉS

1976 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYZETEK

A Lefebvre-ügy
A 28. Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár
Egyház és tudomány
Új „harmadik világ“
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

A 80 éves Henri de Lubac életműve

INTERJÚ

CONGAR, Y. (Panorama aujourd’hui): Nem a zsinat felelős a jelenlegi nehézségekért!

TÁVLATOK

PANNENBERG, W. (Evangelische Kommentare): A keresztény szabadság élettere (Az Egyház egysége a reformáció beteljesedése)
O ’SHAUGHNESSY , T. J. (The Ecumenist): Ke- resztények és mohamedánok lelki rokonsága a vál- ság órájában
DOKUMENTUMOK
† DÖPFNER, J. (Gottesdienst): A vasárnapi plébániai istentisztelet jövőjéről

Egy tragikus kimenetelű ördögűzés tanulságai

STANGL, J. (Sonderbeilage zum Würzburger Diözesanblatt): Nyilatkozat a Klingenbergben történtekről
KREMER, J. (Bibel und Liturgie): Megszállottság és ördögűzés

SZEMLE

Hit és megértés († R. Bultmann hermeneutikájának alapvonalai)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hogyan lehetünk ma intellektuális tisztességgel keresztények? (Karl Rahner legújabb könyvéről)
Orvosi etikai művek
A társadalomkutatás fejleményei

SPEKTRUM

Az Eukarisztia az ökumenikus dialógusban
A könyv gyógyszer a neurózisok gyógyításában
A klingenbergi ördögűzés

LETÖLTÉS

1976 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYZETEK

A Babenbergek 1000 éve Ausztriában
Londoni látnivalók
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Martin Heidegger 1889–1976

HEIDEGGER, M. (Sein und Zeit): Szükséges-e felvetni a lét kérdését?
— (Aus der Erfahrung des Denkens): A gondolkozás tapasztalatából
— (Sein und Zeit): A Gond
— (Was ist das, die Philosophie?): A filozófia mibenlétéről
WELTE, B. (Christ der Gegenwart): Keresni és találni (Temetési beszéd Heidegger sírjánál)
LACROIX, J. (Le Monde): Korunk legnagyobb filozófusa
Tanítványok, barátok és kortársak Heideggerről

INTERJÚ

EIBL-EIBESFELDT, I. (Wissenschaft und Weltbild): Nem kell várnunk az új emberre

TÁVLATOK

GEFFRÉ, C. (Avenir de la théologie): A teológiai kutatás jelenlegi áramlatai
WALTER, E. (Lebendige Seelorge): Az Eukarisztia a gyakorlatban és az elméletben (Mai irányzatok vizsgálata)
BETZ, J. (Lebendige Seelsorge): Teológiai fejlődés a katolikus Eukarisztia-tanban
MC NELLY, W. E. (America): Hol tart ma a sci-fi?
GUNTERMANN, P. (Deutsche Zeitung): Autóval az önzés ellen

SZEMLE

Az erkölcsi öntudat fejlődése

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Gyermekek és nevelők

SPEKTRUM

Nem élünk „teljesen vallástalan korban“
Új spanyolországi felmérések
A zsinat óta eltelt tíz év

LETÖLTÉS

1976 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Vatikán a szexualitásról
Élet a betűk mögött

ARCKÉP

Werner Heisenberg 1901—1976

HEISENBERG, W. (Die Naturwissenschaften): Mi az elemi részecske?
WEIZSÄCKER, C. F. von (Frankfurter Allgemeine Zeitung): In memoriam: Werner Heisenberg
BOHM, D. (New Scientist): Mit adott Heisenberg a fizikának?

INTERJÚ

KÜBLER-ROSS, E. (Family Circle Magazine): Ismerkedés a halállal
MAYER-SCHEU, J. (Lutherische Monatshefte): A halál önmagunk megtapasztalása

TÁVLATOK

GÖTZINGER, K. (theologie der gegenwart): Beszélgetni valakivel, aki meghalni készül
KAYROUZ, G. (Le Monde): Végrendeletem
BÖCKLE, F. (Der katholische Gedanke): Jog a személyes halálhoz

SZEMLE

Jog az élethez vagy a halálhoz? (Amerika lelkiismerete mérlegén)
Vita az eutanáziáról
A halál új megvilágításban

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Ars moriendi
Öregedés, halál — beteljesedés? (Ausztriai konferenciák)
Az orvos és a halálos betegek
Az ember agya és három világa
Polányi Mihály utolsó műve
Jézus feltámadása és a húsvéti üzenet
Két bevezetés a vallásszociológiába

LETÖLTÉS

1976 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A szinódusok befejeződnek
A frankfurti könyvvásár
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

RAHNER, K. (Evangelische Kommentare): Jövőnk a pluralizmus

TÁVLATOK

MARTY, F. (La documentation catholique): Célunk Párizs evangélizációja
RATZINGER, J.: Tíz éve fejeződött be a II. vatikáni zsinat (tézisek)
FICHTER, J. H. (Thought): Az amerikai egyház bizonytalan jövője

SZEMLE

Isten nyomában (A teodicea újrafelfedezése)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

János pápa élete és kora
Vallási egyetemesség — emberi egység
Kísérlet a teológia népszerűsítésére
Új irányzatok a nyelvészetben és nyelvfilozófiában

SPEKTRUM

A szentek közöttünk
A katekézis helyzete

LETÖLTÉS

1975 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Fordulat előjelei?
Nairobi előtt — ökumenikus állásfoglalások
Vatikán az ördögökről
Az ecône-i szeminárium
J. M. W. Turner (1775—1851)
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MATUSSEK, P. (Herder Korrespondenz): Egyházés nemiség — örök ellentét?

TÁVLATOK

GINDL, I. (Internationale katholische Zeitschrift Communio): Igaza van-e Konrad Lorenznek?
NARR, K. J. (Der katholische Gedanke): Mit tudunk az előemberről?
VÁRONÉ, F. (choisir): A hivatások válsága — az egyház kritikája és egyben reménysége
DOURLEY, J. (the ecumenist): C. G. Jung és a jelenkori teológia

SZEMLE

Hans Urs von Balthasar teológiája

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az ember 2000-ben
Két pszichológiai kézikönyv
Ünnepek és civilizációk
A szociológia a szomszédnál kezdődik…
Hogyan imádkozik a mai ember?

SPEKTRUM

A zsidó emancipáció
A lelkigondozói beszélgetés
A lélekelemzéssel kapcsolatos előítélet

LETÖLTÉS

1975 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Merre tartanak e jezsuiták?
Húsz éve halt meg Teilhard
Az „imprimatur“ korszerűsítése
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LACROIX, J.: A perszonalizmus — hit az emberben

TÁVLATOK

ROTTER, H. (Stimmen der Zeit): A keresztény nemi erkölcstan megalapozása
CUNNINGHAM, L. D. {Thought): Chesterton újjáértékelése
MUCK, H. {Entschluß): Egyszerű egyházközségi házak építési programja
KNAUBER, A. {Lebendige Seelsorge): Zarándoklás és hitélmény
BOCK, H–E. {Universitas): A mai ember megváltozott életkörülményei és a sport orvosi szemmel

SZEMLE

Kereszténynek lenni — Küng szerint
Az új hermeneutika (I.B.—II.)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Isten a mi életünkben
Könyvek a hetvenéves Rahner életművéről
Az apanélküli társadalom felé? (Mélylélektani és
szociálpszichológiai művek)

SPEKTRUM

A fejlődéselmélet
Az üres sírról szóló beszéd

LETÖLTÉS

1975 / 2. Szám

A „MERLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A keresztények és zsidók
A keresztény remény és a növekedés határai
Lezárult a Küng-ügy?
A vallásos könyvkiadás fejlődése
Értelmiségiek hivatása
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

CRESPY, G.: „Az ökumenizmus az evangélium botrányának az újrafelfedezése

TÁVLATOK

KÖNIG, F. (Lebendiges Zeugnis): A vallás jövője
PICHT, G. (Evangelische Kommentare): A fizikai idő diktátuma (Az ipari társadalom kulcsfogalma)
MCHUGH, J. (The Clergy Review): Krisztus feltámadása
NAS1AINCZYK, W. (Katechetische Blätter/Kirchliche Jugendarbeit): Az Eukarisztiához vezetés (Életrajzszerű felépítés)
BÜHRER, M. (Diakonia): A beszélgetés a betegágynál

SZEMLE

Az új hermeneutika (I.A. A filozófiában: Schleiermachertől Gadamerig)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mai emberkép
Könyvek társadalmi kérdésekről
Magyar és szlovén líra németül
Akik az egyház történelmét alakították
A teológiában sincsenek kényes kérdések…

LETÖLTÉS

1975 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Az ifjúság zsinata
80.000 könyvújdonság
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

GOETZ, J.: Ősi népek hite: Isten a mi Atyánk

TÁVLATOK

DÖPFNER, J. (KNA-Dokumentation): Az emberiség jövője és az emberhez méltó élet feltételei holnap
WIEDENMANN, L. (Die katholischen Missionen): Térítsen-e még az Egyház pogányokat? A világ-missziók értelme napjainkban
KRANZ, G. (Schweizer Rundschau): A keresztény irodalom új hulláma
CHARLESWORTH, M. J.: A vallási nyelv problémája

SZEMLE

Újabb krisztológiai irányok

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Az elmélkedés művészete

SPEKTRUM

Szükség yan-e második liturgiareformra?
A növekedési problémák

LETÖLTÉS

1974 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A IV. Püspöki Szinodus
Magyar vallásos könyvek

INTERJÜ

PIEPER, J.: „Semmiféle izmus sem lehetséges, amely Tamást tekinthetné mesterének”

TÁVLATOK

CHENU, M.-D. (Studia Universitatis S. Tbomae in Urbe): Szent Tamás az újító egy új világ kreativitásában
SCHMAUS, M. (Stimmen der Zeit): AquinÓi Tamás
CONGAR, Y. (New Blackfriars): Aquinoi Szent Tamás és az ökumenizmus szelleme
MEURERS, J. (Studia Universitatis S. Thomae in Űrbe): Tamás és a természettudomány ma

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Időszerű Aquinói Szent Tamás?

SPEKTRUM

A velünkszületett agresszivitás
A természet hierarchikus rendje

LETÖLTÉS

1974 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Konstantinápoly és Genf
A Tamás-jubileum
Kant 250. születésnapja
1973 legjobb könyvei Amerikában
Velence és Bizánc
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

KRAMER, H.: Diakónia és diakonátus

TÁVLATOK

STENGER, H.: Az elfelejtett dimenzió — az emberi kapcsolatok empirikus teológiája felé
RAGUIN, Y. {Axes): Az imádság módszerei
HEELAN, P. A. (theological studies): A természet és a természet átalakításai

SZEMLE

KASPER, W. (Attempto): Jézus a viták tükrében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Könyvek az emberről
A Biblia teológiája
Mária-könyvek
Az Isteni Színjáték
A zsinat írói szemmel

SPEKTRUM

Úti keresztek
A dohányzás mellett és ellen

LETÖLTÉS

1974 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

Hamis szellemek, igazi csalók?

PONTOS JEGYZETEK

Filozófus a ma és a holnap számára
Karl Rahner 70. születésnapjára
A bűnbánati liturgia
Három új film
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DUMOULIN, H.: Mit adhat nekünk a buddhizmus?

TÁVLATOK

ENOMIYA-LASSALLE, H. M. (Zen unter Christen, östliche Meditation und christliche Spiritualität): Vita a zenről

BLEISTEIN, R. (Katechetische Blätter / Kirchliche Jugendarbeit): Utak az Isten megtapasztalásához (Bevezetés a misztagógiába)
BLOOM, A. (Contacts): Két beszélgetés Istenről
BENZ, E. (Zeitschrift für Religionsund Geistesgeschichte): Kábítószerek és érzékfeletti tapasztalás

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hit és keresztény egzisztencia
Egyház és egyházak
Történelmi munkák
Egyházművészet a zsinat után
Az individuálpszichológiától a gyógypedagógiáig

SPEKTRUM

Mi a meditáció?
A buddhizmus és a kereszténység

LETÖLTÉS

1974 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Szinodusok Európaszterte
G. Greene és H. Böll nézetei
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

LADRIÉRE, J.: A jelenkori filozófia és a tomizmus

TÁVLATOK

SCHULZ, S. (Evangelische Kommentare): Felszabadította-e Krisztus a rabszolgákat?
BIERMANN, B. M. (Lexikon für Theologie und Kirche): A rabszolgaság társadalomtörténeti szempontból
BAUM, G. (The Month): A megszentelt szexualitás
FISCHER, E. (Der Christ in der Gegenwart): Elfáradt a francia egyház?

SZEMLE

Gabriel Marcel egzisztencializmusa († 1973. október 8.)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Könyvek a tomizmusról
Társadalomtudományi művek

LETÖLTÉS

1973 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

PONTOS JEGYZETEK

Az Egyházak ökumenikus Tanácsa
Mysterium Ecclesiae
Lelkigondozás és pszichoterápia
Az entrópia és evolúció
Negyedmillió könyv a 25. Frankfurti Könyvvásáron
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

STENGER, H.: „Az érettség saját éretlenségünk elfogadása…“

TÁVLATOK

HOUGHTON, R. (Doctrine and Life): A jövő asszonyai

HÄRING, B. (Theologie der Gegenwart): Nemi érintkezés a házasság előtt?

DOKUMENTUMOK

A német püspökök pásztorlevele az emberi szexualitásról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Üj könyv a krisztusi hitről
Vallásszociológiai tanulmányok
A parapszichológia eredményei és problémái

SPEKTRUM

Miért hallgatott el a francia teológia?
Isten megváltozhatatlansága

LETÖLTÉS

1973 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTAJA

Levelek és válaszok
A „Mérleg“ az olvasók mérlegén (Az 1972-es közvéleménykutatás)

PONTOS JEGYZETEK

1975 Szentév
Reformációs egyházközösség felé
A felszabadítás teológiája
Időszerű vitatéma: a válás
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Élet a betűk mögött

INTERJŰ

VERGÜTE, A.: „Az ember fokozatosan válik emberré…“

TÁVLATOK

MIDDLETON, R. (Dialogue/The Denver Quarterly): Tulajdonképpen mi az „új zene“?
HUCKE, H. (Gottesdienst): Elgondolások versengése a mai egyházi és vallási zenében
DELOOZ, P. (Lumen Vitae): A család a mi kultúrkörünkben

SZEMLE

„Új érzékenység“ az abortusz-kérdésben?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

† Maritain legszebb műve
Könyvek az evangéliumokról

LETÖLTÉS

1973 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Eukarisztikus vendéglátás Elszász-Lotaringiában
Az általános és szolgálati papságról
A csoda a keresztény hit kínos kérdése?
Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

AUDINET, J.: „Mi a kereszténység eredeti mondanivalója?“

TÁVLATOK

MATHIEU, G. (Informations Catholiques Internationales): Állítsuk meg a növekedést?
FLECK, H.-C. (Christ der Gegenwart): Amikor az életnek nincsen többé értelme
CURRAN, Ch. E. (Recherches de Science Religieuse): A teológiai erkölcstan és a tudományok
KNOLL, J. (Neues Hochland): Megszenteljük-e még a vasárnapot?

SZEMLE

„A kereszténység alapítója“ II.

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mai világképünk
A vezetés művészete

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1973 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Üjabb lépések a hit egysége felé
A kisebb rendek és a diákonátus
Az NSZK egyházmegyéinek közös szinodusa
2,6 millió éves az ember?
Nincs támadási ösztön?
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Két francia írónő
Élet. a betűk mögött

INTERJÚ

BEN-CHORIN, Sch.: Testvéri párbeszéd zsidók és keresztények között

TÁVLATOK

DANIÉLOU, J. (Axes): A vallások és a béke
BRUGGER, W. (Stimmen der Zeit): Az egyházak egyesülése
AUBERT, R. (La fői et le temps): Az utolsó negyedszázad teológiai irányzatai a katolikus egyházban

SZEMLE

„A kereszténység alapítója“ (C. H. Dodd műve)
Az „eszményi zsebkönyvtár” kiegészítése

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Igazság, szellem és nyelv Elsősorban mit ajánlunk?
A fejlődés távlatai

SPEKTRUM

Az olasz Focolare mozgalom
Az anglikán és a római katolikus egyház
Átalakuló templomépítészet
A halál utáni élet
A „palesztínai“ és a „hellenista“ zsidóság
A keresztény és a keleti elmélkedés
A vallások közötti dialógus
A transzcendens személyes Isten
Vég vagy új kezdet a pszichológiában?

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1972 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Jelentős római megnyilatkozások
Szinodusok Európaszerte
Egyházon belüli viták
Az iszlám és a kereszténység
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Horváth-renaissance
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MUGGERIDGE, M. — BOAJAXHIU, T. (Some- thing Beautiful for God, Mother Teresa of Calcuta): Valami szépet az Isten kedvéért

TÁVLATOK

CLÉMENT, O. (Évangile et Revolution): A kereszténység tisztulása
KREMER, J. (Pastorales Forum): Az evangéliumok szavahihetősége és igazsága
SOLÉ, R. (Le Monde): Üj szemináriumok Franciaországban
McCORMAK, A. (Justice dans le monde): Megállapítások a népesedési problémáról

SZEMLE

Hogyan lehetséges egyáltalán fizika?
C. F. von Weizsäcker tanulmányai a mérlegen

ÍRÁSOK A MERLEGEN

Filozófiai kézikönyvek
Misszionáriusként Japánban
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1972 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Jelentős római megnyilatkozások
Szinodusok Európaszerte
Egyházon belüli viták
Az iszlám és a kereszténység
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Horváth-renaissance
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MUGGERIDGE, M. — BOAJAXHIU, T. (Some- thing Beautiful for God, Mother Teresa of Calcuta): Valami szépet az Isten kedvéért

TÁVLATOK

CLÉMENT, O. (Évangile et Revolution): A kereszténység tisztulása
KREMER, J. (Pastorales Forum): Az evangéliumok szavahihetősége és igazsága
SOLÉ, R. (Le Monde): Üj szemináriumok Franciaországban
McCORMAK, A. (Justice dans le monde): Megállapítások a népesedési problémáról

SZEMLE

Hogyan lehetséges egyáltalán fizika?
C. F. von Weizsäcker tanulmányai a mérlegen

ÍRÁSOK A MERLEGEN

Filozófiai kézikönyvek
Misszionáriusként Japánban
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1972 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A könyv alapokmánya
A vallásos könyvek népszerűsége
A liturgia állandóan fejlődik
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MAQDISI, A.: A keleti egyházak az arab világban

TÁVLATOK

GREENE, G. (A Sort of Life): Séta a székesegyházhoz (önéletrajzi részlet)
McDONNELL, K. (One in Christ): Protestáns és katolikus pünkösdhivők
MEAD, M. (Dialogue): A nő változó szerepe — túl a háztartáson

SZEMLE

Az ember a természet véletlen terméke? (Vita Jacques Monod: „A véletlen és a szükségszerűség“ című könyvéről)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Lélektani és gyógypedagógiai munkák
A pogányság teológiája
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1972 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTAJA

PONTOS JEGYIETEK

Haladás visszafelé?
Meghalt a Publik
Az új ökumenikus liturgikus szövegek
„Jézus Krisztus szupercsillag”
Elhunyt Gertrud von Le Fort
Kiállítások, melyekről világszerte beszélnek
400 éve született Kepler János
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

COPLESTON, F. Ch.: „Sokkal több van az emberben, mint absztrakt értelem…”

TÁVLATOK

RAHNER, K. (Schriften zur Theologie): Teológia és antropológia
SWAIN, L. (Scripture Bulletin): A Biblia szerepe a papi szolgálatban
GREELEY, A. M. (Concilium): A hitehagyás társa- dalomtudományi modellje
TROST, F. J. (Evangelische Kommentare): Római torzó (A harmadik püspöki szinodus)

SZEMLE

Űj vallási szubkultúrák az Egyesült Államokban (Herder-Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Strukturalizmus, exegézis, biblikus teológia (Az értelmezések konfliktusa)
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

A „MÉRLEG” KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1971 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A „Jézus nép“
Az ír krízis
Hisz ön Istenben?
Izlám egyetemes zsinat
A 23. Nemzetközi Frankfurti Könyvvásáron
Kiállítások, melyekről világszerte beszélnek
Harminchárom magyar költő
A zsebkönyvek
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

MARTY, F. (Informations catholiqu.es internationales): Hatalom, szegénység és hit

TÁVLATOK

DE FINANCE, J. (Rassegna di teológia): Természet, törvény, szabadság
KURZ, P. K. (Zeitwende): A neokatolikus irodalom vége — az okok és a kilátások
CLADDERS, J. (W ort und Wahrheit): Land Art

SZEMLE

A csoda problémájáról
Keresztény ikonográfia

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Németóra“
Alapvető művek a szociológia tanulmányozására
Elsősorban mit ajánlunk?

SPEKTRUM

LETÖLTÉS

1971 / 3. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

VI. Pál legjelentősebb megnyilatkozása?
„Megbolondult a katolikus egyház?“
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Az új utakon járó filmművészet
Juhász és Weörös angolul
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DEMBINSKI, L.: „…nem visszafordulva, hanem előrehaladva” ( Pax Romana 1921— 1971)

TÁVLATOK

LEROY, P. (projet): A biológia ígérete és hiányossága
MEISNER, H. (Christenglaube. Neubegründung aus der heutigen Theologie): A dogmák is fejlődnek?
WULF, F. (Geist und Leben): Az ima elvesztése és újrafelfedezése korunkban

SZEMLE

Ember az emberek között
Krisztus követségében (Válogatott könyvek a papságról)
Írások a mérlegen
A teológia mérlege századunkban
Az Egyház és a mai szellemi válság

SPEKTRUM

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1971 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Öt évvel a zsinat után
Az ortodox és katolikus egyházak
Küng és Rahner vitájának folytatása
Nagyböjti prédikációk Párizsban
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
A Gutenberg-kor alkonya?
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

DUMON, W.: A családszociológia mai kérdései

TÁVLATOK

SEDLMAYR, H. (Gefahr und Hoffnung des Technischen Zeitalters): Technika és művészet
McCREA, W. H. (Revue des questions scientifiques): Kozmológia — ma
DONCEEL, J. (America): Rahner istenérve

SZEMLE

Hol állunk ma ökumenikus vonalon? (Herder Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Újabb könyvek Teilhard de Chardin-ről
A házastársi szeretet és a zsinati megújulás
Mit ajánlunk?

KÜLFÖLDI KÖNYVÚ]DONSÁGOK

SPEKTRUM

A „MÉRLEG” KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1971 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Az ENSZ alapításának 25. évfordulójára
A kereszténység 2000-ben
Egyházak tanulják a demokráciát
Vita Rahner és Küng között
A magzatelhajtás kérdéseiről
Kiválasztódás a makromolekulák világában?
Tárlatok, melyekről világszerte beszélnek
Németh László németül
Eliot és a hit
Élet a betűk mögött

INTERJÚ

VON WEIZSÄCKER, C. F.: „Már eleve azért tanultam fizikát, mert filozófiailag jelentősnek találtam ..

TÁVLATOK

RUSSO, F. (Etudes): Természet és környezet
BONÉ, E. L. (Nouvelle Revue Théologique): Az őslénytan az emberről — öt év mérlege

SZEMLE

Üj irányzatok az apologetikában

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Két Nobel-díjas közgazdász
Az Ige és Egyház szolgálatában
Mit ajánlunk?

SPEKTRUM

A „MÉRLEG“ KISLEXIKONA

LETÖLTÉS

1970 / 4. Szám

VI. PÁL PÁPA (L’Osservatore Romano): A katolikus egyház szeretett magyar gyermekeinek

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A teológia kilépett a gettóból
VII. Nemzetközi tomista kongresszus
A jelen és a jövő társadalma: tervezés és előrejelzés
Unalmas volt a frankfurti könyvvásár?
Hogyan működjék együtt az Egyház a természettudománnyal?
Tárlatok, amelyekről világszerte beszélnek
A „pop“ fesztiválok

INTERJÚ

MERTON, T. — PATON, A. — AUDEN, W. H. — FROMM, E. — MUMFORD, L. — GOLDING, W. — TOYNBEE, A. (Religious Book Guide): Az olvasás öröméről — írók és tudósok leveleiből

TÁVLATOK

SCHNACKENBURG, R. (Die Geburt Christi ohne Mythos und Legende): Krisztus születése mítosz és legenda nélkül
CASPERSZ, P. (New Blackfriars): Az Egyház szerepe Ázsiában
AGUIAR, C. (IDOCinternational): A latin-amerikai katolicizmus

SZEMLE

Mauriac emlékezete

ÍRÁSOK Á MÉRLEGEN

A keresztények jogainak deklarációja
Luther — katolikusoknak
Teológiai munkák
Korszerű jámborság Filozófiai körkép

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1970 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYIETEK

Most a püspököké a szó
Az Egyház jövője
Antiszemita passíójáték?
A folyóiratok tündöklése és nyomorúsága
Kiállítások, amelyekről világszerte beszélnek
Kulturális hírek

INTERJÚ

SCHÖFFER, N.: A kibernetikai kor művészete

TÁVLATOK

GREELEY, A. (The Critic): A „szent“ és a pszichedelizmus
PLÉ, A. (Supplement de La Vie spirituelle): Nőtlenség a mennyek országáért
BLEISTEIN, R. (Katechetische Blätter): Nemiség a házasság előtt — erkölcsi irányelvek
FRANKE, K. (Evangelische Kommentare): Védőbeszéd a meg nem született élet védelmében

SZEMLE

Döntő kérdések az abortusszal kapcsolatban
Katekézis a zsinat szellemében

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A francia „új regény“
Betegségek mint a lelki élet zavarai

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1970 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Távol a kontésztádétól
A papi nőtlenség
A természettudományos gondolkodás előmozdítja a békét
Mini vagy maxi?
A tavaszi kiállítások
Rövid információk

INTERJÚ

SCHNEIDER, B.: Pápai diplomácia a II. Világháború alatt

TÁVLATOK

WATERKAMP, R. (Das Parlament): Az iparosodás utáni társadalom 2000-ben
írások a jövőről
ONIMUS, J. (Informations catholiques internationales): Sámuel Beckett a szakadék mélyén
MOREL, J.-P. (Informations catholiques internationales): Jack Kerouac őrült kalandja
SCHWAIGER, G. (Concilium): A felvilágosodás új szemlélete

SZEMLE

Maurice Blondel és az immanencia módszere

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A hermeneutika mint a filozófia ága
Protestantizmus és vallásbölcselet
Tájékozódás a szociológiában

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1970 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Merre tart az emberiség?
Vége a zsinatutáni korszaknak
A társadalmi elkötelezettség teológiája
Kiállítások, amelyekről világszerte beszélnek
Rövid információk

INTERJÚ

MÜLLER, A.: Új utakon Isten népe gondozásában

TÁVLATOK

SEEBER, D. A. (Evangelische Kommentare): A római Püspöki Szinódus
HÖSLINGER, N. W. (Bibel und Liturgie): A félreértett liturgikus megújulás
STERCKX, P. (la revue nouvelle): Fordulat a jelenkori festészetben?

SZEMLE

Evolucionizmus, filozófia és teológia

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Két könyv a világegyetemről
A történelmi megismerés problémái
Vallás a technika korában

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A holdraszállás jelentősége
A katolikus egyház eseményei
A tekintély válsága
A Frankfurti Nemzetközi Könyvvásár
Tizenhét országból kétszáz művész
A modern képzőművészet
Színművészet 1969-ben
Őszi kiállítási napló
Űj folyóiratok

INTERJÚ

BÉJART, M. (L’Art Sacré): A test, a tánc és a lelkiség

TÁVLATOK

DÖPFNER, J. (Lebendiges Zeugnis): A hit jövője
RUSSO, F. (Etudes): A katolikus egyetemek helyzete és szellemi kisugárzása
BÜCHEL, W. (Theologie und Philosophie): Megszerkeszthető-e az ember?
MUMFORD, L. (Dialogue): Az emberszabású város

SZEMLE

Jézus öntudata — Mit mond róla a modern történettudomány?

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Mauriac, „egy hajdani kamasz“
Daniélou három új könyve
Teológusok válaszolnak…
Módszeres gondolkodás

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Lehet-e demokratizálni az Egyházat?
Ökumenikus bibliafordítások
A katolikus könyv jövője
Közösségalkotás és részvétel
Vita a papi nőtlenségről
A papnevelés mai problémáiról
Erich Kästner 70. születésnapjára
Nemzetközi könyvvásárok
A századik kötet

INTERJÚ

PIAGET, J. (L’Express): Az intelligencia születése

TÁVLATOK

GUARDINI, R. (Hochland): Ábrahám
DE ROSA, G. (La Civiltd Cattolica): A „szent“, a vallás és a kereszténység jövője
TILMANN, K. (Katechetische Blätter / Kirchliche Jugendarbeit): Hogyan beszéljünk ma Istenről?
CHAUCHARD, P. (travail et loisirs): Meg kell tanulnunk pihenni

SZEMLE

Ökumenikus problémák — keresztény egység

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Trójai faló Isten városában?
A praktikus teológia feladatai
Alapvető és alkalmazott szociológiák
Két könyv a kibernetikáról
A matematika mint műveltségünk alapja

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 2. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

A hit rövid foglalatai
Hol imádkozunk holnap?
Transzcendentális fordulat Amerikában
A teológia és irodalom
Beszélgetés Alain Resnais-vel
Mit akarunk a Holdon?
Kiállítások, fesztiválok, kongresszusok

INTERJÚ

BURGALASSI, S.: Vallásszociológia Itáliában

TÁVLATOK

LOHFINK, G. (Bibel und Leben): Jézus feltámadása és a történelmi kritika

GRANFIELD, P. (Theological Studies): Egyház és kibernetika

FRIEDMANN, Fr. G. (Akademiegespräche): Nyugtalan fiatalság Amerikában és Nyugateurópában

SZEMLE

Mai Luther-képünk

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Kereszténység és modern irodalom
A 21. század művészete?
Az ősegyház korától napjainkig
Kicsoda Jézus Krisztus?

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1969 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

Krízis?
A „Humanae vitae”
Az első könyv Uppsaláról
Új filozófiai lexikon
A belga teilhardisták
Vitatott új film
Folyóiratainkat lapozgatva

INTERJÚ

BÜCHEL, W.: A parapszichológia és világképünk

TÁVLATOK

FESQUET, H. (Le Monde): A római egyház krízise
RÖTZER, J. (Theologie der Gegenwart): Természetes fogamzásszabályozás
NOONAN, J. T. (Natural Law Forum): Az abortusz-kérdés története
EVERSCHOR, F. (Stimmen der Zeit): Filmművészet 1968-ban

SZEMLE

A mai tomizmus vezető iránya: a transzcendentális módszer

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

„Aggiornamento” és párbeszéd
Néhány könyv a hitről
Simone Weil utolsó évei
Erkölcs és emberi értékek
Bevezetések a szociológiába
Kereszténység és lélekelemzés

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 4. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

FEINER, J.: A mai teológia summája

TÁVLATOK

CONGAR, Y. M.-J. (Lutherische Rundschau): Az Egyház megújulása és a lutheri reformáció
FOUREZ, G. (la revue nouvelle): „Új hullám“ Amerikában
WEMBER, P. (Die Zeit): Hogyan értelmezzük a modern művészetet?
WEIZSÄCKER, C. Fr. v. (Hamburger Ärzteblatt): A kibernetika filozófiai problémája

SZEMLE

Az istenhit jövője: vita Leslie Dewart könyvéről

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Pró és kontra Wittgenstein
Tíz új könyv Teilhard-ról

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 3. Szám

A „MÉRLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

SCHARPER, Ph.: Könyvek és olvasók Amerikában

TÁVLATOK

MANARANCHE, A. (Christus): A zsinati újítás értelme
RAHNER, K. (Schriften zur Theologie): Kísérletezés az emberrel
SPOORENBERG, J. (Choisir): Teilhard után MacLuhan?
MARSHALL, P. (The Furrow): Szerelem a házasság előtt?

SZEMLE

A szívátültés orvosi-etikai kérdései (Herder-Korrespondenz)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Száz éve született Paul Claudel
A német művészettörténet útjain
Népek haladása és a szociológia
Egyház és Zsinagóga
A bűn teológiája
A konvencionális kereszténység vége?
Lelki kibontakozás felé

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 2. Szám


A „MÉRLEG POSTÁ]A

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

HOUTART, Fr.: A szociológiáról és a vallásszociológiáról

TÁVLATOK

CONGAR, Y. M.-J. (Rechercbes et Débats): Teológiai kutatás — tegnap és ma
KUHLMANN, J. (Geist und Leben): A pap a mai társadalomban
BROWN, R. E. (Commonweal Papers): A feltámadás és bibliakritika
BÜCHEL, W. (Stimmen der Zeit): Idő és anyag
BLANC, Éd. (économie et humanisme): A strukturalizmus irányai
ANDERSON, Th. P. (Continuum): A Beatles-együttes kulturális szerepe

SZEMLE

A szkeptikus nemzedék
írások a mérlegen
A teológia mai helyzete
Tomista színkép
Ágostontól a kvantumfizikáig

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1968 / 1. Szám


A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ

GUÉNOT, C.: „Senkinek sem akart tanítómestere lenni“

TÁVLATOK

KÖNIG, F. (Neues Forum): A kommunikációs forradalom
DUBARLE, A.-M. (Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques): Mire tanít a Galilei-eset?
DULLES, A. (America): Hitünk és az új vélemények
— (Die Brüderlichkeit der Christen): Progresszívok és konzervatívok
SHANNON, P. (Concilium): Egyházi törvénykönyv 1918–1967
HARKIANAKIS, S. (Kyrios): Az ortodoxia ma

SZEMLE

A zsinat — két év után

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

X-nek, Y-nak és Z-nek
Életünk első évéről
Párbeszéd Kelettel
Protestáns teológia — Barth óta
A modernizmustól Congarig

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS ]EGYZETEK

INTERJÚ WERNER HEISENBERGGEL (Ekklesia)

TANULMÁNYOK

J. Döpfner (Twentieth Century): Egyház és tudomány a zsinat világszemléletében
G. Lemaítre (Revue des Questions Scientifiques): A táguló világegyetem
A. Jores (Orientierung): A természettudományos szemlélet határai az orvostudományban
P. K. Kurz (Frankfurter Hefte): Irodalom és teológia — ma
W. von Loewenich (Frankfurter Allgemeine Zeitung): A jelenkori protestáns Luther-kép
A. Brandenburg (Frankfurter Allgemeine Zeitung): Luther Márton — mai katolikus szemmel

SZEMLE

Vita Freudról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Üj könyvek Teilhard de Chardin-ről
„Hinni nem mást, de másként

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 3. Szám


A „MÉRLEG” POSTÁJA

H. R. Schiene válaszol

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ FRANZ BÖCKLÉVEL

TANULMÁNYOK

M. Zerwick (Der Seelsorger): Mi az „új“ a katolikus exegézisben?
G. Müller (Choisir): Avant-garde festészet
E. M. MacKinnon (Continuum): A világ érthetősége és a természettudomány
P. Colin (La Croix): Szent Tamás Franciaországban
H. Zbinden (Universitas): A mai ember üdülése — ahogy a szociológus látja

SZEMLE

A vallásbölcselő Hegel

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN


A reménység elvei
Létkérdések
A barokk Közép-Európa
Slágerzene a templomban

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 2. Szám

A „MERLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

INTERJÚ KARL RAHNERRAL

TANULMÁNYOK

L. Mumford (The American Scholar): Elmélkedések
az őstörténetről
R. Rouquette (Etudes): Eredeti bűn, poligenizmus és személyes felelősség
L. Boros (Theologische Brennpunkte): Üj ég és új föld
H. Schoeck (Universitas): A szociológia emberképe

SZEMLE

A zsinat mérlege (R. Laurentin: Bilan du Concile)
„Az ötödik evangélium“
Négy különös hanglemez

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Dylan Thomas élete
A teológia újjászületése

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1967 / 1. Szám

A „MÉRLEG“ POSTA]A

PONTOS JEGYZETEK

TANULMÁNYOK

H. R. Schlette (Diakonia): Mágia és szentség
Z. Alszeghy – M. Flick (Gregorianum): Ádám evolucionista szemmel
J. Donceel (America): Szent Tamás Amerikában
C. F. v. Weizsäcker (Physikertagung): A fizika egysége
A. Schillaci (Catholic Mind): Egyház és film

SZEMLE

„Az evilági város” (A radikális teológia — „Isten halála” után)
Mesterek és tanítványok

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Bea bíboros hidjai
A döntő pillanat teológusa
Üj természetbölcseleti munkák
„Felfedezni az Igazságot…”

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 4. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

G. Hasenhüttl (Concilium): Bultmann és a mítoszfosztás
R. Schutz (Dynamique du Provisoire): Az ökumenizmus lendülete
F. Dambeck (Christliche Kunstblätter): Üj liturgia – régi templomok
P. Martin (Commonweal): A misztérium színháza
P. Jordan (Universitas): Mai elképzelések a világegyetemről
W. Rohrer (Orientierung): A rehabilitált kérdőjel
P. Chauchard (Amour et contraception): A gyógyszerek helyes használatáról

PRÓ ÉS KONTRA

Isten meghalt? A radikális teológia Amerikában
G. Baum (Continuum): A tájékozott lelkiismeret szerepe a nemi életben

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Hét új könyv a Bibliáról
Teilhard, Blondel, Szent Pál
Teológus-portrék
Űj természetbölcselet felé?
Ember és állat

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 3. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

L.-J. Suenens (The Dublin Review): Egyház és civilizációk
A. Ganoczy (Concilium): Kálvin katolikus értékelése
H. Schade (Stimmen der Zeit): Fauvizmus és expresszionizmus

PRO ES KONTRA

W. Heitler (Universitas): Kauzalitás és teleológia a mai természettudomány szemszögéből
R. J. Nogar (Theology Digest): A fejlődés tudománya
E. Kirschbaum (Wort und Wahrheit): Szent Péter csontjai?
A zsinat ökumenikus visszhangja

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A „Mérleg“ körkérdése: Mit olvassunk?
Hogyan vetődik fel Isten létének kérdése?
Korszerű bevezetés a Szentírásba
Rahner és a korproblémák
Űj filozófiatörténet
A lelki élet tudománya
Az emberi arc
Az égi ember
Teilhard-antológia kezdőknek

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 2. Szám

A „MERLEG“ POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TAVLATOK

K. Rahner (Theologische Akademie): Változó Egyház
W. Heisenberg (H. W. Bähr: Naturwissenschaft heute): A modern fizika szerepe az emberi gondolkodás jelenkori fejlődésében
L. Berkeley (The Times Literary Supplement): Igazság a zenében

PRÓ ÉS KONTRA

Korfordulón a holland katolicizmus? (Herder-Korrespondenz/Orbis Catholicus)
L. Beirnaert (Etudes): Dialógus a házasságban
G. Baum (Commonweal): Születésszabályozás: mi történt a zsinaton?
W. Büchel (Stimmen der Zeit): A lüktető világegyetem

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Inspiráció és Ószövetség
Az újszövetségi teológia állása
„Zseb-dogmatika“
Igazság a betegágynál
Teilhard Velencében
Teilhard levelei
Mauriac emlékiratai
Az írónő vallomása
Festészet és valóság
Könyvek a zsinatról

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1966 / 1. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

J. Leclercq (La Revue Nouvelle): Az Egyház kilép a múltból
H. Fries (Universitas): „Elígérkezünk a dialógusra…“
H. Haag (F. Leist: Seine Rede geschah zu mir): A régészet a Biblia szolgálatában
A. & B. Gelb: (The Critic): Eugene O’Neill katolicizmusa
P. Teilhard de Chardin (Az Emberi Jelenség): Az egyetemes szeretet

PRÓ ÉS KONTRA

A francia munkáspapok múltja és jövője
P. H. Hofschneider (Orientierung): Az élő és élettelen anyag

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Természet és természetfeletti
„A természettudomány nem azonos az abszolút igazsággal“
Teilhard-bibliográfia
A pápák története
A technika a művészi oktatás szolgálatában
Erkölcs ésfelelősség
A 20. század katolikus költészete
A történeti Jézus
A lét ősalkatáról
Biblia és lelkipásztorkodás

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1965 / 3. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOSJEGYZETEK

TÁVLATOK

K. Rahner (Stimmen der Zeit): Szakemberek és teológusok
C.-F. v. Weizsäcker {Kosmos): A tudomány elméleti határai
P. Lippert {Theologie der Gegenwart): A modern templomépítészet alapjai
M. P. Boulais {Témoignage Chrétien): Le Corbusier templomai
M. Slonim {The New York Times Book Review): Dante-jubileum Itáliában
G. Bien {Hochland): Kortünet: a detektívregény

PRÓ ÉS KONTRA

A vallás sorsa az ipari társadalomban {Herder-Korrespondenz)
H. Dombois {Concilium): A vegyes házasság protestáns szemmel
F. Böckle {Concilium): A vegyes házasság katolikus szemmel
L. Weber (Choisir): Születésszabályozás
J. David {Theologie der Gegenwart): A házasság új szemlélete?
Ortodoxok a zsinatról

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Boszorkányperek
Az evangéliumok és Jézus története
A logika relativizálása
Filozófiai kisszótár
Bizánci művészet

HANGLEMEZEK

SPEKTRUM


Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1965 / 2. Szám

A „MÉRLEG” POSTÁJA

PONTOS JEGYZETEK

TÁVLATOK

F. König (Die Furche): Az Egyház kritikája
J. Cogley (America): „Kívülálló“ a zsinaton
O. Kéramé (Una Sancta): Egyesülünk az ortodoxiával?
Ch. d’Armagnac (Etudes): Teilhard első tanulmányai
J. Hürzeler (Orientierung): A természettudomány kérdései Ádámhoz és Évához
J. Oesterreicher (The Month): Keresztényekés zsidók
Fr. Houtart és J. Remy (Concilium): A szociológia alkalmazása a lelkipásztori gyakorlatban
R. Wilhelm (Hochland): A vallásos elem Kafka költészetében

PRÓ ÉS KONTRA

Forrongó francia katolicizmus
C. Mauriac (Le Figaro Littéraire): James Bond pszichoanalízise

PIHENÉS —ÜDÜLÉS —SZABADSÁG

Hogyan kell pihenni?
Camping missziók
Az utazás előkészítése
Hasznos könyvek turistáknak

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

A fizika filozófiai problémái
Vallás és neurózis
Ipari kultúra és vallás
A megváltott emberi lét
Az Egyház szociális tanítása
Időszerűség a teológiában
Német későgótikus festészet

SPEKTRUM

Tanulmányok, cikkek néhány sorban

LETÖLTÉS

1965 / 1. Szám

PONTOS JEGYZETEK


TÁVLATOK

Az Egyház helye a világban (Y. Congar)
Forradalom a dogmában? (J. Trütsch)
Az Isteni Miliő megjelenése (P. Teilhard de Chardin)
Építhető-e gépember? (W. Rohrer)
Vita a születésszabályozásról (F. Böckle)
Egy pápai körlevél születése (A. Martini)
Az „Éva“ költője (Esprit: Péguy reconnu)

ÍRÁSOK A MÉRLEGEN

Katolikusok és anglikánok önkritikái
Lélek és psziché (V. White OP: Soul and Psyche)
Űj utak Isten felé (L. Boros: Der anwesende Gott)
A fény halála (H. Sedlmayer: Der Tod des Lichtes)
Jákob fiai (M. Freund: Die Söhne Jakobs)
Könyvek a zsinat második ülésszakáról

SPEKTRUM

Folyóirat-cikkek, tanulmányok

LETÖLTÉS