Vendégszöveg

A németországi keresztény egyházak vezetőinek közös felhívása az európai parlamenti választásokon való részvételre

2024.06.08.  EKD/DBK/ACK

Az európai egység, amely egyedülálló a világon, nemcsak békét, hanem stabilitást, demokráciát és határokon átnyúló jólétet is hozott Európának. Rajtunk, európaiakon múlik, hogy ezt az Európát megerősítsük és a számos válságra tekintettel jövőképessé tegyük. 2024. június 9-én, a 10. közvetlen európai parlamenti választásokon lehetőségünk nyílik arra, hogy irányt szabjunk az Európai Unió (EU) jövőjének.

Politikai, gazdasági és társadalmi kihívásokkal teli időket élünk. Az Európai Unió egyre agresszívabb autokratikus rendszerekkel kerül szembe – szomszédságában és világszerte. Oroszország Ukrajna elleni, a nemzetközi jogot sértő támadása óta – amely 2014-ben a Krím annektálásával kezdődött és 2022 februárjában borzalmas módon eszkalálódott – Európában ismét háború dúl. A háború, valamint más konfliktusok és válságok hatásai társadalmunkban és az egész EU-ban érezhetők, és az elkövetkező években meghatározzák az európai politikát.

Az EU olyan értékeken és elveken alapul, amelyeket részben a kereszténység formált meg. Keresztény egyházakként olyan Európai Uniót szeretnénk, amely elkötelezett minden ember egyenlő és elidegeníthetetlen méltósága mellett. A szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok védelme iránti elkötelezettségünk ennek a méltóságnak a védelmét szolgálja. Határozottan ellenezzük az extremizmus minden formáját. Kivált hevesen ellenezzük a jobboldali szélsőséget, a populista nacionalizmust és az antiszemitizmust. A keresztény emberkép alapján ökumenikusan elkötelezettek vagyunk a társadalmi és európai kohézió mellett.

Keresztény egyházakként Isten minden ember iránti jóindulatába vetett szilárd bizalommal hangsúlyozzuk közös felelősségünket a demokrácia – mint a szabadság politikai létformája – és az Európai Unió mint a multilateralizmus, a béke és a megbékélés sikeres modellje iránt. Úgy tekintünk minden emberre, férfiakra és nőkre, mint Isten előtt egyenlő, szeretett testvérünkre. A nagy emberi családról alkotott felfogásunkkal ellentétes volna, ha az emberi méltóság iránti elkötelezettségünk váget érne Európa külső határainál. Ezért az európai migrációs és menekültügyi politika nemcsak szolidaritást, hanem magas szintű emberi jogi normákat is igényel. A minden ember méltóságának globális védelme iránti európai elkötelezettség az emberi jogok és a környezet védelme iránti elkötelezettségben, a globális ellátási láncok működtetésében és a fejlődő országok átfogó támogatásában is visszatükröződik. Egy olyan EU, amely tiszteletben tartja minden ember elidegeníthetetlen, egyenlő méltóságát, a teremtés megőrzése, az éghajlat, a természet és a környezet védelme mellett is kiáll, és arra törekszik, hogy világszerte megőrizze az élet alapjait a jövő nemzedékek számára. A digitális átalakulás alapjaiban változtatja meg életünket és munkakörnyezetünket. Üdvözöljük, hogy az európai politikai döntéshozók olyan szabályokat és normákat állapítanak meg, amelyek összhangban vannak a keresztény emberképpel, és például a mesterséges intelligencia alkalmazását illetően figyelembe veszik az emberi jogokat és az emberi méltóságot.

Arra bátorítjuk a politikai vezetőket, hogy egy olyan Európai Unió érdekében dolgozzanak, amely nyitott a világra, amely demokratikus, és amelyet a szolidaritás jellemez. Felhívjuk a választópolgárokat, hogy az európai választásokon olyan pártokra szavazzanak, amelyek osztoznak az európai szellemiségben és támogatják a fentiekben körülírt értékeket és elveket. Nyomatékosan óva intünk az olyan politikai erőktől, amelyek az etnikai nacionalizmus szellemében elutasítják a különböző nemzetiségű vagy származású emberek együttélését, és nyíltan az EU eltörlésére törekszenek. Azzal a szilárd meggyőződéssel lépünk fel az ilyen törekvések ellen, hogy erős és egységes Európai Unióra van szükségünk ahhoz, hogy közösen tudjunk megbirkózni a jelenlegi kihívásokkal, és így megőrizzük szabadságunkat, közösségünket és jólétünket. Az EU és jogszabályai jelentős mértékben meghatározzák a jogalkotást és az életvalóság alakítását Németországban és az EU valamennyi tagállamában. Ezért különösen is kérjük Önöket, hogy az európai parlamenti választásokat ne tiltakozó szavazásra használják. Formáljuk inkább együtt, konstruktívan az Európai Uniót! Ezt szem előtt tartva olyan EU mellett kampányolunk, amely a háborúk, a gazdasági recesszió, a digitalizáció, a migráció és a klímaváltozás kihívásai közepette is kiáll minden ember méltósága és szabadsága mellett, és nem téveszti szem elől a legkiszolgáltatottabbakat. Ezért arra biztatunk minden választásra jogosultat, különösen az első alkalommal szavazókat, hogy éljenek szavazati jogukkal és szavazzanak a közös jövőre egy erős Európában!

Kirsten Fehrs püspök, a Németországi Evangélikus Egyház (EKD) Tanácsának soros elnöke;

Dr. Georg Bätzing püspök, a Német Püspöki Konferencia elnöke;

Radu Constantin Miron protopresbiter, a Németországi Keresztény Egyházak Munkaközösségének (ACK) elnöke.

(Mérleg-fordítás)