Hírek

Megjelent a Mérleg 2022-es (összevont) száma

2023.02.19.  Mérleg

Örömmel értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy megjelent és megrendelhető – egyelőre pdf-formátumban – a Mérleg 2022-es kötete. Írásaink a jövőképes kereszténységről való gondolkodás kritikai figyelmével válogatnak a kortárs teológia és társadalomtudomány publikációiból. Amint lehetőségünk adódik, szeretnénk összeállításunkat nyomtatott formában is megjelentetni.

Tartalom (lásd itt »)

A pdf-változat ára 2200 forint.

Megrendelhető a szerkesztőség címén – lásd még itt »

Kérjük, támogassa adományával a Mérleg nélkülözhetetlen információs munkáját!

Számlaszámunk:

11702036-20654766-00000000 (OTP Bank)
IBAN: HU05117020362065476600000000


Jelen számunk egyik tematikus súlypontja a Ferenc pápa által gyakran emlegetett, egy testvériesebb és befogadóbb egyház legfőbb akadályának tekintett klerikalizmus – a szolgálati papság és az egyházi pozíciókra pályázó laikusok „csúnya perverziója” (Beszéd a szicíliai szeminaristákhoz, Agrigento, 2018. november 24.). Hermann Häring nagyszabású történeti és rendszerező áttekintésén kívül (36–69. o.) közvetve ezzel a kérdéssel foglalkozik Martin Ebner, az újszövetség-tudomány nyugalmazott tanára az egyház kezdeteire visszatekintve, valamint Margit Eckholt, az alapvető teológia és a dogmatika osnabrücki professzora a női papság lehetőségét taglalva (70–85. o.); az utóbbi által szerkesztett hasonló témájú, átfogó tanulmánykötet ismertetése is számos tanulsággal szolgálhat. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a zsidósággal folytatott, kereszténységünk egészét új megvilágításba helyező párbeszédnek (lásd külön rovatunkat), amiként a felszabadítás-teológia jelenkori fogadtatásának is. Ehhez szolgál szempontok sokaságával főmunkatársunk, Balogh Vilmos Szilárd, amikor egy, a „Teología de la liberación”– a perui Gustavo Gutiérrez alapműve – megjelenésének ötvenedik évfordulója alkalmából Ausztriában kiadott tanulmánykötet rendkívül elmélyült ismertetését nyújtja, egyúttal pedig megrajzolja a 2022-ben kilencvennégy éves szerző pályaképét (154–201. o.).


Olvasson bele 2022-es kötetünkbe!