Szemle

XVI. Benedek pápa/Joseph Ratzinger teológiai öröksége – töredékek

2023.01.07.  Mérleg

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23,46) Ezek az utolsó szavak, amelyeket az Úr kiejtett a kereszten; utolsó lélegzete – mondhatnánk – képes megerősíteni azt, ami egész életét jellemezte: szünet nélkül Atyja kezébe ajánlotta önmagát. Megbocsátó és együttérző kezek ezek, gyógyítóak és irgalmasok, a felkenés és áldás kezei, amelyek arra vitték őt, hogy testvérei kezére adja önmagát.

Ferenc pápa 2023. január 5-én búcsúztatta elődjét, a 2022. december 31-én, kilencvenhatodik életévében elhunyt XVI. Benedeket, aki 2005 és 2013 között volt Róma püspöke, a katolikus egyház feje. Beszédének teljes szövegét a Magyar Kurír közölte – lásd itt »

A Mérleg kezdettől fogva figyelemmel kísérte Benedek pápa A názáreti Jézus című, magyarul 2008-ban, 2011-ben és 2013-ban megjelent trilógiájának nemzetközi fogadtatását. Az alábbiakban e kései főmű szakmai visszhangjait felidézve emlékezünk a hittudós Joseph Ratzinger biblikus teológiai munkásságára, amely pápasága idején sem szakadt meg.


Saját bevallása szerint az evangéliumok Jézusát valóságos Jézusként, a „tulajdonképpeni értelemben vett történeti Jézusként szeretné ábrázolni. Ehhez válogat a bibliai szövegek gazdag tárházából, és a Jézusról szóló képek lenyűgöző sorozatát alkotja meg. Mindenképpen feltűnő, hogy Jézus gyakorlatát – a szegényekhez, a gyermekekhez, a betegekhez, a bűnösökhöz való odafordulást – említés nélkül hagyja. Persze ennek felel meg az egész könyv célirányultsága: a pápánál lényegében Jézus istenségéről van szó.

Főmunkatársunk, Balogh Vilmos Szilárd szemléje (Mérleg 2007/3) itt olvasható »


Jól látható a szándék, amelyre Ratzinger Názáreti Jézusa irányul: „a történelem Jézusával” szemben a valódi Názáreti Jézusról kíván beszélni. Ennyiben a cím hibátlanul hirdeti meg a mű programját. Hoz-e eredményt az így meghirdetett program? Jelent-e előrelépést? Avagy eleve elhibázott kísérlet, megvalósíthatatlan terv, amely visszatérést jelez a bibliaolvasás kritika előtti (prekritikai) korszakába? Most arról ejtenék szót, hogy miként válaszoltak erre a kérdésre a francia nyelvterületen.

A kanadai szentírástudós, François Nault tanulmánya, A történelem Jézusa és napjaink teológiája. Észrevételek Joseph Ratzinger Jézus-könyvéről a Mérleg 2008/3. számában jelent meg »


Végül Daniel Marguerat francia biblikus Jézus, az ismeretlen ismerős. A történeti Jézus nyomában című tanulmányát ajánljuk olvasóink figyelmébe. Bár ez az írás csak közvetve kapcsolódik XVI. Benedek/Joseph Ratzinger Jézus-könyveihez, azok központi problémáját érinti:

A történész saját kultúrájából kiindulva és annak függvényében faggatja a múltat. Jézus zsidóságának az 1980-as években megkezdődött újrafelfedezése abból fakad, hogy szoros kapcsolatunk a zsidósággal a Soá drámája nyomán tudatossá vált. Hasonló értelemben a kulturális vagy spirituális tájékozódás újabb és újabb irányváltásai azt eredményezhetik, hogy a jövőben Jézus személyének korábban elhanyagolt aspektusai kerülnek majd előtérbe.

A teljes tanulmány itt tanulmányozható »